26 lipca, 2023

Różnice i zastosowanie konstrukcji used to i czasownika would – opisywanie przeszłości

by Anna Kaczmarczyk
Różnice i zastosowanie konstrukcji used to i czasownika would - opisywanie przeszłości.

Kiedy jako nastolatka zaczęłam kurs języka angielskiego, na pierwszych zajęciach każdy miał opowiedzieć coś o sobie. Jedna z koleżanek, była pływaczka, opowiadała, że kiedyś dużo pływała, ale jakiś czas temu miała kontuzję i nie może już realizować swojej pasji. Nie mogłam jednak skupić się na jej historii, bo wyjątkowo zdziwiło mnie, że używała słów used to i would po angielsku. Przecież “use”, to po angielsku “używać”. Czy coś jej się pomyliło? Kiedy zapytałam o to nauczyciela wyjaśnił mi, że tak naprawdę koleżanka używała specjalnej konstrukcji “used to” która znaczy cos innego niz “używać”..

Do tej pory uczyliśmy się, że kiedy mówimy o nawykach z przeszłości, używamy czasu past simple. Jest to jak najbardziej poprawny sposób mówienia o naszych zwyczajach, jednak w języku angielskim istnieje osobna konstrukcja gramatyczna – used to, oraz czasownik modalny would które służą nam do opowiadania o typowych dla nas sytuacjach z przeszłości. Warto je znać, żeby poszerzać słownictwo i urozmaicać swoje wypowiedzi, jednak nie są one niezbędne w codziennej komunikacji. 

Kiedy użyć konstrukcji used to

Gramatyka to trudny temat. Dużo osób opiera całą swoją naukę na gramatyce i zapomina o innych elementach języka dopóki nie opanuje do perfekcji wszystkicj regułek. Właśnie dlatego zastanawialiśmy się w Taalhammerze, czy nauka gramatyki w ogóle ma sens? Przeczytaj artykuł na ten temat, bo odpowiedź może cię zaskoczyć. Podręczniki gramatyczne i inne źródła podają wiele definicji i skomplikowanych regułek. Chociaż z logicznego punktu widzenia wszystkie były poprawne, zależało nam na tym, żeby w Taalhammerze przekazać samą istotę tego zagadnienia. Po wielu rozmowach na temat tej konstrukcji uznaliśmy, że used to przyda nam się po prostu do mówienia o zwyczajach i nawykach z przeszłości. Zanim dokładnie omówimy zasady używania used to, spójrz na przykładowe zdania:

AngielskiPolski
In my childhood I used to swim a lot.W dzieciństwie dużo pływałam
My boyfriend used to care for me when I was sick.Mój chłopak troszczył się o mnie, kiedy byłam chora.
She used to laugh in a more attractive way.Kiedyś śmiała się w bardziej atrakcyjny sposób.
As a child she used to wash the dishes.Jako dziecko myła naczynia.

Konstrukcji used to możemy użyć w zdaniu, kiedy:

 • czynność, o której mówimy nie była jednorazowa, tylko powtarzana przez nas wielokrotnie. Przykładowo powiemy: “I used to smile more often”, czyli “Kiedyś uśmiechałam się częściej”. Z naszego zdania wynika, że jest to czynność powtarzana. Kontrastowa sytuacja to np. “I smiled at him”, czyli “Uśmiechnęłam się do niego”. Uśmiechnęłam się raz, nie był to mój zwyczaj dlatego użyliśmy czasu przeszłego (past simple).
 • sytuacja, którą opisujemy należy do przeszłości. Nie bez powodu często zdania z used to będziemy tłumaczyć zaczynając od “zwykłem…” albo “kiedyś…”. Used to służy nam do mówienia o czynnościach przeszłych i nieaktualnych. Co więcej, o ile nie ma na to konkretnej zasady wyznaczającej czas, po upływie którego można już użyć tej konstrukcji, to used to używamy do sytuacji mających miejsce dawniej. Często wprowadzamy czynność wyrażeniem “when I was younger” (kiedy byłem młodszy) lub “years ago” (lata temu)

