26 kwietnia, 2024

Przyimki czasu w języku angielskim (in, on, at i inne) – Prepositions of time

by Anna Zielazny

Dzięki przyimkom czasu możesz określić, kiedy lub jak długo miała miejsce dana czynność. Tutaj także trzema najczęściej używanymi przyimkami są in, on oraz at

Przyimek czasu: “in” 

Przyimek in używamy jako przyimek czasu, gdy mówimy o:

 • miesiącach 
 • porach roku 
 • latach
 • dekadach
 • porach dnia
 • kiedy odpowiadamy na pytanie when? (kiedy?)
 • w niektórych wyrażeniach dotyczących czasu. 
AngielskiPolski
Was she born in August?Czy urodziła się w sierpniu?
No, she was born in the winterNie, urodziła się zimą. 
It was in 1995.To było w 1995 roku. 
I think that music in the ’80s was great. Uważam, że muzyka w latach 80 była super. 
Please wait for me. I’ll be there in one hour.Proszę, poczekaj na mnie. Będę tam za godzinę. 
Do you know that you should drink water in the morning, in the afternoon and in the evening?Czy wiesz, że powinieneś pić wodę rano, po południu i wieczorem?
Who would you like to be in the future?Kim chciałbyś być w przyszłości?
Can you get there in time?Czy możesz dostać się tam na czas?

Odpowiada ci ten sposób nauki? Czujesz, że przydałaby ci się solidna i dobrze zorganizowana powtórka? Wypróbuj kurs języka angielskiego Taalhammera, dzięki któremu zaczniesz mówić szybciej i z większą pewnością siebie.

Przyimek czasu: “on”

Przyimek on występuje z: 

 • dniami tygodnia
 • konkretnymi datami
 • świętami

Uwaga! W języku polskim z tymi rzeczownikami niemal zawsze używamy przyimka w. Pamiętaj więc o tej zasadzie. Przyda ci się ona w większości przypadków, ale co z tymi przykładami, które są wyjątkiem od reguły? Trzeba je po prostu zapamiętać. Nie ma innego sposobu. Tym bardziej, że nawet w przypadku najprostszych reguł gramatycznych, ich płynne stosowanie w czasie rozmowy staje się dość problematyczne jeśli nie wyćwiczymy w sobie odpowiednich odruchów językowych.

AngielskiPolski
I went there on ThursdayPoszedłem tam w czwartek. 
Are you busy on Monday?Czy jesteś zajęty w poniedziałek?
I only see him on the weekends.Widuję się z nim tylko w weekendy. 
I was born on 23 May, 2001.Urodziłam się 23 maja 2001 roku. 
Can you not argue with me on my birthday?Czy możesz się ze mną nie kłócić w moje urodziny? 
What do you usually do on Christmas Day?Co zazwyczaj robisz w Boże Narodzenie?
Czarno białe zdjęcie choinki, zbliżenie na ozdoby choinkowe.

Osobiście przez dość długi czas bałam się mówić w języku angielskim, a przyimki były dla mnie prawdziwą zmorą. Trudno mi było je zapamiętać i zamiast skupiać się na tym, co już umiem, trzymałam się lęku przed potencjalnym popełnieniem błędu, nawet tak małego jak błędny przyimek. Dopiero kiedy w wieku 24 lat pojechałam na Erasmusa, co swoją drogą każdemu polecam, i musiałam zacząć mówiąc po angielsku, jakoś się przemogłam. Strach przed mówieniem, jest bardzo naturalny i częsty wśród uczących się języka obcego. Im szybciej zdamy sobie z tego sprawę tym szybciej zaczniemy do oswajać i sobie z nim radzić.

Przyimek czasu: “at” 

Ten przyimek stosujemy, kiedy mówimy o:

 • godzinach, 
 • niektórych porach dnia, 
 • w niektórych wyrażeniach opisujących czas 
AngielskiPolski
Can you come to school at 6 a.m.?Czy możesz przyjść do szkoły o 6 rano?
Sorry, I can’t. I finish work at midnightPrzepraszam, nie mogę. Kończę pracę o północy.
Do you like working at night?Czy lubisz pracować w nocy?
Only if I can wake up at noonTylko jeżeli mogę się obudzić w południe. 
What are you doing at the moment?Co robisz w tym momencie?
And at last, he has found his soulmate. I w końcu znalazł swoją bratnią duszę.
At present there are no other candidates.W tej chwili nie ma innych kandydatów. 
Can you meet me here at the same time tomorrow?Czy możesz mnie spotkać tu jutro o tej samej porze?

Inne przyimki czasu 

AngielskiPolski
untildo
He was waiting until the very endCzekał aż do samego końca. 
Didn’t he say he can’t be here until 2 p.m.?Czy nie powiedział, że nie może tu być aż do drugiej po południu?
forprzez (okres czasu)
I’ve known her for 10 yearsZnam ją od 10 lat. 
I haven’t talked to her for ages!Nie rozmawiałam z nią od wieków. 
since od (konkretnego punktu w przeszłości)
Has she been living abroad since 2010?Czy mieszka za granicą od 2010 roku?
He has been working as an actor since 2018.Pracuje jako aktor od 2018 roku.
from… to…od… do…
I hate when I have to work from 9 a.m. to 5 p.m.Nienawidzę pracować od 9 rano do 5 po południu. 
I will be there from Friday to Monday.Będę tam od piątku do poniedziałku. 
beforeprzed
Come over before lunch timePrzyjdź do mnie przed obiadem. 
duringpodczas
She needs to take vitamins during pregnancyMusi brać witaminy podczas ciąży. 
Smoking is forbidden during the flight.Palenie jest zabronione podczas lotu. 

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej na temat przyimków, zajrzyj do naszego artykułu ’Przyimki w języku angielskim – 100 przykładów

Dodaj komentarz