26 lipca, 2023

Past Continuous

by Anna Kaczmarczyk
Past Continuous

Spotkałam się ostatnio z moimi znajomymi z różnych stron świata. Dwójka z nich – Paolo i Antonia właśnie wrócili z podróży poślubnej i chcieli opowiedzieć nam jak spędzili czas. Podczas takich spotkań rozmawiamy po angielsku, choć Antonia zawsze powtarza, że to dla niej duży stres, bo słabo zna ten język. Kiedy przyjaciele opowiadali nam o wakacjach w Grecji pałeczkę zdecydowanie przejął Paolo. Zapytałam później Antonię dlaczego się nie odzywała, powiedziała, że nie wiedziała jak opowiadać o tym, w jaki sposób spędzali czas. Przede wszystkim wytłumaczyłam jej, że to naprawdę nie ma znaczenia i liczy się samo przekazanie komunikatu. Przecież nikt w takich okolicznościach nie będzie rozliczał jej ze znajomości gramatyki, ALE jeśli już chce wiedzieć, to idealnie w takiej sytuacji sprawdziłby się czas past continuous.

Past continuous to czas przeszły ciągły. Pełni on funkcję polskiego trybu niedokonanego (kupowałam, robiliśmy, jadł), dlatego używanie go nie powinno sprawiać ci problemu. Ponadto, jego budowa bardzo przypomina czas present continuous, również z tego powodu będzie ci łatwiej się go nauczyć.

Zastosowanie czasu past continuous

Czas past continuous przyda się do mówienia o czynnościach, które działy się w przeszłości. Używaj tego czasu, żeby mówić o czynnościach, które się działy (czasownik niedokonany), a nie wydarzyły (czasownik dokonany). Jeśli chcesz podkreślić, że coś robiłeś, ale nie ma dla twojej wypowiedzi znaczenia, czy wykonałeś daną czynność, czy nie, użyj czasu past continuous. Tylko od ciebie i od tego co chcesz powiedzieć zależy, który czas powinieneś wybrać.

AngielskiPolski
I was looking at the mountain up above.Patrzyłem na górę powyżej.
You were having lunch when I called you.Jadłeś lunch kiedy do ciebie zadzwoniłam.
She was working on a big project then.Pracowała wtedy nad dużym projektem.
It was raining when the plane landed.Padało kiedy samolot wylądował.
They were playing basketball all day.Grali w koszykówkę cały dzień.

Długo zastanawiałam się nad tym, jak przekazać istotę czasu past continuous. Przeanalizowałam wiele przykładowych zdań i prawie zawsze sprawdza się zasada, że past continuous to odpowiednik polskiego trybu niedokonanego. Bardzo często w języku angielskim będziemy używać tego czasu w jednym zdaniu z czasem “past simple” (który z kolei tłumaczymy na język polski jak tryb dokonany), żeby podkreślić, że jedna czynność przerwała drugą. 

W takiej sytuacji czynność w past continuous, będzie zawsze tłem dla jakiejś dokonanej czynności w czasie past simple, np. “We were talking when you interrupted us”, czyli “Rozmawialiśmy, kiedy nam przerwałeś”. “rozmawialiśmy” – czynność niedokonana, ciągła, kiedy nagle “nam przerwałeś” – czynność dokonana. Popatrz na więcej przykładów. Czynność w czasie past simple wprowadzamy słówkiem “when” – kiedy.

AngielskiPolski
I was sleeping when you left the house.Spałam, kiedy wyszedłeś z domu.
You were taking a picture when your phone died.Robiłeś zdjęcie, kiedy twój telefon się rozładował.
He was making dinner when the postman came.Robił obiad, kiedy przyszedł listonosz.
We were dancing when the music suddenly stopped playing.Tańczyliśmy, kiedy muzyka przestała nagle grać.
They were tidying up the house when we called.Sprzątali mieszkanie, kiedy zadzwoniliśmy.

