Ogarnij gramatykę angielską bez reguł

Trenuj struktury gramatyczne i rozwijaj intuicję językową bez potrzeby wkuwania regułek gramatycznych. Przygotuj się na test, egzamin albo po prostu usprawnij swój angielski.
Wypróbuj za darmo Google Play icon AppleStore icon
30 dni za darmo.
Bez zobowiązań.

Michał
12 marca
Taalhammer pomógł mi mówić poprawnie gramatycznie.
Zuzanna, Marcin i 23 innych użytkowników
8 komentarzy
Ola
20 marca
Z Taalhammerem łatwo zapamiętuję struktury gramatyczne poprzez naukę zdań. Polecam!
Magda, Stefan i 12 innych użytkowników
4 komentarze

Jak uczyć się Gramatyki Angielskiej

Gramatyka to instynkt językowy rozwijany przez praktykę, a nie naukę reguł. Pozwala wyrażać się precyzyjnie i brzmieć bardziej naturalnie. W Polsce nacisk na jej naukę stwarza często frustrację, jednak w komunikacji istotne jest to, co chcemy przekazać, a nie rygorystyczne przestrzeganie reguł.

Tradycyjne metody nauki gramatyki opierają się na zapamiętywaniu reguł, co nie jest zgodne z naturalnym sposobem przyswajania języka. Nasza propozycja polega na uczeniu się poprzez pełne zdania, które pokazują gramatykę w praktyce. Rozwijamy intuicję językową, umożliwiając Ci swobodne posługiwanie się językiem i radzenie sobie z testami gramatycznymi.

Zapraszamy do świata nauki języka poza schematami, w którym nie uczysz się reguł, lecz zdobywasz umiejętność używania języka w realnych sytuacjach. Nasz program rozwija nie tylko gramatykę, ale także pewność siebie w komunikacji, umożliwiając swobodne poruszanie się w świecie języków obcych.
Dla kogo jest kurs gramatyki angielskiej

Dla kogo jest kurs gramatyki angielskiej

Przygotowujesz się na egzamin
Zdajesz jakiś egzamin z angielskiego, np. maturę, i chcesz upewnić się, że ogarniasz wszystkie wymagane zagadnienia gramatyczne? Potrzebujesz płynności w mówieniu na egzamin ustny?
Zaczynasz uczyć się angielskiego
Chcesz zacząć uczyć się angielskiego i stawiasz na dogadywanie się, a nie wkuwanie regułek gramatycznych? Chcesz być pewien, że techniki które stosujesz przyniosą długoterminowy sukces?
Chcesz rozwinąć swój angielski
Umiesz już odezwać się po angielsku, ale chcesz mówić bardziej płynnie, bardziej precyzyjnie i elokwentnie? Czujesz że nauka reguł gramatycznych nie pomaga podczas rozmowy?

Rozwijaj intuicje gramatyczną w angielskim już terazZaimki dzierżawcze (Possessive pronouns)Whose dog is it? Is it yours or mine?Czyj to pies? Twój czy mój?
This is my dog. This is your dog.To mój pies. To twój pies.
Whose notebook is this? Is it hers?Czyj to notes? Jej?
Is this her notebook?Czy to jej notes?
I saw some dinner on the table. Was it hers?Widziałam kolację na stole. Była jej?
It was her dinner on the table.To była jej kolacja na stole.
Whose book is this? Is it yours or mine?Czyja to książka? Twoja czy moja?
It’s mine.Jest moja.
Is this cat yours?Czy ten kot jest twój?
No, it is hers.Nie, jest jej.
Whose phone is it? His or hers?Czyj to telefon? Jego czy jej?
Actually, it’s mine.Właściwie to jest mój.
Guys, is this your house?Czy to wasz dom?
Yes, it’s ours.Tak, jest nasz.
Was that bike theirs?Czy ten rower był ich?
No, it’s just hers.Nie, jest tylko jej.
This is my book.To moja książka.
Is this your pen?Czy to twój długopis?