Kiedy wykorzystać czasownik modalny would

Would to czasownik modalny. Przyda się do mówienia o powtarzających się wydarzeniach z przeszłości. Popatrz na przykładowe zdania:

AngielskiPolski
When they were kids, they would spend holidays in Greece.Kiedy byli dziećmi, zwykli spędzać wakacje w Grecji.
Years ago I would play this game all the time.Lata temu ciągle zwykłam grać w tę grę.
Every Saturday he would go for a walk.Co sobotę chadzał na spacery.
We would read to our children books in Italian.Czytaliśmy naszym dzieciom książki po włosku.
Kobieta i mała dziewczynka siedzą na łóżku i czytają książkę.

Dodawanie would do czasownika oznacza regularne powtarzanie czynności lub nawyk z przeszłości. Zawsze sprawiało mi problem zdecydowanie kiedy użyć w tym kontekście czasownika modalnego would. Kiedy przeanalizowałam mnóstwo przykładów z filmów, książek, wywiadów i innych źródeł, w których używano tego słowa doszłam do wniosku, że would używamy, aby wyraźnie podkreślić, że robiliśmy daną czynność często lub była to rutynowa część naszego życia codziennego.

Różnica między used to i would. Przykłady zastosowania

Jaka jest różnica między used to i would? Ja zapamiętałam to sobie tak, że used to jest bardziej uniwersalne. Możesz użyć go zarówno do opisywania czynności, które powtarzały się w przeszłości, jak i do jakichś dłuższej trwających pojedyńczych czynności. Spójrz na zdania: “I used to watch cartoons as a child”, przetłumaczymy jako “Jako dziecko często oglądałam kreskówki”, często, czyli czynność, która miała miejsce wielokrotnie. “I used to have blond hair”, czyli “Kiedyś miałam blond włosy”.  W tym przypadku mówimy o czymś co trwało dłuższy czas. Would, przyda nam się tylko do mówienia o czynnościach, które działy się często w przeszłości, które były naszymi zwyczajami. Powiemy więc “I would watch cartoons as a child”, ale nie możemy powiedzieć “I would have blond hair”. Najlepszym sposobem na zrozumienie kiedy najlepiej używać “used to” a kiedy “would” jest uczenie się zdań w kontekście. 

Używanie zamiennie konstrukcji used to i czasownika would do opisywania przeszłości

Kiedy mówię o tym zagadnieniu moim uczniom, zawsze dużym pocieszeniem dla nich jest to, że konstrukcji used to i czasownika modalnego would możemy używać zamiennie w zdaniach, w których mówimy o powtarzających się czynnościach wykonywanych w przeszłości. Nie będzie więc błędem jeśli powiemy “When I was younger I used to eat a lot of vegetables” oraz “When I was younger I would eat a lot of vegetables” (Kiedy byłam młodsza jadłam dużo warzyw), ponieważ w tym zdaniu mówimy o powtarzającej się w przeszłości czynności, nie o jednej, dłużej trwającej czynności.

Tworzenie zdań oznajmujących w konstrukcji used to

Zdania oznajmujące składają się z trzech elementów: osoby, used to i czasownika w podstawowej formie. 

osoba + used to + czasownik
AngielskiPolski
I used to live in a small town.Kiedyś mieszkałam w małym miasteczku.
She used to play the piano very well.Ona kiedyś bardzo dobrze grała na pianinie.
They used to go camping with their family every year.Oni jeździli z rodziną na kemping co roku.
We used to eat dinner together every night.Kiedyś jadaliśmy kolacje razem co wieczór.

Pro tip: czy wiesz, że dużo łatwiej zapamiętasz budowę konstrukcji gramatycznej słuchając piosenek? Jeśli zainteresował cię ten temat, przeczytaj więcej w tym artykule. Jeśli chodzi o strukturę used to, chyba najpopularniejszy utwór to “Somebody that I used to know” Gotye, ale zanim zasłuchasz się w piosence, skończ czytać artykuł!

