9 lipca, 2023

Zawody po angielsku. Jak mówić o pracy i jej rodzajach? Lista zawodów wraz z wymową

by Mateusz Wiącek
Zawody po angielsku. Jak mówić o pracy i jej rodzajach? Lista zawodów wraz z wymową

Nazwy zawodów wzbogacą twoje angielskie słownictwo, a także pozwolą na prowadzenie rozmowy na temat życia zawodowego. Praca jest bardzo ważnym elementem naszego życia, dlatego warto jest wiedzieć, jak o niej mówić. Właśnie dlatego przygotowaliśmy listę, na której znajdziesz nazwy zawodów po angielsku. Pokażemy ci także słowa i zwroty, które pozwolą ci prowadzić płynną konwersację na temat życia zawodowego. Zaczynajmy!

Praca fizyczna a praca umysłowa 

Prace najczęściej dzieli się na fizyczne i umysłowe. Warto znać słówka, które określają każdy rodzaj pracy. Spójrz na potoczne zwroty, które używa się do określenia pracowników fizycznych i umysłowych, czy też biurowych. 

angielskipolski
blue-collar worker pracownik fizyczny (dosłownie niebieski kołnierzyk)
Her mother said she can’t marry a blue-collar worker. Jej matka powiedziała, że nie może wyjść za pracownika fizycznego. 
white-collar worker pracownik umysłowy(dosłownie biały kołnierzyk) 
In the afternoon, you can see hundreds of white-collar workers in front of this building. Po południu, przed tym budynkiem są setki pracowników umysłowych. 

Nazwa blue-collar worker, a więc w dosłownym tłumaczeniu: pracownik z niebieskim kołnierzykiem, pochodzi z początku XX-tego wieku, kiedy to pracownicy fizyczni używali ciemnych i trwałych ubrań, na przykład dżinsowych koszul. Wystarczały one na dłużej i nie trzeba było ich często prać, co było ważną cechą, biorąc pod uwagę bardzo niskie płace pracowników fizycznych. 

Podobnie też nazwa white-collar workers, czyli białe kołnierzyki, wywodzi się z tamtych czasów, kiedy to urzędnicy i pracownicy banku nosili białe koszule. Nawet teraz, w wielu miejscach pracy umysłowej biała koszula jest niejako wymogiem. 

Możesz także użyć tych standardowych słówek do opisania rodzaju pracy: 

angielskipolski
physical workerpracownik fizyczny
intellectual workerpracownik umysłowy
Zbliżenie na mężczyzne w koszuli. Mężczyznę widać od połowy twarzy do ramion.

Poziom stanowiska 

Zanim przejdziemy do nazw konkretnych zawodów, spójrzmy na słówka opisujące poziom obejmowanego stanowiska. W ten sposób będziesz mógł dokładniej opisać zawody, czyli occupations. Poziom stanowiska odnosi się najczęściej do pracowników intelektualnych, pracujących w firmach o określonej hierarchii. Jednak niektóre odnosić się także mogą do prac fizycznych. 

angielskipolski
specialistspecjalista/ka
We need a specialist programmer for this work.Potrzebujemy programisty na poziomie specjalisty do tej pracy. 
team leader lider/ka zespołu
Do you think you could be a good team leader?Czy myślisz, że mógłbyś być dobrym liderem zespołu?
managermenedżer/ka
We don’t have a sales manager and that is the problem.Nie mamy menedżera sprzedaży i to jest problem.  
executive dyrektor/ka
Have you met our new executive?Czy poznałaś już naszego nowego dyrektora?
assistantasystent/ka
We would like to hire a new executive assistant.Chcielibyśmy zatrudnić nowego asystenta dyrektora. 
chairmanprezes/ka
She was a great chairman for this firm. Była wspaniałą prezeską dla tej firmy. 
bossszef
What did you like about your previous boss?Co lubiłeś w swoim poprzednim szefie?
expertekspert/ka
She is an art history expert.Ona jest ekspertką z historii sztuki. 
advisor doradca/czyni
We need a new financial advisor, as soon as possible. Potrzebujemy nowego doradcy finansowego tak szybko, jak to możliwe. 

Sektory pracy – słówka, które warto poznać 

Słówka określające sektor, w którym się pracuje, mogą pomóc ci odpowiedzieć na pytanie o pracę w bardzo interesujący sposób. Choć w tym artykule podajemy naprawdę wiele nazw zawodów, istnieje ryzyko, że twoja profesja się w nim nie pojawi. Coraz częściej powstają bardzo specyficzne stanowiska, które osobom z branży trudno jest wyjaśnić, nawet w języku ojczystym. Dlatego warto po prostu powiedzieć, w jakim sektorze pracujesz. Możesz też postarać się opisać, jakie są twoje zadania, aby rozmówca lepiej zrozumiał, czym dokładniej się zajmujesz. 

