19 grudnia, 2023

Jak napisać list motywacyjny po angielsku – przydatne zwroty, przykłady i wzór

by Anna Zielazny

Jeszcze będąc na studiach i aplikując o staż w ramach programu Erasmus+ musiałam napisać pierwszy list motywacyjny po angielsku. Nie będę ukrywać – sporo się przy tym namęczyłam, ale na szczęście tekst spodobał się organizacji przyjmującej, dzięki czemu mogłam spędzić parę miesięcy w Hiszpanii. Jeżeli właśnie aplikujesz o staż lub pracę za granicą, a może po prostu masz do odrobienia zadanie domowe, jesteś w dobrym miejscu. 

W tym artykule pokaże ci, jak napisać wzór listu motywacyjnego po angielsku, co powinno się w nim znaleźć i czego nie robić, pisząc list motywacyjny. W Taalhammerze rozmawialiśmy z firmami i kandydatami o listach motywacyjnych, weryfikując, co przynosi sukces, a co nie. Następnie zebraliśmy listy motywacyjne i je przeanalizowaliśmy. W efekcie ustaliliśmy listę najczęstszych zwrotów, które przydadzą ci się, kiedy będziesz pisać list do pracodawcy. Zaczynajmy!

List motywacyjny po angielsku – co powinien zawierać, a czego należy unikać?

List motywacyjny powinien zwrócić uwagę rekruterów i pokazać, jakie są twoje mocne strony. Niestety, wielu kandydatów nie wysyła go wcale, albo stosuje bardzo ogólne wzory z Internetu. To błąd. Jeżeli chcesz się wyróżnić i pokazać, że naprawdę zależy ci na pracy, spersonalizuj swój list. Pracodawcy codziennie widzą po kilka, a nawet kilkadziesiąt podań, ogólny list motywacyjny na pewno nie sprawi, że twoja kandydatura zostanie rozpatrzona pozytywnie. 

Dobry list motywacyjny to taki, który jest dostosowany do konkretnego stanowiska w danej firmie. Dokładnie przeczytaj ogłoszenie o pracę, aby wiedzieć, jakie umiejętności warto podkreślić w podaniu. Odwołuj się też do innych wymagań i pokaż, w jaki sposób je spełniasz. Dowiedz się także nieco więcej o firmie i odwołaj się do tych informacji w swoim podaniu. Dzięki temu pokażesz pracodawcy, że zależy ci na pracy właśnie w tej firmie. 

Jeśli to tylko możliwe, unikaj ogólnych i banalnych zwrotów – jeżeli piszesz coś, co pasuje do większości kandydatów, a do tego nie potwierdzasz swojej tezy przykładem, raczej nie odniesiesz rekrutacyjnego sukcesu. Przykładowo, napisanie, że jesteś pracowitą osobą, niczego nie wnosi do twojego podania – to zbyt ogólne sformułowanie. Inaczej będzie wyglądać sytuacja, kiedy napiszesz “Jestem pracowitą osobą, czego dowodem jest fakt, że trzy lata z rzędu otrzymałem tytuł pracownika roku”. Pamiętaj też, że list motywacyjny jest niejako pierwszym dowodem na to, jaką jakość pracy będziesz dostarczał. Pracodawca będzie ci bardziej przychylny, jeżeli będziesz dokładny i oryginalny.

Rozmawialiśmy z wieloma rekruterami i dowiedzieliśmy się, że standardem w rekrutacji jest poświęcanie zaledwie 6 sekund na każde podanie. To bardzo mało czasu. Właśnie dlatego już od pierwszego akapitu powinieneś zwrócić uwagę potencjalnego pracodawcy. 

Rekruterzy zdradzili nam też, że aby stworzyć przekonujący list motywacyjny i przedstawić swoje kompetencje w dokładny sposób, dobrze jest użyć danych liczbowych, czyli np. procentów lub liczb określających twoje osiągnięcia (zwiększyłem sprzedaż o 10%, nadzorowałam pracę 5 osób, itd.). Nie tylko potwierdzą one twoje doświadczenie, ale też wyróżnią się w tekście i przyciągną uwagę rekrutera. 

Wiesz już, co powinien zawierać twój list motywacyjny, a czego należy unikać? Po pierwsze list nie powinien przekraczać jednej strony A4. Jeżeli będzie dłuższy, szanse, że pracodawca go przeczyta są raczej marne. 

