Opanuj niemiecki biznesowy

Osiągnij płynność i pewność siebie w języku niemieckim w sytuacjach biznesowych. Przygotuj się do rozmowy kwalifikacyjnej, spotkania, negocjacji i innych okoliczności.
Wypróbuj za darmo Google Play icon AppleStore icon
30 dni za darmo.
Bez zobowiązań.

Andrzej
23 grudnia
Taalhammer skutecznie pomógł mi w sytuacjach biznesowych
Marcin, Edyta i 21 innych użytkowników
6 komentarzy
Edyta
3 stycznia
Z Taalhammerem łatwo zapamiętuje słowa i zdania i umiem używać ich w razie potrzeby
Zuzia, Stefan i 12 innych użytkowników
4 komentarze

Co to jest Niemiecki Biznesowy

„Geschäftsdeutsch” to świetna umiejętność, która otwiera drzwi do globalnej współpracy i sukcesu zawodowego. Jest to specjalistyczna forma języka niemieckiego, która koncentruje się na umiejętnościach komunikacyjnych niezbędnych w środowisku biznesowym.

W praktyce oznacza to, że możesz swobodnie prezentować pomysły, prowadzić efektywne spotkania, negocjować warunki kontraktów, oraz zdobywać awanse zawodowe. Posiadanie biegłości w Geschäftsdeutsch staje się coraz bardziej kluczowe, zwłaszcza na globalnym rynku pracy, gdzie umiejętność skutecznej komunikacji w biznesie może być czynnikiem decydującym o osiągnięciu sukcesu.

Jeśli planujesz rozwijać swoją karierę, uczestniczyć w projektach międzynarodowych, czy zdobywać awanse, opanowanie Geschäftsdeutsch otwiera przed Tobą nowe możliwości i pozwala osiągnąć wyższy poziom profesjonalizmu.
Dla kogo jest kurs niemieckiego biznesowego

Dla kogo jest kurs niemieckiego biznesowego

Masz rozmowę kwalifikacyjną
Masz rozmowę kwalifikacyjną i nie jesteś pewien swoich umiejętności w zakresie Geschäftsdeutsch? A może chcesz zaimponować menedżerowi ds. rekrutacji pewnością siebie i ciekawymi zwrotami?
Piszesz list motywacyjny
Piszesz list motywacyjny? Potrzebujesz wskazówek i trików lub chcesz zrobić dobre wrażenie na czytelniku?
Potrzebujesz niemieckiego na co dzień
Pracujesz w niemieckojęzycznej firmie lub z międzynarodowymi klientami. Potrzebujesz pewności siebie i zwrotów do prowadzenia rozmów telefonicznych, spotkań lub przygotowywania raportów.

Rozpocznij naukę niemieckiego biznesowego już teraz

Chcesz zapoznać się z treścią naszych kursów?

Kliknij poniższe linki, aby zobaczyć zawartość kursów w naszej aplikacji, bez konieczności logowania.


