12 lutego, 2024

Matura podstawowa język angielski  – solidna analiza arkusza CKE, wskazówki i rady

by Anna Kaczmarczyk

Pamiętam, jak kilka lat temu sama pisałam maturę, między innymi z języka angielskiego, i był to dla mnie wielki stres. Stres na szczęście może działać też motywująco. Tak było też w moim przypadku, bo w obawie, że sobie nie poradzę, kilka miesięcy przed egzaminem zapisałam się na zajęcia dodatkowe z angielskiego dla maturzystów. Bardzo pomogło mi samo ćwiczenie zadań oraz przerabianie arkuszy, ale uspokoiło mnie też omówienie całej struktury egzaminu. Wiedziałam, co dokładnie mnie czeka, znałam typy zadań, możliwe wypowiedzi pisemne, czas trwania nagrania i bardzo dużo mi to dało.

Nowa matura z języka angielskiego na poziomie podstawowym składa się z 12-15 zadań, a na rozwiązanie ich, przeznaczono 120 minut, czyli pełne dwie godziny. Łącznie możesz otrzymać 60 punktów. Arkusz można podzielić na cztery części

 • rozumienie ze słuchu (15 pkt), 
 • rozumienie tekstów pisanych (20 pkt),
 • znajomość środków językowych (13 pkt),
 • wypowiedź pisemna (12 pkt).

W tym artykule omówię całą strukturę egzaminu maturalnego z języka angielskiego w formule 2023 na poziomie podstawowym. Dodatkowo podzielę się moimi sposobami na rozwiązywanie poszczególnych zadań i podpowiem, gdzie jeszcze można szukać pomocy, jeśli wszystkie dostępne arkusze zostały już przerobione. 

Będę odwoływać się do zadań z różnych arkuszy. Jeśli chcesz, tak jak ja, zdobyć 100% z matury z angielskiego, to czytaj dalej.

Table of Contents

Część pierwsza: rozumienie ze słuchu

Ta część – tzw. słuchanka, to pierwsze trzy lub cztery zadania. Oto najważniejsze informacje o tej części arkusza:

 • nagranie trwa około 25 minut;
 • wszystkie wypowiedzi puszczane są dwa razy, a pomiędzy zadaniami są przerwy, żeby dać ci chwilę do namysłu;
 • za tę część mozesz zdobyć 15 punktów (na 60);
 • każde z zadań jest innego typu;
 • są cztery typy zadań: prawda-fałsz, dopasowywanie osoby do wypowiedzi, zadanie abc i pytania otwarte do tekstu. Poniżej dokładnie omawiam każdy typ zadania.

1. prawda-fałsz

W tym zadaniu usłyszysz dwukrotnie nagranie. Zazwyczaj jest to rozmowa między dwoma osobami. Twoim zadaniem jest zdecydować, czy poniższe stwierdzenia są zgodne z treścią rozmowy (T- true), czy nie (F-false). 

Jaką przyjąć strategię?

Odpowiedz już za pierwszym razem. Nie mówię, że masz nie zmienić zdania, ale już podczas pierwszego słuchania spróbuj odpowiedzieć na wszystkie pytania. Często jest tak, że pierwszy pomysł jest najlepszy, a podczas drugiego odtworzenia nagrania informacji będzie już więcej i wszystko może ci się pomieszać. Potem, słuchając drugi raz, możesz już weryfikować swoje odpowiedzi i jeśli jest taka potrzeba, zmieniać je, ale przynajmniej masz jakiś wstępny pomysł. 

2. Dopasowanie osoby do wypowiedzi

W tym zadaniu usłyszysz pięć różnych wypowiedzi na ten sam temat. W tym przypadku tematem jest nauka jazdy samochodem. Do każdej wypowiedzi, czyli osoby (od 1.1 do 1.5) musisz dopasować odpowiednie stwierdzenie (A-F). Uważaj, jedno zdanie jest podane dodatkowo i nie pasuje do żadnej wypowiedzi.

Jak wykorzystać czas przed słuchaniem?

Ustal kontekst i wiedz czego się spodziewać! W tym zdaniu usłyszysz pięć osób, które wypowiadają się na wspólny temat – to bardzo ważne. Na samym początku podkreśl w poleceniu, o czym będą mówić osoby. W przypadku zadania wyżej tematem wypowiedzi jest nauka jazdy samochodem. Co ci da to, że podkreślisz ten temat? Możesz już szukać w głowie słownictwa związanego z motoryzacją i nauką jazdy. Nie dasz się zaskoczyć! Skojarzenia zapisuj w brudnopisie. W tym przypadku słowa, których możesz się spodziewać to driving lessons, instructor, fail, pass, driving test, mistake, horn, traffic and the list goes on!

