Opanuj Angielski dla Emigrantów

Osiągnij płynność i pewność siebie w języku angielskim mieszkając na obczyźnie. Przygotuj się do rozmowy o wynajem mieszkania, wizyty u lekarza albo w urzędzie w celu meldunkowym
Wypróbuj za darmo Google Play icon AppleStore icon
30 dni za darmo
Bez zobowiązań

Co mówią nasi użytkownicy

Jakub
3 marca 2024
Taalhammer bardzo pomógł mi odnaleźć się w nowym kraju po przeprowadzce.
Filip, Anna i 33 innych użytkowników
12 komentarzy
Ola
2 kwietnia 2024
Z Taalhammerem łatwo zapamiętałam słowa i zdania. Pojechałam za chłopakiem do Anglii i dogadałam się bez problemu
Mateusz, Matylda i 27 innych użytkowników
17 komentarzy

Co to jest Angielski dla Emigrantów

Uczenie się angielskiego przez osoby mieszkające za granicą nie tylko pomaga w integracji kulturowej i poznawaniu nowych ludzi, ale także otwiera drzwi na mnóstwo nowych możliwości, także zawodowych.

Jeśli nie nauczysz się języka i wyjedziesz za granicę mówiąc tylko po polsku, zostaniesz zamknięty w polskim społeczeństwie i nigdy nie będziesz naprawdę doświadczał nowego kraju – zawsze będziesz obcokrajowcem.

Bycie osobą mieszkającą za granicą wymaga płynności w języku angielskim w codziennych sytuacjach, takich jak rejestracja w urzędzie, wizyta u lekarza, czy chodzenie do kina, restauracji czy kawiarni. Zacznij mówić w obcym języku od samego początku i przyzwyczaj się do tego, że teraz Twoje życie odbywa się w obcym języku.

Wystawiaj się celowo na sytuacje, w których musisz używać nowego języka – dzięki temu rozwijasz nawyk, który sprawi, że Twoje codzienne życie będzie pełniejsze.
Dla kogo jest kurs Angielskiego dla Emigrantów

Dla kogo jest kurs Angielskiego dla Emigrantów

Planujesz przeprowadzkę do Anglii albo Stanów
Dostałeś nową pracę w obcym kraju w którym mówi się po angielsku? Albo planujesz przeprowadzić się podążając za partnerem lub partnerką? Na taką przygodę lepiej przygotować się wcześniej!
Jesteś emigrantem mieszkającym na obczyźnie
Przeprowadziłeś się do kraju anglojęzycznego i potrzebujesz podszkolić angielski w zakresie podstawowych sytuacji niezbędnych do przeżycia? Traktujesz integrację poważnie i nie chcesz pozostać z boku?
Wybierasz się za dłuższe wakacje
Planujesz dłuższy pobyt w Anglii albo Stanach Zjednoczonych i potrzebujesz podszlifować angielski w typowych sytuacjach, takich jak wizyta w kinie, restauracji, kafejce, czy rozmowa o Twojej rodzinie?

Rozpocznij naukę Angielskiego dla Emigrantów już terazSprawy urzędowethe municipalityurząd
to visit the municipalitypójść do urzędu
thea passportpaszport
apply for a passportzłożyć wniosek o paszport
I need to visit the municipality to apply for a passport.Muszę pójść do urzędu, żeby złożyć wniosek o paszport.
an appointment at the municipalitywizyta w urzędzie
Have you made an appointment at the municipality yet?Czy umówiłeś wizytę w urzędzie?
to pay the feeuiścić opłatę
How much is the fee?Ile wynosi opłata?
to registerzarejestrować się
current addressaktualny adres
to register in the apartmentzameldować się w mieszkaniu
It’s essential to register in the apartment with the municipality.Konieczne jest zameldowanie się w mieszkaniu w urzędzie.
to register their current addresseszarejestrować swój aktualny adres
previous addresspoprzedni adres
to deregister from your previous addresswymeldować się z poprzedniego adresu
Did you remember to deregister from your previous address?Czy pamiętałeś o wymeldowaniu się z poprzedniego adresu?
resident, residentsmieszkaniec, mieszkańcy
The municipality requires all residents to register their new addresses.Urząd wymaga, aby wszyscy mieszkańcy byli zameldowani.
to moveprzeprowadzić się
Remember to deregister from your old address when you move.Pamiętaj, aby wymeldować się ze starego adresu podczas przeprowadzki.
within 30 daysw ciągu 30 dni
30 working days30 dni roboczych
New residents must register their addresses with the municipality within 30 days.Nowi mieszkańcy muszą zameldować się pod nowym adresem w urzędzie w ciągu 30 dni.
your proof of residencedowód zamieszkania
What is your proof of residence?Jaki jest dowód zamieszkania?
the passport applicationwniosek paszportowy
Where can I find a passport application?Gdzie mogę znaleźć wniosek paszportowy?
to pay the fee for your passport applicationuiścić opłatę za wniosek paszportowy
to book an appointmentzarezerwować termin
the passport renewalodnowienie paszportu
to renew a passportodnowić paszport
What documents do I need to renew my passport?Jakie dokumenty są potrzebne żeby odnowić paszport?

