3 maja, 2024

Jakie są typy certyfikatów językowych z języka niemieckiego

by Maja Latawiec
Język niemiecki dla początkujących

„Dlaczego warto zdawać certyfikaty językowe? ” – to pytanie słyszałam wiele razy od znajomych i uczniów. Odpowiedz nie jest prosta, ponieważ są różne typy certyfikatów językowych z języka niemieckiego. W tym artykule opowiem Ci o tych typach i o zaletach posiadania konkretnych certyfikatów.

Dlaczego warto zdawać certyfikaty językowe? 

Warto podejść do zdawania certyfikatu językowego przede wszystkim z dwóch względów. Po pierwsze, rejestrując się na egzamin, przygotujesz się do niego. Będziesz mieć silną motywację, żeby w krótkim czasie poświęcić dużo czasu na naukę. Tym bardziej że większość instytucji wymaga, aby kandydaci uregulowali opłaty przed przystąpieniem do egzaminu. Dla wielu osób więc sam fakt zapisania się na egzamin spowoduje, że będą uczyć się więcej i intensywniej, co może przynieść zaskakujące rezultaty.

Po drugie, testowanie wiedzy powoduje jej wzmocnienie. Badania naukowe wykazują, że aktywne przypomnienie informacji, jakie ma miejsce podczas testów, sprawia, że bardzo mocno ugruntowuje swoją wiedzę. Co więcej, testy pomagają zidentyfikować obszary, które wymagają dodatkowego zgłębienia, dzięki czemu będziesz wiedzieć nad czym jeszcze musisz popracować. Dlatego też regularne praktykowanie testów językowych stanowi skuteczną strategię wspierającą proces nauki i przyswajania nowego języka.

Przekonałam się o tym sama, gdy przygotowywałam się do zdawania certyfikatu Goethe-Zertifikat. Ponieważ chciałam wyjechać na praktyki do Niemiec, mój cel stał się nagle bardzo jasny. Musiałam napisać egzamin na poziomie C1 z super wynikiem. Zabrałam się wtedy do nauki bardzo intensywnie. Przygotowałam całą listę zagadnień, których musiałam się nauczyć i rozwiązywałam co tydzień próbne testy. Dzięki temu w ciągu kilku miesięcy udało mi się przejść z poziomu B2 na poziom C1.

Certyfikat językowy jest niepodważalnym dowodem znajomości języka. Często wymagane są w pracy lub w celu podjęcia edukacji za granicą. Istnieje wiele różnych certyfikatów określających płynność językową, które możesz zdobyć, w zależności od tego, jaki jest twój cel. Każdy z nich sprawdza twoją wiedzę na podstawie 4 umiejętności: czytania ze zrozumieniem, rozumienia ze słuchu, komunikacji ustnej oraz komunikacji pisemnej.

Goethe-Zertifikat 

Goethe-Zertifikat to seria certyfikatów językowych oferowanych przez Instytut Goethego, znaną niemiecką instytucję kultury. Certyfikaty są dostępne na różnych poziomach, od A1 do C2. Instytut Goethego oferuje materiały do przygotowania do egzaminów, w tym oficjalne podręczniki, testy próbne i inne zasoby. Wystawione przez Goethe-Institut świadectwa potwierdzające zdanie któregoś z egzaminów Goethe-Zertifikat od A1 do C2 są ważne przez czas nieokreślony.

Jednak wiele instytucji i wielu pracodawców wymaga zaświadczenia, które nie jest starsze niż dwa lata. Po upływie tego czasu kandydat może podjąć decyzję o ponownym przystąpieniu do egzaminu w celu odnowienia swojego certyfikatu. Warto dodać, że certyfikaty Goethe-Zertifikat są uznawane i cenione na całym świecie, co sprawia, że zdobycie jednego z nich jest wartościowym osiągnięciem. Do egzaminów można podejść w kilku większych miastach w Polsce. W każdym mieście odbywają się mniej więcej 2-5 razy w roku. 

TestDaF (Test Deutsch als Fremdsprache)

TestDaF (Test Deutsch als Fremdsprache) to egzamin językowy niemieckiego przeznaczony głównie dla osób, które planują podjąć studia wyższe na niemieckojęzycznych uczelniach. Egzamin ma na celu ocenę, czy kandydat posiada wystarczające umiejętności językowe, aby z powodzeniem studiować na uniwersytecie. Jest często wymagany jako dowód znajomości języka niemieckiego na poziomie umożliwiającym zrozumienie wykładów, czytanie specjalistycznej literatury i efektywne komunikowanie się na uczelni. 