Na co musisz uważać?

Słuchaj wypowiedzi jako całości. W każdej z wypowiedzi osoby będą mówić o różnych rzeczach i wiele elementów to zmyłki. Spójrz na zadanie wyżej. Jeśli w reklamie kursu nauki jazdy, ktoś powie, że nie zdał egzaminu praktycznego, nie wpisuj ślepo odpowiedzi B! Wsłuchaj się w treść i zauważ, że to reklama, czyli odpowiedź A. Szukaj głównej myśli i celu wypowiedzi, a nie pojedynczych słówek i informacji.

3. Zadanie “abc”

W zadaniu tego typu usłyszysz kilka tekstów, w tym przypadku trzy. Z podanych odpowiedzi A, B i C wybierz tą, która jest zgodna z treścią nagrania.

Jak wykorzystać czas przed słuchaniem?

Zorientuj się, który tekst jest do którego pytania. Bywa, że nagrań (tekstów) jest 5, czyli tyle, co pytań, ale może być też tak jak w zadaniu wyżej – ostatnie, trzecie nagranie, będzie do pytania trzeciego, czwartego i piątego. Musisz więc wyjątkowo się na nim skupić, ponieważ do tej jednej wypowiedzi odnoszą się aż trzy pytania.

4. Otwarte pytania dotyczące tekstu

To zadanie pojawia się zdecydowanie najrzadziej, jednak warto być na nie przygotowanym. Usłyszysz w nim dwukrotnie wypowiedź na podany temat. Na podstawie informacji w nagraniu musisz odpowiedzieć na pytania, tak żeby jak najlepiej oddać sens tekstu. Pamiętaj, że odpowiedzi musisz udzielić w języku angielskim.

Jak się za to zabrać?

Podobnie jak wyżej, przeczytaj wcześniej pytania i przygotuj wstępne odpowiedzi – oczywiście w brudnopisie. Jakie jest prawdopodobieństwo, że odpowiesz poprawnie? Prawie zerowe, ale przynajmniej zaczniesz myśleć w tych kategoriach, przypomnisz sobie odpowiednie struktury gramatyczne. Przykładowo pytanie 2 jest zadane w czasie future simple. Jeśli masz jeszcze chwilę przed słuchaniem, zajmij się właśnie tym – gramatyką. 

Jak wykorzystać fakt, że nagranie jest puszczane dwa razy?

Rób notatki podczas pierwszego słuchania, wypisz jak najwięcej słów, które usłyszysz. Skup się zwłaszcza na tych słowach, które są dla ciebie nowe. Później może uda ci się dojść do tego, co znaczą, ale przynajmniej będziesz miał je zanotowane.

Pozostałe wskazówki do słuchanek

 • pamiętaj o poprawności ortograficznej i gramatycznej. Nawet jeśli znasz odpowiedź, ale pomylisz czas, albo źle wyrazisz swoją myśl, nie dostaniesz punktu. Ta rada odnosi się do zadań otwartych, w których sam musisz wpisać odpowiedź.
 • korzystaj z brudnopisu. Rób notatki, zapisuj swoje domysły, używaj go do woli, tylko pamiętaj, że potem musisz go oddać 😉 żadnych niecenzuralnych treści.

Część druga: rozumienie tekstów pisanych

Druga część to tzw. czytanie ze zrozumieniem. Oto najważniejsze informacje o tej części arkusza:

 • ta część składa się z czterech lub pięciu zadań
 • każde z zadań jest innego typu
 • za tę część możesz uzyskać 20 punktów
 • typy zadań to: dopasowanie nagłówków do fragmentów tekstu, zadanie z czterema tekstami, pytania abc do tekstu, wstawianie fragmentów zdań do tekstu

1. Dopasowanie nagłówków do fragmentów tekstu

Tak zazwyczaj wygląda zadanie czwarte w arkuszu. Twoim zadaniem jest przeczytać tekst i dopasować nagłówki, w tym przypadku od A do F do fragmentów tekstu 4.1-4.4. W tym akurat zadaniu masz cztery fragmenty tekstu, ale w zależności od arkusza może ich być nawet 7. Zawsze dostaniesz o 2 nagłówki więcej, niż jest fragmentów. W przypadku zadania wyżej masz 4 fragmenty i 6 nagłówków.

