9 lipca, 2023

Jak napisać e-mail po angielsku? Słownictwo, przydatne zwroty i przykłady maili formalnych i nieformalnych

by Mateusz Wiącek
Jak napisać e-mail po angielsku? Słownictwo, przydatne zwroty i przykłady maili formalnych i nieformalnych

Umiejętność pisania e-maili po angielsku jest bardzo cenna. Może pomóc ci w sytuacjach z życia codziennego, ale przede wszystkim jest wspaniałym narzędziem do utrzymywania formalnych kontaktów z pracodawcami. Posłuży ci także w przypadku konieczności złożenia skargi, wyjaśnienia, czy też reklamacji. 

E-mail po angielsku ma określoną strukturę, której trzeba się nauczyć. To, jak napiszesz swojego, maila może zadecydować o tym, czy sprawa, którą chcesz załatwić, zostanie pozytywnie rozpatrzona. To także umiejętność wymagana w środowisku zawodowym. Bardzo często egzamin maturalny z języka angielskiego ma część pisemną, w której uczniowie są proszeni o napisanie listu lub maila, a więc to, co umiesz, może zadecydować o twoim sukcesie. 

W tym artykule możesz sprawdzić, jak napisać formalny i nieformalny e-mail. Poznaj przydatne zwroty i dowiedz się, jak napisać e-mail przy ich użyciu. Zaczynajmy!

E-mail formalny i nieformalny po angielsku – różnice

Piszą e-mail, musisz określić, czy jest to list formalny, czy nieformalny. Jeżeli kontaktujesz się z kimś w oficjalnej sprawie, na przykład piszesz skargę, czy wysyłasz list motywacyjny do przyszłego pracodawcy, możesz z pewnością uznać, że korespondencja powinna być utrzymana w tonie formalnym. Z kolei, jeżeli piszesz do kolegi, koleżanki, czy osoby, którą dobrze znasz, możesz napisać maila w nieformalny sposób. Wiadomość formalna ma bardziej określoną strukturę i zwroty, których należy używać, oraz te, których lepiej się wystrzegać. W korespondencji nieoficjalnej na pewno można sobie pozwolić na więcej swobody, chociaż w niej także warto trzymać się pewnych standardów, dzięki którym treść będzie czytelna i przejrzysta. 

Budowa maili formalnych i nieformalnych, słownictwo i przydatne zwroty

Zarówno formalny, jak i nieformalny e-mail składa się z trzech części: wstępu, rozwinięcia i zakończenia. Poniżej znajdziesz zwroty, które będą przydatne podczas tworzenia każdej z wymienionych sekcji. 

E-mail po angielsku – wstęp

Pamiętaj, że każdy mail po angielsku powinien zaczynać się od nagłówka, w którym przywitasz się z adresatem. Oczywiście zwrot i ton będą zależeć od tego, jakie relacje łączą cię z adresatem, a także od tego, czy piszesz formalny, czy nieformalny e-mail. 

Po użyciu zwrotu grzecznościowego, we wstępie maila powinieneś wyjaśnić, w jakiej sprawie się kontaktujesz. Jeżeli nie znasz adresata osobiście, koniecznie się przedstaw. Przeczytaj artykuł, w którym zgromadziliśmy całą listę zwrtów grzecznościowych.

E-mail formalny po angielsku – wstęp

W przypadku, gdy znasz imię i nazwisko osoby, do której chcesz napisać e-maila, skorzystaj ze zwrotu Dear, dodając do niego imię i nazwisko lub samo nazwisko adresata. 

  • Dear Mr Smith,
  • Dear Virginia Woolf,

Jeżeli nie wiesz, do którego trafi wiadomość, lub nie znasz imienia i nazwiska adresata, skorzystaj z poniższych opcji:

angielskipolski
Dear Sir/Dear MadamSzanowny/a Panie/Pani
Dear Sir or MadamSzanowny/a Panie/Pani
To Whom It May ConcernDo tych, których może to dotyczyć

Wstęp formalnego maila po angielsku – przydatne zwroty: 

angielskipolski 
I hope this email finds you well.Mam nadzieję, że wszystko u Państwa/Pani/Pana w porządku.
My name is…Nazywam się… 

I am contacting you to…
Kontaktuję się z Państwem, aby…
I am emailing in reference to…Wysyłam maila w nawiązaniu do…
In reply to your email, I would like…W odpowiedzi na Państwa e-maila chciałbym…
I am writing to you on behalf of…Piszę do Państwa w imieniu…
I am writing to ask about…Piszę, aby zapytać o…

Nieformalny e-mail po angielsku – wstęp

W przypadku nieformalnego maila możesz zacząć od zwrotu Dear albo Hi.