Unikaj też zdań rozpoczynających się od „I”, czyli “ja”. Po napisaniu dokumentu, postaraj się go przeredagować – wówczas będzie wyglądał lepiej stylistycznie. Jeżeli piszesz list motywacyjny po angielsku, dobrze jest poprosić o pomoc znajomych, którzy biegle władają tym językiem. Takie dodatkowe sprawdzenie sprawi, że unikniesz błędów językowych i gramatycznych. 

Od rekruterów dowiedzieliśmy się także, używanie skrótów nie jest mile widziane. List do pracodawcy to formalny dokument, a więc zamiast “I’m” napisz „I am”, itd. 

Chcesz zacząć aktywnie używać języka angielskiego, na przykład w pracy, ale wciąż boisz się mówienia w języku obcym? Przeczytaj nasz artykuł na temat pokonywania lęku. Skorzystaj też z aplikacji Taalhammer, gdzie nauka języka angielskiego jest skuteczna.

Jaka test struktura listu motywacyjnego po angielsku 

Dane nadawcy i adresata oraz data

Pisząc list motywacyjny po angielsku, zaczynasz od podania danych nadawcy, czyli twoich. Powinno się w nich znaleźć twoje imię, nazwisko, nazwa stanowiska, a także dane kontaktowe: adres e-mail, numer telefonu, adres. Zwróć uwagę, że nie musisz podawać całego swojego adresu, wystarczy podać miejscowość, w której mieszkasz. 

Teraz musisz pamiętać o podaniu daty utworzenia dokumentu. To część listu motywacyjnego po angielsku, która może być nieco problematyczna. Zapis daty będzie bowiem zależał od tego, czy w firmie, w której chcesz pracować, używa się brytyjskiej, czy amerykańskiej odmiany języka. 

W przypadku brytyjskiego i australijskiego angielskiego, datę zapisuje się tak, jak w Polsce, czyli dzień, miesiąc, rok (13 November 2020). W przypadku amerykańskiego i kanadyjskiego angielskiego kolejność informacji to miesiąc, dzień, a następnie rok. Dzień powinien być oddzielony od roku przecinkiem (November 12, 2020). 

Dane adresata to dane osoby, która będzie cię rekrutowała. Najlepiej jest poznać dane konkretnej osoby, wówczas podasz imię i nazwisko oraz dane firmy (nazwę i adres). Jeżeli jednak nie wiesz, kto będzie prowadził rekrutację, powinieneś podać same dane firmy. 

Spójrz, jak może wyglądać przykładowy nagłówek po angielsku: 

Paweł Nowak
Kielce
+48 602 898 898
pawel.nowak@gmai.com

November 12, 2020

Mr. Jan Kowalski 
Director of Human Resources
Company Name Sp. z o.o.
ul. Mokotowska 22
00-000 Warszawa

Dear Mr. Kowalski,

Przywitanie/pozdrowienie 

Zazwyczaj list motywacyjny zaczynamy od pozdrowienia skierowanego do osoby rekrutującej. Dobrze jest poznać imię i nazwisko osoby rekrutującej. Możesz to zrobić sprawdzając ogłoszenie o pracę, a także szukając takiej informacji w Internecie. Adresując list do konkretnej osoby pokazujesz, że przykładasz wagę do szczegółów, a także automatycznie zwracasz uwagę rekrutera. Jeżeli nie znajdziesz nazwiska osoby, która prowadzi rekrutację możesz użyć innych zwrotów (patrz poniżej). 

angielskipolski
Dear John SmithSzanowny Pan John Smith
Dear Sir or MadamSzanowna/y Pani/e
Dear Hiring Manager Szanowny kierowniku ds. rekrutacji
Dear Human Resources ManagerSzanowny kierowniku ds. HR
To the X Department Do działu X
To whom it may concernDo wszystkich zainteresowanych

Wstęp – przydatne zwroty

We wstępie listu motywacyjnego wyjaśniasz, w jakiej sprawie piszesz ten dokument. Możesz na przykład powiedzieć, na jakie stanowisko aplikujesz. Dobrze jest też od razu podkreślić, dlaczego to właśnie ty jesteś dobrym kandydatem na dane stanowisko.

angielskipolski
I would like to apply for the position of… Chciałbym aplikować o stanowisko… 
I am writing to express my interest in the position of… Piszę, aby wyrazić moje zainteresowanie stanowiskiem… 
I am writing in response to your advertisement… Piszę w nawiązaniu do Państwa ogłoszenia…
Jan Kowalski let me know about this job offer and suggested that I apply. Jan Kowalski powiedział mi o tej ofercie pracy i zasugerował, żebym aplikował. 
With my expertise in the field, I believe I would be an excellent choice. Biorąc pod uwagę moją wiedzę z branży, wierzę, że jestem idealnym kandydatem. 
My professional qualifications appear to fit your company’s values.Moje kwalifikacje zawodowe wydają się pasować do wartości waszej firmy. 