Zwróć uwagę na to, że po polsku oddzielamy dwie części zdania przecinkiem, podczas gdy po angielsku on nie występuje. Zasady interpunkcji w każdym języku będą się trochę różnić, a jako że jest to dość zaniedbywana część gramatyki, zajrzyj do tego artykułu i naucz się stawiać przecinki po angielsku.

Czasu past continuous używamy też, żeby mówić o dwóch czynnościach ciągłych, które działy się jednocześnie. W takich zdaniach będziemy potrzebowali słówka “while” – podczas gdy.

AngielskiPolski
I was watching TV while he was reading.Oglądałam telewizję, podczas gdy on czytał.
He was crying while watching a movie.Płakał podczas oglądania filmu.
It was snowing while she was coming back home.Padał śnieg, podczas gdy wracała do domu.
We were playing cards while the music was playing.Graliśmy w karty, podczas gdy muzyka grała.
They were studying Italian while we were studying English.Uczyli się włoskiego, podczas gdy my uczyliśmy się angielskiego.
We are thirsty.Jesteśmy spragnieni.
I am at home.Ja jestem w domu.

Zawsze podkreślam osobom, które uczę, że warto zapamiętać słowa typowe dla danego czasu. Zajęło mi to dużo czasu, ale na podstawie obserwacji mogę stwierdzić, że uczniowie, którzy na samym początku zapamiętają chociaż kilka typowych słów, dużo łatwiej posługują się danym czasem w przyszłości. Wszystko to działa na zasadzie skojarzeń. Jak w każdym czasie, jest kilka słów i wyrażeń, których możesz użyć, żeby jeszcze dobitniej podkreślić czas past continuous. Są to wszystkie wyrażenia zaczynające się na “all” (cały): “all day” (cały dzień), “all morning” (cały ranek), “all night” (całą noc), “all week” (cały tydzień) “all September” (cały wrzesień). Past continuous możemy wprowadzać też do zdania, podając przedział czasowy, np. “from 6 to 9 in the evening” (od 6 do 9 wieczorem), lub konkretną godzinę, np.at 7 o’clock” (o siódmej). Najłatwiej zapamiętasz, które słowa sygnalizują czas past continuous analizując całe zdania w tym czasie. Jedną z metod jest też uczenie się podczas oglądania filmów i seriali. Jest to skuteczne, bo łączysz przyjemne z pożytecznym. Uczysz się, a nawet nie zdajesz sobie z tego sprawy. Jeśli chcesz poznać więcej sposób nauki online, przeczytaj nasz artykuł na ten temat.

Budowa past continuous

Czas past continuous będziemy budować bardzo podobnie do czasu present continuous. Zdania twierdzące tworzymy łącząc osobę, odmieniony w czasie przeszłym czasownik “to be” (czyli was lub were) i czasownik z końcówką -ING.

osoba + WAS/WERE + czasownik – ING
AngielskiPolski
I was packing my suitcase all morning.Pakowałam moją walizkę cały ranek.
She was laughing at his joke.Ona śmiała się z jego żartu.
We were helping him from 7 to 9 yesterday.Pomagaliśmy mu wczoraj od 7 do 9.
Mężczyzna w niebieskiej koszuli z plecakiem trzyma w ręce telefon i patrzy do góry.

Pro tip: o wiele łatwiej będzie zapamiętać ci budowę czasu past continuous, jeśli się z nią osłuchasz. Najlepszym na to sposobem jest słuchanie piosenek. Więcej na ten temat piszemy w tym artykule. W przypadku czasu past continuous z pomocą przychodzi sam John Lenon i jego piosenka “Jealous Man”. 

Pytania w past continuous

Pytania w tym czasie tworzymy przez zmianę kolejności elementów zdania. Tak samo, jak w present continuous, nie mamy żadnych dodatkowych operatorów, wystarczy zamienić w zdaniu kolejnością odmieniony czasownik “to be” z osobą.

WAS/WERE + osoba + czasownik – ING
AngielskiPolski
Was I talking to you?Mówiłam do ciebie?
Were you sleeping when she came back?Spałeś kiedy ona wróciła?
Was she crying?Płakała?
Were they working when the storm began?Pracowali kiedy zaczęła się burza?

