21 marca, 2023

Present Simple – czas teraźniejszy prosty

by Anna Kaczmarczyk
Present Simple – czas teraźniejszy prosty

Zaczęłam uczyć się języka angielskiego kiedy miałam siedem lat. Mimo to, trzy lata później, kiedy znajomi moich rodziców z Holandii przyjechali do nas na wakacje, nie byłam w stanie prowadzić praktycznie żadnej rozmowy. Częściowo przez stres, ale też dlatego, że nigdy nie uczono mnie rozmawiania w obcym języku, nauka w szkole polegała głównie na śpiewaniu piosenek i uzupełnianiu ćwiczeniówek. 

Syn znajomych był w moim wieku, a dogadywał się po angielsku bardzo dobrze. Stopniowo ośmielałam się prowadzić bardzo proste rozmowy, głównie na temat moich hobby. Mówiłam o ulubionych piosenkach, książkach, postaciach z bajek, co lubię jeść, czego nie lubię w szkole. Dopiero później uświadomiłam sobie, że tak naprawdę w pełni wykorzystałam moją wiedzę, znałam wtedy dopiero jeden czas, mianowicie czas present simple, jednak dość zaawansowana znajomość dzieci z Holandii wpędziła mnie wtedy w kompleksy.

Present simple to pierwszy czas, który poznajemy, ucząc się języka angielskiego. Uczymy się go, mimo że nawet o tym nie wiemy, co swoją drogą, jest najlepszym sposobem poznawania gramatyki. Zaczynamy stosować ten czas wraz z pierwszą komunikacją w języku angielskim, kiedy w podstawowy sposób chcemy opisywać siebie i otaczający nas świat.

W tym czasie przedstawiamy się nowo poznanym osobom (My name is…), mówimy, w jakim jesteśmy wieku (I am 30) i skąd pochodzimy (I am from London). To normalne, że na tym etapie jesteśmy niepewni, możemy odczuwać lęk przed mówieniem, który jest zwyczajnym zjawiskiem. To normalne, że na tym etapie jesteśmy niepewni, możemy odczuwać lęk przed mówieniem, ale ten artykuł pomoże Ci opanować podstawy czasu teraźniejszego!

Zastosowanie present simple

Czasu present simple używamy, kiedy mówimy o rutynowych i typowych dla nas czynnościach.

AngielskiPolski
They always have time for us.Oni zawsze mają dla nas czas.
He usually buys food on Sunday.On zwykle kupuje jedzenie w niedzielę.
She plays basketball every day.Ona codziennie gra w koszykówkę.
She very often needs our help.Ona bardzo często potrzebuje naszej pomocy.
We often buy books for our daughters.Często kupujemy książki dla naszych córek.

W budowaniu takich zdań przydadzą nam się słowa określające częstotliwość:

AngielskiPolski
alwayszawsze
usuallyzazwyczaj
oftenczęsto
sometimesczasem 
rarelyrzadko
nevernigdy
every day/week/month… co dzień/tydzień/miesiąc…
once a week/month/year…raz na tydzień/miesiąc/rok…
twice an hour/minute… dwa razy na godzinę/minutę…
three/four/twenty times a day…trzy/cztery/dwadzieścia razy na dzień 
on Mondays/Tuesdays… – w poniedziałki/wtorki…

Czasu present simple używamy także wtedy, kiedy mówimy o naszych stanach, cechach i stałych sytuacjach.

AngielskiPolski
These kids are Italian.Tamte dzieci są Włochami.
He is a good friend.On jest dobrym przyjacielem.
She is in Amsterdam.Ona jest w Amsterdamie.
I am from Ukraine.Jestem z Ukrainy.
I’m hungry.Jestem głodny.
We are thirsty.Jesteśmy spragnieni.
I am at home.Ja jestem w domu.

Kolejne zastosowanie tego czasu to mówienie o zjawiskach powszechnie uznawanych za prawdziwe, o prawach natury itd

AngielskiPolski
Water boils at 100°C.Woda wrze w temperaturze 100°C.
The Moon orbits the Earth.Księżyc krąży wokół Ziemi.
The Earth revolves around the Sun.Ziemia obraca się wokół Słońca.
Two plus two equals to four.Dwa plus dwa równa się cztery.