<

Rozwinięcie

Rozwinięcie to najdłuższa część listy motywacyjnego. To w tej części musisz pokazać w interesujący sposób swoje umiejętności i doświadczenia. Unikaj długich i złożonych zdań. Zamiast tego postaw na krótsze, w których dosadnie opisujesz swoje umiejętności i cele. 

W tej części wspomnij o:

  • kwalifikacjach (qualification)
  • umiejętnościach (skills)
  • doświadczeniu zawodowym (work experience)
  • celach zawodowych (objectives)
  • możesz także dodać, w jaki sposób przyczynisz się do rozwoju firmy, a także podkreślić, jak twoje wartości (values) współgrają z tymi, które ma firma.

Niezależnie od tego, czy pracodawca prosi o krótki list motywacyjny, czy nieco dłuższy dokument, powinien być on spersonalizowany z uwzględnieniem konkretnej oferty pracy. Zanim zaczniesz pisać tę część, koniecznie zastanów się, jakie cechy i kwalifikacje posiadasz i jak możesz je potwierdzić. Opowiedzenie w skrócie o sytuacjach, w których je użyłeś, jest świetnym pomysłem. 

angielskipolski
These experiences helped me improve my (marketing, communication, and interpersonal) skills, and I am able to use them in various work environments. Te doświadczenia pomogły mi ulepszyć moje zdolności (marketingowe, komunikacyjne, interpersonalne) i jestem w stanie używać ich w różnych środowiskach pracy. 
My key achievement in the previous company was increasing sales by 12%.Moim kluczowym osiągnięciem w poprzedniej firmie było zwiększenie sprzedaży o 12%.
This internship gave me a chance to learn how an NGO organization works.Te praktyki dały mi szansę nauczyć się jak działają organizacje NGO.
I have always had a passion for animals. Zawsze pasjonowały mnie zwierzęta. 
I strongly believe that I am an ideal candidate for this position. My previous work experience in the veterinary industry helped me with… Naprawdę wierzę, że jestem idealnym kandydatem na to stanowisko. Moje poprzednie doświadczenia w branży weterynaryjnej pomogły mi… 
Working as a freelance copywriter taught me how to be independent and organized.Praca jako wolny strzelec copywriter nauczyła mnie jak być niezależnym i zorganizowanym. 
I have experience in… Mam doświadczenie w…
I believe I have all the skills asked for in the job description. Wierzę, że mam wszystkie umiejętności, o których wspomniano w ogłoszeniu o pracę. 
My previous duties included… Moje poprzednie obowiązki obejmowały… 
hands-on experience praktyczne doświadczenie 
Although I have limited hands-on experience, I have a vast knowledge of the industry and a can-do attitude. Chociaż moje praktyczne doświadczenie jest ograniczone, mam bogatą wiedzę na temat branży i proaktywną postawę. 

Zakończenie

Być może pamiętasz z lekcji języka polskiego, że każdy list musi zawierać wstęp, rozwinięcie i zakończenie. Nie inaczej jest i w naszym przypadku. Nawet krótki list motywacyjny po angielsku powinien zawierać sekcję zamykającą dokument.

W tej części powinieneś wyrazić chęć na spotkanie podczas rozmowy kwalifikacyjnej, a także zwrot grzecznościowy. 

angielskipolski
I look forward to hearing from you. Z niecierpliwością oczekuję odpowiedzi
I hope we will have a chance to talk more about this position during a job interview. Mam nadzieję, że będziemy mieć okazję porozmawiać nieco więcej na temat tego stanowiska podczas rozmowy o pracę. 
Thank you for your time and consideration. Dziękuję za poświęcony mi czas i uwagę. 
I would be glad to talk in person and answer any questions you might have. Z przyjemnością porozmawiam z Państwem osobiście i odpowiem na wszelkie pytania. 
If you require any further information, feel free to contact me. Jeżeli potrzebują Państwo dodatkowych informacji, proszę o kontakt. 