  • Dear Jack,
  • Hi Jack,

Dodanie imienia adresata jest mile widziane, ale nie jest konieczne. Możesz nawet użyć samego imienia, bez zwrotu Hi czy Hello

Na wstępie zapytaj adresata, jak się miewa. Możesz to zrobić za pomocą poniższych zwrotów:

angielskipolski
How are you?/How are you doing?Jak się masz?
What’s new? Co tam u Ciebie nowego?
How are things with you? Jak się miewasz?
I hope life’s treating you well.Mam nadzieje, że wszystko u Ciebie w porządku.
I hope you are well.Mam nadzieję, że u Ciebie wszystko dobrze.
I was happy to receive your email.Ucieszyłem się, kiedy dostałem twojego maila. 
Mężczyzna siedzący przy stole z otwartym laptopem.

Rozwinięcie 

Rozwinięcie maila to miejsce, w którym dokładnie mówisz, czego dotyczy e-mail. Bądź tak precyzyjny, jak to możliwe, aby komunikacja była jasna i zrozumiała. 

E-mail formalny – przydatne zwroty

angielskipolski 
Could you please let us know if…Czy mogliby Państwo dać nam znać czy…
We would appreciate it if you could…Bylibyśmy wdzięczni, gdyby Państwo mogli…
I’m writing to express my concern about the fact that…Piszę, aby wyrazić swoje zaniepokojenie związane z faktem, że…
Can we arrange a meeting?Czy możemy umówić spotkanie?
Could you send me…?Czy mogliby Państwo wysłać mi…?
I would like to draw your attention to…Chciałbym/Chciałabym zwrócić Państwa uwagę na…
We regret to inform you that…Przykro nam poinformować, że…
We are interested in…Jesteśmy zainteresowani…
We are able to confirm that…Możemy potwierdzić, że…
Please be informed that…Informujemy, że…
Please see the attached file.Proszę zapoznać się z załączonym plikiem.
Please find attached a copy of my letter dated 18 April.W załączeniu przesyłam kopię mojego listu z dnia 18 kwietnia.
I would really appreciate it if you could…Byłbym wdzięczny, gdyby mogli Państwo…
In response to your question… W odpowiedzi na Państwa pytanie…

Najlepszym sposobem na zapamiętanie poszczególnych słówek, jest ich nauka w całych zdaniach!

E-mail nieformalny i jego rozwinięcie 

W przypadku maila nieformalnego także istnieją gotowe zwroty, które mogą pomóc ci w napisaniu wiadomości. Są to na przykład:

angielskipolski
Can you tell me more about…?Czy mógłbyś mi powiedzieć więcej na temat…?
Did you hear the news?Czy słyszałeś nowe wieści?
Do you know if… Czy wiesz, czy…?
Please can you…Proszę, czy mógłbyś…
I wanted to ask you for a favour.Chciałbym Cię prosić o przysługę.
I can’t wait for…Nie mogę się doczekać… 
I was shocked to hear…Byłem zszokowany słysząc, że… 
I would love to hear more about…Chciałbym usłyszeć więcej o…
It was so kind of you to invite me to…Bardzo miło z Twojej strony, że zaprosiłeś mnie na…

Jak zakończyć e-mail po angielsku? 

Zakończenie maila powinno podsumowywać treść maila, a także przekazywać prośbę o reakcję adresata, na przykład przesłanie odpowiedzi. 