Określanie ilości (Quantifiers)How many students are in your class?Jak dużo uczniów jest w twojej klasie?
many friendsdużo przyjaciół
I didn’t have many friends when I was living in New York.Nie miałem dużo przyjaciół, kiedy mieszkałem w Nowym Jorku.
cup of coffeefiliżanka kawy
How many cups of coffee have you had today?Ile filiżanek kawy dziś wypiłeś?
opportunity to travelokazje do podróży
He doesn’t have many opportunities to travel.On nie ma wielu okazji do podróży.
many clothesdużo ubrań
She doesn’t own many clothes.Ona nie ma dużo ubrań.
to attend an eventbrać udział w wydarzeniu
many peopledużo ludzi
How many people attended the event?Jak dużo ludzi wzięło udział w wydarzeniu?
many timesdużo razy
How many times do I have to repeat this to you?Jak dużo razy muszę ci to powtarzać?
many tasksdużo zadań
I have many tasks to do before we can go.Mam dużo zadań do zrobienia zanim będziemy mogli wyjechać.
much moneydużo pieniędzy
She didn’t spend much money.Ona nie wydała dużo pieniędzy.

Pytania rozłączne (Question tags)I’m pretty, aren’t I?Jestem ładna, nieprawdaż?
I’m the queen, aren’t I?Jestem królową, czyż nie?
He hasn’t called yet, has he?On jeszcze nie zadzwonił, prawda?
She hasn’t come yet, has she?Ona jeszcze nie przyszła, prawda?
You’re coming to the party, aren’t you?Przychodzisz na imprezę, czyż nie?
She doesn’t like chocolate, does she?Nie lubi czekolady, prawda?
They are going on holiday next week, aren’t they?Jadą na wakacje w przyszłym tygodniu, czyż nie?
He went on holiday, didn’t he?On pojechał na wakacje, czyż nie?
You went home, didn’t you?Poszedłeś do domu, czyż nie?
You do like tea, don’t you?Lubisz herbatę, czyż nie?
She sings beautifully, doesn’t she?Pięknie śpiewa, czyż nie?
You have to catch them, don’t you?Musisz ich złapać, nieprawdaż?
He had to catch them, didn’t he?Musiał ich złapać, nieprawdaż?
She won’t do it, will she?Ona tego nie zrobi, prawda?
He won’t call his mother, will he?Nie zadzwoni do swojej matki, prawda?
She would like to join us, wouldn’t she?Chciałaby do nas dołączyć, nieprawdaż?
You must be tired, mustn’t you?Musisz być zmęczony, czyż nie?
You can swim, can’t you?Umiesz pływać, czyż nie?
He could play the guitar, couldn’t he?Mógłby zagrać na gitarze, czyż nie?
Karol loved her, didn’t he?Karol ją kochał, czyż nie?

Przyimki czasu i miejsca (Prepositions)in Polandw Polsce
She lives in Poland.Ona mieszka w Polsce.
in New York Cityw Nowym Jorku
Did he live in New York City?Czy mieszkał w Nowym Jorku?
in the state of New Yorkw stanie Nowy Jork
No, but he lived in the state of New York.Nie, ale mieszkał w stanie Nowy Jork.
Since I was a kid, I’ve been dreaming of having a place in Manhattan.Odkąd byłam dzieckiem, marzyłam o mieszkaniu na Manhattanie.
in the worldna świecie
I wish to give you all the love in the world.Chciałbym dać ci całą miłość na świecie
in your roomw twoim pokoju
Alice, are you in your room?Alice, czy jesteś w twoim pokoju?
in the carw samochodzie
No, I am in the car outside.Nie, jestem na zewnątrz w samochodzie.
on Bond Streetna ulicy Bond
on Oxford Streetna ulicy Oxford
You can buy the best flowers on Oxford Street.Możesz kupić najlepsze kwiaty na ulicy Oxford.
on Maltana Malcie
Do you have a holiday home on Malta?Czy masz dom wakacyjny na Malcie?
on the tablena stole
Did you leave your glasses on the table?Czy zostawiłeś swoje okulary na stole?