Tworzenie pytań w konstrukcji used to 

Tworząc pytania w konstrukcji used to używamy tego samego operatora, “did”, co w czasie past simple. Co ważne  operator “zabierze” nam końcówkę -ed z czasownika used. Kiedy moim uczniom ciężko zapamiętać tę zasadę, przypominam im, że dokładnie to samo robimy w zwykłym czasie past simple.

DID + osoba + use to + czasownik
AngielskiPolski
Did you use to work a lot?Czy dużo pracowałeś?
Did she use to visit you often?Czy ona dużo was odwiedzała?
Did they use to come here often?Czy oni często to przychodzili?
Did he use to tell you interesting stories?Czy opowiadał ci interesujące historie?

Tworzenie przeczeń w konstrukcji used to 

Podobnie jak w pytaniach, w przeczeniach pojawi się operator did, musimy jedynie dodać do niego słówko “not”.

 osoba + DIDN’T + use to + czasownik
AngielskiPolski
I didn’t use to enjoy swimming.Kiedyś nie lubiłam pływania.
He didn’t use to smile a lot.On nie uśmiechał się za dużo.
They didn’t use to cook at home when they lived in Italy.Kiedy mieszkali we Włoszech, nie gotowali w domu.
We didn’t use to work till late.Nie pracowaliśmy do późna.

Jak najlepiej nauczyć się używać used to i would

Used to i would, to dwa dodatkowe sposoby mówienia o przeszłości. Przydadzą się nam do wyrażania bardziej konkretnych myśli. Nie są to więc konstrukcje, których musisz używać, ale im bieglej będziesz posługiwać się językiem angielskim, tym większą będziesz mieć potrzebę zaakcentowania pewnych niuansów. Żeby lepiej zrozumieć kiedy tak naprawdę dobrze użyć konstrukcji used to i czasownika would, ucz się na przykładzie gotowych zdań. Znajdziesz je, razem z ćwiczeniami i nagraniami, w aplikacji Taalhammer. Uczenie się konstrukcji w kontekście, to najbardziej efektywny sposób nauki. Jeśli odpowiada ci ten sposób nauki, wypróbuj kurs języka angielskiego Taalhammera i ciesz się efektami swojej pracy.

Ćwiczenia – used to i would

 1. Uzupełnij zdania. Tam gdzie można wybrać would, użyj tej formy.
 1. I ____________ live in a small town, but now I live in the city.
 2. Sarah __________ eat ice cream every day, but now she’s on a diet.
 3. My grandfather __________ tell me stories before bedtime.
 4. We __________ go to the beach every summer when we lived near the coast.
 5. She __________ work as a teacher, but now she’s a nurse.
 6. They __________ live in a small apartment, but now they have a big house.
 7. My sister __________ always help me with my homework when we were in school.
 8. I __________ walk to school when I was a child.
 9. Tom __________ have a dog when he was a child.
 10. Tina __________ always ask for a glass of milk before going to bed.

Klucz odpowiedzi

1. Uzupełnij zdania. Tam gdzie można wybrać would, użyj tej formy.

 1. used to live
 2. would eat
 3. would tell
 4. would go
 5. used to work
 6. used to live
 7. would always help
 8. would walk
 9. used to have
 10. would always ask

FAQ:

Kiedy używamy used to/would?

Obu form gramatycznych użyjemy do opisywania przeszłości, jednak would służy wyłącznie do opisywania przeszłości a used to stosujemy również w odniesieniu do stanów, w których się znajdujemy.

Czy would można używać wymiennie z used to?

Would i used to możemy używać wymiennie, kiedy mówimy o powtarzających się czynnościach w przeszłości. Would nie użyjemy w odniesieniu do stanów z przeszłości.

Czym różni się used to od past simple?

Used to używamy do mówienia o przeszłych zwyczajach, czynnościach które działy się rutynowo. Past simple to czas, którego używamy do mówienia o jednorazowych czynnościach, które działy się w przeszłości.

Dodaj komentarz