25 kwietnia, 2024

Wyjątki przy tworzeniu zdań z question tags w języku angielkim

by Mateusz Wiącek

Dobrze jest też poznać wyjątki, które pomogą ci zachwycić rozmówcę. Jest ich niewiele, ale warto o nich pamiętać. 

Let’s – zdania, które zaczynają się od tego wyrażenia, muszą być zakończone pozytywnym question tag, a czasownik posiłkowy w tym wypadku to shall

AngielskiPolski
Let’s go for a walk together, shall we?Chodźmy razem na kolację, dobrze?

Never, rarely, hardly, neither i inne słowa z negatywnym znaczeniem oznaczają, że należy użyć pozytywnego question tag czyli np. “does she” or “is he”. 

AngielskiPolski
Christin rarely visits her parents, does she?Christin rzadko odwiedza swoich rodziców, prawda?
He never tells the truth, does he?On nigdy nie mówi prawdy, nieprawdaż?

Jeżeli dodajesz question tag do zdania twierdzącego w trybie rozkazującym, możesz użyć jego pozytywną, jak i negatywną formę. Z kolei jeżeli zdanie jest przeczące, musisz użyć pozytywnego question tag

AngielskiPolski
Close the window, will you?Zamknij okno. 
Close the window, won’t you?Zamknij okno. 
Don’t close the window, will you?Nie zamykaj okna. 

Jak widzisz, tych zdań nie można tłumaczyć dosłownie na język polski. 

W przypadku zdań z wyrażeniem you know należy użyć negatywnego question tag. 

AngielskiPolski
You know that she won’t marry you, don’t you?Wiesz, że za ciebie nie wyjdzie, nieprawdaż?
You know that it was the last chance, don’t you?Wiesz, że to była ostatnia szansa, czyż nie?

Jeżeli interesuje Cię więcej na temat question tags w języku przeczytaj nasz artykuł “Question tags w języku angielskim, czyli zdania rozłączne”.

Dodaj komentarz