30 października, 2023

Past Participle, czyli imiesłów bierny w języku angielskim. Kiedy i jak stosować past participle

by Anna Kaczmarczyk

Kiedy chodziłam na lekcje angielskiego w liceum, moja nauczycielka mówiła do nas tylko po angielsku. Podobał mi się ten sposób prowadzenia lekcji, bo dużo rozmawialiśmy, a dodatkowo osłuchałam się z angielskimi nazwami gramatycznych pojęć takimi jak noun, verb, adjective, gerund czy past participle. Zwłaszcza past participle, bo powracał on prawie na każdej lekcji. Z grubsza wiedziałam, o co chodzi, ale dopiero na studiach dokładnie omówione zostało jego zastosowanie w języku angielskim i już teraz powiem, że jest to coś więcej niż tylko forma czasownika używana w czasie present perfect.

Past participle, fachowo imiesłów bierny, a potocznie – trzecia forma czasownika. Jak wiesz, czasowniki w języku angielskim dzielimy na regularne i nieregularne. Past participle czasowników regularnych stworzysz przed dodanie końcówki -ed (później dowiesz się więcej na ten temat). Imiesłów bierny czasowników nieregularnych to właśnie ich trzecia forma. Jeśli angielskiego uczyłeś się już w szkole, z pewnością pamiętasz odmianę najczęściej używanych czasowników nieregularnych. W tym artykule zebrałam całą wiedzę na temat past participle, dowiesz się więc jak stworzyć tę formę oraz kiedy jej używać. 

Past participle – budowa

Czasowniki regularne

W przypadku czasowników regularnych musisz do podstawowej formy dodać końcówkę -ed. Spójrz na kilka przykładowych czasowników:

AngielskiPolski
work – workedpracować
I’ve worked very hard today.Bardzo ciężko dzisiaj pracowałem.
laugh – laughedśmiać się
He’s being laughed at.On jest wyśmiewany.
play – playedbawić się
The toys weren’t played with much.Zabawki nie były dużo używane (bawione).
pass – passedprzechodzić obok
Have they passed by this house already?Czy oni przeszli już obok tego domu?

Oczywiście jak zawsze muszą pojawić się wyjątki. 

  • w przypadku czasowników, które kończą się na -e, po prostu dodaj -d.
AngielskiPolski
bake – bakedpiec
Have you baked these muffins by yourself?Czy sam upiekłeś te muffinki?
dance – dancedtańczyć
I’ve danced with every man in the room.Zatańczyłam z każdym mężczyzną na sali.
include – includedzawierać
The tip is included in the price.Napiwek jest zawarty w cenie.
  • kiedy czasownik kończy się na -y poprzedzone spółgłoską, zamień -y na -i, a później dodaj końcówkę -ed.
AngielskiPolski
worry – worriedmartwić się
They’ve worried a lot about their baby.Martwili się o swoje dziecko.
carry – carriednosić
The boxes are being carried by those strong men.Pudła są noszone przez tych silnych mężczyzn.
marry – marriedpobrać się
We got married in 2010.Pobraliśmy się w 2010 roku.
  • kiedy czasownik kończy się na zbitkę spółgłoska-samogłoska-spółgłoska, podwój ostatnią literę i dodajemy końcówkę -ed.
AngielskiPolski
beg – beggedbłagać
She was begged for forgiveness by her boyfriend.Ona była błagana o przebaczenie  przez jej chłopaka.
stop – stoppedzatrzymać się
The car has stopped at the lights.Samochód zatrzymał się na światłach.
tap – tappedkliknąć
Have you tapped on the screen?Czy kliknąłeś w ekran?
  • kiedy czasownik kończy się na literę -c, w past participle zamień -c na -ck i dodaj końcówkę -ed.
AngielskiPolski
mimic – mimickednaśladować
Ever since they first met, she has mimicked the way he talks.Odkąd się poznali, naśladowała jego sposób mówienia.
traffic – traffickedhandlować
Sadly children are still being trafficked.Niestety dalej handluje się dziećmi.
panic – panickedpanikować
They had panicked and forgotten their keys because they were running late.Spanikowali i zapomnieli kluczy, ponieważ byli spóźnieni.