Zakończenie maila w języku angielskim zawiera najczęściej podsumowanie treści i prośbę o konkretną reakcję ze strony adresata, np. rozwiązanie problemu lub udzielenie odpowiedzi. W napisaniu zakończenia maila po angielsku przydadzą ci się następujące zwroty:

W mailu formalnym możesz zastosować poniższe zwroty:

angielskipolski
I look forward to hearing from you. Czekam na Państwa odpowiedź. 
In case of any questions, don’t hesitate to contact me. Jeśli istnieją jakieś pytania, proszę o kontakt
We hope you can settle this matter to our satisfaction.Mamy nadzieję, że uda się Państwu rozwiązać tę kwestię z korzyścią dla nas.
Please let me know if I can be of assistance.Proszę dać mi znać czy mogę jakoś pomóc.

Nie zapomnij o użyciu odpowiedniego zwrotu grzecznościowego na zakończenie. Wybierz jeden z poniższych:

angielskipolski
Yours faithfully,Z poważaniem, (Pamiętaj, że ten zwrot może być użyty wyłącznie wtedy, gdy w nagłówku podałeś imię i nazwisko lub samo nazwisko adresata.)
Yours sincerely, Z wyrazami szacunku,
Best regards,Pozdrawiam serdecznie,
Respectfully yours, Z wyrazami szacunku,
With gratitude,Z wdzięcznością,

E-mail nieformalny może kończyć się jednym z poniższych zwrotów:

angielskipolski
Thanks in advance.Z góry dziękuję.
Thank you for your help.Dziękuję za pomoc.
Have a good day! Miłego dnia!
Send my love to your family. Pozdrów ode mnie swoją rodzinę.
See you soon!Do zobaczenia!
Write soon!Napisz szybko!
Take care!Trzymaj się!
Hope to hear from you soon. Mam nadzieję, że szybko się usłyszymy.
Lots of love,
Ściskam,
All the best,Wszystkiego dobrego,
Kisses,Całuski,
Love,Uściski, 
Cheers,Pozdrowienia, (w odmianie British English)
Yours,Pozdrawiam, (w odmianie amerykańskiej)
Talk to you soon,Na razie,
Take care,Trzymaj się,

Email po angielsku – akronimy 

Akronim to słowo, które tworzy się ze skróconych wersji dwóch lub więcej słów. Ponieważ akronimy są szybkie do napisania i zajmują mniej miejsca w wiadomości, w świecie biznesu są dość często używane. Właśnie dlatego możesz je zauważyć w mailu od swojego pracodawcy. Warto znać przynajmniej kilka z nich, aby nie mieć wątpliwości co do wiadomości, które otrzymałeś. 

Niektóre z akronimów to:

angielskipolski
ASAP (As Soon As Possible)jak najszybciej
Send me those documents ASAP Wyślij mi te dokumenty jak najszybciej
EOD (End of Day)do końca dnia
I expect this to be done by EOD.Spodziewam się, że będzie to zrobione do końca dnia. 
LMK (Let Me Know)daj mi znać
LMK what you think about this idea.Daj mi znać, co myślisz o tym pomyśle.
PRB (Please Reply By)proszę o odpowiedź do…
That’s all. PRB 10 May.To wszystko. Proszę o odpowiedź do 10 maja. 
FYI (For Your Information)dla twojej wiadomości
FYI, we already closed the deal with this client.Dla twojej wiadomości już dobiliśmy targu z tym klientem. 

Jeśli zainteresowały cię angielskie akronimy, kliknij tutaj po całą listę skrótów ulożonych alfabetycznie. Znajdziesz zarówno te bardziej formalne, przydatne np. w środowisku korporacyjnym, jak te bardziej potoczne.

Kobieta siedząca na kanapie, rozmawiająca przez telefon.

Jak napisać maila po angielsku – przykład formalnej wiadomości

Dear Sir or Madam, 

I hope this email finds you well.

I’m writing to express my concern about the fact that my parcel hasn’t arrived yet. It was supposed to be delivered two days ago, but there is no sign of it. Could you send me information about when I can expect it? Please see the attached file with my tracking number. 

I look forward to hearing from you.

Best regards, 

Paweł

Przykładowy nieformalny e-mail do znajomego 

Hi John, 

How are you doing?

