26 lipca, 2023

Past Simple – czas przeszły prosty. Budowa i zastosowanie, przykłady, ćwiczenia.

by Anna Kaczmarczyk
Past Simple - czas przeszły prosty. Budowa i zastosowanie, przykłady, ćwiczenia.

Ucznie czasu past simple to wyzwanie, zwłaszcza kiedy uczy się dzieci. To pierwsze takie duże zagadnienie gramatyczne, trzeba nauczyć się na pamięć czasowników nieregularnych, pamiętać o operatorze did, używać odpowiednich określeń. Pamiętam jak dziś kiedy dopiero zaczynałam uczyć i na jednej z pierwszych lekcji musiałam zmierzyć się z tematem past simple. Na szczęście była to lekcja z bardzo bystrym uczniem, który sam pod koniec lekcji wyłapał istotę tego czasu. Podsumował to jednym zdaniem – “Wszystkie te czynności są zamknięte w przeszłości”. Nie ukrywam, że przejęłam ten sposób tłumaczenia, uważam że jest bardzo obrazowy.

Czas past simple to czas przeszły prosty. Używamy go, żeby mówić o wydarzeniach, które miały miejsce w jakimś czasie w przeszłości i są już zakończone. Po przeczytaniu wielu źródeł, stało się dla mnie jasne, że w tym czasie mówimy o czynnościach dokonanych.  Past simple to podstawowy, bazowy czas przeszły. Jest on bardzo potrzebny w codziennej komunikacji; pomyśl ile razy dziennie używasz czasu przeszłego po polsku? Dobra wiadomość jest taka, że jeśli dobrze go opanujesz, to na dobrą sprawę dasz radę rozmawiać o przeszłości nie używając żadnych innych przeszłych struktur. 

Zastosowanie czasu past simple

W języku angielskim czasu past simple używamy do opisu czynności zakończonych, które działy się od początku do końca w przeszłości. Co ważne, nie ma dla nas znaczenia czy czynność wydarzyła się 5 sekund, czy 5 lat temu. Czasu past simple użyjemy w obu przypadkach. 

AngielskiPolski
She worked very hard yesterday.Wczoraj bardzo ciężko pracowała.
I worked in a café for one day.Pracowałem w kawiarni przez jeden dzień.
I looked at the products on the list.Popatrzyłem na produkty z listy.
She looked at her hands. She looked at them.Popatrzyła na swoje ręce. Popatrzyła na nie.

Zawsze przypominam moim uczniom, że posługiwanie się słowami kluczowymi jest bardzo pomocne w nauce gramatyki – działasz na zasadzie skojarzeń. Często chcemy określić dokładnie, kiedy dana czynność miała miejsce w przeszłości. Przydadzą się nam do tego takie określenia czasu:

AngielskiPolski
yesterdaywczoraj
the day before yesterdayprzedwczoraj
LAST weekw ZESZŁYM tygodniu
LAST summerw ZESZŁE lato
LAST Christmasw ZESZŁE święta
2 days AGO2 dni TEMU
4 years AGO4 lata TEMU
some time AGOjakiś czas TEMU
IN 1997W 1997 roku
IN JuneW czerwcu

Czas past simple jest potrzebny do opisywania wydarzeń, które nastąpiły jedno po drugim, służy do prowadzenia narracji. Tutaj nie sposób nie wspomnieć o świetniej metodzie nauki, tzw. storytellingu. Po krótce, polega ona na uczeniu się języka poprzez opowiadanie i zapamiętywanie historyjek. Zajrzyj do tego artykułu, żeby dowiedzieć się więcej na ten temat.

AngielskiPolski
I opened the door, came inside, sat down and had a sandwich.Otworzyłam drzwi, weszłam do środka, usiadłam i zjadłam kanapkę.
I called her, but she didn’t answer, so I went to see her, but she wasn’t there.Zadzwoniłem do niej, ale nie odebrała, więc poszedłem się z nią zobaczyć, ale jej nie było.

Czasu past simple używamy, kiedy mówimy o zwyczajach i nawykach z przeszłości. W tym przypadku, zamiennie możemy używać konstrukcji used to.

AngielskiPolski
I worked with those women. I worked with them.Pracowałem z tymi kobietami. Pracowałem z nimi.
We worked together a lot in the past.W przeszłości dużo razem pracowaliśmy.
In the past we usually worked until 8 pm.W przeszłości zwykle pracowaliśmy do 20:00.

Pamiętaj, że tylko od ciebie i od tego co chcesz powiedzieć zależy którego czasu użyjesz. Najłatwiejszym sposobem na nabranie płynności w używaniu czasów jest ćwiczenie zdań w odpowiednim kontekście. Świetnie sprawdza się także oglądanie filmów i seriali. Nawet nie wiesz ile jesteś w stanie zapamiętać, mimo że przecież nie jest to atywna nauka. W aplikacji Taalhammer znajdziesz gotowe zdania, a ponadto możesz dodawać swoje własne przykłady. Spersonalizowana nauka przynosi jeszcze lepsze efekty!