Czasowniki nieregularne

W przypadku czasowników nieregularnych sprawa się nieco komplikuje. Czasowniki odmieniają się na przeróżne sposoby, ale specjalnie dla ciebie pogrupowałam je według schematu odmiany i zebrałam w osobnym artykule poświęconym czasownikom nieregularnym w języku angielskim. Zajrzyj do tego tekstu po dokładniejsze objaśnienie tematu.

Czasowniki nieregularne zdecydowanie warto znać. Być może te przykłady za bardzo do ciebie nie przemawiają? Jeśli tak jest, albo jeśli po prostu lubisz sam decydować czego się uczyć, wypróbuj aplikację Taalhammer. W Taalhammerze istnieje funkcja tworzenia własnych treści, dzięki czemu nauka będzie ciekawsza i bardziej spersonalizowana.

Past participle – kiedy używać

Imiesłów bierny, czyli trzecia forma czasownika jest bardzo potrzebnym elementem gramatyki angielskiej. Po omówieniu tego tematu z innymi osobami zajmującymi się językiem angielskim doszliśmy do wniosku, że temat ten jest wręcz zaniedbywany, biorąc pod uwagę, jak często występuje, nawet w codziennych rozmowach. Zaraz przekonasz się, w jak wielu czasach i konstrukcjach możemy go użyć.

Past participle w czasach perfect

Present perfect

Czas present perfect przyda ci się do mówienia o sytuacjach, w których widać związek między przeszłością i teraźniejszością. Zdanie w tym czasie stworzysz poprzez użycie czasownika posiłkowego have lub has i czasownika w III formie, czyli właśnie past participle. Więcej na temat tego czasu przeczytasz w tym artykule.

AngielskiPolski
I have already seen this show twice.Już dwa razy widziałam ten serial.
She hasn’t talked with your brother yet.Nie rozmawiała jeszcze z twoim bratem.
Have they taken the train from the airport after all?Czy oni pojechali w końcu pociągiem z lotniska?

Past Perfect

Czas past perfect przyda ci się do mówienia o sytuacjach, w których widać związek między przeszłością i jeszcze dalszą przeszłością. Zdanie w tym czasie stworzysz poprzez użycie czasownika posiłkowego had i czasownika w III formie, czyli właśnie past participle. Więcej na temat tego czasu przeczytasz w tym artykule.

AngielskiPolski
Before I brushed my teeth, I had had a sandwich.Zanim umyłam zęby zjadłam kanapkę.
He hadn’t laughed that much before the trip.On nie śmiał się tyle przed tą wycieczką.
Had you read about the substances used in those cosmetics before you used them?Przeczytaliście o substancjach używanych w kosmetykach, zanim ich użyliście?

Future perfect

Czas future perfect przyda ci się do mówienia o sytuacjach, w których widać związek między teraźniejszością i przyszłością. Zdanie w tym czasie stworzysz poprzez użycie czasownika modalnego will, czasownika posiłkowego have i czasownika w III formie, czyli właśnie past participle. Więcej na temat tego czasu przeczytasz w tym artykule.

AngielskiPolski
I will have lived here for two decades next month.W przyszłym miesiącu miną dwie dekady, odkąd tu mieszkam.
Tomorrow, he won’t have spoken to us for a whole week.Jutro minie tydzień, odkąd on się do nas nie odzywa.
Will we have worked here all year next week?Czy w przyszłym tygodniu minie tydzień, odkąd tu pracujemy?

Past participle w stronie biernej

Strona bierna w języku angielskim jest używana dużo częściej niż po polsku, dlatego dobrze jest opanować jej zasady. W tej konstrukcji past participle przyda ci się niezależnie od czasu, w którym jest wypowiadane przez ciebie zdanie. Więcej na temat tej konstrukcji przeczytasz w tym artykule.