I heard from my mum that you went on a trip to Greece. I can’t wait to see you and hear all your stories. By the way, did you hear the news? You probably know Carol from our school. She is getting married this Sunday and she invited me to her wedding! I hope to have some fresh gossip for you too!

Send my love to your family!

Hugs and kisses, 

Kate

Jak zapamiętać zwroty potrzebne do pisania e-maili po angielsku?

Dobrym sposobem na nauczenie się, jak napisać maila po angielsku jest pisanie. Postaraj się napisać kilka maili, zarówno formalnych, jak i nieformalnych, odnosząc się do różnych sytuacji z życia wziętych.

W Taalhammerze wierzymy, że najlepszą metodą nauki jest zapamiętywanie całych zdań. Kiedy uczysz się słów w kontekście, bardziej je utrwalasz i lepiej wiesz, jak mogą być użycie w rzeczywistych sytuacjach. Skorzystaj z naszej aplikacji, gdzie znajdziesz uporządkowane kolekcje, przydatne do nauki poszczególnych tematów, w tym pisanie maili po angielsku, a także opcję dodawania swoich własnych treści. 

Inne, przydatne zwroty grzecznościowe i potoczne

Oto kilka dodatkowych zwrotów, które możesz użyć w mailu:

E-mail do kolegi:

angielskipolski
Sorry I haven’t written for so long, but I was very busy.Przepraszam, że nie pisałem tak długo, ale byłem bardzo zajęty.
I’ve been very busy. Jestem bardzo zajęty.
Can we meet up?Czy możemy się spotkać?

E-mail formalny:

angielskipolski

I want to ask you to send me all the details. 
Proszę, abyś wysłał mi wszystkie szczegóły. 
Those candidates are well suited to the job.Ci kandydaci pasują do pracy. 
Please find attached my CV and reference.W załączniku przesyłam moje CV i referencje. 

Najczęściej zadawane pytania

Jakich elementów nie powinien zawierać email formalny po angielsku? 

W formalnych listach i mailach nie powinien się pojawiać język potoczny. W przypadku języka angielskiego nieakceptowalne są także skróty. Zapisuj wyrażenie całymi słowami. Przykładowo nie pisz: 

I’m tylko I am 

Haven’t tylko have not 

Wasn’t tylko was not

Czy muszę zapisywać temat wiadomości w mailu? 

W przypadku formalnego maila musisz pamiętać o dodaniu tematu wiadomości. Firmy czy pracodawcy otrzymują wiele maili i nie zawsze je wszystkie czytają. Właśnie dlatego tak kluczowe jest, aby twoja wiadomość miała tytuł, który zwróci uwagę. Pamiętaj też, że maile bez tytułu wiadomości mogą wpaść do skrzynki ze spamem i odbiorca może ich nigdy nie zauważyć. 

Tytuł maila powinien być zwięzły, rzeczowy i wskazywać na to, co znajduje się w mailu. Możesz na przykład napisać: 

angielskipolski
The next meeting is cancelled.Kolejne spotkanie jest odwołane. 
Teacher Job – Jan Nowak’s CVPraca nauczyciela – CV Jana Nowaka
Estimate EnquiryZapytanie o wycenę 
Meeting Follow UpPodsumowanie spotkania

W jaki sposób najlepiej nauczyć się fraz i słownictwa potrzebnego do pisania maili? 

Wiesz już, jakie zdania powinny pojawić się w formalnym i nieformalnym mailu. Ich nauka może jednak sprawiać ci kłopoty. Poćwicz ich pisanie, tworząc kilka maili do znajomych i kilka oficjalnych. 

Zamiast zakuwać pojedyncze słówka, postaraj się zapamiętać całe zdania, które możesz użyć w tekście. W ten sposób nauczysz się nie tylko poszczególnych fraz, ale także zorientujesz się, jak powinna wyglądać konstrukcja zdania, a także lepiej poznasz gramatykę angielską. 

Skorzystaj z aplikacji Taalhammer, w której stosujemy metodę uczenia się całymi zdaniami i dbamy o to, abyś regularnie powtarzał przerobiony materiał. W ten sposób z łatwością nauczysz się, jak pisać maile, a także dowiesz się, jak wykorzystać słownictwo w życiu codziennym.

Dodaj komentarz