Budowa present simple

Budowa czasu present simple nie jest skomplikowana. Zdania tworzymy za pomocą osoby i czasownika w podstawowej formie.

osoba + czasownik w podstawowej formie + reszta zdania
AngielskiPolski
I want to learn Polish.Chcę się uczyć języka polskiego.
They know English very well.Oni bardzo dobrze znają język angielski.
We often buy books for our daughters.Często kupujemy książki dla naszych córek.

Wyjątek stanowi trzecia osoba liczby pojedynczej (he, she, it). W tej osobie musimy dodać do czasownika końcówkę “-s”:

AngielskiPolski
She likes me.Ona mnie lubi.
She knows many words in Dutch.Ona zna wiele słów w języku niderlandzkim.
He speaks French.On mówi po francusku.

lub “-es”, kiedy czasownik kończy się na –s, -z, -x, -sh, -ch lub pojedyncze -o, np.:

AngielskiPolski
She does her best.Ona daje z siebie wszystko.
She goes home.Ona jedzie do domu.
She does not need a lot of money.Nie chce iść do szkoły.

Trzeba pamiętać o nieregularnym czasowniku have, który w trzeciej osobie przyjmuje formę has. 

Wszystkie wymienione wyżej zasady najłatwiej przyswoisz ćwicząc gotowe zdania w czasie present simple, które znajdziesz w aplikacji Taalhammer.

Wskazówka: polecam Ci spróbować zapamiętywania tekstów piosenek. Nasze mózgi dużo łatwiej przyswajają wiersze, czy piosenki. Uczymy się ich na pamięć i jednocześnie utrwalamy strukturę danego czasu. Nucąc, automatyzujemy całe struktury i znaczenia. W przypadku czasu present simple dobrym przykładem jest piosenka Bruno Marsa “Just the way you are”. Świetnie sprawdzi się też “English Man in New York” Stinga.

Pytania w present simple

Kiedy tworzymy pytania, musimy posłużyć się dodatkowym słowem, operatorem. Ma on zwrócić naszą uwagę na to, że mamy do czynienia ze zdaniem pytającym. Nasz operator Do albo Does (dla trzeciej osoby liczby pojedynczej) stawiamy na samym początku zdania.

Do/Does + osoba + czasownik
AngielskiPolski
Do you have a car?Masz samochód?
Does he have many friends?Czy ma wielu przyjaciół?
Does she turn left or right?Czy ona skręca w lewo czy w prawo?
Do they want to go to school?Czy oni chcą chodzić do szkoły?

Uwaga! Zwróć uwagę, na to, że w trzeciej osobie “does” zabrało końcówkę “s” z czasownika. To dlatego, że “does” to tak naprawdę “do+es”. 

W języku angielskim istnieje kilka słów zaczynających się na “wh”, które służą nam do zadawania pytań otwartych. Są to:

AngielskiPolski
when kiedy
wheregdzie
whokto
whatco
whydlaczego
whichktóry/a
howjak
what timeo której

Musisz pamiętać, że jeśli słówka te pojawią się w pytaniu, to właśnie od nich zaczniemy zdanie. Wówczas zrzucają one operatora na drugie miejsce:

AngielskiPolski
When do you guys have time?Kiedy macie czas?
Where do you come from?Skąd pochodzisz?
Who reads many books?Kto czyta wiele książek?
What does he do with his time?Co on robi ze swoim czasem?
Why does the mother go shopping?Dlaczego mama idzie na zakupy?
Which games do you play?W jakie gry grasz?
How are you, sir?Proszę Pana, jak się Pan ma?
What time is it?Która godzina?

Jesteś zainteresowany jak najlepiej uczyć się słówek tak aby zapamiętać ich jak najwięcej? Wypróbuj Taalhammera!

Przeczenie w present simple

Nasz operator występuje także w przeczeniach, musimy jednak dodać do niego słówko “not”.

do + not = don’t
does + not = doesn’t

W przeczeniach wracamy do kolejności ze zdania oznajmującego:

osoba + Don’t/ Doesn’t+  czasownik w podstawowej formie
AngielskiPolski
I don’t know him.Nie znam go.
I don’t like Dutch food.Nie lubię holenderskiego jedzenia.
This doesn’t work.To nie działa.
He doesn’t have a car.On nie ma samochodu.