Past Simple – budowa zdań twierdzących

Past simple ma bardzo prostą budowę. W czasie przeszłym prostym dodajemy do czasowników regularnych końcówkę -ED. Forma czasownika jest taka sama, niezależnie od osoby. Tworzenie zdań twierdzących w czasie past simple wygląda następująco:

osoba + czasownik z -ED + reszta zdania

AngielskiPolski
Last night I watched a very boring film.Wczoraj wieczorem obejrzałem bardzo nudny film.
She walked away from her husband. She walked away from him.Ona odeszła od męża. Ona odeszła od niego.
We often buy books for our daughters.Często kupujemy książki dla naszych córek.

Ta zasada odnosi się do tworzenia czasowników regularnych. Istnieje jednak cała lista czasowników nieregularnych, których trzeba nauczyć się na pamięć. W czasie past simple stosowana jest druga forma czasownika nieregularnego. Trzy najważniejsze czasowniki nieregularne to “be” (być), “have” (mieć) i “do” (robić). Ich formy przeszłe to:

be – was/were

have – had

do – did

Pro tip: zwłaszcza w przypadku czasu past simple, w którym pojawia się dużo czasowników nieregularnych, warto słuchać piosenek bazujących na tym czasie. W ten sposób nawet nie zauważysz kiedy zapamiętasz różne formy czasowników. Więcej na temat uczenia się na podstawie piosenek znajdziesz w tym artykule. Dla fanów klasyki polecam piosenkę Franka Sinatry “My Way”. Jeśli wolisz bardziej współczesną muzykę przesłuchaj piosenkę “Paradise” Coldplay’a z naciskiem na dwie pierwsze zwrotki.

Pytania w past simple i operator “did”

Podobnie jak w czasie present simple, w tworzeniu pytań potrzebny nam jest operator. Operator w czasie przeszłym- past simple- to “DID”. Operator “DID” w pytaniach występuje na początku zdania. Zwróć uwagę, że jest to po prostu przeszła forma czasownika “DO”. Dobra wiadomość jest taka, że nie musimy się przejmować osobą. Operatora “DID” używamy w przypadku wszystkich osób.

DID + osoba + czasownik

AngielskiPolski
Did you promise that to your husband?Czy obiecałaś to swojemu mężowi?
Did many people work here last year?Czy w zeszłym roku pracowało tu wiele osób?
Did I say that last night?Czy ja to powiedziałem wczoraj wieczorem?
Did you meet this man in America?Czy spotkałeś tego mężczyznę w Ameryce?

UWAGA! Zwróć uwagę, na to, że “DID” zabrało formę przeszłą czasownika. Kiedy pojawia się operator, używamy formy podstawowej czasownika. To dlatego, że “DID” jest przecież czasownikiem w czasie przeszłym. Dlatego właśnie powiemy:

Did I say that last night?”, a nie “Did I said that last night?”

Przypomnienie: Ta sama zasada obowiązuje w czasie present simple, kiedy w pytaniach i przeczeniach operator “DOES” zabiera końcówkę “-s” z czasownika.

Przeczenie w czasie past simple

Nasz operator występuje także w przeczeniach, musimy jednak dodać do niego słówko “not”.

DID + NOT = DIDN’T

W przeczeniach wracamy do kolejności ze zdania oznajmującego i tak jak w pytaniach, używamy czasownika w podstawowej formie:

osoba + DIDN’T + czasownik 

AngielskiPolski
I didn’t walk my dog on Thursday, but I had some rest.W czwartek nie wyprowadziłem psa na spacer, ale odpocząłem.
I study every Wednesday. This Wednesday I didn’t.Uczę się w każdą środę. W tę środę się nie uczyłam.
I didn’t go to the bar by car because I walked there.Nie pojechałem do baru samochodem, bo poszedłem tam pieszo.

Pamiętaj, że kiedy w pytaniach i przeczeniach głównym czasownikiem jest “to be”, nie używamy operatora. Czasownik “być” jest samowystarczalny!

np. Were you tired? Did you be tired?

Was she pretty? Did she be pretty?

We weren’t fat! We didn’t be fat!

Czasownik “to be” w czasie przeszłym past simple

Czasownik “to be” – “być”  jest nieregularny. W czasie past simple przyjmuje formę WAS i WERE:

Trójka młodych ludzi stojących przy tablicy do pisania. Na pierwszym planie dziewczyna w żółtej koszuli, na drugim dwóch chłopaków.

I was
You were
He/ She/ It was
We were
You were
They were
AngielskiPolski
Last winter there was a fire at my house.Ostatniej zimy w moim domu wybuchł pożar.
That Thursday was the best day of my life.Tamten czwartek był najlepszym dniem w moim życiu.
There were one million grey dogs in that pack.W tym stadzie było milion szarych psów.

W przeczeniach do WAS i WERE dodajemy NOT:

WAS + NOT = WASN’T
WERE + NOT = WEREN’T
AngielskiPolski
Despite his age, his hair wasn’t white.Mimo swojego wieku, jego włosy nie były białe.
Despite the good weather, she wasn’t happy with her trip.Mimo dobrej pogody nie była zadowolona ze swojej podróży.