Zdania warunkowe (Conditionals)If you mix red and yellow, you get orange.Kiedy zmieszasz czerwony i żółty, otrzymasz pomarańczowy.
Water boils if it reaches 100 degrees Celsius.Woda gotuje się, kiedy osiągnie 100 stopni Celsjusza.
to set an alarmnastawić budzik
If I don’t set an alarm, I oversleep.Kiedy nie nastawię budzika, zaśpię.
to feel sickźle się czuć
If I eat too much, I feel sick.Kiedy zjem za dużo, czuję się źle.
to commit a crimepopełnić przestępstwo
If you commit a crime, you go to jail.Kiedy popełnisz przestępstwo, idziesz do więzienia.
If she sees a rat, she screams.Kiedy widzi szczura, zaczyna krzyczeć.
touch the firedotykać ognia
If you touch a fire, you get burned.Kiedy dotkniesz ognia, oparzysz się.
If Anna doesn’t do her homework, her mother will be upset.Jeżeli Anna nie będzie odrabiać lekcji, jej mama będzie zdenerwowana.
at the weekendw weekend
If it rains at the weekend, we will stay home.Jeżeli będzie padało w ten weekend, zostaniemy w domu.
to come overprzyjść gdzieś
If she has time, she will come over.Jeżeli będzie miała czas, przyjdzie tutaj.
to make it on timezdążyć na czas
If we leave earlier, we will make it on time.Jeżeli wyjdziemy wcześniej, zdążymy na czas.

Strona bierna (Passive voice)The CV must be written in Polish.CV musi być napisane po polsku.
The CV must have been written in Polish.CV musiało być napisane po polsku.
Someone will warn her. She will be warned.Ktoś ją ostrzeże. Ona będzie ostrzeżona.
I will hear her soon. She will be heard soon.Niedługo jej wysłucham. Niedługo zostanie wysłuchana.
I will call him immediately. The call will be made immediately.Zadzwonię do niego natychmiast. Telefon zostanie wykonany natychmiast.
Is he tested once a month? Yes, he is./ No, he isn’t.Czy jest badany co miesiąc? Tak, jest/ Nie, nie jest.
It should be done.To powinno być zrobione.
It should have been done.To powinno było być zrobione.
Is it used once a week? It is not used once a week.Czy to jest używane raz w miesiącu? Nie jest używane raz w miesiącu.
I’m feeding the cat now. The cat is being fed now.Karmię teraz kota. Kot jest teraz karmiony.
This place used to be admired by many.To miejsce było kiedyś podziwiane przez wielu.
The house is going to be built next year.Dom będzie zbudowany w przyszłym roku.
Someone is watching them. They are being watched.Ktoś ich obserwuje. Są obserwowani.
Was she caught? No, she wasn’t. /Yes, she was.Czy została złapana? Nie, nie została. /Tak, została.
He accepted the gift. The gift was accepted by him.Przyjął prezent. Prezent został przyjęty przez niego.
He is going to interview me. I’m going to be interviewed.On zamierza zrobić ze mną wywiad. Zamierzam mieć wywiad.
I must finish my chores. My chores must be finished.Muszę skończyć moje zadania. Moje zadania muszą być skończone.
I clean my fridge once a year. My fridge is cleaned once a year.Czyszczę moją lodówkę raz do roku. Moja lodówka jest czyszczona raz do roku.

Czas teraźniejszy prosty (Present simple)alwayszawsze
They always have time for us.Oni zawsze mają dla nas czas.
usuallyzazwyczaj
He usually buys food on Sunday.On zwykle kupuje jedzenie w niedzielę.
oftenczęsto
She very often needs our help.Ona bardzo często potrzebuje naszej pomocy.
We often buy books for our daughters.Często kupujemy książki dla naszych córek.
sometimesczasem
rarelyrzadko
nevernigdy
every day/week/month…co dzień/tydzień/miesiąc…
She plays basketball every day.Ona codziennie gra w koszykówkę.
once a week/month/year…raz na tydzień/miesiąc/rok…
twice an hour/minute…dwa razy na godzinę/minutę…
twenty times a daydwadzieścia razy na dzień
on Mondays/Tuesdaysw poniedziałki/wtorki
These kids are Italian.Te dzieci są Włochami.
He is a good friend.On jest dobrym przyjacielem.
She is in Amsterdam.Ona jest w Amsterdamie.
from Ukrainez Ukrainy
I am from Ukraine.Jestem z Ukrainy.
I’m hungry.Jestem głodny.
We are thirsty.Jesteśmy spragnieni.
I am at home.Ja jestem w domu.
Water boils at 100°C.Woda wrze w temperaturze 100°C.
to orbit the Earthkrążyć wokół Ziemi
The Moon orbits the Earth.Księżyc krąży wokół Ziemi.

