25 kwietnia, 2024

Czasowniki „ought to” i „should”, czyli dawanie rad i wyrażanie powinności

by Mateusz Wiącek

Should i ought to mają bardzo podobne znaczenie, ale używa się ich w innych kontekstach. Should odnosi się do sytuacji mniej formalnych i jest wyrazem opinii mówiącego. Użyjesz go na przykład, aby wyrazić, że uważasz, że ktoś powinien przestać palić. Z kolei ought to jest nieco bardziej formalne. Użyjesz go w sytuacji, gdy chcesz podkreślić, że opisywana powinność wynika z jakichś wyższych przesłanek, na przykład z prawa, czy obyczajów. Tutaj dowiesz się więcej o języku formalnym i nieformalnym.

AngielskiPolski
You should stop eating so much sugar!Powinieneś przestać jeść tyle cukru!
You should not (shouldn’t) call me that late. Nie powinieneś dzwonić do mnie tak późno. 
Do you think you should stop smoking?Czy uważasz, że powinieneś przestać palić?
People ought to take off their hats in a church. Ludzie powinni zdjąć czapki w kościele. 
You ought to recycle. Powinieneś segregować śmieci.
You ought not (oughtn’t) to take pictures in a theatre. Nie powinieneś robić zdjęć w teatrze. 

Te czasowniki możesz użyć w czasie przeszłym, aby wyrazić krytykę tego, że coś zostało lub nie zostało zrobione. Aby poprawnie użyć tych czasowników w czasie przeszłym, musisz do nich dodać czasownik w trzeciej formie i poprzedzić je słówkiem have (np. have called, or have told). 

AngielskiPolski
You ought to have called the police!Powinieneś był zadzwonić na policję!
You should have told me about it. Powinieneś był mi o tym powiedzieć. 

Obu tych czasowników możesz także użyć, aby wyrazić prawdopodobieństwo sytuacji, które mogą wydarzyć się w przyszłości lub w przeszłości. 

AngielskiPolski
I talked to him this morning. He should/ought to visit us later. Rozmawiałam z nim dziś rano. Powinien nas odwiedzić później. 
She should/ought to have arrived home by now. Ona powinna już dotrzeć do domu. 

Jeżeli interesują Cię inne czasowniki modalne, zajrzyj do naszego artykułu “Czasowniki modalne w języku angielskim.

Dodaj komentarz