20 września, 2023

Question tags w języku angielskim, czyli zdania rozłączne / końcówki pytające, got it?

by Anna Zielazny
Question tags w języku angielskim, czyli zdania rozłączne / końcówki pytające, got it?

Pierwszy raz, kiedy usłyszałam pytanie rozłączne, czy też question tag w języku angielskim, byłam nieźle skołowana. Piłam piwo z koleżanką z Erasmusa w jednym z wileńskich barów. W pewnym momencie wskazała ona wysokiego, przystojnego blondyna i powiedziała “He is very handsome, isn’t he?”. Nie wiedziałam, co zamierzała przekazać: czy faktycznie się jej podobał, czy nie. Po chwili dyskusji z nią, okazało się, że wydał się jej bardzo atrakcyjny. Ottavia wyjaśniła mi także, dlaczego dodała taką końcówkę: “tak robią native speakerzy,” podsumowała z silnym włoskim akcentem. 

Jeżeli chcesz zwiększyć swoje umiejętności w języku mówionym i brzmieć jak native speaker, koniecznie zapoznaj się z question tags. W tym artykule wyjaśniamy czym są zdania rozłączne, jak stworzyć końcówki pytające w różnych czasach i kiedy ich stosować. Zaczynajmy!

Czym są question tags?

W języku polskim question tags są nazywane pytaniami rozłącznymi. Są to krótkie pytania dodawane na końcu zdania. Zmieniają one zdania oznajmujące na pytające. Użyjesz ich, jeżeli szukasz potwierdzenia, czy to, co mówisz jest prawdziwe, a także aby podtrzymać rozmowę. W języku polskim takie question tags to na przykład wtrącenie “prawda”, “czyż nie” i “nieprawdaż”. Pytania dodawane na końcu zdania są zazwyczaj używane w mowie. Bardzo rzadko pojawiają się w piśmie, a jeżeli tak, to zazwyczaj w dialogach w książkach, kiedy przywoływane są wypowiedzi bohaterów.

W Taalhammerze wszyscy mówimy w kilku językach, a nasze doświadczenie wykorzystaliśmy do tego, aby stworzyć platformę, która zapewni innym osobom idealne rozwiązanie do nauki. Jeżeli nie widzisz efektów swojej nauki, koniecznie zajrzyj do artykułu “Dlaczego marnujesz czas, ucząc się języka obcego?” i poznaj sposoby, jak sprawić by to, czego się uczysz, zostało w twojej głowie. 

Jak utworzyć zdanie z question tag?

Zasada konstruowania question tags jest dość prosta. Do zdania oznajmującego, musisz dodać pytanie, które składa się z czasownika posiłkowego, czyli to have, to be, albo to do i zaimka osobowego, czyli I, you, she/he/it, we, they. 

Tworząc question tags, pamiętaj o poprawnej odmianie czasowników. Czasownik to be odmienia się nieregularnie. W przypadku czasowników to have i to do zwróć szczególną uwagę na trzecią osobę liczby pojedynczej, która ma nieregularne formy has oraz does.

Pamiętaj, że konstrukcja w języku angielskim, podobnie jak i w polskim, wymaga oddzielenia zdania podstawowego od zdania rozłącznego przecinkiem, czyli zdanie “She likes chocolate, doesn’t she?” jest poprawne, ale w  “She likes chocolate doesn’t she?” brakuje przecinka. Interpunkcja w każdym języku rządzi się innymi zasadami, warto więc doczytać kiedy najlepiej używać przecinka po angielsku.

Zdanie twierdzące z question tags – konstrukcja w języku angielskim

Jeżeli zdanie jest twierdzące, dodajemy do niego negatywne pytanie rozłączne, czyli question tag zawierający czasownik w przeczeniu. Pamiętaj, że negatywne question tags tworzymy zazwyczaj w skróconej formie. 

Zdanie twierdzące (zdanie główne) + negatywny question tag
She is Irish, isn’t she?
Ona jest Irlandką, czyż nie?

Jeżeli z jakiegoś powodu zdecydujesz się użyć negatywny question tag bez skrótu, pamiętaj, aby zastosować poprawny szyk słów w zdaniu. 

She is Irish, is she not?

UWAGA! Podczas tworzenia zdania z zaimkiem I, należy użyć pytania rozłącznego aren’t I

AngielskiPolski
I’m pretty, aren’t I?Jestem ładna, nieprawdaż?
I’m the queen, aren’t I?Jestem królową, czyż nie?
Kadr z serialu Netflix "Królowa Charlotta: Opowieść ze świata Bridgertonów". Królowa siedzi w salonie z psem na rękach.