UWAGA! To, jak będzie wyglądać ostatni zwrot grzecznościowy, zależy od tego, jakim zwrotem grzecznościowym zacząłeś swój list. Jeżeli nie znasz nazwiska adresata, użyjesz sformułowania Yours faithfully, a jeżeli je znasz, Yours sincerley. Oba te zwroty są odpowiednikami polskiego “z wyrazami szacunku”. 

Jeżeli potencjalny pracodawca zauważy twoje podanie o pracę, możesz otrzymać zaproszenie na rozmowę kwalifikacyjną. Nie popełniaj błędu większości kandydatów, osiadając na laurach. Koniecznie dobrze się przygotuj na spotkanie z szefem. Pomoże ci w tym nasz artykuł o rozmowie kwalifikacyjnej z przydatnymi zwrotami po angielsku. 

Jakich przymiotników użyć w liście motywacyjnym?

Aplikując na dane stanowisko, musisz pokazać pracodawcy, że jesteś doskonałym kandydatem. Unikaj jednak powtarzania w kółko tych samych słów. Dzięki temu twoje podanie wyda się bardziej atrakcyjne i wiarygodne. Oto kilka dodatkowych słówek, które mogą ci się przydać podczas pisania listu. 

angielskipolski
well suited tonadający się na
I believe I am well suited to the offered position.Uważam, że dobrze nadaję się na oferowane stanowisko.
skilledwykwalifikowany
I have been working as a skilled plumber for over 10 years. Pracuję jako wykwalifikowany hydraulik od 10 lat. 
talentedutalentowany
I was a talented art student. I received three grants and a scholarship. Byłem utalentowanym studentem sztuki. Otrzymałem trzy granty i stypendium. 
successful odnoszący sukcesy
Since 1999 I have been working as a successful lawyer.Od 1999 roku pracuję jako odnoszący sukcesy prawnik. 

Jeżeli chcesz dowiedzieć się, jak profesjonalnie określić nazwę swojego zawodu, koniecznie przeczytaj ten artykuł. 

Dodatkowe wskazówki podczas ubiegania się o pracę

Poznałeś już zwroty do listu motywacyjnego w języku angielskim. Na zakończenie mam dla ciebie jeszcze kilka dodatkowych porad, które sprawią, że twoja aplikacja będzie nieskazitelna. 

CV po angielsku 

Pamiętaj, że najważniejszym dokumentem podczas rekrutacji, jest CV. Ważne jest, abyś w swoim liście motywacyjnym nie powtarzał informacji z curriculum, ale raczej je rozwijał i dodawał ciekawe informacje. 

Jeżeli masz już dobry list motywacyjny po angielsku i chcesz się dowiedzieć więcej na temat tworzenia CV, zajrzyj do tego artykułu. 

Akapity w liście motywacyjnym

Standardowo w listach motywacyjnych i innych dokumentach w języku polskim stosuje się wcięcie w pierwszej linii akapitów. To jednak błąd w liście motywacyjnym po angielsku – tutaj nie używa się wcięcia, ale między akapitami pozostawia linię odstępu. 

Użyj słów kluczowych

Przez dość długi czas współpracowałam z firmą zajmującą się tworzeniem CV i listów motywacyjnych. Z mojego doświadczenia wiem, że słowa kluczowe w CV i liście motywacyjnym są bardzo ważne. Być może byłeś kiedyś w sytuacji, kiedy wysłałeś dziesiątki albo i setki podań, ale nikt się do ciebie nie odezwał. Zdradzę ci, czemu mogło tak być. 

Wiele firm używa systemów śledzenia kandydatów. Systemy śledzenia kandydatów, często określane skrótem ATS (z ang. Applicant Tracking System), to oprogramowanie używane przez firmy i organizacje do zarządzania procesem rekrutacji i selekcji kandydatów na stanowiska pracy. Te programy skanują CV i listy motywacyjne w poszukiwaniu słów kluczowych. Słowa kluczowe to najczęściej umiejętności podane w ofercie pracy. 

Przykładowy list motywacyjny po angielsku z tłumaczeniem 

Dear Hiring Manager,

I am writing to express my strong interest in the position of hydraulic technician at your company. With five years of experience in the field, I believe I am well-equipped to contribute to your team’s success and help meet your company’s goals.