Rozmowa kwalifikacyjnaProszę pana, proszę opowiedzieć mi o sobie.Erzählen Sie mir von sich.
Dlaczego powinniśmy panią zatrudnić?Warum sollten wir Sie einstellen?
Twoja największa zaletadeine größte Stärke
Jaka jest twoja największa zaleta?Was ist deine größte Stärke?
największa wadadie größte Schwäche
Jaka jest twoja największa wada?Was ist deine größte Schwäche?
Dlaczego chcesz dostać tę pracę?Warum wollen Sie diese Stelle?
oczekiwania względem zarobkówdie Gehaltsvorstellungen
Jakie są twoje oczekiwania względem zarobków?Was sind seine Gehaltsvorstellungen?
Chcielibyśmy usłyszeć coś więcej o panu.Wir würden gerne ein wenig mehr über Sie erfahren.
wykorzystywać kreatywnośćdie Kreativität nutzen
umiejętności z zakresu komunikacjidie Kommunikationsfähigkeiten
Wykorzystuję moją kreatywność i umiejętności z zakresu komunikacji..Ich nutze meine Kreativität und meine Kommunikationsfähigkeiten.
doświadczony nauczycielein erfahrener Englischlehrer
Jestem doświadczonym nauczycielem języka angielskiego.Ich bin ein erfahrener Englischlehrer.
tytuł magistra w zakresie językówder Master-Abschluss in Sprachen
zrobić kurseinen Kurs absolvieren
możliwość zawodoweArbeitsmöglichkeiten
Szukam nowych możliwości zawodowych.Ich bin auf der Suche nach einer neuen Arbeitsstelle.
dołączyć do zespołueinem Team beitreten
Chciałbym dołączyć do waszego zespołu.Ich würde gerne deinem Team beitreten.
Dlaczego jesteś dobrym kandydatem?Warum sind Sie ein guter Kandidat?
Czy uważasz, że powinniśmy cię zatrudnić?Denken Sie, wir sollten Sie einstellen?
Moje doświadczenie idealnie pasuje do waszych potrzeb.Ich habe Erfahrung, die perfekt auf Ihre Anforderungen übereinstimmen.
branża sztukidie Kunstindustrie
Mam 15 lat doświadczenia w branży sztuki.Ich verfüge über 15 Jahre Erfahrung in der Kunstbranche.
awansowaćsich weiterentwickeln
obecne stanowiskoaktuelle Position
Rozwinęłam się od mojej początkowej roli jako asystentka dyrektora, do obecnego stanowiska jako dyrektorka muzeumIch habe mich von meiner anfänglichen Rolle als Assistentin des Geschäftsführers zu meiner derzeitigen Position als Museumsdirektorin weiterentwickelt.
obeznanysehr versiert
zapewniać doświadczeniaErlebnisse bieten
Jestem obeznana w zapewnianiu doświadczeń skali światowej.Ich bin sehr versiert darin, Besuchern Erlebnisse von Weltklasse zu bieten.

Ogólny biznesowyumowadie Abmachung
Mieliśmy umowę.Wir hatten eine Abmachung.
posiedzenie zarządudie Vorstandssitzung
Szef jest na posiedzeniu zarządu.Der CEO ist auf der Vorstandssitzung.
przewodniczyć spotkaniudie Sitzung leiten
Nasz szef będzie przewodniczyć spotkaniu.Unser CEO wird die Sitzung leiten.
zebranie pracownikówdie Personalversammlung
Porozmawiajmy o tym na następnym zebraniu pracowników.Lassen Sie uns das bei der nächsten Personalversammlung besprechen.
brać udział w spotkaniuan einer Sitzung teilnehmen
Nie mogła uczestniczyć w spotkaniu.Sie war nicht in der Lage, an einer Sitzung teilzunehmen.
zwoływać spotkanieeine Sitzung einberufen
Zwołała spotkanie zarządu.Sie hat eine Vorstandssitzung einberufen.
przedstawiciel handlowyder Vertriebsmitarbeiter
Ona jest naszą najlepszą przedstawicielką handlową.Sie ist unsere beste Vertriebsmitarbeiterin.
lider na rynkuder Marktführer
Mamy nadzieję stać się liderem na rynku do 2025 roku.Wir hoffen, dass wir bis 2025 Marktführer werden.
burza mózgówIdeen sammeln
Powinniśmy prowadzić burzę mózgów na temat tego projektu, aż znajdziemy jakieś rozwiązanie.Wir sollten Ideen zu diesem Projekt sammeln, bis wir eine Lösung gefunden haben.
warunki umowydie Vertragsbedingungen
Powinieneś przeczytać warunki umowy, zanim ją podpiszesz.Sie sollten die Bedingungen lesen, bevor Sie einen Vertrag unterschreiben.
porozumieniedie Einigung
Zawarliśmy porozumienie.Wir haben eine Einigung erzielt.
założycielder Gründer
Nasz założyciel miał wspaniałą wizję.Unser Gründer hatte eine großartige Vision.
pokonać konkurencjędie Konkurrenz schlagen
Musimy pokonać konkurencję, aby stać się liderami na rynku.Wir müssen die Konkurrenz schlagen, um Marktführer zu werden.
księgowośćdie Buchhaltung
Powinniśmy sprawdzić te liczby z działem księgowości.Wir sollten diese Zahlen durch die Buchhaltungsabteilung laufen lassen.
formularzdas Formular
Dała mi ten formularz. Co mam z nim zrobić?Sie hat mir dieses Formular gegeben. Was soll ich damit machen?
Wszyscy za?Sind alle dafür?
Proszę śmiało zadawać pytania.Sie können gerne fragen.
Czy mogę prosić o uwagę?Darf ich um Ihre Aufmerksamkeit bitten?
Czy są jakieś inne sprawy, które musimy omówić?Gibt es noch etwas anderes, worüber wir sprechen müssen?
Przejdźmy do rzeczy.Lassen Sie uns zur Sache kommen.
Przejdźmy teraz do następnej kwestii.Lassen Sie uns zum nächsten Thema übergehen.