Jak zacząć?

Zacznij od przetłumaczenia nagłówków i upewnij się, że je rozumiesz. Później, kiedy przejdziesz do czytania fragmentów, od razu spróbuj dopasować jakiś nagłówek do pierwszego fragmentu. Nie przejmuj się, jeśli pasują ci dwa nagłówki, później najpewniej jeden z nich będzie bardziej pasować do innego fragmentu i problem z głowy.

Jaką przyjąć strategię?

Szukaj słów kluczowych we fragmentach. Nawet bardzo proste słówko because może być mówiące, mogłoby pasować do nagłówka „Reason for…”.

2. Zadanie z czterema tekstami

To zadanie jest trochę bardziej rozbudowane. Najpierw dostajesz cztery teksty (A,B,C,D) do przeczytania. Mogą to być wpisy z bloga, reklamy, ulotki, dialogi itd. Wszystkie teksty są ze sobą połączone tematycznie, w tym wypadku związane są z tematyką pracy. Po przeczytaniu tekstów będziesz miał do uzupełnienia dwa zadania. Spójrz na przykładowe teksty:

2A: Dopasuj tekst do zdania

Kiedy już przeczytasz teksty, twoim pierwszym zadaniem jest dopasowanie do każdego zdania właściwy tekst. Uważaj, jeden tekst nie pasuje do żadnego zdania.

2B: Uzupełnij luki

Następnie dostajesz tekst i musisz uzupełnić luki (5.4-5.7) swoimi słowami zgodnie z treścią tekstów (A-D). Możesz wpisać tylko konkretną liczbę słów. W przypadku tego zadania są to cztery słowa na lukę. Liczba słów jest określona w poleceniu, także bądźcie czujni.

3. Pytania abc do tekstu

W tym zadaniu musisz przeczytać dość długi tekst (około strony A4). Często jest to fragment książki, artykułu czy bloga. Następnie musisz odpowiedzieć na 5 pytań dotyczących tekstu

Co pomoże ci odpowiedzieć na te pytania?

Kolejność pytań dopasowana jest do kolejności podawanych informacji. Dzięki temu możesz odpowiadać na pytania równocześnie z czytaniem tekstu. Odpowiedź na pytanie drugie pojawi się w tekście na początku, później znajdziesz odpowiedź na pytanie drugie, trzecie itd. Ostatnie pytanie może dotyczyć tekstu jako całości, np. celu tekstu czy możliwego adresata.

4. Wstawianie fragmentów zdań do tekstu

W takim zadaniu musisz przeczytać tekst, z którego usunięto cztery zdania. Następnie dopasuj w każdą lukę literę, którą oznaczono brakujące zdanie. Ostatecznie powinieneś otrzymać spójny i logiczny tekst. Jedno zdanie jest zawsze podane dodatkowo. Wydaje się skomplikowane, ale nie przejmuj się, mam na nie sposób!

Od czego zacząć?

Zacznij od przeczytania fragmentów od A do E.

Co dalej?

Przeczytane? Teraz możesz zabrać się za tekst. Oczywiście możesz przeczytać całość, ale ja polecam skupienie się na tekście bezpośrednio przed luką i jednym zdaniu za luką. Wtedy możesz spróbować uzupełnić lukę. Co ci da przeczytanie zdania po luce? Często w tym zdaniu tkwi wskazówka, jaka będzie odpowiedź. Spójrz na zadanie wyżej i zdanie tuż po luce 7.2 „On both sides of them…” Od razu ciśnie się na usta pytanie „On both sides of what?” Czym są te tajemnicze „them”? Teraz dużo łatwiej udzielić odpowiedzi, nawet na logikę – po dwóch stronach alejek, czyli aisles. Zaznaczamy odpowiedź B!

Sprawdź się!

Jak już skończysz, przeczytaj cały tekst i upewnij się, że ma on sens, że wszystkie informacje pojawiają się w dobrej kolejności.

Pamiętaj!

Jeden fragment nie pasuje do żadnej luki i został podany dodatkowo.