W Taalhammerze wiemy, że personalizacja nauki, to klucz do sukcesu. Właśnie dlatego możesz z łatwością dobierać i dodawać swoje własne treści. Wówczas nauka będzie nie tylko skuteczna, ale także skupiona na twoich indywidualnych potrzebach!

Pamiętaj, że aby powiedzieć, że pracujesz w jakimś sektorze, powinieneś użyć przyimka in. W języku angielskim przyimki odgrywają bardzo ważną rolę. Często od nich zależy znaczenie danego wyrażenia. Tutaj przeczytasz więcej o przyimkach czasu i miejsca w języku angielskim.

angielskipolski
marketingmarketing
She works in marketing. Ona pracuje w marketingu.
salessprzedaż
Did you see Mark from sales?Czy widziałeś Marka z działu sprzedaży?
information technology (IT)informatyka
IT is the fastest developing sector. Informatyka to najszybciej rozwijający się sektor. 
customer service obsługa klienta 
Have you tried working in customer service?Czy próbowałaś pracować w obsłudze klienta? 
productionprodukcja
No, I have never worked in production. Nie, nigdy nie pracowałam w sektorze produkcji. 
administrationadministracja 
We are looking for at least two new people to work in administration. Szukamy co najmniej dwóch nowych ludzi do pracy w administracji. 
human resources (HR)zasoby ludzkie
I talked with Adam from human resources. Rozmawiałem z Adamem z zasobów ludzkich. 
accounting księgowość 
Is your dream job in accounting?Czy twoja wymarzona praca jest w księgowości?
logistics logistyka
There are a lot of free positions in logistics at the moment. W tym momencie istnieje wiele wolnych stanowisk w logistyce. 
bankingbankowość
She never wanted to work in banking, but her father had other plans. Nigdy nie chciała pracować w bankowości, ale jej ojciec miał inne plany. 
education edukacja
Is the salary in education good?Czy pensja w sektorze edukacji jest dobra?
healthochrona zdrowia
You need to be strong to work in health. Musisz być silny, aby pracować w ochronie zdrowia. 
law prawo 
He always wanted to work in law. Zawsze chciał pracować w sektorze prawa. 

Nazwy zawodów po angielsku – praca biurowa

Teraz przedstawimy nazwy zawodów z poszczególnych sektorów. Pamiętaj, że większość nazw zawodów jest taka sama dla wszystkich płci (wyjątek stanowi na przykład słowo actor, czyli „aktor” oraz actress, dla aktorki). Oznacza to, że nauka języka angielskiego będzie nieco łatwiejsza, ponieważ wystarczy, że zapamiętasz jedno słowo, które możesz użyć, niezależnie od płci osoby pracującej w danym zawodzie. 

Trzy osoby siedzące w biurze przed ekranami komputerów.

angielskipolski 
economistekonomista
secretary sekretarz
translator tłumacz
accountantksięgowy
software tester tester oprogramowania
analystanalityk
administrator administrator/pracownik administracji
sales representative przedstawiciel handlowy
receptionistrecepcjonista
recruiterrekruter
computer scientistinformatyk
sales director dyrektor ds. sprzedaży
customer services adviser doradca obsługi klienta
human resources and payroll specialistspecjalista ds. zasobów ludzkich i ds. płac
lawyerprawnik
marketing specialistspecjalista ds. marketingu
finance directordyrektor finansowy
travel agent agent turystyczny

Zawody po angielsku – usługi i praca fizyczna 

angielskipolski 
hairdresserfryzjer
masonmurarz
bakerpiekarz
electricianelektryk
gardenerogrodnik
carpenterstolarz
locksmithślusarz
security guardochroniarz
beauticiankosmetyczka
mechanicmechanik
driverkierowca
plumberhydraulik
postman / postwomanlistonosz / listonoszka
courierkurier
floristflorysta
waiter / waitresskelner / kelnerka
personal trainer trener osobisty
minergórnik
cleanersprzątacz
cashierkasjer
butcher rzeźnik 

Zawody kreatywne po angielsku 

angielski polski
actor / actressaktor / aktorka
architectarchitekt
journalistdziennikarz 
writerpisarz
musician muzyk
graphic designergrafik
redactor redaktor
designerprojektant
poetpoeta
paintermalarz
dubbing artistlektor/osoba, która tworzy dubbing
dancertancerz
screenwriter scenarzysta
guitarist gitarzysta
photographer fotograf

Jak zapytać o to, gdzie ktoś pracuje?

