26 kwietnia, 2024

Past participle budowa. Jak zbudować Imiesłów bierny w języku angielskim.

by Anna Zielazny

W tym artykule dowiesz się jak zbudować imiesłów bierny w past participle, zarówno czasowników regularnych jak i nieregularnych. Przyjmuje ze wiesz już do czego służy Past Particple i jak go używać. Jeżeli nie jesteś pewien, zajrzyj do naszego artykułu “Past Participle. Jak stosować imiesłów bierny w języku angielskim”.

Czasowniki regularne

W języku angielskim, w przypadku czasowników regularnych musisz do podstawowej formy dodać końcówkę -ed. Spójrz na kilka przykładowych czasowników:

AngielskiPolski
work – workedpracować
I’ve worked very hard today.Bardzo ciężko dzisiaj pracowałem.
laugh – laughedśmiać się
He’s being laughed at.On jest wyśmiewany.
play – playedbawić się
The toys weren’t played with much.Zabawki nie były dużo używane (bawione).
pass – passedprzechodzić obok
Have they passed by this house already?Czy oni przeszli już obok tego domu?

Oczywiście jak zawsze muszą pojawić się wyjątki. 

  • w przypadku czasowników, które kończą się na -e, po prostu dodaj -d.
AngielskiPolski
bake – bakedpiec
Have you baked these muffins by yourself?Czy sam upiekłeś te muffinki?
dance – dancedtańczyć
I’ve danced with every man in the room.Zatańczyłam z każdym mężczyzną na sali.
include – includedzawierać
The tip is included in the price.Napiwek jest zawarty w cenie.
  • kiedy czasownik kończy się na -y poprzedzone spółgłoską, zamień -y na -i, a później dodaj końcówkę -ed.
AngielskiPolski
worry – worriedmartwić się
They’ve worried a lot about their baby.Martwili się o swoje dziecko.
carry – carriednosić
The boxes are being carried by those strong men.Pudła są noszone przez tych silnych mężczyzn.
marry – marriedpobrać się
We got married in 2010.Pobraliśmy się w 2010 roku.
  • kiedy czasownik kończy się na zbitkę spółgłoska-samogłoska-spółgłoska, podwój ostatnią literę i dodajemy końcówkę -ed.
AngielskiPolski
beg – beggedbłagać
She was begged for forgiveness by her boyfriend.Ona była błagana o przebaczenie  przez jej chłopaka.
stop – stoppedzatrzymać się
The car has stopped at the lights.Samochód zatrzymał się na światłach.
tap – tappedkliknąć
Have you tapped on the screen?Czy kliknąłeś w ekran?
  • kiedy czasownik kończy się na literę -c, w past participle zamień -c na -ck i dodaj końcówkę -ed.
AngielskiPolski
mimic – mimickednaśladować
Ever since they first met, she has mimicked the way he talks.Odkąd się poznali, naśladowała jego sposób mówienia.
traffic – traffickedhandlować
Sadly children are still being trafficked.Niestety dalej handluje się dziećmi.
panic – panickedpanikować
They had panicked and forgotten their keys because they were running late.Spanikowali i zapomnieli kluczy, ponieważ byli spóźnieni.

Czasowniki nieregularne

W przypadku czasowników nieregularnych sprawa się nieco komplikuje. Czasowniki odmieniają się na przeróżne sposoby, ale specjalnie dla ciebie pogrupowałam je według schematu odmiany i zebrałam w osobnym artykule poświęconym czasownikom nieregularnym w języku angielskim.

Dodaj komentarz