1 maja, 2024

Znaczenie i odmiana czasowników modalnych w niemieckim – (können, wollen, müssen, dürfen, sollen, mögen i möchten)

by Maja Latawiec

Czasowniki modalne (die Modalverben) mają zdolność modyfikowania sensu innych czasowników w zdaniu. Stąd pochodzi ich nazwa – modulują one inne czasowniki. Do tej grupy należą: können, wollen, müssen, dürfen, sollen, mögen i möchten. Wymagają one innego czasownika, który powinien znaleźć się na końcu zdania.

Przyjrzyjmy się teraz każdemu czasownikowi z osobna. Poniżej znajdziesz odmianę niemieckich czasowników modalnych w czasie teraźniejszym i przeszłym oraz przykładowe zdania, które pokażą ci jak używać ich w kontekście. 

Wskazówka: Zauważ, że pierwsza i trzecia osoba liczby pojedynczej czasowników modalnych jest zawsze taka sama!

Odmiana i znaczenie czasownika „müssen” – musieć

Czasownik müssen odmienia się w następujący sposób:

Niemiecki
OSOBACZAS TERAŹNIEJSZYCZAS PRZESZŁY 
ichmussmusste
dumusstmusstest
er/sie/esmussmusste
wirmüssenmussten
ihrmüsstmusstet
sie/Siemüssenmussten

Czasownikiem müssen (musieć) możemy wyrazić:

 • Obiektywnie lub subiektywnie odczuwany obowiązek: Ich musste die Dokumente für meinen Chef bearbeiten. (Musiałem uzupełnić dokument dla mojego szefa.)
 • Obowiązek moralny (tylko pozytywny): Man muss seine Eltern ehren. (Trzeba szanować swoich rodziców.)
 • Obowiązek prawny: An einer roten Ampel muss man anhalten. (Jest obowiązek zatrzymywania się na czerwonym świetle.)
 • Konieczność:  Der Patient muss sofort operiert werden. (Pacjent musi być natychmiast operowany.)

Odmiana i znaczenie czasownika „sollen” – mieć powinność

Odmiana czasownika sollen przedstawiona jest w tabelce poniżej:

Niemiecki
OSOBACZAS TERAŹNIEJSZYCZAS PRZESZŁY
ichsollsollte
dusollstsolltest
er/sie/essollsollte
wirsollensollten
ihrsolltsolltet
sie/Siesollensollten

Czasownika sollen oznacza „mieć powinność/ obowiązek”. Użyjemy w następujących sytuacjach:

 • Zalecenia: Mia soll weniger Süßigkeiten essen. (Mia powinna jeść mniej słodyczy.)
 • Obowiązek moralny (pozytywny): Man soll seine Eltern ehren. (Należy szanować swoich rodziców.)
 • Obowiązek moralny (negatywny): Man soll Kinder nicht schlagen. (Nie należy bić dzieci.)
 • Zadanie/ Zlecenie: Ich soll mein Zimmer aufräumen. (Powinienem posprzątać w pokoju.)
 • Uprzejme pytanie: Soll ich Dir helfen? (Czy mam ci pomóc?)
Kobieta i uśmiechnięta córka
Soll ich Dir helfen?

Odmiana i znaczenie czasownika „wollen” – chcieć

Odmiana czasownika wollen

Niemiecki
OSOBACZAS TERAŹNIEJSZYCZAS PRZESZŁY
ichwillwollte
duwillstwolltest
er/sie/eswillwollte
wirwollenwollten
ihrwolltwolltet
sie/Siewollenwollten

Czasownik wollen oznacza „chcieć” i używamy go do wyrażania:

 • Pragnienia/ Życzenia: Wir wollen nach Deutschland fahren. (Chcemy jechać do Niemiec.)
 • Planu/ Zamiaru: Wollt ihr mich heute besuchen? (Czy chcecie mnie dzisiaj odwiedzić?)

Odmiana i znaczenie czasownika „dürfen” – móc, mieć pozwolenie

Odmiana czasownika dürfen

Niemiecki
OSOBACZAS TERAŹNIEJSZYCZAS PRZESZŁY
ichdarfdurfte
dudarfstdurftest
er/sie/esdarfdurfte
wirdürfendurften
ihrdürftdurftet
sie/ Siedürfendurften

Jedno z zastosowań czasownika dürfen (móc) opisałam już we wstępie do tego artykułu. Poniżej znajdziesz więcej przykładów:

 • Pozwolenie: Du durftest mit meinem Auto zu der Party fahren. (Mogłeś jechać na imprezę moim autem.)
 • Prawo:  Mit 18 Jahren darf man in Deutschland wählen. (Można głosować w Niemczech w wieku 18 lat.)
 • Uprzejmie pytanie: Darf ich ein Fenster öffnen? (Czy mogę otworzyć okno?)
 • Obowiązek moralny (negatywny): Man darf zu alten Leuten nicht unhöflich sein. (Nie można być nieuprzejmym wobec starszych ludzi.)

Odmiana i znaczenie czasownika „mögen” – lubić

Odmiana czasownika mögen:

Niemiecki
OSOBACZAS TERAŹNIEJSZYCZAS PRZESZŁY
ichmagmochte
dumagstmochtest
er/sie/esmagmochte
wirmögenmochten
ihrmögtmochtet
sie/Siemögenmochten

Głównym znaczeniem czasownika mögen jest „lubić coś lub kogoś”, np. Ich mag meinen Kaffee ohne Zucker. (Lubię kawę bez cukru.), Ich mag dich. (Lubię cię.).

Odmiana i znaczenie czasownika „möchten

Moi uczniowie często pytają mnie czy möchten jest czasownikiem modalnym. Odpowiedź na to pytanie brzmi: Nie, nie jest on kolejnym czasownikiem modalnym, lecz formą Konjunktiv II Präteritum od czasownika mögen. Oznacza „chciałbym/ chciałabym”. Jest bliskoznaczny do czasownika wollen. Oba opisują coś, co chętnie chciałoby się mieć lub zrobić. Czasownika möchten używamy tylko w czasie teraźniejszym. Przykładowe zdania: Ich möchte einen Kaffee bestellen, bitte. (Chciałbym zamówić kawę), Sie möchte das Buch ausleihen, wenn es möglich ist. (Ona chciałaby wypożyczyć książkę, jeśli to możliwe.)

Odmiana czasownika möchten:

Niemiecki
ichmöchte
dumöchtest
er/sie/esmöchte
wirmöchten
ihrmöchtet
sie/Siemöchten

Jeżeli interesuje Cię więcej na temat czasowników modalnych, to  zapraszamy do naszych artykułów “Czasowniki modalne w języku niemieckim”, “Prawdopodobieństwo w języku niemieckim” oraz „Jak budować zdania z czasownikiem modalnym„.

Dodaj komentarz