9 lipca, 2023

Zwroty grzecznościowe po angielsku – poznaj podstawowe słownictwo

by Mateusz Wiącek
Zwroty grzecznościowe po angielsku - poznaj podstawowe słownictwo

To, jak mówimy do innych, nawet w życiu codziennym, może mieć ogromne znaczenie. Już w przedszkolu dzieci uczone są tzw. “magicznych słów”, czyli zwrotów grzecznościowych takich jak “proszę”, “dziękuję”, “przepraszam”. Zwroty grzecznościowe po angielsku mogą pomóc ci uprzejmie zwracać się do innych. Co więcej, możesz ich używać w bardziej oficjalnych sytuacjach, na przykład pisząc maila, czy zwracając się do klientów lub pracodawców. Właśnie dlatego biegłe opanowanie zwrotów grzecznościowych jest istotne w procesie nauki. 

W tym artykule zawarliśmy wszystko, co musisz wiedzieć, na temat wyrażeń grzecznościowych. Zaczynajmy!

Kiedy i jak używać skrótów Ms, Miss, Mr czy Mrs? Ogólne zasady, które musisz znać. 

Niezależnie od tego, czy zwracasz się do osoby imieniem i nazwiskiem lub samym zwrotem grzecznościowym Ms, Miss, Mr lub Mrs, musisz wiedzieć, jaka forma będzie poprawna, aby nikogo nie urazić. 

Najprościej zwrócić się do mężczyzn, używając zwrotu „Pan”. W przypadku mężczyzn, skrót jest zawsze taki sam, czyli Mr. Jeżeli komunikujesz się z mężczyzną w sytuacji formalnej, albo rozmawiasz z kimś starszym od siebie, możesz zwrócić się do niego słowem sir. Znacznie rzadziej sięga się po słówko Mister. 

angielskipolski
Do you need any help, sir?Czy mogę w czymś Panu pomóc?

Angielskie zwroty grzecznościowe odnoszące się do kobiet są nieco bardziej skomplikowane. 

Zwrot Miss używany jest jak słowo „panna”. Powinien być kierowany w stosunku do kobiet niezamężnych. Wyjątkiem jest sytuacja, gdy nie znamy danej kobiety, jest ona w naszym wieku lub młodsza – wówczas też możemy użyć słowa Miss, mimo, że nie znamy jej stanu cywilnego. 

W przypadku kobiet zamężnych lub wdów najpoprawniej będzie użyć słowa Mrs. Warto jednak wiedzieć, że w nowoczesnym angielskim coraz rzadziej używa się tej formy. 

Przewagę zyskuje zwrot Ms, czyli zwrot, który jest neutralny i nie wskazuje na stan cywilny rozmówczyni. Zapis fonetyczny tego słowa to  [ˈmɪz], zwróć więc uwagę na twarde „z” na końcu. Więcej na temat wymowy w języku angielskim przeczytasz w tym artykule. Ms to jedna z najchętniej stosowanych form. Jeżeli nie chcesz zapamiętywać powyższych dwóch, wystarczy że zapamiętasz tę jedną, którą możesz używać uniwersalnie w stosunku do wszystkich kobiet.

W przypadku bezpośredniego zwracania się do kobiety, której nie znamy, możemy też użyć słowa madam. Działa ono podobnie jak słowo sir

angielskipolski
Can I help you, madam?Czym mogę Pani pomóc?
Pomarańczowe koło ratunkowe zawieszone na ścianie.

Całkiem niedawno zwroty grzecznościowe w angielskim zostały poszerzone o zwrot Mx (wymowa: [məks], [mɪks] lub [mʌks]). Nie ma on związku z płcią rozmówcy i jest nowoczesną alternatywą do tradycyjnych form grzecznościowych, które podkreślały płeć rozmówcy, a w przypadku kobiet także ich stan cywilny. Zwrot grzecznościowy Mx został wpisany do oksfordzkiego słownika języka angielskiego już w 2015 roku.

Zwróć uwagę, że po tych zwrotach, mimo że są skrótami, nie stawia się kropki. 