Wynajem mieszkaniato rent, rented, rentedwynająć (3 formy)
to look for, looked for, looked forszukać (3 formy)
the flat, flatsmieszkanie, mieszkania
the landlord, landlordswłaściciel mieszkania, właściciele mieszkania
the flatmate, flatmateswspółlokator, współlokatorzy
spaciousprzestronny
furnishedumeblowany
to rent a flatwynająć mieszkanie
to look for a flatszukać mieszkania
to look for a flatmateszukać współlokatora
for rentna wynajem
fully furnishedw pełni umeblowany
on the ground floorna parterze
on the first/second floorna pierwszym/drugim piętrze
a month agomiesiąc temu
after allw końcu
a spacious flatprzestronne mieszkanie
a spacious bedroomprzestronna sypialnia
a furnished living roomumeblowany salon
When will you rent your flat?Kiedy wynajmiesz swoje mieszkanie?
She didn’t rent that flat after all.W końcu nie wynajęła tamtego mieszkania.
The flat that I’m renting is fully furnished.Mieszkanie, które wynajmuję jest w pełni umeblowane.
They rented a flat that wasn’t furnished at all.Wynajęli mieszkanie, które nie było wcale umeblowane.
That flat on the second floor is for rent.Tamto mieszkanie na drugim piętrze jest na wynajem.
That flat for rent wasn’t furnished.Tamto mieszkanie na wynajem nie było umeblowane.
He rents a very spacious flat which is fully furnished.On wynajmuje bardzo przestronne mieszkanie, które jest w pełni umeblowane.
The flat was furnished but it wasn’t spacious.Mieszkanie było umeblowane, ale nie było przestronne.

W kawiarnithe cafekawiarnia
to get to know somebodypoznać kogoś
sit in the cafésiedzieć w kawiarni
to get to know each otherpoznać się nawzajem
We got to know each other in a café.Poznaliśmy się w kawiarni.
each othersiebie nawzajem
a nice cafémiła kawiarnia
go to the pubiść do pubu
We are getting acquainted.Zapoznajemy się.
Nice to meet you.Miło mi cię poznać.
to treatzapraszać
It’s my treat.Ja zapraszam.
Who’s treating us?Kto nas zaprasza?
He treats us all.On zaprasza nas wszystkich.
Thank you!Dziękuję!
We helped each other.Pomagaliśmy sobie nawzajem.
We looked at each other.Patrzyliśmy na siebie.
the beer, the beerspiwo, piwa
to treat to a beerzaprosić na piwo
Cheers!Na zdrowie!
Thanks for the beer, nice of you to treat me.Dzięki za piwo, miło z twojej strony, że mnie zaprosiłeś.
Happy birthday, I’m treating you to a beer.Wszystkiego najlepszego z okazji urodzin, zapraszam na piwo.
the pint (of beer)pinta (piwa)
to treat my girlfriendzaprosić moją dziewczynę
A beer, please!Piwo, proszę!
Madam, thank you!Proszę pani, dziękuję!

Na siłownito register, registered, registeredzapisać się (3 formy)
to register in the gymzapisać się na siłownię
the front deskrecepcja
at the front deskna recepcji
Did you guys register at the front desk yesterday?Czy zapisaliście się wczoraj na recepcji?
Can you tell me where the front desk is?Czy możesz mi powiedzieć, gdzie jest recepcja?
the gym, the gymssiłownia, siłownie
the memberczłonek
Do you know if this gym is expensive?Czy wiesz, czy ta siłownia jest droga?
Where do I register to become a member?Gdzie mogę się zapisać, aby zostać członkiem?
Are you a member of a gym?Czy jesteś członkiem siłowni?
to improve, improved, improvedpoprawić (3 formy)
the condition, the fitnesskondycja, sprawność
to improve your fitnesspoprawić swoją sprawność fizyczną
Do you know how I can improve my fitness?Czy wiesz, jak mogę poprawić swoją sprawność fizyczną?
I improved my condition with a lot of cardio.Poprawiłem swoją kondycję dzięki dużej ilości cardio.
Madam, did you improve your fitness at this gym?Proszę pani, czy poprawiła pani swoją sprawność fizyczną na tej siłowni?
to work out, to exercise, to do sportsćwiczyć (3 formy)
to work out in the gymćwiczyć na siłowni
How often do you guys exercise?Jak często ćwiczycie?
He worked out every day and improved with this his poor condition.On ćwiczył codziennie i dzięki temu poprawił swoją słabą kondycję.
Last year we exercised 3 times a week.W zeszłym roku ćwiczyliśmy 3 razy w tygodniu.
the power, the strengthsiła
to exercise in the open airćwiczyć na świeżym powietrzu
When you exercise in the open air, you improve your condition.Kiedy ćwiczysz na świeżym powietrzu, poprawiasz swoją kondycję.