Znasz już nazwy wielu popularnych zawodów. Spójrzmy teraz na konkretne zdania, które pozwolą ci na rozmowę na temat pracy. 

angielskipolski
What do you want to be when you grow up?Kim chcesz być, kiedy dorośniesz?
What do you do for a living?Czym się zajmujesz zawodowo?
What’s your profession?/ What’s your occupation?Jaki masz zawód?
What sort of work do you do?Jaki rodzaj pracy wykonujesz?
What do you do?Czym się zajmujesz?
I work as a lawyer.Pracuję jako prawnik. 
I am a lawyer. Jestem prawnikiem. 
I work in health.Pracuję w ochronie zdrowia. 
I work in IT. Pracuję w IT. 
I work with children. I am a teacher. Pracuję z dziećmi. Jestem nauczycielem. 
Do you work as a hairdresser now?Czy teraz pracujesz jako fryzjerka?
No, I am a beautician.Nie, jestem kosmetyczką. 

Status zatrudnienia 

Podczas dyskusji na temat zatrudnienia, możesz chcieć podzielić się swoimi statusem zatrudnienia. Zapamiętaj poniższe wyrażenia, aby zrozumieć, o czym dokładnie się mówi. Jeśli dopiero szukasz pracy i czeka cię rozmowa kwalifikacyjna po angielsku koniecznie przeczytaj nasz artykuł z przydatnym słownictwem, żeby lepiej się przygotować.

angielskipolski
unemployedbezrobotny
I’m unemployed. I’m looking for a job.Jestem bezrobotny. Szukam pracy. 
I’m between jobs. W dosłownym tłumaczeniu: jestem pomiędzy pracami. Oznacza: szukam pracy. 
business owner właściciel firmy
I am a business owner. I own my own business. Jestem właścicielem firmy. Mam swój własny biznes. 
internship/internstaż/stażysta 
I’m doing an internship. I am an intern in a museum.Jestem na stażu. Jestem stażystą w muzeum. 
apprenticepraktykant, odnosi się przede wszystkim do prac cechowych
I’m an apprentice in a wood workshop. Jestem praktykantem w warsztacie stolarskim. 
full time/part timepełen etat/ pół etatu
I’m working full/part time.Pracuję na pełen etat/pół etatu. 

Dodatkowe słownictwo związane z pracą

Oto kilka dodatkowych słówek, które pozwolą ci na jeszcze lepszą komunikację na temat pracy. Przydadzą ci się one zwłaszcza, jeśli planujesz pracę za granicą. Jeśli jeszcze się wahasz, może ten artykuł pomoże ci zdecydować.

angielskipolski
moneypieniądze
Do you care more about money or about liking your job?Czy bardziej troszczysz się o pieniądze, czy o to, czy będziesz lubić swoją pracę. 
salarywynagrodzenie
Are you happy with your salary?Czy jesteś zadowolona ze swojej pensji?
freelancer freelancer/wolny strzelec
I would like to work as a freelancer and travel the world. Chciałabym pracować jako freelancer i podróżować po świecie. 
office biuro
All employees stayed in the office until the boss left. Wszyscy pracownicy zostali w biurze, aż szef wyszedł. 
skillsumiejętności
Do you need a lot of soft skills to work as a nurse or a doctor?Czy potrzebujesz wielu umiejętności miękkich, aby pracować jako pielęgniarka albo lekarz?
teamworkpraca zespołowa
She doesn’t like teamwork. She prefers to work alone.Nie lubi pracy zespołowej. Woli pracować sama.
employer pracodawca
Do you like your employer?Czy lubisz swojego pracodawcę?
employment contract umowa o pracę
She quit because she had no chance of an employment contract in this place. Rzuciła pracę, ponieważ nie miała szans na umowę o pracę w tym miejscu. 
trial period okres próbny
Are you willing to start with a trial period?Czy jesteś gotowy zacząć od okresu próbnego?
for a fixed period/for an indefinite periodna czas określony/nieokreślony
We would like you to stay with us for a fixed period/for an indefinite period.Chcemy, abyś został z nami na czas określony/nieokreślony.

Jak nauczyć się słownictwa związanego z zawodami po angielsku? 

Każdy z nas jest inny, dlatego też każdy powinien zastanowić się jaki sposób nauki najbardziej do niego przemawia. Metod nauki języka jest wiele, każda z nich opiera się na nieco innych zasadach. Warto przeczytać więcej na ten temat, żeby wybrać coś dla siebie.

W tym artykule możesz znaleźć nazwy wielu zawodów i zwroty, które mogą przydać ci się podczas rozmowy. Pewnie zastanawiasz się, jak je wszystkie zapamiętać. Z pomocą przychodzi Taalhammer. Opracowaliśmy skuteczną metodę uczenia się za pomocą zapamiętywania całych zdań. Dzięki temu nie tylko nauczysz się pojedynczych słów, ale też będziesz umiał wykorzystać je podczas sytuacji z życia wziętych. Nasza aplikacja zawiera różne ćwiczenia, które pomogą ci opanować podstawowy i bardziej zaawansowany materiał. Dzięki metodzie powtórzeń, bez problemu opanujesz wszystko to, czego potrzebujesz. 

Dodaj komentarz