AngielskiPolski
Our house is cleaned by a professional every Saturday.Nasz dom jest sprzątany przez profesjonalistę co sobotę.
She wasn’t invited to his party.Ona nie była zaproszona na jego imprezę.
Will those documents in English be signed by Monday?Czy te dokumenty po angielsku będą podpisane do poniedziałku?
Past Participle, czyli imiesłów bierny w języku angielskim. Kiedy i jak stosować past participle
Will those documents in English be signed by Monday?

Past participle w III trybie warunkowym

Trzeci tryb warunkowy przyda ci się do mówienia o żalach z przeszłości. W ten sposób powiesz o wszystkich sytuacjach, które potoczyłyby się inaczej gdyby zaistniała dana sytuacja. W pierwszej części tej konstrukcji ukryty jest czas past perfect, drugą część zbudujesz, zestawiając would, have i czasownik w III formie. Widzisz więc, że past participle przyda ci się dwa razy w jednym zdaniu. Więcej na temat tej konstrukcji przeczytasz w tym artykule.

AngielskiPolski
If I had known about it, I would have changed my plans.Gdybym o tym wiedział, zmieniłbym moje plany.
She wouldn’t have bought those shoes if she had had less money.Nie kupiłaby tych buty, gdyby miała mniej pieniędzy.
Would we have gotten married if you had called me back then?Czy pobralibyśmy się, gdybyś do mnie wtedy zadzwonił?

Past participle jako przymiotnik w zdaniu

Past participle może służyć też jako przymiotnik w zdaniu. Dokładnie tak samo jest w języku polskim, kiedy używasz imiesłowu biernego stworzonego od czasownika. 

AngielskiPolski
I have a broken arm.Mam złamaną rękę.
I will never forgive you. What you said won’t be forgotten.Nie wybaczam ci. To, co powiedziałeś, nie będzie zapomniane.
There are only closed shops in this town.W tym mieście są tylko zamknięte sklepy.

Past participle w zdaniach imiesłowowych

Zdanie imiesłowowe, czyli tzw. participle clauses, służą do przekazywania informacji w szybszy sposób. Zamiast budować całe zdanie z podmiotem, orzeczeniem i resztą zdania, użyj past participle, np. worried, surprised czy amazed.

AngielskiPolski
Absolutely disgusted, she left the room with the box.Całkowicie zniesmaczona, wyszła z pokoju z pudełkiem.
Surprised, I said “yes”.Zaskoczona, powiedziałam “tak”.
Worried, she called her husband.Zmartwiona, zadzwoniła do męża.

Jak najlepiej nauczyć się używać past participle w języku angielskim?

Jak widzisz, past participle przyda ci się w wielu sytuacjach, nawet jako zwyczajny przymiotnik. W procesie nauki języka angielskiego nie poświęca się za dużo czasu tylko temu zagadnieniu. Z tego artykułu dowiesz się, jak tworzyć imiesłów bierny i kiedy go używać. W przypadku konstrukcji, których nie jesteś jeszcze pewien, daj sobie chwilę i przeczytaj podlinkowane artykuły. Jeśli chcesz poćwiczyć to zagadnienie, skorzystaj z aplikacji Taalhammer. Dzięki niej możesz ćwiczyć formę past participle online, kiedy tylko chcesz. 

W Taalhammerze wierzymy w naukę kontekstową, czyli opartą na jak najlepiej dopasowanych zdaniach, w których możesz wczuć się w sytuację i wyobrazić sobie kontekst wypowiedzi. W aplikacji znajdziesz ogromny zasób przykładów, dzięki którym nauka będzie bardziej efektywna. Papierowe fiszki i słownik to metody z przeszłości. Zaufaj Taalhammerowi i ucz się ze specjalistami w dziedzinie.

Dodaj komentarz