U lekarzathe doctor, the doctorslekarz, lekarze
to help, helped, helpedpomagać (3 formy)
The doctor helps the patients.Lekarz pomaga pacjentom.
How many patients does the doctor help?Ilu pacjentom pomaga ten lekarz?
Last Monday, the doctor helped 5 patients.W zeszły poniedziałek lekarz pomógł 5 pacjentom.
the family doctorlekarz rodzinny
the doctor’s officegabinet lekarski
He called his family doctor.On zadzwonił do swojego lekarza rodzinnego.
I went to see the family doctor.Poszedłem do lekarza rodzinnego.
I cycled to the doctor’s office.Pojechałem rowerem do gabinetu lekarskiego.
to begin, began, begunzaczynać (3 formy)
the matchmecz
to begin the matchrozpocząć mecz
When did that begin?Kiedy to się zaczęło?
What time did the match begin?O której godzinie rozpoczął się mecz?
the arm, the armsramię, ramiona
the leg, the legsnoga, nogi
yesterday eveningwczoraj wieczorem
Did you turn 21 yesterday?Czy skończyłeś wczoraj 21 lat?
Did you do anything nice yesterday?Czy zrobiłeś wczoraj coś miłego?
to scratch, scratched, scratcheddrapać się (3 formy)
to scratch the armdrapać rękę
to scratch the legdrapać nogę
Did you scratch the lumps in the morning?Czy rano drapałeś te krostki?
I scratched my arms all morning. But not my legs.Cały ranek drapałam się po rękach. Ale nie po nogach.

U agenta nieruchomościrent, rented, rentedwynajmować (3 formy)
the flat, the apartmentmieszkanie
to rent a house/flatwynająć dom/mieszkanie
Where do you rent your flat?Gdzie wynajmujesz swoje mieszkanie?
My sister does not rent a flat.Moja siostra nie wynajmuje mieszkania.
the city, the citiesmiasto, miasta
a flat in the centremieszkanie w centrum
the westzachód
Do you guys rent a flat in the city?Czy wy wynajmujecie mieszkanie w mieście?
I rent a house in the west.Wynajmuję dom w zachodniej części miasta.
the centre, the centrescentrum, centra
to see, saw, seenzobaczyć (3 formy)
You can see the whole city from here.Widać stąd całe miasto.
When can we see the house?Kiedy będziemy mogli zobaczyć dom?
You cannot see the city from here.Nie widać stąd całego miasta.
to see many possibilitieszobaczyć wiele możliwości
Do you guys also see many possibilities?Czy wy też widzicie wiele możliwości?
I don’t see any other possibility.Ja nie widzę innej możliwości.
Adam and Eve want to rent a flat in the centre.Adam i Ewa chcą wynająć mieszkanie w centrum.
How long have you guys not lived together?Od jak dawna wy nie mieszkacie razem?
myselfja
to live togethermieszkać razem
to live together with a friendmieszkać razem z przyjacielem
Eve lives together with her boyfriend.Ewa mieszka razem ze swoim chłopakiem.
Doesn’t Eve live together with her boyfriend?Czy Ewa nie mieszka razem ze swoim chłopakiem?
Sir, do you live together with your wife?Proszę pana, czy pan mieszka razem ze swoją żoną?
the park, the parkspark, parki
a green park, the green parkszielony park, zielone parki
close tow pobliżu
close to the parkblisko parku
The flat is close to the park.Mieszkanie jest blisko parku.

Kino i filmyto play, to runwyświetlać, być wyświetlanym
to play/show a moviewyświetlać film
What movie is playing tonight?Jaki film jest wyświetlany dzisiaj wieczorem?
Do they play documentaries here too?Czy tutaj też wyświetlają filmy dokumentalne?
Yesterday they played Titanic in the cinema.Wczoraj w kinie wyświetlali Titanica.
to watch a movieobejrzeć film
Shall we watch a movie tonight?Obejrzymy dziś wieczorem film?
Did you guys watch a movie yesterday?Czy oglądaliście wczoraj jakiś film?
Adam watched a good movie yesterday.Adam oglądał wczoraj dobry film.
Do you guys like to watch movies?Czy lubicie oglądać filmy?
the cashierkasjer
to ask the cashierzapytać kasjera
Ask the cashier what time the movie will be on.Zapytaj kasjera, o której godzinie będzie ten film.
The cashier said this movie is very exciting.Kasjerka powiedziała, że ten film jest bardzo ekscytujący.
to miss, missed, missedprzegapić (3 formy)
to miss the movieprzegapić film
stupidgłupi
So stupid, I missed the movie!Tak głupio, że przegapiłem film!
Come quickly or you’ll miss the film.Chodź szybko, bo przegapisz film.
the beginningpoczątek
to miss the beginningprzegapić początek
Madam, you missed the beginning of the movie.Proszę pani, przegapiła pani początek filmu.
The beginning of this movie is very boring but later it becomes fun.Początek tego filmu jest bardzo nudny, ale później staje się zabawny.
I missed the beginning of the movie so I don’t understand anything.Przegapiłem początek filmu, więc nic nie rozumiem.
to arrive earlyprzyjechać wcześniej
laterpóźniej
later in the daypóźniej w ciągu dnia
I arrived early because I didn’t want to miss the beginning.Przyjechałem wcześnie, bo nie chciałem przegapić początku.
There are more movies running later in the day.W późniejszych godzinach jest wyświetlanych więcej filmów.
to leave earlywyjść wcześnie
earlierwcześniej
the end of the moviekoniec filmu