Pisanie mailaSzanowny Panie/Szanowna PaniSehr geehrter Herr/Sehr geehrte Frau
Szanowny/a Panie/PaniSehr geehrte Damen und Herren
Do wszystkich zainteresowanychSehr geehrte Damen und Herren
Mam nadzieję, że wszystko w porządku.Ich hoffe, alles in Ordnung mit Dir.
Nazywam się…Mein Name ist …
Kontaktuję się z Państwem, aby…Ich kontaktiere Sie, um…
Wysyłam maila w nawiązaniu do…Ich schreibe Ihnen in Bezug auf…
W odpowiedzi na Państwa e-maila chciałbym…Um auf Ihre E-Mail zu antworten, möchte ich…
Piszę do Państwa w imieniu…Ich schreibe Ihnen im Namen von…
Piszę, aby zapytać o…Ich schreibe Ihnen, um zu fragen,…
Jak się masz?Wie geht es Ihnen?
Co tam nowego?Was gibt´s Neues?
Jak się miewasz?Wie läuft es bei Ihnen?
Mam nadzieje, że u Ciebie wszystko dobrze.Ich hoffe, bei Ihnen ist alles in Ordnung.
Mam nadzieję, że masz się dobrze.Ich hoffe, es geht Ihnen gut.
Ucieszyłem się, kiedy dostałem twojego maila.Ich habe mich sehr über Ihre E-Mail gefreut.
Czy mogliby Państwo dać nam znać czy…Könnten Sie uns bitte Bescheid geben, wenn…
Bylibyśmy wdzięczni, gdyby Państwo mogli…Wir würden es begrüßen, wenn Sie…
Piszę, aby wyrazić swoje zaniepokojenie związane z faktem, że…Ich schreibe Ihnen, um meine Besorgnis über die Tatsache auszudrücken, dass…
Czy możemy umówić spotkanie?Können wir ein Treffen vereinbaren?
Czy mogliby Państwo wysłać mi…?Könnten Sie mir… schicken?
Chciałbym zwrócić Państwa uwagę na…Ich möchte Ihre Aufmerksamkeit auf … lenken
Przykro nam poinformować, że…Wir bedauern, Ihnen mitteilen zu müssen, dass…
Jesteśmy zainteresowani…Wir sind interessiert an…
Możemy potwierdzić, że…Wir können bestätigen, dass…
Informujemy, że…Bitte beachten Sie, dass…
Proszę zapoznać się z załączonym plikiem.Siehe Anhang.
W załączeniu przesyłam kopię mojego listu z dnia 18 kwietnia.In der Anlage finden Sie eine Kopie meines Schreibens vom 18. April.
Byłbym wdzięczny, gdyby mogli Państwo…Ich wäre Ihnen sehr dankbar, wenn Sie…
W odpowiedzi na Państwa pytanie…Als Antwort auf Ihre Frage…
Czy mógłbyś mi powiedzieć więcej na temat…?Können Sie mir mehr über… erzählen?
Czy słyszałeś wieści?Haben Sie schon die Neuigkeiten gehört?
Czy wiesz, czy…?Wissen Sie, ob…
Proszę, czy mógłbyś…Können Sie bitte…
Chciałbym Cię prosić o przysługę.Ich wollte Sie um einen Gefallen bitten.
Nie mogę się doczekać…Ich kann es kaum erwarten, dass…
Byłem zszokowany słysząc, że…Ich war schockiert, als ich hörte…
Chciałbym usłyszeć więcej o…Ich würde gerne mehr über…hören
Bardzo miło z Twojej strony, że zaprosiłeś mnie na…Es war so nett von Ihnen, mich zu…einzuladen