Podstawowe zwroty grzecznościowe po angielsku w listach i w mailach

Zwroty grzecznościowe są kluczowe w listach i mailach, w szczególności tych oficjalnych, np. w liście motywacyjnym. Wysyłając e-mail do pracodawcy musisz zadbać o to, by korespondencja wyglądała profesjonalnie. Spójrzmy więc na zwroty, których nie może zabraknąć w mailu. 

Jeżeli znasz odbiorcę, w listach i mailu możesz połączyć zwrot grzecznościowy Dear z imieniem i nazwiskiem lub samym nazwiskiem adresata, na przykład: 

Dear Mr John Smith

Dear Mr Smith

Jeżeli odbiorca nie jest ci znany, albo wysyłasz e-mail, który nie wiesz do kogo konkretnie trafi, użyj poniższych zwrotów: 

angielskipolski
Dear Sir or MadamSzanowny/a Panie/Pani
To Whom It May ConcernDosłownie tłumaczenie: do tych, których to dotyczy

W zależności od tego, jak zaczniesz swój list, musisz wybrać odpowiedni zwrot grzecznościowy na zakończenie.

W przypadku użycia zwrotu Dear, musisz zakończyć list Yours faithfully. W przypadku użycia formy Dear Sir or Madam lub To Whom It May Concern, zakończysz list zwrotem Yours sincerely.

W oficjalnych listach i mailach nie ma miejsca na slangowy i potoczny język. Skróty też nie są mile widziane.

Formy grzecznościowe stosowane w życiu codziennym – zwroty grzecznościowe po angielsku dla dzieci

Poza sytuacjami zawodowymi warto jest być uprzejmym także podczas interakcji z innymi. Jeżeli chcesz wyrazić wdzięczność, skruchę, czy wsparcie, musisz znać odpowiednie słownictwo. W tej sekcji chcemy zwrócić twoją uwagę na słownictwo, którego uczą się już dzieci w angielskich szkołach. Podobnie jest też w języku polskim. Są to podstawowe słowa, które pozwalają na miłe kontakty z innymi. 

Słowo dziękuję jest jednym z najważniejszych zwrotów. Koniecznie je zapamiętaj, ponieważ przyda ci się w wielu sytuacjach. 

angielskipolski
Thank you!Dziękuję!
Thank you very much!Bardzo dziękuję!
Thank you! You didn’t have to do that for me!Dziękuję! Nie musiałeś dla mnie tego robić!
I will have tea, thank you.Poproszę herbatę, dziękuję. 
Thanks!Dzięki! 

To niemal takie samo słowo jak Thank you, ale używane jest w mniej poważnych i mniej formalnych sytuacjach. 

angielskipolski
That was great, thanks!To było świetne, dzięki! 
Thanks! I really needed that.Dzięki! Naprawdę tego potrzebowałam. 
Cheers!Dzięki/na zdrowie!

Dwa kieliszki z winem wzniesione do toastu.

To zwrot, który może być nieco mylący, jeśli dopiero zaczynasz naukę angielskiego. Bardzo często używany jest do wznoszenia toastów, jest odpowiednikiem polskiego na zdrowie. Jednak w przypadku brytyjskiej odmiany języka angielskiego, używany jest także, żeby powiedzieć dzięki!. 

Możesz użyć tego zwrotu wobec osoby w podobnym do twojego wieku lub młodszej, ale raczej nie wobec szefa w środowisku zawodowym. Jeżeli zapamiętasz to słowo, będziesz brzmiał jak native speaker. 

angielskipolski
I’m glad you did that for me. Cheers mate!Cieszę się, że to dla mnie zrobiłeś. Dzięki kolego!
You’re welcome.Proszę / Nie ma za co.
No problem.Bez problemu.
My pleasure.Z przyjemnością.

Możesz użyć jednego z powyższych zwrotów, aby odpowiedzieć uprzejmie na podziękowanie. 

Naucz się przepraszać, prosić i wyrażać opinię przy pomocy właściwych zwrotów i form w języku angielskim

Can you do something for me? – Czy możesz coś dla mnie zrobić? 