Przeczenie w past continuous 

W przeczeniach wracamy do kolejności słów ze zdania oznajmującego. Musimy dodać jednak do odmienionego czasownika was i were słówko “not”. Zazwyczaj będziemy używać skróconej formy:

was + not = wasn’t
were + not = weren’t
osoba + WAS/WERE + not +  czasownik – ING
AngielskiPolski
I wasn’t calling you. You were calling me.Nie dzwoniłam do ciebie. Ty dzwoniłaś do mnie.
It wasn’t raining. It was sunny.Nie padało. Było słonecznie.
We weren’t working all day. Only in the morning.Nie pracowaliśmy cały dzień. Tylko rano.
They weren’t joking when they said that.Nie żartowali, kiedy to powiedzieli.

Jak najlepiej nauczyć się używać czasu past continuous?

Czas past continuous, przyda nam się, kiedy chcemy powiedzieć że coś w przeszłości się działo, nie wydarzyło. Nie interesuje nas czy czynność się zakończyła, chcemy podkreślić, że trwała. Jak widzisz, są to już bardziej konkretne sytuacje, czas past continuous urozmaica więc twoją wypowiedź, ale nie jest niezbędny w codziennej komunikacji. Jeśli chcesz poćwiczyć ten czas, zobaczyć w jakich zdaniach i sytuacjach może występować, odwiedź naszą aplikację Taalhammer. Na stronie znajdziesz zdania, teksty i nagrania, dzięki którym zrozumiesz czas past continuous. Jeśli odpowiada ci ten sposób nauki, wypróbuj kurs języka angielskiego Taalhammera i obserwuj efekty swojej pracy.

Ćwiczenia – past continuous

 1. Uzupełnij zdania
 1. I ___________ (study) all night long.
 2.  ___________ (you/play) video games when I called you?
 3. She ___________ (not/watch) TV when I arrived.
 4. The kids ___________ (play) outside when it started raining.
 5.  ___________ (they/swim) in the pool at this time yesterday?
 6. We ___________ (not/have) dinner at 7 pm last night.
 7. He ___________ (drive) to work when he saw the accident.
 8. ___________ (she/talk) on the phone when you came home?
 9. They ___________ (not/dance) at the party yesterday.
 10. The birds ___________ (sing) loudly in the morning.

2. Połącz dwa zdania słowem “when” albo “while”.

 1. John walked into the room. Mary was playing the guitar.
 2. The phone rang. I was cooking dinner.
 3. I was watching TV. The storm began.
 4. The band was playing a song. Everyone started dancing.
 5. The baby was sleeping. The dog barked loudly.
 6. The train was moving slowly. I was reading a book.
 7. The waiter was serving the food. The band was playing music.
 8. The guests were arriving. The hosts were preparing the food.
 9. The sun was shining brightly. We were walking in the park.
 10. I was listening to music. My roommate was studying for an exam.

Klucz odpowiedzi

 1. I was studying all night long.
 2. Were you playing video games when I called you?
 3. She wasn’t watching TV when I arrived.
 4. The kids were playing outside when it started raining.
 5. Were they swimming in the pool at this time yesterday?
 6. We weren’t having dinner at 7 pm last night.
 7. He was driving to work when he saw the accident.
 8. Was she talking on the phone when you came home?
 9. They weren’t dancing at the party yesterday.
 10. The birds were singing loudly in the morning.

2. 

 1. When John walked into the room, Mary was playing the guitar.
 2. I was cooking dinner when the phone rang.
 3. I was watching TV when the storm began.
 4. While the band was playing a song, everyone started dancing.
 5. While the baby was sleeping, the dog barked loudly.
 6. While the train was moving slowly, I was reading a book.
 7. While the waiter was serving the food, the band was playing music.
 8. While the guests were arriving, the hosts were preparing the food.
 9. While the sun was shining brightly, we were walking in the park.
 10. While I was listening to music, my roommate was studying for an exam.

Dodaj komentarz