Język sprzedaży i inżynierii rozwiązańekspert technicznyein technischer Experte
Inżynier sprzedaży jest zasadniczo ekspertem technicznym.Ein Sales Engineer ist im Wesentlichen ein technischer Experte.
Ściśle współpracuje z zespołem sprzedaży.Er arbeitet eng mit dem Vertriebsteam zusammen.
aby sprzedawać usługiDienstleistungen verkaufen
głębokie zrozumienieein tiefes Verständnis
produktów lub usługProdukte oder Dienstleistungen
aspekty technicznedie technischen Aspekte
mieć głębokie zrozumienieüber ein tiefes Verständnis verfügen
Mają głębokie zrozumienie technicznych aspektów produktów.Sie verfügen über ein tiefes Verständnis für die technischen Aspekte der Produkte.
wykorzystać wiedzędas Wissen nutzen
Mogą wykorzystać tę wiedzę, aby doradzać potencjalnym klientom.Sie können dieses Wissen nutzen, um potenzielle Kunden zu beraten.
prowadzić prezentacje produktówProduktpräsentationen durchführen
podczas procesu sprzedażywährend des Verkaufsprozesses
wyjaśniać specyfikacje technicznetechnische Spezifikationen erläutern
potrzeby klientadie Kundenbedürfnisse
proponować możliwe rozwiązania dla potrzeb klientamögliche Lösungen für Kundenbedürfnisse vorschlagen
Podczas procesu sprzedaży mogą przeprowadzać prezentacje produktów.Während des Verkaufsprozesses können sie Produktpräsentationen durchführen.
przekonać o technicznej wyższościvon der technischen Überlegenheit überzeugen
wyższości technicznej ich produktudie technische Überlegenheit ihres Produkts
aby ułatwić zamknięcie sprzedażyVerkaufsabschluss erleichtern.
prezentacja rozwiązań dostosowanychdie Präsentation maßgeschneiderter Lösungen
dla indywidualnych potrzeb klientówfür die individuellen Bedürfnisse der Kunden
Współpracują również ściśle z zespołem sprzedaży.Sie arbeiten ebenfalls eng mit dem Vertriebsteam zusammen.
oferowanie rozwiązańLösungen anbieten
oferowanie kompleksowych rozwiązań opartych nadarauf basierend umfassende Lösungen anbieten
integracja różnych produktówIntegration verschiedener Produkte
integracja różnych usługIntegration verschiedener Dienstleistungen
rozwiązywanie wyzwań klientówHerausforderungen des Kunden lösen
szersza wiedza na temat różnych technologiiein breiteres Wissen über verschiedene Technologien
oferowanie wszechstronnych rozwiązańvielseitige Lösungen anbieten
Inżynierowie ds. rozwiązań często posiadają szerszą wiedzę na temat różnych technologii.Solutions Engineers haben oft ein breiteres Wissen über verschiedene Technologien.
Czy można rozwiązać konkretne problemy lub wyzwania klienta?Kannst du die spezifischen Probleme oder Herausforderungen des Kunden lösen?
skupienie się na sprzedażysich auf den Verkauf konzentrieren
Inżynier sprzedaży koncentruje się przede wszystkim na sprzedaży.Sales Engineer konzentriert sich hauptsächlich auf den Verkauf.
zrozumieć potrzeby klientadie Bedürfnisse des Kunden verstehen
zaoferowanie spersonalizowanego rozwiązaniaeine maßgeschneiderte Lösung anbieten
skutecznie wdrożyć rozwiązaniedie Lösung erfolgreich umsetzen
być zaangażowanym w proces wdrożeniain den Implementierungsprozess involviert sein
po zakończeniu sprzedażynach dem Verkaufsabschluss
Są zaangażowani w proces wdrożenia po sprzedaży.Sie sind nach dem Verkaufsabschluss in den Implementierungsprozess involviert.
doświadczony profesjonalistaein erfahrener Fachmann
Starszy inżynier sprzedaży jest doświadczonym profesjonalistą w organizacji sprzedaży.Ein Senior Sales Engineer ist ein erfahrener Fachmann in der Vertriebsorganisation.
wiodąca rolaeine führende Rolle
wsparcie zespołu sprzedażydie Unterstützung des Vertriebsteams
we wsparciu technicznym zespołu sprzedażybei der technischen Unterstützung des Vertriebsteams
szersze doświadczenieeine umfassendere Erfahrung
głębsza wiedza specjalistycznaein tieferes Fachwissen
w odniesieniu do produktówin Bezug auf die Produkte