Na policjithe moneypieniądze
to steal, stole, stolenukraść (3 formy)
the perpetrator, the offenderprzestępca
You’re stealing more and more candy from the table.Kradniesz coraz więcej cukierków ze stołu.
The perpetrator steals more and more because he doesn’t have enough money.Przestępca kradnie coraz więcej, bo nie ma wystarczająco dużo pieniędzy.
a nice walletładny portfel
to search, searched, searchedszukać(3 formy)
to search for the walletszukać portfela
Just look for your wallet in your bag.Po prostu poszukaj portfela w swojej torbie.
I’m looking for my wallet, do you know where it is?Szukam mojego portfela, wiesz gdzie on jest?
the policemanpolicjant
the nice policemanmiły policjant
to find the perpetratorznaleźć przestępcę
not to find it anywherenigdzie czegoś nie znaleźć
Sir, as soon as your wallet is found, we will contact you.Jak tylko znajdzie się panaj portfel, skontaktujemy się z panem.
to file a police reportzłożyć raport policyjny
to file a report with the policezłożyć doniesienie na policję
Eve filed a report with the police officer.Ewa złożyła raport u policjanta.
Did you guys file a police report?Czy złożyliście doniesienie na policję?
to find the perpetratorznaleźć sprawcę
The perpetrator was found because you guys filed a report.Przestępca został znaleziony, bo wy złożyliście doniesienie.
to steal a carukraść samochód
Someone stole my car.Ktoś ukradł mój samochód.
Was your car stolen?Czy twój samochód został skradziony?
We filed a report because my car was stolen.Złożyliśmy doniesienie, bo skradziono mi samochód.
He goes to the police after his wallet is stolen.On idzie na policję po tym, jak skradziono mu portfel.

W sklepie z ubraniamito buy, bought, boughtkupować (3 formy)
the clothing shopsklep z ubraniami
I prefer to buy clothes in a clothing shop.Wolę kupować w sklepie z ubraniami.
Where do you prefer to buy: online or in a clothes shop?Gdzie wolisz kupować: w sklepie internetowym czy w sklepie z ubraniami?
He prefers to buy clothes online.On woli kupować ubrania online.
the clothingodzież
to search, searched, searchedszukać (3 formy)
to look for in the clothing shopszukać w sklepie z ubraniami
You look for clothes in a clothes shop.Szukasz ubrań w sklepie z ubraniami.
Where am I looking for new clothes?Gdzie ja szukam nowych ubrań?
orangepomarańczowy
to help, helped, helpedpomagać (3 formy)
the salesladysprzedawczyni
He always helps the saleswoman.On zawsze pomaga sprzedawczyni.
In the clothing shop, the saleswoman helps.W sklepie z ubraniami, sprzedawczyni pomaga.
the size, the sizesrozmiar, rozmiary
to search for a larger size (of clothing)szukać większego rozmiaru (ubrania)
one normal sizejeden normalny rozmiar
This is the largest size of this skirt.To jest największy rozmiar tej spódnicy.
This is my normal size but I’m looking for a size bigger.To jest mój normalny rozmiar, ale szukam większego rozmiaru.
the shirtkoszula
This pink shirt looks best on me.Ta różowa koszula wygląda na mnie najlepiej.
This shirt here, and that shirt there.Ta koszula tutaj, a ta koszula tam.
These shirts here, and those shirts there.Te koszule tutaj, a tamte koszule tam.
Why is this T-shirt here cheaper than that T-shirt there?Dlaczego ta koszulka tutaj jest tańsza niż tamta?
the shoe, the shoesbut, buty
one size bigger (of shoes)jeden rozmiar większe (buty)
The shoes – where can I try them on?Buty – gdzie mogę je przymierzyć?

Rozmowa przez telefonthe appointmentwizyta
to reschedule, rescheduled, rescheduledprzełożyć (3 formy)
to reschedule an appointmentprzełożyć wizytę
I rescheduled my appointment.Przełożyłem moją wizytę.
Eve rescheduled her appointment for tomorrow.Ewa przełożyła swoją wizytę na jutro.
to call, called, calleddzwonić (3 formy)
the family doctorlekarz rodzinny
to call the family doctorzadzwonić do lekarza rodzinnego
Are you calling the family doctor?Czy dzwonisz do lekarza rodzinnego?
Adam is calling his mother.Adam dzwoni do swojej matki.
the mechanicmechanik
to ask, asked, askedpytać, prosić (3 formy)
to ask for the timezapytać o godzinę
to ask the mechaniczapytać mechanika
Just ask the mechanic how much the repair will cost.Po prostu zapytaj mechanika, ile będzie kosztowała naprawa.
to ask the family doctorzapytać lekarza rodzinnego
to make an appointmentumówić się na wizytę
You changed your appointment for today.Zmieniłeś termin wizyty na dzisiaj.
Did you ask the family doctor?Czy pytałeś lekarza rodzinnego?
Sir, are you calling for an appointment?Proszę pana, czy dzwoni pan w sprawie wizyty?
to repair, repaired, repairednaprawiać (3 formy)
the washing machinepralka
to repair the washing machinenaprawić pralkę
My father repaired everything at home.Mój ojciec naprawił wszystko w domu.
Did you fix the washing machine?Czy naprawiłeś pralkę?
brokenzepsuty
the systemsystem
a malfunction in the systemusterka w systemie
a completely broken washing machinecałkowicie zepsuta pralka
I ordered a new washing machine because this one is broken.Zamówiłam nową pralkę, bo ta się zepsuła.

