9 lipca, 2023

Pytania w Present Perfect

by Mateusz Wiącek

Czas present perfect jest konstrukcją gramatyczną używaną do wyrażania czynności lub wydarzeń, które rozpoczęły się w przeszłości i trwają do teraz. W języku angielskim, present perfect jest tworzony przy użyciu czasownika posiłkowego „have” lub „has” i imiesłowu biernego czasownika głównego.

Zadawanie pytań w czasie present perfect jest stosunkowo proste. Aby uformować pytanie, po prostu odwróć czasownik pomocniczy i podmiot zdania. Na przykład, zamiast powiedzieć „I have eaten”, zapytamy „Have I eaten?”.

Ważne jest, aby zauważyć, że czas teraźniejszy złożony jest często używany do mówienia o doświadczeniach lub zmianach, które miały miejsce w pewnym okresie czasu. Na przykład, można zapytać „Czy byłeś kiedyś w Paryżu?” lub „Czy ostatnio była ładna pogoda?”.

Innym zastosowaniem czasu teraźniejszego złożonego jest mówienie o czynnościach, które rozpoczęły się w przeszłości i nadal trwają w teraźniejszości. Na przykład: „Czy uczyłeś się cały dzień?” lub „Czy on pracuje tu od dłuższego czasu?”.

Ważne jest również, aby pamiętać o wyrażeniach czasowych, które idą w parze z present perfect, jak „ever” „never” „already” „yet” „just” „since” „for” itp. Pomagają one uczynić pytanie bardziej konkretnym i jasnym.

Podsumowując, zadawanie pytań w czasie present perfect w języku angielskim odbywa się poprzez odwrócenie czasownika posiłkowego i podmiotu zdania, i jest często używane do mówienia o doświadczeniach, zmianach i działaniach, które rozpoczęły się w przeszłości i trwają w teraźniejszości. Pamiętaj, aby użyć odpowiednich wyrażeń czasowych, aby pytanie było bardziej konkretne i jasne.

Przykłady pytań w Present Perfect

 1. Have you ever been to New York City?
 2. Has the company made any new announcements?
 3. Have you finished your homework yet?
 4. Has he been feeling better since last week?
 5. Have you seen the new movie that just came out?
 6. Has the company been profitable for the past year?
 7. Have you ever ridden on a rollercoaster?
 8. Has the weather been nice this week?
 9. Have you talked to your sister recently?
 10. Has he been playing the guitar for a long time?
 11. Have you been working on that project for a while?
 12. Has the team won any games this season?
 13. Have you ever traveled abroad?
 14. Has the company been expanding its operations?
 15. Have you learned anything new today?
 16. Has he been studying for his exam all week?
 17. Have you been feeling stressed lately?
 18. Has the company been facing any challenges recently?
 19. Have you ever been skydiving?
 20. Has the company been meeting its goals for the quarter?

Dodaj komentarz