26 lipca, 2023

Future continuous (czas przyszły ciągły) – budowa, zastosowanie,  przykłady

by Anna Kaczmarczyk
Future continuous (czas przyszły ciągły) - budowa, zastosowanie,  przykłady

Kilka lat temu byłam na wyjeździe z ludźmi z całej Europy, coś w stylu wymiany studenckiej. Kiedy przyjechaliśmy, organizatorzy zaczęli opowiadać, jakie zaplanowali dla nas atrakcje. „You will be learning about each other’s culture”, „You will be discussing climate change”, „You will be improving your language skills”. Zdziwiło mnie, że właściwie cały opis był w czasie future continuous. Podzieliłam się tą myślą z koleżanką z Anglii, która wyjaśniła mi, że organizatorzy prezentowali plan w tym czasie, bo opowiadali nam co będziemy robić, jak będziemy spędzać czas, a nie co zrobimy. 

Future continuous to konstrukcja, która służy do mówienia o przyszłości. Jest ona dość zaawansowana, jednak warto ją znać, żeby być w stanie jeszcze trafniej wyrazić daną myśl oraz skutecznie porozumiewać się z native speakerami. W tym artykule, który jest wynikiem wielogodzinnych rozmów i przeszukiwań internetu, żeby jak najcelniej przedstawić ci istotę tego czasu, dowiesz się, po co nam druga konstrukcja do wyrażania przyszłości (jeśli nie pamiętasz czasu future simple, znajdziesz go na naszej stronie) oraz kiedy najlepiej jej używać. 

Zastosowanie czasu future continuous

Ciągła czynność w przyszłości

Future continuous użyjesz, kiedy chcesz powiedzieć o czynności ciągłej w przyszłości, czyli o czymś, co w przyszłości będzie trwało jakiś czas. Spójrz na przykładowe zdania:

AngielskiPolski
Tomorrow evening I will be working.Jutro wieczorem będę pracować.
This time next week they will be drinking wine on the beach.O tej porze za tydzień będą pić wino na plaży.
She will be dancing all night at her reception.Ona będzie tańczyć całą noc na swoim weselu.
We won’t be playing tennis at 4 p.m.Nie będziemy grać w tenisa o czwartej po południu.
Will he be driving there all night?Czy on będzie jechał tam całą noc?

Po przeanalizowaniu wielu przykładów doszliśmy do wniosku, że future continuous to angielski odpowiednik polskiego czasu przyszłego złożonego, możesz więc wspomagać się w przypadku tego zagadnienia polską gramatyką. Pamiętaj, że wszystkie czasy continuous, czyli ciągłe, możemy tłumaczyć na język polski w aspekcie niedokonanym. Być może kojarzysz to rozróżnienie z artykułów o czasie past simple i past continuous – znajdzie ono swoje zastosowanie także tutaj. 

To bardzo proste, porównaj dwa zdania: We’ll watch this film together, czyli Obejrzymy ten film razem i We’ll be watching this film together, czyli Będziemy oglądać ten film razem. Zwróć uwagę na to, że w pierwszym zdaniu czasownik oglądać jest w formie dokonanej (obejrzymy), a w drugim w niedokonanej (będziemy oglądać). Zdania różnią się też pod względem tego, jaki przekaz wychodzi na pierwszy plan. Używając future simple, chcesz podkreślić sam fakt, że czynność się wydarzy i że film będzie obejrzany razem. W drugim zdaniu (future continuous) chcesz zaakcentować, że coś w przyszłości będzie trwało. Zawsze powtarzam moim uczniom, żeby używali tego czasu do mówienia o tym, jak będą spędzać czas. W future continuous obchodzi nas proces. Jeśli uczenie się na gotowych przykładach do ciebie przemawia, skorzystaj z pomocy aplikacji Taalhammer, gdzie możesz budować własną bazę słów i zdań, dzięki czemu nauczysz się słów i zwrotów, które będziesz mógł od razu zastosować w rozmowach, a twoja nauka będzie bardziej spersonalizowana.

Typowe wyrażenia w future continuous

Żeby jeszcze dobitniej przekazać istotę tej konstrukcji, używaj typowych dla niej określeń. Słowa klucze to coś, co pojawia się w każdym czasie. Kiedy zorientowałam się, że tak jest, moja nauka stała się o wiele łatwiejsza. Są to wszystkie wyrażenia, które odnoszą się do przyszłości i podkreślają ciągłość, czyli na przykład tomorrow at 5 (jutro o piątej), this time next week (o tej porze w przyszłym tygodniu), from 2 to 5 (od drugiej do piątej) oraz all day (cały dzień), soon (wkrótce), jeśli odnoszą się do przyszłości.

Future continuous – budowa zdań twierdzących

Jak tworzyć future continuous? Budowa zdań twierdzących jest dość prosta. Polega na dodaniu do osoby czasownika modalnego will, czasownika be i czasownika z końcówką –ing.

osoba + will + be + czasownik -ing

Spójrz na przykładowe zdania:

AngielskiPolski
My sister will be running in a marathon tomorrow.Moja siostra będzie jutro biec w maratonie.
After this dinner I will be sleeping like a baby.Po tej kolacji będę spać jak aniołek.
At this time tomorrow we will be flying to Rome.Jutro o tej porze będziemy lecieć do Rzymu.
Next month I will be working from home.W przyszłym miesiącu będę pracować z domu.
They’ll be cleaning the house all day.Będą sprzątać dom cały dzień.