Część trzecia – znajomość środków językowych

Trzecia część sprawdza znajomość środków językowych, czyli struktur gramatycznych i słownictwa, w tym idiomów i czasowników frazowych, czyli phrasal verbs. Oto najważniejsze informacje o tej części arkusza:

 • za tę część możesz uzyskać 13 punktów;
 • ta część składa się z czterech zadań;
 • każde z zadań jest innego typu;
 • typy zadań to: mini-dialogi, pary zdań, uzupełnianie tekstu, słowotwórstwo, uzupełnianie tekstu wyrażeniami z ramki, tłumaczenie fragmentów zdań i transformacje.

1. Minidialogi

W tym zadaniu musisz wybrać spośród podanych opcji A, B i C taką, która współgra z pozostałymi wypowiedziami tak, żeby otrzymać spójny i logiczny dialog.

Na co musisz uważać?

Może to banalne, ale uważaj na to, kto mówi. Z doświadczenia korepetytora wiem, że uczniowie często traktują lukę jako ciąg dalszy wypowiedzi powyżej. Patrz na oznaczenia X i Y i pamiętaj, na czym polega dialog.

2. Pary zdań

W tym zadaniu musisz wybrać odpowiedź – słowo lub wyrażenie, które pasuje do obu zdań. Często pojawiają się tu phrasale. W zadaniu tego typu będzie czekać na ciebie dużo pułapek.

Na co musisz uważać?

Spójrz powyżej, do pierwszego zdania pasuje odpowiedź B. (to like sth) more i C. (to like sth) better. Decydujące więc będzie drugie zdanie, które możesz uzupełnić tylko trzecią odpowiedzią, to feel much better, nie powiesz przecież „I’m glad that you feel much more today” (chociaż to zdanie jest całkiem poprawne gramatycznie).

3. Uzupełnianie tekstu 

W tym zadaniu musisz uzupełnić luki w tekście jednym wyrazem, tak aby powstał spójny tekst. To zadanie też może wydawać się trudne. Co prawda sam musisz wymyślić odpowiedź, ale za to tekst powinien być trochę łatwiejszy. 

Jaką przyjąć strategię?

Szukaj typowych połączeń takich jak np. in order to (przykład 10.2), had better, want to czasownik, czasownik modalny + have, czasownik + przyimek (czyli phrasal verb), osoba + to be + czasownik z ing w przypadku zdania w czasie continuous itd. Takich typowych połączeń jest mnóstwo, nie wymienię ich wszystkich, ale zasada jest taka sama – istnieją pewne połączenia, kolokacje, które funkcjonują w języku

Dobra wiadomość!

Trudność zadania wynagradza swoboda klucza. W niektórych przypadkach oczywiście jest tylko jedna akceptowalna odpowiedź, ale w wielu przykładach tych odpowiedzi jest więcej. Spójrz na zadanie wyżej. Co pasuje do pierwszej luki? To zależy od tego jak rozumiesz zdanie. W kluczu odpowiedzi poprawne to: can, could, may, might, should i must, czyli prawie wszystkie czasowniki modalne.

4. Słowotwórstwo

To zadanie bardzo przypomina zadanie wyżej. Różnica polega na tym, że słowo, które należy wstawić do luki jest podane, musisz jednak zmienić jego formę. 

Od czego zacząć?

Przeczytaj zdanie i zorientuj się, czego brakuje w miejscu luki. Rzeczownika, czasownika, przymiotnika, a może przysłówka? Zobacz, w jakiej formie jest słowo w nawiasie, a potem zastanów się jak stworzyć przymiotnik od rzeczownika, albo czasownik od przymiotnika.

Bardzo pomocne w zadaniu na słowotwórstwo jest nauczenie się przyrostków i przedrostków, które dodaje się, żeby stworzyć jedną część mowy od drugiej. Przykładowo, wiesz, że możesz stworzyć czasownik od przymiotnika dodając końcówkę -en, np. wide (szeroki)  – widen (poszerzać), albo straight (prosty) – straighten (prostować)? 

5. Uzupełnianie tekstu wyrażeniami z ramki

Kolejna wariacja zadań, które omówiłam wyżej. Tym razem ponownie masz wybór słów do wstawienia, ale nie wiadomo, które słowo pasuje do której luki. Wyrazy są w podstawowej formie, wstawiając je do tekstu, musisz zmienić ich formę tak, żeby tekst miał sens. Pamiętaj, że jeden wyraz jest podany dodatkowo i nie pasuje do żadnej luki.

Bądź czujny!