TestDaF ocenia na trzech poziomach, oznaczonych jako TDN 3, TDN 4 i TDN 5. Poziomy te odpowiadają poziomom zaawansowania językowego B2/C1 do C2. Wiele programów studiów wymaga konkretnego poziomu wyników Testu DaF. Aby zapisać się na egzamin, przejrzyj oficjalną stronę internetową TestDaF i sprawdź dostępność terminów i lokalizację egzaminów w Polsce. Jeśli chcesz sprawdzić, czy jesteś gotowy, możesz przetestować swój poziom na stronie internetowej Instytutu TestDaF (Fit für den TestDaF). Tam w przeciągu dziesięciu minut otrzymasz wynik i ocenę twoich obecnych umiejętności. Świadectwo TestDaF posiada czasowo nieograniczoną ważność.  

TELC (Europejskie Certyfikaty Językowe)

Egzaminy TELC są wszechstronne i dostosowane do różnych potrzeb kandydatów. Istnieją egzaminy ogólne, zawodowe oraz egzaminy dla konkretnych grup wiekowych. Egzaminy i certyfikaty są dostępne na wszystkich poziomach zgodnych z CEFR (czyli od A1 do C2). 

  • Kandydaci podchodzący do egzaminów na poziomach A2, A2-B1, B1 i B2 mogą zdawać egzamin „szkolny”, który jest przeznaczony dla uczniów w wieku od 12 do 16 lat. 
  • Kandydaci na poziomach A2-B2, B1, B1-B2, B2 i B2-C1 mogą zdawać egzamin biznesowy, który został opracowany dla osób chcących uzyskać potwierdzenie swoich kompetencji językowych w zakresie różnorodnych sytuacji biznesowych. 
  • Na poziomie B1 kandydaci mogą także zdawać test o profilu hotelarsko-restauracyjnym, przeznaczony dla osób chcących potwierdzić swoje kompetencje językowe w tego rodzaju środowisku. 
  • Dostępny jest również egzamin techniczny (na poziomie B2), przeznaczony dla zaawansowanych kandydatów wykonujących zawody techniczne. Rejestracji na egzamin można dokonać drogą mailową. 

DTZ (Deutsch-Test für Zuwanderer)

Egzamin DTZ (Deutsch-Test für Zuwanderer) jest skierowany głównie do osób, które zamierzają ubiegać się o obywatelstwo niemieckie. Egzamin DTZ ocenia umiejętności na dwóch poziomach: B1 i B2. 

Zadania egzaminacyjne obejmują tematy związane z życiem codziennym, społeczeństwem niemieckim, prawem, a także umiejętnościami komunikacyjnymi niezbędnymi do funkcjonowania w społeczeństwie. Egzamin jest zazwyczaj organizowany przez Goethe-Institut we współpracy z Federalnym Urzędem do Spraw Migracji i Uchodźców w Niemczech (BAMF). 

DSD (Deutsches Sprachdiplom)

DSD, czyli Deutsches Sprachdiplom, to niemiecki certyfikat językowy wystawiany przez Centralną Konsultację dla Szkół Zagranicznych (ZfA) skierowany głównie do studentów zagranicznych. Obejmuje dwa poziomy: DSD I i DSD II. 

Egzamin DSD I jest oceniany na poziomie B1. Po zdaniu egzaminu na tym poziomie trzeba jeszcze uczęszczać do Studienkolleg (instytucji przygotowującej do studiowania na niemieckich uniwersytetach). Egzamin DSD II jest oceniany na poziomie B2/C1 i potwierdza, że kandydat posiada zaawansowane umiejętności językowe, zwalniając go od wymogu uczestnictwa w kursach wyrównawczych. Egzaminy DSD są przeprowadzane w szkołach podstawowych i szkołach średnich w klasie maturalnej. Do egzaminu podchodzi się bez konieczności uiszczania jakiejkolwiek opłaty, o ile zdaje się go grupowo. Natomiast za zdawanie indywidualne należy zapłacić.

Dodaj komentarz