Pamiętaj, kiedy w pytaniach i przeczeniach głównym czasownikiem jest “to be”, nie używamy operatora. Czasownik “być” jest samowystarczalny!

 • Are you tired? Do you be tired?
 • Is she pretty? Does she be pretty?
 • We aren’t fat! We don’t be fat!

Jak najlepiej nauczyć się używać czasu present simple?

Uczenie się gramatyki, zwłaszcza na samym początku może być frustrujące. Zwłaszcza kiedy twoim pierwszym językiem jest polski, a uczysz się angielskiego. Wiele struktur to będzie zupełna nowość. Dlatego właśnie warto uczyć się na przykładzie konkretnych zdań i tekstów, dzięki czemu zobaczysz w jakich sytuacjach używamy danego czasu.

Wkuwanie reguł gramatycznych to nauka o języka, zamiast nauki języka. Bardzo trudno jest budować zdania w oparciu o znajomość reguł gramatycznych. Znacznie łatwiej jest zacząć od zapamiętania kilku reprezentatywnych zdań i ewentualnie poprzeć je znajomością reguły.

Czasu present simple, używasz nawet kiedy o nim jeszcze nie wiesz, na przykład przedstawiając się, lub mówiąc skąd jesteś. Kiedy poznasz formułkę “I am from London” (Jestem z Londynu), nie zastanawiasz się już później nad odmianą czasownika “być”. Mimo, że czas present simple jest czasem bardzo prostym i to od niego zazwyczaj zaczynamy naukę nie należy go nie doceniać. Jest on również jednym z częściej wystepujących czasów i trzeba go opanować tak aby używać go automatycznie, odruchowo. Wymaga to jednak bardziej wytrenowania całych sekwencji słów, zwrotów i zdań. Wypróbuj aplikacje Taalhammer. Znajdziesz tam mnóstwo treści ułatwiających trening present simple i wielu innych.

Ćwiczenia – present simple. Przykłady zdań twierdzących, przeczących i pytających

A. Uzupełnij luki odpowiednią formą czasownika.

 1. My sister ____________ (sometimes like) to eat pizza.
 2. We ________________ (play) games every weekend.
 3. He ________________ (study) English at school.
 4. They _______________ (watch) TV in the evening.
 5. She ________________ (listen) to music while she works.
 6. I _________________ (drink) coffee every morning.
 7. The sun _____________ (always rise) in the east and ____________ (set) in the west.
 8. The teacher ___________ (explain) the lesson very clearly.
 9. We ________________ (usually go) to bed at around 11pm.
 10. Tom and Mary _________ (smoke) cigarettes.

B. Zamień zdanie na pytanie (question) lub przeczenie (negative).

 1. John drinks tea every morning. (Question)
 2. She reads books in her free time. (Negative)
 3. They play basketball on Sundays. (Question)
 4. He studies French at university. (Negative)
 5. We watch movies on Friday nights. (Question)
 6. The dog loves the cat. (Negative)
 7. Sarah listens to music on Tuesdays. (Question)
 8. The sun rises in the east. (Negative)
 9. Tom and Mary smoke cigarettes. (Negative)
 10. I eat breakfast at 7am. (Question)

Klucz odpowiedzi

A. Uzupełnij luki odpowiednią formą czasownika.

 1. My sister sometimes likes to eat pizza.
 2. We play games every weekend.
 3. He studies English at school.
 4. They watch TV in the evening.
 5. She listens to music while she works.
 6. I drink coffee every morning.
 7. The sun always rises in the east and sets in the west.
 8. The teacher explains the lesson very clearly.
 9. We usually go to bed at around 11pm.
 10. Tom and Mary smoke cigarettes.

B. Zamień zdanie na pytanie (question) lub przeczenie (negative).

 1. Does John drink tea every morning?
 2. She doesn’t read books in her free time.
 3. Do they play basketball on Sundays?
 4. He doesn’t study French at university.
 5. Do we watch movies on Friday nights?
 6. The dog doesn’t love the cat.
 7. Does Sarah listen to music on Tuesdays?
 8. The sun doesn’t rise in the east.
 9. Tom and Mary don’t smoke cigarettes.
 10. Do you eat breakfast at 7am?

Dodaj komentarz