Do wyboru możesz mieć much oraz many i musisz zauważyć, że jedno z tych słów łączy się z rzeczownikami policzalnymi, a drugie z niepoliczalnymi. Podobne mylące pary to np. best i worst, bored i boring, short i small. Teoretycznie słowa te są podobne (bo np. oba są przymiotnikami w stopniu najwyższym), ale w zależności od kontekstu, tylko jedno z nich może pasować do tekstu.

6. Tłumaczenie fragmentów zdań

W powyższym zadaniu zazwyczaj sprawdzane są różne zagadnienia gramatyczne. Twoim zadaniem jest przetłumaczenie tego, co jest w nawiasie, tak aby zdanie było poprawne gramatycznie i miało sens. Uważaj na polecenie, dokładnie przeczytaj, ile maksymalnie słów możesz użyć. 

Pro tip! 

Co znaczy maksymalnie cztery wyrazy? W arkuszu dozwolone jest użycie skrótów takich jak: I’m, they’ve, wouldn’t itd. Taki skrót to teoretycznie dwa słowa, ale jeśli zapiszesz je jako jedno słowo, to liczą się jako jedno. 

Jak zabrać się za to zadanie?

Zastanów się, z jakim zagadnieniem gramatycznym masz do czynienia. Dużo łatwiej uzupełnisz zdanie, jeśli zauważysz, że jest to strona bierna, 3 tryb warunkowy, mowa zależna, modalny w przeszłości czy czas past perfect. Bez tej wiedzy bazujesz na intuicji, „tak brzmi dobrze”. Kiedy uświadomisz sobie, co to za struktura, nagle przypomni ci się, jak się ją stosuje i twój pomysł odnajdzie potwierdzenie w teorii.

O czym musisz pamiętać?

Wpisz wszystko, co trzeba. Często, zwłaszcza w przypadku trudniejszego przykładu, możesz tak się ucieszyć, że wykombinowałeś odpowiednią odpowiedź, że zapomnisz o zaimku, przyimku czy innym, pozornie mniej istotnym elemencie. Spójrz na przykład: 

 • (Skończą budować most do) ______________ 2027.

Po zastanowieniu uznasz, że czasownik musisz wpisać w czasie future perfect, który uchodzi za dość trudny. W lukę wpiszesz więc „They will have finished building the bridge” i zapomnisz o słówku „by”. 

7. Tłumaczenie fragmentów zdań, odpowiedzi abc

To zadanie to uproszczona wersja zadania wyżej. Ponownie część zdania jest w języku polskim, jednak tłumaczenie to tylko kwestia wyboru między trzema opcjami. 

Nie daj się zmylić!

Wszystkie odpowiedzi będą do siebie bardzo podobne. Tak jak w przypadku zadania wyżej, wszystkie trzy słowa to tzw. relative pronouns, czyli zaimki względne, ale tylko jeden z nich opisuje przynależność. 

8. Transformacje

W tym zadaniu cel jest jeden – musisz przepisać zdanie wyżej, używając podanego słowa (nie zmieniaj jego formy) tak, żeby nowe zdanie miało taki sam sens.

Co możesz zrobić przed uzupełnieniem luk?

Powtarzam się, ale przeczytaj polecenie. Tam znajdziesz wskazówkę, ile maksymalnie słów możesz użyć.

Co dalej?

Dobrze zrozum sens zdania i spróbuj zastanowić się, jak można powiedzieć to innymi słowami. Często odpowiedź aż sama ciśnie się na usta. Nie bój się transformacji zdania w past simple w zdanie w present perfect itd. Zmiana czasu jest tutaj jak najbardziej możliwa, ba, często o nią właśnie chodzi. Szukaj typowych określeń danego czasu w nowym zdaniu.

Jak możesz przygotować się do tego zadania?

Przygotowując się do matury, ucz się typowych wyrażeń, które „idą w parze” takich jak enough i too, so i such, more i less, should, had better i ought to itd. Bardzo często pojawiają się one w transformacjach.

9. Transformacje, odpowiedzi abc

To zadanie to łatwiejsza wersja powyższych transformacji. Twoim zadaniem jest zastąpienie wyboldowanej części zdania. Odpowiedź wybierasz spośród trzech propozycji. 

O czym musisz pamiętać?

Może się zdarzyć, że wszystkie trzy odpowiedzi będą wydawały się odpowiednie. Pamiętaj, że diabeł tkwi w szczegółach, często różnica polega np. na tym jaki jest podmiot. 