Na targu: owoce i warzywato costkosztować
to cost a lot of moneykosztować dużo pieniędzy
the vegetableswarzywa
the fruitowoce
Do fruits and vegetables cost a lot of money?Czy owoce i warzywa kosztują dużo pieniędzy?
the pepper, the pepperspapryka, papryki
the yellow pepper, a yellow pepperżółta papryka
How much is it?Ile to jest?
How much are the peppers?Ile kosztują papryki?
The peppers are not very nice.Papryki nie są zbyt ładne.
the dish, the dishespotrawa, potrawy
typicaltypowy
a typical Dutch dishtypowe holenderskie danie
Is stamppot a typical Dutch dish?Czy stamppot jest typowo holenderską potrawą?
Is that a Dutch dish? No, it’s an Indonesian dish.Czy to jest holenderskie danie? Nie, to danie indonezyjskie.
the marketrynek
on the marketna rynku
to do shoppingrobić zakupy
Do you guys shop at the market?Czy robicie zakupy na rynku?
Eve always shops at the market.Ewa zawsze robi zakupy na rynku.
the greengrocerwarzywniak
at the greengrocer’sw warzywniaku
Where do you do the shopping?A gdzie ty robisz zakupy?
I shop at the greengrocer’s.W warzywniaku.
The vegetables are very nice at the greengrocer’s.Warzywa w warzywniaku są bardzo ładne.
the turnobrót
to have a turnmieć obrót
Whose turn is it?Czyja to kolej?

Urodziny i imprezyto prepare for, prepared, preparedprzygotować się na (3 formy)
the partyprzyjęcie
Sir, prepare yourself for a nice gift.Proszę pana, proszę przygotować się na miły prezent.
She prepared herself days before this party.Ona przygotowywała się na wiele dni przed tym przyjęciem.
I’m preparing myself for a party.Przygotowuję się do przyjęcia.
the birthdayurodziny
a cosy birthday partyprzytulne przyjęcie urodzinowe
to have a birthdaymieć urodziny
Did you guys prepare well for the birthday party?Czy dobrze przygotowaliście się do przyjęcia urodzinowego?
What did you bring to the birthday party?Co przyniosłeś na przyjęcie urodzinowe?
the presentprezent
the cinemakino
a lovely presenturoczy prezent
to hope for a nice presentmieć nadzieję na miły prezent
I didn’t bring a present to the party.Nie przyniosłem prezentu na przyjęcie.
Did you bring a present for Petra’s birthday?Czy przyniosłeś prezent na urodziny Petry?
busyzajęty
a busy daypracowity dzień
on timena czas
Get ready!Przygotuj się!
We did not prepare well for this busy day.Nie przygotowaliśmy się dobrze na ten pracowity dzień.
the apple pieszarlotka
Germanniemiecki
the tastiest apple pienajsmaczniejsza szarlotka
Petra brought apple pie because it was her birthday.Petra przyniosła szarlotkę, bo to były jej urodziny.
My aunt makes the most delicious apple pie in the world.Moja ciocia robi najpyszniejszą szarlotkę na świecie.
Whoever has a birthday has a treat!Kto ma urodziny, ten ma gratkę!

Praca na magazyniethe warehousemagazyn
the loader, loadersładowacz, ładowacze
the pallet jackwózek paletowy
As a loader, you’ll be driving the pallet jack.Jako ładowacz będziesz kierować wózkiem paletowym.
the forkliftwózek widłowy
Can you drive a forklift?Czy potrafisz prowadzić wózek widłowy?
to load palletsładować palety
when readykiedy (coś) jest gotowe
You need to load pallets into the truck when ready.Musisz załadować palety do ciężarówki, kiedy będą gotowe.
load sheetarkusz załadunku
People working in the warehouse build pallets according to the load sheet.Osoby pracujące w magazynie budują palety zgodnie z arkuszem załadunku.
out of stockbrak na stanie
to mark the productsoznaczać produkty
Mark the products that are out of stock.Oznacz produkty, których brak na stanie.
wrap and labelowijać i etykietować
In a warehouse we wrap and label the products.W magazynie owijamy i etykietujemy produkty.
restockuzupełniać
We restock the labeled products.Uzupełniamy zaetykietowane produkty.
to process ordersprzetwarzać zamówienia
We usually process orders and label products.Zazwyczaj przetwarzamy zamówienia i etykietujemy produkty.
I don’t drive the forklift, I restock the products.Nie prowadzę wózka widłowego, tylko uzupełniam produkty.
to be responsible forbyć odpowiedzialnym za
Who here is responsible for sorting?Kto tutaj jest odpowiedzialny za sortowanie?