Zdanie przeczące z question tags – konstrukcja w języku angielskim 

Aby utworzyć zdanie przeczące z question tag, musimy do zdania przeczącego dodać twierdzące pytanie rozłączne. 

zdanie twierdzące + twierdzący question tag
He isn’t Polish, is he?
On nie jest Polakiem, prawda?

Przytłaczające? Nie przejmuj się, zwłaszcza jeśli to dla Ciebie zupełnie nowe zagadnienie. Skorzystaj z aplikacji Taalhammer, w której możesz ćwiczyć za pomocą metody spaced repetition. Ten potwierdzony naukowo sposób przyspiesza i wspomaga naukę, dzięki czemu będziesz osiągać świetne efekty.

Czasowniki w question tags 

Jeżeli zdanie oznajmujące ma już czasownik posiłkowy (na przykład czasownik be, do, lub have), należy go użyć do stworzenia question tag np. “has he?”

AngielskiPolski
He hasn’t called yet, has he?On jeszcze nie zadzwonił, prawda?
She hasn’t come yet, has she?Ona jeszcze nie przyszła, prawda?
You’re coming to the party, aren’t you?Przychodzisz na imprezę, czyż nie?
She doesn’t like chocolate, does she?Nie lubi czekolady, prawda?
They are going on holiday next week, aren’t they?Jadą na wakacje w przyszłym tygodniu, czyż nie?

Często jednak może się zdarzyć, że zdanie nie będzie zawierać czasownika posiłkowego. Taka sytuacja ma miejsce na przykład kiedy zdanie w czasie present simple lub past simple jest w trybie oznajmującym. Wówczas question tag powinien być stworzony za pomocą czasownika w odpowiednim czasie, czyli np. “didn’t he” “doesn’t she”, etc. 

AngielskiPolski
He went on holiday, didn’t he?On pojechał na wakacje, czyż nie?
You went home, didn’t you?Poszedłeś do domu, czyż nie?
You do like tea, don’t you?Lubisz herbatę, czyż nie?
She sings beautifully, doesn’t she?Pięknie śpiewa, czyż nie?

Jeżeli pierwszy człon zdania zawiera czasownik have to lub has to, w question tags używamy czasownika do, oczywiście w odpowiednim czasie tzn. “don’t you” (dla present simple ) albo “didn’t he” (dla past simple). 

AngielskiPolski
You have to catch them, don’t you?Musisz ich złapać, nieprawdaż?
He had to catch them, didn’t he?Musiał ich złapać, nieprawdaż?

Jeżeli pierwszy człon zdania zawiera czasownik modalny, czyli na przykład can, could, may, might, should, will, must, would, należy go także użyć do utworzenia question tag. Jeśli chcesz przypomnieć sobie czym są czasowniki modalne, zerknij na nasz artykuł, w którym omawiamy to zagadnienie gramatyczne.

AngielskiPolski
She won’t do it, will she?Ona tego nie zrobi, prawda?
He won’t call his mother, will he?Nie zadzwoni do swojej matki, prawda?
She would like to join us, wouldn’t she?Chciałaby do nas dołączyć, nieprawdaż?
You must be tired, mustn’t you?Musisz być zmęczony, czyż nie?
You can swim, can’t you?Umiesz pływać, czyż nie?
He could play the guitar, couldn’t he?Mógłby zagrać na gitarze, czyż nie?

Jak wspomnieliśmy na samym początku artykuły, question tags są niemal zawsze używane w mowie. Wykorzystasz je więc podczas rozmowy, na przykład ze znajomymi. Z naszego wieloletniego doświadczenia i obserwacji wynika, że mówienie w języku obcym sprawia wielu osobom dużo problemów. Są na to jednak sposoby, które opisaliśmy w tym artykule. Jeśli czujesz, że przydałaby ci się solidna powtórka i zorganizowany tryb nauki, wypróbuj kurs języka angielskiego Taalhammera.

Question Tags i zaimki

Czasem może się zdarzyć, że zamiast zaimka osobowego, pojawi się inne słówko, na przykład imię osoby, lub rzeczownik. W takiej sytuacji musisz zamienić je w question tag na zaimek osobowy. 

AngielskiPolski
Karol loved her, didn’t he?Karol ją kochał, czyż nie?
The room is very cozy, isn’t it?Pokój jest bardzo przytulny, nieprawdaż?
Karolina has a brother, doesn’t she?Karolina ma brata, czyż nie?

W niektórych zdaniach podmiotem może być somebody, nobody, everybody, czy też anybody. W takiej sytuacji w question tag użyjesz słówka they np “don’t they” albo “are they”. Taka sama zasada dotyczy zdań, w których podmiotem jest these lub those

AngielskiPolski
Everybody knows it, don’t they?Wszyscy o tym wiedzą, czyż nie?
Somebody wrote this, didn’t they?Ktoś to napisał, czyż nie?
Nobody saw it, did they?Nikt tego nie widział, nieprawdaż?
These aren’t your clothes, are they?To nie są twoje ubrania, prawda?