In my previous role as a hydraulic technician at [Previous Company Name], I had the opportunity to work on a wide range of hydraulic systems and components. My duties included diagnosing and repairing hydraulic equipment, conducting regular maintenance checks, and collaborating with cross-functional teams to ensure the efficient operation of hydraulic systems. I also played a key role in troubleshooting and resolving complex hydraulic issues, which allowed me to develop a strong problem-solving skillset.

I take great pride in my ability to work efficiently and maintain a high level of attention to detail, ensuring that all hydraulic systems I work on operate at peak performance. Moreover, I am well-versed in adhering to safety regulations and industry standards to create a secure work environment.

I am eager to bring my expertise in hydraulic systems, my dedication to quality work, and my collaborative mindset to your team. I am confident that my experience and skills align well with the requirements of this position and that I can make a valuable contribution to your company’s continued success.

If you require any further information or would like to discuss my qualifications in more detail, please feel free to contact me at [Your Phone Number] or [Your Email Address]. I would welcome the opportunity to further discuss how my experience and skills can benefit your company.

Thank you for considering my application. I look forward to the possibility of joining your team and contributing to your company’s growth and success.

Your faithfully,

XYZ

Tłumaczenie

Szanowny Panie,

Piszę, aby wyrazić moje zainteresowanie stanowiskiem technika hydraulika w Państwa firmie. Posiadając pięcioletnie doświadczenie w tej dziedzinie, uważam, że mam odpowiednie kwalifikacje, aby przyczynić się do sukcesu Państwa zespołu i pomóc w realizacji celów firmy.

W mojej poprzedniej roli jako technik hydraulik w firmie [Nazwa Poprzedniej Firmy], miałem okazję pracować z szerokim spektrum systemów i komponentów hydraulicznych. Moje obowiązki obejmowały diagnozowanie i naprawę sprzętu hydraulicznego, regularne przeglądy konserwacyjne oraz pracę na zespołach wielofunkcyjnych w celu zapewnienia efektywnego działania systemów hydraulicznych. Odgrywałem także kluczową rolę w rozwiązywaniu skomplikowanych problemów hydraulicznych, co pozwoliło mi zdobyć umiejętność łatwego rozwiązywania problemów.

Posiadam zdolność do efektywnej pracy oraz przykładam wagę do szczegółów, dzięki czemu wszystkie systemy hydrauliczne, nad którymi pracuję, działają na najwyższym poziomie. Ponadto, mam dużą wiedzę na temat przestrzegania przepisów dotyczących bezpieczeństwa i standardów branżowych, co przyczynia się do tworzenia bezpiecznego środowiska pracy.

Chcę użyć wiedzę na temat systemów hydraulicznych, a także zaangażowanie, aby zwiększyć jakość pracy. Pragnę także współpracować z Państwa zespołem. Jestem pewien, że moje doświadczenie i umiejętności doskonale wpisują się w wymagania oferowanego stanowiska i że mogę być osobą, która przyczyni się do dalszego rozwoju Państwa firmy.

Jeśli potrzebują Państwo dodatkowych informacji lub chcieliby Państwo omówić moje kwalifikacje bardziej szczegółowo, proszę śmiało kontaktować się ze mną pod numerem telefonu [Twój Numer Telefonu] lub adresem e-mail [Twój Adres E-mail]. Chętnie podejmę rozmowę na temat tego, w jaki sposób moje doświadczenie i umiejętności mogą przynieść korzyści Państwa firmie.

Dziękuję za rozważenie mojej aplikacji. Czekam z niecierpliwością na możliwość dołączenia do Państwa zespołu i współpracy w celu rozwoju Państwa firmy.

Z poważaniem,

XYZ

Naucz się języka angielskiego z Taalhammerem 

Skoro chcesz wiedzieć, jak napisać list motywacyjny po angielsku, to pewnie wybierasz się do pracy za granicą. Jeżeli chcesz podszkolić język, skorzystaj z aplikacji Taalhammer. Lata badań i własnych doświadczeń pozwoliły twórcom opracować metody uczenia, które faktycznie działają, w tym naukę pełnymi zdaniami. Wykorzystując możliwość tworzenia własnych kolekcji, szybko nauczysz się dokładnie tych zwrotów i słówek, których potrzebujesz. 

Dodaj komentarz