Praca mechanikato repairnaprawiać
the mechanic, mechanicsmechanik, mechanicy
to maintain a cardbać o samochód
It’s the mechanic’s job to maintain and repair cars.Zadaniem mechanika jest dbanie o samochody i naprawa.
mechanical componentspodzespoły mechaniczne
electrical componentspodzespoły elektryczne
The mechanic checked both mechanical and electrical components.Mechanik sprawdził zarówno podzespoły mechaniczne, jak i elektryczne.
oil changewymiana oleju
garagewarsztat samochodowy
Do you offer oil changes at your garage?Czy oferujecie wymianę oleju w swoim warsztacie?
A yearly maintenance at our garage includes an oil and tyre change.Roczny przegląd w naszym warsztacie obejmuje wymianę oleju i opon.
to check the brakessprawdzić hamulce
I brought my car to a garage to check the brakes.Zaprowadziłem samochód do warsztatu, aby sprawdzić hamulce.
seasonal check-upsprzeglądy sezonowe
We offer seasonal and yearly check-ups.Oferujemy przeglądy sezonowe i roczne.
tyre, tyresopona, opony
The mechanic should be able to change and install the tyres.Mechanik powinien być w stanie wymienić i zamontować opony.
Within seasonal check-ups, we offer a tyre change.W ramach przeglądów sezonowych oferujemy wymianę opon.
the certificate, certificatescertyfikat, certyfikaty
Mechanics are required to have a certificate.Od mechaników wymaga się posiadania certyfikatu.

Praca na budowiethe builder, buildersbudowlaniec, budowlańcy
to work in constructionpracować w budownictwie
His dad was a builder and he also works in construction.Jego tata był budowlańcem i on również pracuje w budownictwie.
the general contractorgeneralny wykonawca
I’m not just a builder. I’m a general contractor.Nie jestem tylko budowlańcem. Jestem generalnym wykonawcą.
to wear a hard hatnosić kask ochronny
It’s obligatory that all builders wear hard hats.Wszyscy budowlańcy muszą obowiązkowo nosić kask ochronny.
construction siteplac budowy
Do we have to wear hard hats on construction sites?Czy musimy nosić kask na placach budowy?
scaffoldingrusztowanie
to put up scaffoldingpostawić rusztowanie
We will put up scaffolding tomorrow.Jutro postawimy rusztowanie.
tools in a tool beltnarzędzia w pasie z narzędziami
hammermłotek
screwśruba
screwdriverśrubokręt
What tools should there be in my tool belt?Jakie narzędzia powinny znajdować się w moim pasie z narzędziami?
You should always have a screwdriver with you.Zawsze powinieneś mieć przy sobie śrubokręt.
wheelbarrowtaczka
to move the materialsprzewozić materiały
Use this wheelbarrow to move the materials.Użyj tej taczki do przewożenia materiałów.
the cementcement
We have to put down the cement here.Musimy wylać tutaj cement.
brick, brickscegła, cegły
concretebeton
This wall is made of brick, not cement.Ta ściana jest zrobiona z cegły, nie z cementu.

Rolnictwo: hodowlafarmgospodarstwo
to run a farmprowadzić gospodarstwo
livestock farmgospodarstwo hodowlane
My family runs a livestock farm.Moja rodzina prowadzi gospodarstwo hodowlane.
What animals do you guys raise on your farm?Jakie zwierzęta hodujecie w waszym gospodarstwie?
to raise cattlehodować bydło
grass-fed cattleBydło karmione trawą
Our cattle are entirely grass-fed.Nasze bydło jest w całości karmione trawą.
sheepowce
On the livestock farm we raise cattle and sheep.W naszym gospodarstwie hodujemy bydło i owce.
free-range chickenskurczaki z wolnego wybiegu
to feedkarmić
pasturepasza
Their free-range chickens are fed with pasture.Ich kurczaki z wolnego wybiegu są karmione paszą.
a dairy farmgospodarstwo mleczne
She runs a dairy farm on which she raises cattle.Ona prowadzi gospodarstwo mleczne, na której hoduje bydło.
Are your chickens free-range?Czy Twoje kurczaki są z wolnego wybiegu?
to lay eggsznosić jaja
henskury
There are 150 egg-laying hens on their livestock farm.W gospodarstwie hodowlanym jest 150 kur znoszących jajka.
to milk the cowsdoić krowy
Let’s go, we need to milk the cows.Chodźmy, musimy wydoić krowy.

Rolnictwo: uprawyagricultural produceprodukcja rolna
On our farm we are involved in agricultural produce.W naszym gospodarstwie zajmujemy się produkcją rolną.
chemicalschemikalia
natural fertilisersnawozy naturalne
Are there any chemicals in the fertilisers?Czy w nawozach są jakieś chemikalia?
Our fertilisers are completely natural.Nasze nawozy są całkowicie naturalne.
cropuprawy/plony
outstanding cropznakomite plony
The crop this season has been outstanding so far.Jak dotąd plony w tym sezonie były znakomite.
fieldpole
We’re back from the field…Wróciliśmy z pola.
to protect the cropchronić uprawy
pesticidespestycydy
Pesticides are expensive, but we need to protect our crops.Pestycydy są drogie, ale musimy chronić nasze uprawy.
used with cautionstosować ostrożnie
Pesticides should be used with caution.Pestycydy należy stosować ostrożnie.
You don’t need to use the fertilisers with caution. They are natural.Nawozów nie trzeba stosować ostrożnie. Są one naturalne.
to grow vegetablesuprawiać warzywa
greenhouseszklarnia
The vegetables are grown in a greenhouse.Warzywa są uprawiane w szklarni.
All the vegetables from our greenhouse are organic.Wszystkie warzywa z naszej szklarni są organiczne.
labourer/farmerrobotnik/rolnik
to hire labourerszatrudniać robotników
harvestzbiory/żniwa