Pro tip: Zapamiętywanie struktur gramatycznych jest o wiele łatwiejsze i bardziej efektywne, jeśli skojarzysz sobie przykładowo dany czas z tekstem piosenki. Więcej na ten temat znajdziesz w tym artykule. Chyba najbardziej znany utwór, który pomoże ci zapamiętać budowę future continuous to piosenka The Police „Every Breath You Take”, w której Sting odgraża się, jak to będzie cię obserwować – „I’ll be watching you” – osobiście nie wnoszę sprzeciwu. 

Future continuous – budowa pytań

Budując pytania w future continuous, musimy zamienić kolejnością czasownik will i osobę:

will + osoba + be + czasownik -ing

Spójrz na przykładowe zdania:

AngielskiPolski
Will you be eating that?Będziesz to jeść?
Will she be going to their wedding?Będzie iść na ich ślub?
Will you be waiting for the bus or do you want to go with me?Będziesz czekać na autobus czy chcesz jechać ze mną?
Will it be raining tonight?Będzie dziś w nocy padać?
Will they be writing letters to each other?Będą pisać do siebie listy?
Zbliżenie na żółtą kartkę papieru oraz dłonie trzymające pióro i piszące list.

Future continuous – budowa przeczeń

Budując przeczenia w future continuous, musimy dodać przeczenie w postaci słówka not do czasownika will. W zdaniu możemy używać zarówno dłuższej formy will not, jak i skróconej formy won’t. Kolejność słów w zdaniu jest taka sama, jak w zdaniu oznajmującym:

osoba + will not + be + czasownik -ing

Spójrz na przykładowe zdania:

AngielskiPolski
I will not be walking there if it snows.Nie będę iść tam na piechotę, jeśli będzie padać śnieg.
Promise me you won’t be working till late tonight.Obiecaj, że nie będziesz pracować dziś do późna.
She won’t be reading any news on that tragedy.Ona nie będzie czytać żadnych informacji o tej tragedii.
We won’t be joining you at the spa.Nie dołączymy do was w spa.
They won’t be ordering any food until you arrive.Oni nie będą zamawiać żadnego jedzenia dopóki nie przyjdziesz.

Trochę tego za dużo? Nie przejmuj się, future continuous nie jest czasem, którego potrzebujesz na codzień, dlatego nie musisz umieć go używać na samym początku swojej nauki. Ważne jest, żeby nie zrazić się do nauki, kiedy pojawiają się nieco trudniejsze zagadnienia i nie zrezygnować. Kilknij w ten link, żeby dowiedzieć się jak pokonać zastój w nauce i nie popełniaj tego błędu. Z artykułu dowiesz się jakie mogą być przyczyny zastoju i jak najlepiej radzić sobie z tym problemem.

Jak najlepiej nauczyć się używać future continuous?

Nauka języka to sprawa bardzo indywidualna, jedym idzie to lepiej, innym trochę gorzej. Z pewnością szybciej przychodzi ona dzieciom niż dorosłym, co nie oznacza, że w pewnym wieku nie da się już nauczyć mówić w obcym języku. Jeśli masz wątpliwości, kliknij w link i dowiedz się dlaczego tak jest. Ważne, żeby dopasować naukę do swoich potrzeb. Dlatego właśnie w Taalhammerze masz możliwość dodawania własnych treści. Istotne jest też to jaką metodą się uczysz, nie każdy odnajdzie się na zajęciach grupowych, nie wszyscy odważą się mówić od pierwszego dnia, choćby z błędami. Warto zastanowić się nad tym jaka metoda nauki języka najbardziej ci odpowiada i obrać odpowiedni kierunek.

Future continuous przyda ci się, kiedy chcesz mówić o czynnościach, które będą się działy (a nie wydarzą się) w przyszłości. Mówimy tutaj o czynnościach niedokonanych. Używaj tego czasu, jeśli chcesz podkreślić ciągłość trwania danej czynności. Teraz kiedy znasz już zasady, najlepiej udaj się do aplikacji Taalhammer, gdzie znajdziesz nieograniczone zasoby przykładów zdań i nagrań, dzięki którym jeszcze lepiej zrozumiesz, w jakich sytuacjach najlepiej używać future continuous. Ucz się typowych dla tego czasu zdań i nabieraj intuicji językowej. Jeśli odpowiada ci ten tryb nauki, koniecznie wypróbuj kurs języka angielskiego Taalhammera, który pomoże ci osiągnąć zamierzone cele szybciej i skuteczniej.

Ćwiczenia – future continuous

A. Przetłumacz zdania 

AngielskiPolski
I will be playing football from 2 to 5.
Will she be learning all night?
They won’t be making dinner after all.
Będziemy pić wino i śmiać się z ich żartów.
Czy będziesz używał wieczorem telewizora?
Nie będzie padać cały dzień.

B. Uzupełnij luki

 1.  I______________ (listen) to this song all day long.
 2. ______you________________(work) tomorrow morning?
 3. He __________________ (not read) on his summer holidays.
 4. We ____________________(spend) this summer in Japan.
 5. The teacher _____________________ (not give) you copies, you have to bring the book.
 6. _________she_______________ (look after) her little brother tonight?

Klucz odpowiedzi

A. Przetłumacz zdania

AngielskiPolski
Będę grać w piłkę nożną od drugiej do piątej.
Czy ona będzie uczyć się całą noc?
Oni w końcu nie będą robić kolacji.
We will be drinking wine and laughing at their jokes.
Will you be using the TV in the evening?
It won’t be raining all day.

B. Uzupełnij zdania

 1. I will be listening to this song all day long.
 2. Will you be working tomorrow morning?
 3. He won’t be reading on his summer holidays.
 4. We’ll be spending this summer in Japan.
 5. The teacher won’t be giving you copies, you have to bring the book.
 6. Will she be looking after her little brother tonight?

Dodaj komentarz