Pamiętaj: czasownik “to be” nie potrzebuje operatora DID w pytaniach i przeczeniach!

Jak najlepiej nauczyć się używać czasu past simple?

Czas past simple przyda ci się właściwie już na samym początku przygody z językiem angielskim. Jest to najważniejszy czas przeszły, znajomość innych konstrukcji to dodatek; warto więc dobrze przyswoić sobie zasady tego czasu, użycie operatora “did”, sposób tworzenia czasowników regularnych i odmianę czasowników nieregularnych, żeby swobodnie mówić o przeszłości. Pomoże ci w tym Taalhammer. W aplikacji, na której znajdują się praktycznie nieograniczone zasoby, znajdziesz zdania, teksty i nagrania dzięki którym bez problemu zrozumiesz czas past simple. Jeśli odpowiada ci ten sposób nauki, wypróbuj kurs języka angielskiego Taalhammera i ciesz się świetnie zorganizowanymi powtórkami wspomaganymi algorytmem Spaced Repetition.

Ćwiczenia – past simple

 1. Przetłumacz zdania
PolskiAngielski
Wczoraj bardzo ciężko pracowałam.
Kiedy byłam dzieckiem, mieszkałam w Londynie.
Najpierw umyłam naczynia, potem odkurzyłam mieszkanie, a następnie uporządkowałam łazienkę.
Jego oczy były niebieskie.
Czy była zmęczona?
Czy zaśpiewałaś piosenkę na karaoke?
Czy byliśmy w Nowym Jorku w zeszłym roku?
Nie zatańczyłam z tym chłopakiem.
Nie był głodny. Był zmęczony.
Nie byliśmy wczoraj w kinie. Byliśmy w restauracji.
 1. Zdania w czasie present simple przepisz w czasie past simple zaczynając od podanych wyrażeń
 1. She washes the dishes on Fridays. 

When she was younger________________________

 1. They play football every weekend.

Last summer______________________________

 1. I watch movies online.

The day before yesterday_________________________

 1. He studies at the library every day.

In 2021_________________________________

 1. She listens to music on her phone.

Yesterday_______________________________

 1. We visit our grandparents in the summer.

When we were kids__________________________

 1. She dances ballet on the weekends.

Years ago________________________________

 1. I don’t live in Berlin.

In 1999_________________________________

 1. Are you often tired?

In the past_______________________________

 1. Do you watch a lot of TV?

When you were on holiday______________________

Klucz odpowiedzi:

 1. Przetłumacz zdania
PolskiAngielski
I worked very hard yesterday.
When I was a child, I lived in London.
First I washed the dishes, then I vacuumed the apartment, and then I cleaned the bathroom.
His eyes were blue.
Was she tired?
Did you sing a song at karaoke?
Were we in New York last year?
I didn’t dance with the boy.
He wasn’t hungry. He was tired.
We weren’t at the movies last night. We were in a restaurant. 
 1. Zdania w czasie present simple przepisz w czasie past simple zaczynając od podanych wyrażeń
 1. …she washed the dishes on Fridays.
 2. …they played football every weekend.
 3. …I watched movies online.
 4. …he studied at the library every day.
 5. …she listened to music on her phone.
 6. …we visited our grandparents in the summer.
 7. …she danced ballet on the weekends.
 8. …I didn’t live in Berlin.
 9. …were you often tired?
 10. …did you watch a lot of TV?

Past Simple – FAQ

Kiedy używamy “was” a kiedy “were” w czasie Past Simple?

Was i were to forma przeszła czasownika “to be” (być). Was używamy do pierwszej i trzeciej osoby liczby pojedynczej (I, he, she, it), a were do drugiej osoby liczny pojedynczej i do całej liczby mnogiej (you, we, they).

Czy w Past Simple określamy czas trwania czynności?

Kiedy chcemy określić czas trwania czynności w przeszłości, lepiej użyć czasu past continuous (np. I was reading for 4 hours yesterday). Kiedy używamy czasu past simple, obchodzi nas raczej sam fakt wykonania danej czynności.

Czy Past Simple jest najprostszym czasem przeszłym w języku angielskim?

Past simple nie jest najprostszym czasem ze względu na dużą liczbę czasowników nieregularnych. Warto jednak wspomnieć, o tym że nie zachodzą w tym czasie żadne zmiany podyktowane osobą, tj. każda osoba używa takiej samej formy czasownika, co ułatwia nam komunikację.

Jak odróżnić czas Present Simple od Past Simple?

Czas present simple to czas teraźniejszy, używamy w nim podstawowej formy czasownika. Czas past simple jest czasem przeszłym, używamy w nim przeszłej formy czasownika. W przypadku czasowników regularnych, dodawana jest do nich końcówka -ed.

Kiedy nie używamy czasu Past Simple?

Czas past simple, to czas przeszły prosty, który służy do mówienia o czynnościach zakończonych w przeszłości. Nie używamy go do mówienia o czynnościach, które dalej trwają (w takiej sytuacji, użyj czasu present perfect).

Dodaj komentarz