Opieka nad starszymi osobamielderly peopleosoby starsze
companionshiptowarzystwo
Elderly people need good companionship.Osoby starsze potrzebują dobrego towarzystwa.
to care foropiekować się
caregiveropiekun
to providezapewniać
As a caregiver I provide care and companionship for elderly people.Jako opiekunka zapewniam opiekę i towarzystwo osobom starszym.
Caregivers help patients with everyday activities.Opiekunowie pomagają pacjentom w codziennych czynnościach.
bathekąpać
Some patients may need help with bathing.Niektórzy pacjenci mogą potrzebować pomocy przy kąpieli.
bedsoresodleżyny
to preventzapobiegać
With elderly patients it’s very important to prevent bedsores.W przypadku starszych pacjentów bardzo ważne jest zapobieganie odleżynom.
She’s got some nasty bedsores.Ona ma kilka paskudnych odleżyn.
massagemasaż
You can prevent bedsores by massaging the patients.Można zapobiegać odleżynom, masując pacjentów.
a nursing homedom opieki
A caregiver can work in a nursing home or in residential care.Opiekun może pracować w domu opieki lub jako opieka domowa.
quality of lifejakość życia
We care for seniors so that they have the best quality of life.Opiekujemy się seniorami, aby zapewnić im jak najlepszą jakość życia.
the duty, dutiesobowiązek, obowiązki
everyday activitiescodzienne czynności
It’s a caregiver’s duty to help seniors with everyday activities.Obowiązkiem opiekuna jest pomoc seniorom w codziennych czynnościach.
Do your grandparents live in a nursing home?Czy twoi dziadkowie mieszkają w domu opieki?

W barzebeerpiwo
A beer, please.Poproszę piwo.
Large or small?Duże czy małe?
Two beers, please.Poproszę dwa piwa.
beer on tappiwo z kija
Sir, what kind of beer do you have on tap?Jaki rodzaj piwa z kija ma Pan dostępny?
What’s on tap?Co macie z kija?
Which would you like? Heineken or Bud?Które byś chciał? Heinekena czy Buda?
No, I will have a Coors please.Nie, poproszę Coorsa.
In a glass?W szklance?
the draft beerpiwo z beczki
a wide selection ofszeroki wybór
We have a wide selection of draft beers.Mamy szeroki wybór piw z beczki.
the kegbeczka
to run out ofskończyło się
Bring a new keg, we ran out of beer.Przynieś nową beczkę, skończyło nam się piwo.
bottled beerpiwo butelkowe
Keg beer usually costs less than bottled beer.Piwo z beczki zwykle kosztuje mniej niż piwo butelkowe.
Which beer would you like?Które piwo byś chciał?
Would you like draft or bottled beer?Chcesz piwo beczkowe czy butelkowe?
a pint of beerpinta piwa
to be wastedbyć nawalonym
He only had a pint of beer, and he’s wasted.Wypił tylko pintę piwa i jest nawalony.
How much is a pint of beer?Ile kosztuje pinta piwa?
Another beer, please.Jeszcze jedno piwo, proszę.
Another two beers, please.Jeszcze dwa piwa, proszę.
the winewino
the dry winewino wytrawne
the real connoisseurprawdziwy koneser
Dry wine is for real connoisseurs.Wino wytrawne jest dla prawdziwych koneserów.
semi-dry winewino półwytrawne
When I’m in France, I drink dry wine.Kiedy jestem we Francji, piję wino wytrawne.
the sweet winesłodkie wino
Sweet white wine is good for other cocktails.Słodkie białe wino jest dobre do innych drinków.
the semi-sweet winewino półsłodkie
That is my sister’s favorite semi-sweet wine.To ulubione półsłodkie wino mojej siostry.
the house winewino domowe

W restauracjito book a tablezarezerwować stolik
I’d like to book a table for three people.Chciałbym zarezerwować stolik dla trzech osób.
the cuisinekuchnia
What kind of cuisine do they serve here?Jaki rodzaj kuchni tutaj serwują?
the Italian cuisinekuchnia włoska
to specialize inspecjalizować się
We specialize in Italian cuisine.Specjalizujemy się w kuchni włoskiej.
the French cuisinekuchnia francuska
I prefer French cuisine to Italian.Wolę kuchnię francuską niż włoską.
a dinerjadłodajnia
You don’t need to book a table at a diner.Nie musisz rezerwować stolika w jadłodajni.
to make a reservationzrobić rezerwację
I would like to make a reservation for three people.Chciałbym zrobić rezerwację dla trzech osób.
slow food restaurantrestauracja slow food
She has made a reservation at this slow food restaurant.Zrobiła rezerwację w tej restauracji slow food.
a table for three peoplestolik dla trzech osób
May I book a table for three people?Czy mogę zarezerwować stolik dla trzech osób?
a reservation for three peoplerezerwacja dla trzech osób
Could I make a reservation for three people?Czy mogę zarezerwować stolik dla trzech osób?
We will have a table for you.Będziemy mieli dla was stolik.
to seat someoneusadzić kogoś
to give your namepodać swoje nazwisko
I can seat you at 7.30 on Tuesday, if you would kindly give me your name.Mogę usadzić pana o 7.30 we wtorek, jeśli zechciałby pan podać mi swoje nazwisko.
availabledostępny
We don’t have anything available at 8.30. Is 7.30 OK?Nie mamy nic dostępnego na 8.30. Czy 7.30 jest w porządku?
I have a table for four available at 7.45, please just give me your name.Mam wolny stolik dla czterech osób na 7.45, proszę tylko o podanie nazwiska.
to have a reservationmieć rezerwację
Do you have a reservation?Czy masz rezerwację?
Hello, I have a reservation under Anna Smith.Witam, mam rezerwację na nazwisko Anna Smith.
under the name ofna nazwisko
Hi, I have a booking under the name of Tom Smith.Witam, mam rezerwację na nazwisko Tom Smith.

