25 kwietnia, 2024

Czasowniki modalne „can” i „could” do wyrażania możliwości

by Mateusz Wiącek

W języku angielskim czasowniki modalne „can” i „could” są używane do wyrażania możliwości. „Can” odnosi się do obecnej zdolności lub możliwości wykonania czegoś, podczas gdy „could” dotyczy potencjalnych możliwości w przeszłości lub przyszłości.

Oba czasowniki pozwalają opisać, co jest fizycznie lub umysłowo możliwe, jednak „could” często odnosi się do sytuacji bardziej hipotetycznych lub odległych w czasie. Poprzez właściwe użycie tych czasowników, można precyzyjnie wyrazić różne stopnie możliwości, co pozwala na bogatsze zrozumienie kontekstu i intencji wypowiedzi.

AngielskiPolski
I can do it. It’s not hard. Mogę to zrobić. To nie jest trudne. 
Anna can speak French fluently.Anna potrafi płynnie mówić po francusku. 
Caroline could play poker when she was ten years old.Karolina potrafiła grać w pokera, kiedy miała 10 lat. 
Kat could talk to me for hours. Kat potrafiła rozmawiać ze mną godzinami. 

ProTip! Jeżeli chcesz powiedzieć o jednorazowej sytuacji, która wydarzyła się w przeszłości i w której wykonanie czynności było możliwe, należy użyć zwrotu was/were able to, czyli takiego polskiego “byłem w stanie.”

AngielskiPolski
They were able to catch the gangster right away.Byli w stanie złapać gangstera od razu. 
He was able to fix the broken car engine just in time for the trip.On potrafił naprawić zepsuty silnik samochodu tuż przed wyjazdem.
We were able to catch the last train.Udało nam się złapać ostatni pociąg.
They were able to rescue the stranded cat.Udało im się uratować uwięzionego kota.

Jeżeli to zdanie byłoby przeczące, możesz użyć zarówno czasownika modalnego could w przeczeniu, lub zwrotu wasn’t/weren’t able to

AngielskiPolski
They weren’t able to catch the gangster right away.Nie byli w stanie złapać gangstera od razu. 
They couldn’t catch the gangster right away.Nie mogli złapać gangstera od razu. 

Jeżeli interesują Cię inne czasowniki modalne, zajrzyj do naszego artykułu “Czasowniki modalne w języku angielskim.

Dodaj komentarz