20 września, 2023

Przyimki w języku angielskim (Prepositions) – 100 przykładów

by Anna Zielazny
Poznaj przyimki w języku angielskim (Prepositions). Przyimki miejsca i czasu: in, at, up, of i więcej – 100 przykładów

Nauka przyimków w języku angielskim często sprawia trudności uczniom. Dzieję się tak najczęściej dlatego, że uczniowie szukają w języku angielskim polskich odpowiedników przyimków. Niestety, nie tak to działa. Poznaj przyimki czasu i miejsca w języku angielskim! Gdy będziesz się ich uczyć pamiętaj, że chociaż w zazwyczaj tłumaczymy jako in, czasami może zdarzyć się, że poprawną odpowiedzią będzie on i nie jest to wcale taka rzadka sytuacja.

W tym artykule omówiliśmy czym są przyimki, a także przedstawiliśmy tabele, które pozwolą ci lepiej zrozumieć, jaki przyimek zastosować i kiedy. 

Czym są przyimki? 

Przyimki to nieodmienna i niesamodzielna część mowy. Przyimki zawsze łączą się z innymi wyrazami, nadając im nowy sens, na przykład on our website (na naszej stronie internetowej), in November (w listopadzie), on the chair (na krześle), itd. 

W języku angielskim przyimki są także nieodmienne. Pamiętaj, że w przeciwieństwie do języka polskiego, w języku angielskim nie istnieje deklinacja rzeczowników, czyli rzeczowniki zawsze brzmią tak samo, niezależnie o kim, lub o czym mówisz i w jakim kontekście. To spore ułatwienie, ponieważ stosując przyimki, nie musisz martwić się końcówkami towarzyszących im rzeczowników. 

Największe problemy może sprawiać fakt, że w języku angielskim jest naprawdę dużo różnych przyimków, a ich zastosowanie może być mylące dla osób, które nie władają jeszcze biegle tym językiem. W tym artykule pokażemy Ci wiele użytecznych przykładów, omówimy tez jakie zasady nimi rządzą. Z naszego doświadczenia wynika jednak, że nie ma lepszego sposobu na opanowanie tych elementów niż zapamiętanie odpowiednio dużej ilości przykładowych zwrotów i zdań.

Rodzaje przyimków angielskich

Istnieje kilka rodzajów przyimków w języku angielskim. Niektóre z nich mają więcej niż jedno znaczenie i mogą pojawiać się w więcej niż jednej kategorii. Świetnym przykładem jest przyimek in, który jest zarówno przysłówkiem czasu, jak i miejsca. W tym tekście skupiamy się przede wszystkim na przyimkach miejsca i czasu. 

Kiedy w wakacje dawałam korepetycje z angielskiego mojej bratanicy, szybko zauważyłam, że właśnie takie “uniwersalne” przyimki sprawiały jej najwięcej trudności. Zamiast kazać jej zakuwać w ciemno i liczyć, że dobrze zapamięta ich użycie, stworzyłam dla niej listę przykładowych zdań z ich użyciem w różnym kontekście. Poprosiłam ja, aby przeczytała tę listę kilka razy. Już podczas naszej kolejnej lekcji zauważyłam, że znacznie lepiej i szybciej potrafi wybrać właściwy przyimek w zdaniu. Lista ze słówkami to całkiem dobra metoda nauki słownictwa. Przeczytaj nasz artykuł, żeby dowiedzieć się jak jeszcze możesz zapamiętać słówka, takie jak na przykład przyimki.

Przyimki miejsca w języku angielskim – Prepositions of place 

Przyimki miejsca wskazują na lokalizację opisywanego przedmiotu. Chociaż istnieje wiele przyimków miejsca, z naszych spostrzeżeń wynika, że kluczowe do zapamiętania są: in, on oraz at.

Przyimki czasu w języku angielskim (prepositions of time)

Dzięki użyciu przyimków czasu, można określić czas lub długość trwania określonej czynności. Trzy najpowszechniej stosowane przyimki to in, on i at.

Naucz się przyimków z Taalhammerem 

Jak pewnie zauważyłeś, przyimki są bardzo przydatne do konstruowania poprawnych zdań po angielsku. Choć na samym początku nauki możesz się bez nich obejść, tak z czasem staną się one dla ciebie niezbędne. Właśnie dlatego warto je zapamiętać. Taalhammer gwarantuje ci najlepszą pomoc językową online. Z naszą aplikacją będziesz uczył się przyimków w naturalny sposób, używając ich w całych zdaniach. W ten sposób łatwiej zapamiętasz ich kontekst i nauczysz się je stosować w praktyce. 

Już dziś odkryj bogate materiały do nauki Taalhammera i rozwiń swój angielski. Przygotowaliśmy też specjalną kolekcję dla Ciebie, z której możesz nauczyć się, jak używać przyimków poprzez przykłady, a nie reguły.

Ćwiczenia z przyimkami 

A. Wstaw w lukę odpowiedni przyimek miejsca:

 1. Look! There is a dog _____ (pod) the table!
 2. We spent a great day _______ (nad) the ocean today!
 3. Jack and Laura hid _____ (za) the barn!
 4. She lives _____ (na) Potokowa Street. 
 5. Did you meet her _____ (na) University?
 6. He lives ____ (w) Gdańsk.

B. Wstaw w lukę odpowiedni przyimek czasu: 

 1. Was your daughter born ____ (w) August? 
 2. Will she get there _____ (na) time?
 3. I met her _____ (na) the party. 
 4. I finish my work ____ (o) midnight.
 5. Can I see him ____ (w) the weekend?

Odpowiedzi 

A.

 1. under
 2. by
 3. behind
 4. on 
 5. at
 6. in 

B.

 1. in
 2. in
 3. at
 4. at
 5. on

Dodaj komentarz