Randkowanieto ask someone outzaprosić kogoś na randkę
to go out with someoneiść z kimś na randkę
Will you go out with me?Pójdziesz ze mną na randkę?
I’d love to!Z przyjemnością!
to get a drinkumówić się na drinka
Do you wanna get a drink sometime?Chcesz umówić się na drinka?
That sounds like fun!To brzmi świetnie!
to be interestedbyć zainteresowanym
I’m sorry, I’m not interested.Przykro mi, nie jestem zainteresowany.
I’m not interested in you that way.Nie jestem tobą zainteresowany w ten sposób.
to hang outspotykać się
We can hang out tomorrow for a couple of hours.Możemy spotkać się jutro na kilka godzin.
Can we hang out, just the two of us?Możemy spędzić czas tylko we dwoje?
I was hoping you’d ask me.Miałem nadzieję, że mnie zapytasz.
to be seeing someonespotykać się z kimś
I’m actually already seeing someone.Właściwie to już się z kimś spotykam.
this great Italian guyten wspaniały Włoch
I’m seeing this great Italian guy.Spotykam się z takim wspaniałym Włochem.
to be takenbyć zajętym
I started seeing someone else one week ago. I’m taken.Zaczęłam spotykać się z kimś innym tydzień temu. Jestem zajęty.
to take someone outzabrać kogoś gdzieś
Can I take you out?Czy mogę cię gdzieś zabrać?
Would you like to get a drink with me?Chcesz się ze mną napić?
That sounds great!To brzmi świetnie!
Sounds like a date.Jesteśmy umówieni.
to be ready to datebyć gotowym na randkę
I’m just not ready to date anyone right now.Po prostu nie jestem teraz gotowy na randkę z kimkolwiek.
I only like you as a friend.Lubię cię tylko jako przyjaciela.
to end a romantic relationshipzakończyć romantyczny związek
We needed to end our relationship.Musieliśmy zakończyć nasz związek.
How can I end this relationship if he is so thoughtful?Jak mogę zakończyć ten związek, skoro on jest taki troskliwy?
to break upzerwać
to split up with someonerozstać się z kimś

Aplikacje randkoweto swipeprzesunąć
to swipe right onprzesunąć w prawo
gorgeous guycudowny facet
I swiped right on this gorgeous guy.Przesunęłam tego cudownego faceta w prawo.
He swiped right on me. It’s a match!Przesunął mnie w prawo. Pasujemy do siebie.
to flirtflirtować
Have you ever flirted on a dating app?Czy kiedykolwiek flirtowałeś na aplikacji randkowej?
How do I flirt on Tinder?Jak flirtować na Tinderze?
to swipe left onprzesunąć kogoś w lewo
to be someone’s typebyć w czyimś typie
I swiped left on her because she’s not my type.Przesunąłem ją w lewo, bo nie jest w moim typie.
You don’t have to flirt on a dating app.Nie musisz flirtować na aplikacji randkowej.
to create a profilestworzyć profil
Have you created a profile on Tinder yet?Czy stworzyłeś już profil na Tinderze?
a profile picturezdjęcie profilowe
to chatczatować
to chat on the dating appczatować na aplikacji randkowej
After matching, we started chatting.Po dopasowaniu zaczęliśmy czatować.
We started chatting on the dating app.Zaczęliśmy czatować na aplikacji randkowej.
the biobio
your dating profiletwoje bio na aplikacji randkowej
Write an interesting bio for your dating profile.Napisz interesujące bio na swój profil randkowy.
a matchdopasowanie
Have you ever got a match on Tinder?Czy miałeś kiedyś parę na Tinderze?
I finally got a match on Bumble after swiping for hours.W końcu znalazłem parę na Bumble po wielu godzinach przesuwania.
the conversationrozmowa
to flow effortlesslypłynąć bez wysiłku
Our conversation flowed effortlessly since we matched.Nasza rozmowa płynęła bez wysiłku, odkąd się dopasowaliśmy.
the ghostingghosting
to get ghostedzostać zghostowanym
He stopped replying to my messages.Przestał odpowiadać na moje wiadomości (zghostował mnie).
I got ghosted.Zostałam zghostowana.
Would you ever ghost someone?Zghostowałabyś kiedyś kogoś?
to unmatch somebodyzablokować kogoś
I had to unmatch him.Musiałam go zablokować.
He was being disrespectful.Zachowywał się lekceważąco.
the profile updateaktualizacja profilu
to update the profileaktualizować profil