3 maja, 2024

Odmiana niemieckich czasowników nieregularnych w czasie teraźniejszym

by Maja Latawiec

Opanowanie odmiany niemieckich czasowników nieregularnych jest bardzo ważne w komunikacji, poniewaz wystepuja one bardzo często podczas w języku i opisują ważne czynności i stany. Ciekawostką jest to że początkowo nieregularność czasowników była normą. Oznaczało to, że formy czasownika uznawano za „regularne”, gdy faktycznie były nieregularne. Z upływem czasu język przekształcał się. Czasowniki powszechnie używane, takie jak „haben”, „sein” czy „kommen”, nadal zachowały swoje wyjątkowo nieregularne wzorce koniugacji, podczas gdy koniugacja rzadziej stosowanych czasowników (np. „arbeiten” czy „hoeren”) uległa modyfikacji i stale się one regularne.

Możesz spotkać się z dwoma głównymi typami odmiany czasowników nieregularnych w czasie Präsens. Pierwszy typ czasowników to taki, w których temacie litera a zamienia się na ä. W przypadku drugiego typu czasowników, w ich temacie litera e może zamienić się na i lub ie.

Typ pierwszy: zamiana a na ä (fahren, laufen, schlafen)

W temacie niektórych czasowników nieregularnych a zamienia się na ä. Zobacz na przykładzie czasowników fahren ( jechać) i laufen ( biegać).

ich fahrewir fahren
du fährstihr fahrt
er/sie/es fährtsie/Sie fahren
ich laufewir laufen
du läufstihr lauft
er/sie/es läuftsie/Sie laufen
ich schlafewir schlafen
du schläfstihr schlaft
er/sie/es schläftsie/Sie schlafen

W ten sam sposób odmieniają się:  backen (piec), , tragen (nosić), waschen (myć), wachsen (rosnąć), halten (trzymać), gefallen (podobać się), fallen (spadać), lassen (kazać, zostawiać).

Typ drugi: zamiana e na i/ie (helfen, sehen, treffen)

W temacie niektórych czasowników nieregularnych e zamienia się na i lub ie. Dobrym przykładem są czasowniki: helfen (pomagać) i sehen (widzieć).

ich helfewir helfen
du hilfstihr helft
er/sie/es hilftsie/Sie helfen
ich sehewir sehen
du siehstihr seht
er/sie/es siehtsie/Sie sehen
ich treffenwir treffen
du triffstihr trefft
er/sie/es trifftsie/Sie treffen

Podobnie odmieniają się: befehlen (rozkazywać), empfehlen (polecać), essen (jeść), geschehen (wydarzać się), vergessen (zapominać), werfen (rzucać), nehmen (brać), sprechen (mówić), geben (dawać), lesen (czytać), stehlen (kraść), geben (dawać).

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej na ten temat, zajrzyj do naszego artykułu o ciekawostkach w czasownikach modalnych (gdzie znajdziesz pełną tabelę z trzema formami), oraz informacje na temat odmiany czasowników nieregularnych w czasach przeszłych Präteritum i Perfekt.

Dodaj komentarz