Techniczny właściciel produktu (Product Owner)Spełniam wszystkie wymagania dotyczące tej roli.Ich erfülle alle Anforderungen für diese Rolle.
od oceny i komunikacji po wdrożenievon der Evaluation und Kommunikation bis zur Implementierung
roadmap i utrzymanieRoadmap und Wartung
zwinny rozwój oprogramowaniadie agile Softwareentwicklung
współpraca z interesariuszamiZusammenarbeit mit den Stakeholdern
identyfikacja kroków wymaganych dla następnej iteracji produktudie für die nächste Produktiteration erforderlichen Schritte identifizieren,
w tym koordynacja zależności z innymieinschließlich der Koordination von Abhängigkeiten mit anderen
wielofunkcyjn zespołdein crossfunktionales Team
realizacja wizji produktudie Umsetzung der Produktvision
cykl życia produktuder Produktlebenszyklus
ocena, w której fazie znajduje się produktbewerten in welcher Phase sich das Produkt befinden
Produkt jest podzielony na 5 faz.Die Unterteilung erfolgt in 5 Phasen.
Te 5 faz to: wprowadzenie, wzrost, dojrzałość, nasycenie, spadekDie 5 Phasen sind: die Einführung, das Wachstum, die Reife, die Sättigung, der Rückgang
wprowadzeniedie Einführung
wzrostdas Wachstum
dojrzałośćdie Reife
nasyceniedie Sättigung
spadekder Rückgang
przegląd tworzenia oprogramowania i modeli procesóweine Übersicht über die Softwareentwicklung und den Vorgehensmodellen
procesy tworzenia oprogramowaniadie Entwicklungsprozesse
wymaganiadie Anforderungen
architektura oprogramowania,die Softwarearchitektur,
programowaniedie Programmierung,
testy oprogramowaniadie Softwaretests
dostarczanie (wdrażanie)die Bereitstellung (Deployment)
działanie aplikacjider Betrieb der Anwendung
Statyczne i zwinne tworzenie oprogramowaniadie statische und agile Softwareentwicklung
podejście DevOpsder DevOps Ansatz
tworzenie zaufaniadas Vertrauen schaffen
Każdy krok tworzy artefakt, wynikJeder Schritt erzeugt ein Artefakt, ein Ergebnis
aby stworzyć artefaktein Artefakt erzeugen
artefakt jest rezultatemein Artefakt ist ein Ergebnis
ukończona aplikacjafertiggestellte Anwendung
działające oprogramowaniefunktionierende Software
dokumentacjadie Dokumentation
aby naprawić błądeinen Fehler beheben
zapisać wymaganiadie Anforderung verschriftlichen
Zapisywanie wymagań funkcjonalnych jako historyjek użytkownikafunktionale Anforderungen als Userstories erfassen
Realizacja historyjek użytkownikaUmsetzung von Userstories
jednostka pracy, która jest tak kompletna, jak to tylko możliweeine möglichst abgeschlossene Arbeitseinheit
jasna jednostka pracyeine übersichtliche Arbeitseinheit
jeden pakiet roboczyein Arbeitspaket
kilka kryteriów akceptacjimehrere Akzeptanzkriterien
kryteria bezpieczeństwa (scenariusze atrybutów jakości)ausfallsichere Kriterien (Quality Attribute Scenarios)
ciągły dalszy rozwójsich kontinuierlich weiterentwickeln
nowa realizacjaeine neue Erkenntnis
zgodność z kryteriami jakościdie Einhaltung von Qualitätskriterien
strategia korporacyjnadie Unternehmensstrategie
strategia produktudie Produktstrategie
możliwość rozbudowydie Erweiterbarkeit
łatwość konserwacjidie Wartbarkeit
testowalnośćdie Testbarkeit
niezawodnośćdie Ausfallsicherheit
sterownik architekturyder Archiekturtreiber
wzorzec projektowyder Entwurfsmuster
zasada projektowaniader Entwurfsprinzip