Mówienie o przeszłości (present perfect i simple past)since we were nineodkąd mieliśmy dziewięć lat
He has been my best friend since we were nine.On jest moim najlepszym przyjacielem, odkąd skończyliśmy dziewięć lat.
for more than eight yearsod ponad ośmiu lat
I have worked for this company for more than eight years.Pracuję w tej firmie od ponad ośmiu lat.
justwłaśnie
She has just written the letter.Ona właśnie napisała list.
This journey has been a very pleasant surprise.Ta podróż była bardzo przyjemną niespodzianką.
I’ve broken my leg.Złamałam nogę.
Have you got the present yet?Czy dostałeś już prezent?
It’s the first time I’ve been to Amsterdam.To pierwszy raz, kiedy jestem w Amsterdamie.
I have watched this film with you for the last time.Ostatni raz oglądam z tobą ten film.
It’s the best time I’ve had in months.To najlepsza zabawa od miesięcy.
We have played football since we were children.Gramy w piłkę od dzieciństwa.
He has not known her for a long time.On nie zna jej od dawna.
She hasn’t had a day off since 1999.Ona nie miała dnia wolnego od 1999 roku.
Have you ever thought about going to Asia?Czy myślałaś kiedyś o wyjeździe do Azji?
This is the most ridiculous thing you’ve ever told me.To najbardziej absurdalna rzecz, jaką kiedykolwiek mi powiedziałeś.
They have never been on holiday in South Asia.Oni nigdy nie byli na wakacjach w Azji Południowej.
Recently I’ve seen her twice.Ostatnio widziałam ją dwa razy.
Lately I haven’t slept well.Ostatnio źle śpię.
yetjuż, jeszcze
not yetjeszcze nie
Have you talked to her yet?Rozmawiałeś z nią już?
No, I haven’t talked to her yet.Nie, jeszcze z nią nie rozmawiałem.
He hasn’t spoken to them yet.On z nimi jeszcze nie rozmawiał.
Has she told you that ridiculous joke yet?Czy ona już opowiedziała ci ten absurdalny żart?
alreadyjuż
We’ve just done some grocery shopping.Właśnie zrobiliśmy zakupy spożywcze.

Mówienie o przyszłości (Future simple)tomorrowjutro
He will work all day tomorrow.On jutro będzie pracował.
Tomorrow I will tell you an interesting story.Jutro opowiem wam ciekawą historię.
It will not be easy.To nie będzie łatwe.
I can’t do it on Wednesday, so I will do it on Thursday.Nie mogę tego zrobić w środę, więc zrobię to w czwartek.
Maybe I will buy this apartment.Może kupię to mieszkanie.
Someone is at the door. I will go to see who it is.Ktoś puka. Pójdę zobaczyć kto to.
I think that …Myślę, że …
It’s late. I think I will go to bed.Późno już. Chyba pójdę spać.
It’s hot in here. I will open the window.Gorąco tu. Otworzę okno.
I think it will rain tomorrow.Myślę, że będzie jutro padać.
she hopesona ma nadzieję
She hopes you will apologize.Ona ma nadzieję, że ją przeprosisz.
we believeuważamy, że
We believe it won’t be a problem.Uważamy, że to nie będzie problem.
I’m afraidobawiam się, że
I’m afraid it won’t be possible.Obawiam się, że to nie będzie możliwe.
she’s sureona jest pewna, że
She’s sure she will be the best candidate.Ona jest pewna, że będzie najlepszą kandydatką.
I promiseobiecuję, że
to hurt someoneskrzywdzić kogoś
I promise I will never hurt you.Obiecuję, że nigdy cię nie skrzywdzę.
Stop, or I will call the police.Przestań, bo zadzwonię na policję.
Will you marry me?Wyjdziesz za mnie?
We will spend some time together tonight,Wieczorem spędzimy razem trochę czasu.
She will never forget him.Ona nigdy go nie zapomni.
I will show my parents how good I am.Pokażę moim rodzicom, jaki jestem dobry.
At the beginning, you will see nothing.Na początku nic nie zobaczysz.
next monthw przyszłym miesiącu
She will marry me next month.Ona w przyszłym miesiącu wyjdzie za mnie.