Część czwarta – wypowiedź pisemna

Ostatnia część arkusza to wypowiedź pisemna. Na maturze podstawowej możesz być poproszony o napisanie:

 • emaila,
 • wpisu na blogu albo na forum,
 • listu prywatnego. 

Za to zadanie możesz dostać 12 punktów. To aż 20%! Dobra wiadomość jest taka, że wbrew temu, co możesz myśleć, do wypowiedzi pisemnej też możesz się przygotować i napisać ją na maksymalną liczbę punktów, niezależnie od tematu. 

Temat wypowiedzi pisemnej na maturze podstawowej jest tak obszerny, że poświęciłam na to osobny artykuł, w którym omawiam dokładnie wszystkie 3 formy wypowiedzi (TODO: Link to artykuly o pisemnej).

Gdzie szukać materiałów?

Arkusze z poprzednich lat

Jeśli chcesz się sprawdzić i szukasz pomocy, żeby przybliżyć sobie ten materiał, odwiedź stronę arkusze.pl. Jest to portal zawierający wszystkie zadania z każdego arkusza. Znajdziesz na niej wszystkie dostępne arkusze maturalne, te z CKE (Centralna Komisja Edukacyjna) i wydawnictwa Operon. Możesz ściągnąć je jako PDF albo wyświetlić online. Nagrania do zadań na słuchanie dostępne są na YouTube.

Trenowanie języka angielskiego

Jeśli czujesz, że przydałaby ci się ogólna powtórka, zarówno gramatyki, jak i słownictwa, koniecznie przećwicz kolekcję w aplikacji Taalhammer, Możesz albo skupić się na konkretnej strukturze gramatycznej (TODO: Link landing page gramatyka), albo trenować zdania i frazy przygotowane specjalnie pod maturę, jeżeli szukasz solidnej porcji wiedzy zebranej w jednym miejscu. 

Podsumowanie, jak przygotować się do matury podstawowej z języka angielskiego?

To, co jeszcze możesz zrobić przed maturą, zależy od tego, ile masz czasu. Jeśli jesteś tegorocznym maturzystą i od egzaminu dzieli cię kilka miesięcy, skup się na rozwiązywaniu arkuszy. Wyciągaj z nich wszystko, co wciąż jest dla ciebie nowe. Możesz tworzyć całe kolekcje w aplikacji Taalhammer, w których zbierzesz wszystko, co jeszcze musisz przećwiczyć. 

Rozwiązując arkusze, zwracaj uwagę na strukturę arkusza, czyli właśnie na to, o czym jest ten artykuł. Jeśli będziesz wiedzieć, ile czasu masz na słuchanie, jak zazwyczaj wyglądają poszczególne zadania i jakie typy wypowiedzi pisemnej mogą ci się przytrafić, kiedy będziesz pisać maturę, arkusz nie będzie ci już obcy.

Zaplanuj swoje powtórki. Niezależnie od tego, ile czasu zostało do matury, możesz rozplanować ten czas, na przykład dzieląc go na tygodnie. To zmotywuje cię do tego, żeby w ogóle zorientować się, co obowiązuje cię na maturze. Takie informacje możesz znaleźć w informatorze CKE

Gotowy na maturę podstawową? A może masz jeszcze jakieś pytania? Jeśli tak, śmiało korzystaj z opcji komentarzy. Zachęcam cię do przeczytania pozostałych artykułów dotyczących matury. Good luck, fingers crossed!

Linki do arkuszy użytych w artykule:

https://arkusze.pl/maturalne/jezyk-angielski-2019-maj-matura-podstawowa.pdf

http://www.oke.krakow.pl/inf/filedata/files/MJAP-P0-100-2203%20arkusz%20z%20kart%C4%85.pdf

https://arkusze.pl/maturalne/jezyk-angielski-2022-wrzesien-probna-podstawowa.pdf

https://arkusze.pl/maturalne/jezyk-angielski-2022-grudzien-probna-podstawowa.pdf

https://arkusze.pl/maturalne/jezyk-angielski-2023-maj-matura-podstawowa.pdf

https://arkusze.pl/maturalne/jezyk-angielski-2023-sierpien-poprawkowa-podstawowa.pdf

https://arkusze.pl/maturalne/jezyk-angielski-2023-operon-probna-podstawowa.pdf

https://arkusze.pl/maturalne/jezyk-angielski-2023-grudzien-probna-podstawowa.pdf

Dodaj komentarz