Jest to uniwersalne zdanie, którego możesz użyć, aby poprosić kogoś o coś w uprzejmy sposób. 

Jeżeli powiedz do kogoś: Pass me my bookPodaj mi książkę, nie będzie to tak uprzejme, jak Can you pass me my book? 

Warto jest używać tej drugiej formy, nawet w kontakcie z osobą w podobnym wieku.

Excuse me. – Przepraszam 

To wyrażenie może być użyte w dwóch kontekstach: 

  • kiedy przerywasz komuś, aby o coś zapytać (Excuse me, can I get a coffee? – Przepraszam, czy mogę dostać kawę?)
  • kiedy chcesz poprosić kogoś o zejście z drogi (Excuse me, I want to go there. – Przepraszam, chcę tam przejść.

I would like – Chciałbym

To forma grzecznościowa, której możesz użyć, zamiast zwrotu I want (chcę). Jeżeli jesteś w kawiarni i chcesz poprosić o kawę, kelnerka z pewnością doceni, jeżeli powiesz I would like a muffin – Chciałbym babeczkę. 

angielskipolski
I would like to order.Chciałbym zamówić. 
I would like to get the bill.Chciałbym dostać rachunek. 
Sorry.Przepraszam.

Ten zwrot oznacza dosłownie przepraszam, ale może też być użyty, jeżeli nie usłyszałeś co powiedział twój rozmówca. Zamiast użyć słowa what, czyli co, powiedz po prosty sorry

angielskipolski
Sorry, I didn’t hear you.Przepraszam, nie usłyszałam.
Sorry, could you repeat the last word?Przepraszam, czy możesz powtórzyć ostatnie słowo?
In my opinion…Moim zdaniem…

Zarówno w sytuacjach zawodowych, jak i w życiu codziennym, możesz się z kimś nie zgadzać. Ważne jest jednak, aby nikogo umyślnie nie urazić i umieć przedstawić swoje zdanie w kulturalny sposób. Jeżeli ktoś wyraża opinię, z którą się nie zgadzasz, nie mów I don’t think so (Nie wydaje mi się). Zamiast tego użyj jednego z poniższych zwrotów: 

angielskipolski
In my opinion…Moim zdaniem…
In my opinion, we can find a different solution.Moim zdaniem możemy znaleźć inne rozwiązanie.
Personally, I think that…Osobiście uważam, że… 
Personally, I think that he won’t win the election, because of what he did.Osobiście uważam, że on nie wygra wyborów ze względu na to, co zrobił. 
I believe that…Wierzę, że… 
I believe that you could do that.Wierzę, że mogłeś to zrobić. 

Jak nauczyć się zwrotów grzecznościowych po angielsku? 

Nauka zwrotów grzecznościowych nie musi być trudna. Skorzystaj z metody, którą stosujemy w Taalhamerze. Ucz się słownictwa przy wykorzystaniu pełnych zdań. Dzięki tej metodzie szybciej zapamiętasz poszczególne zwroty. Co więcej, w międzyczasie nauczysz się poprawnej konstrukcji wyrażeń, a także szyku zdania. 

Ważne jest także, aby powtarzać to, czego już się nauczyłeś. Dzięki dobrze zaprogramowanym zajęciom, możesz na bieżąco weryfikować swoją wiedzę i rozwijać umiejętności językowe. W Taalhammerze nauka wspomagana jest algorytmem Spaced Repetition. Inteligentne powtórki sprawiają, że materiał, który jest dla ciebie trudniejszy będzie wyświetlany częściej, natomiast to co już wiesz, pojawi się może kilka razy, dla utrwalenia.

FAQ

Dlaczego znajomość zwrotów grzecznościowych jest ważna?

Zwroty grzecznościowe mogą przydać ci się zarówno w sytuacjach zawodowych, w listach i w mailach, ale także w codziennym życiu. Są one podstawą dobrej komunikacji. Znając je, masz pewność, że nie popełnisz gafy, ani że nikogo nie urazisz. 

Dodaj komentarz