Zwróć uwagę na zdanie z nobody. W tym słowie jest już przeczenie, właśnie dlatego należy użyć z nim pozytywnego question tag, czyli takiego, które nie zawiera negacji.

W przypadku zdań, w których podmiotem jest something, nothing, anything, everything, etc., musisz użyć użyć zaimka it np. “didn’t it” albo “isn’t it”. Ta sama reguła dotyczy zdań z podmiotem that i this

AngielskiPolski
Everything comes to an end, doesn’t it?Wszystko się kończy, czyż nie?
Something came up, didn’t it?Coś ci wyskoczyło, czyż nie?
Nothing happened, did it?Nic się nie stało, prawda?
This is your bag, isn’t it?To twoja torba, czyż nie?
Żółte kafelki z czarnymi literami składające się na angielski napis "the end".

Słówko nothing działa podobnie jak nobody, a więc powinieneś użyć z nim pozytywnego question tag. 

Wyjątki są zmorą osób uczących się języków obcych. W trakcie naszych eksperymentów w Taalhammerze przekonaliśmy się, że reguły dobrze sprawdzają się w teorii. W praktyce jednak często pojawiają się wyjątki. Jest jednak sprawdzona metoda na ich zapamiętanie. W Taalhammerze wierzymy w siłę powtórzeń i regularnej nauki. Dowiedz się o sekretach nauki języków obcych przez poliglotów, czytając ten artykuł

Wyjątki przy tworzeniu zdań twierdzących lub przeczących z question tags

Dobrze jest też poznać wyjątki, które pomogą ci zachwycić rozmówcę. Jest ich niewiele, ale warto o nich pamiętać. 

Let’s – zdania, które zaczynają się od tego wyrażenia, muszą być zakończone pozytywnym question tag, a czasownik posiłkowy w tym wypadku to shall

AngielskiPolski
Let’s go for a walk together, shall we?Chodźmy razem na kolację, dobrze?

Never, rarely, hardly, neither i inne słowa z negatywnym znaczeniem oznaczają, że należy użyć pozytywnego question tag czyli np. “does she” or “is he”. 

AngielskiPolski
Christin rarely visits her parents, does she?Christin rzadko odwiedza swoich rodziców, prawda?
He never tells the truth, does he?On nigdy nie mówi prawdy, nieprawdaż?

Jeżeli dodajesz question tag do zdania twierdzącego w trybie rozkazującym, możesz użyć jego pozytywną, jak i negatywną formę. Z kolei jeżeli zdanie jest przeczące, musisz użyć pozytywnego question tag

AngielskiPolski
Close the window, will you?Zamknij okno. 
Close the window, won’t you?Zamknij okno. 
Don’t close the window, will you?Nie zamykaj okna. 

Jak widzisz, tych zdań nie można tłumaczyć dosłownie na język polski. 

W przypadku zdań z wyrażeniem you know należy użyć negatywnego question tag. 

AngielskiPolski
You know that she won’t marry you, don’t you?Wiesz, że za ciebie nie wyjdzie, nieprawdaż?
You know that it was the last chance, don’t you?Wiesz, że to była ostatnia szansa, czyż nie?

Intonacja przy użyciu question tags

W języku angielskim bardzo ważne jest, aby zadbać o odpowiednia intonancę zdań z question tags. To, jak je zaintonujesz, może mieć wpływ na to, jak zostaną one odebrane. 

Zastosuj intonację rosnącą, aby wyrazić brak pewności i uzyskać potwierdzenie od rozmówcy. Jeżeli chcesz podkreślić swoją pewność, zastosują opadającą intonację. W przypadku question tags wypowiadanych intonacją opadającą, stanowią one raczej językowy ozdobnik, niż pytanie samo w sobie. 

Jak opanować zasady tworzenia question tags?

Doskonałym sposobem na zapamiętywanie pojedynczych słówek, a także zasad konstrukcji zdań, jest uczenie się całych wyrazów. W Taalhammerze wykorzystujemy tę metodę i jesteśmy pewni, że jest ona skuteczna. Skorzystaj z naszej aplikacji, w której znajdziesz przykłady użycia question tags, nauczysz się zasad tworzenia pytań, a także w szybki sposób nauczysz się mówić jak native speaker. Kliknij w link poniżej, który przeniesie cię do kolekcji, w której możesz ćwiczyć przykłady z tego artykułu.

Dodaj komentarz