25 kwietnia, 2024

Czasowniki modalne „can”, „could”, „may” i „might” do wyrażenia prośby

by Mateusz Wiącek

Pewnie zastanawiasz się, dlaczego potrzebujesz aż czterech słówek do wyrażenia prośby – języku polskim w końcu mamy tylko jeden odpowiednik. W języku angielskim w zależności od czasownika modalnego, jaki wybierzesz, twoja wypowiedź będzie się różniła stopniem formalności. 

  • can – użyjesz w sytuacjach nieformalnych, na przykład zwracając się do kolegi. 
  • could – użyjesz, jeżeli chcesz wyrazić uprzejmą prośbę
  • may – to czasownik, który jest dość oficjalny i używa się go w kontekście formalnym, na przykład w biurze
  • might – to także czasownik formalny, ale jeszcze bardziej, niż may
AngielskiPolski
Can you pass me my wallet?Czy możesz podać mi mój portfel?
Could you tell me everything?Czy mógłbyś powiedzieć mi wszystko?
You may sit, sir. Może pan usiąść. 
May I see the king?Czy mogę zobaczyć króla?
You might want to read the documents first. Możesz chcieć najpierw przeczytać dokumenty. 
Might I inquire about the availability of the meeting room?Czy mógłbym zapytać o dostępność sali konferencyjnej?
Could you kindly provide assistance with this matter?Czy mógłbyś uprzejmie udzielić pomocy w tej sprawie?
May I have a glass of water, please?Czy mogę prosić o szklankę wody?

Na koniec dwie ważne rady:

  1. To Ty decydujesz co chcesz powiedzieć, nic tak naprawdę nie jest poprawne lub niepoprawne.
  2. Komunikacja jest ważniejsza od poprawności, wiec jezeli w trakcie rozmowy chcesz wyrazić prośbę a nie możesz sobie przypomnieć w jakim kontekście użyć jakiego czasownika, użyj dowolnego. Zostaniesz zrozumiany i rozmowa będzie trwała. 

Podsumowując modalne czasowniki, takie jak „can,” „could,” „may,” i „might,” są powszechnie używane w języku angielskim do wyrażania próśb w różnych stopniach formalności. W sytuacjach nieformalnych „can” i „could” są często używane zamiennie, przy czym „can” jest bardziej typowe w mowie potocznej.

W neutralnych lub formalnych kontekstach „may” i „could” są preferowane ze względu na uprzejmość, gdzie „may” wyraża zgodę, a „could” okazuje uprzejmość lub lekką niepewność. W bardzo formalnych lub uprzejmych sytuacjach „might” i „could” służą do formułowania próśb w bardziej rezerwacyjny sposób, wyrażając szacunek i uprzejmość. Każdy modalny czasownik niesie ze sobą niuanse formalności, pozwalając mówcom dostosować swój język do kontekstu społecznego oraz relacji z odbiorcą.

Jeżeli interesują Cię inne czasowniki modalne, zajrzuj do naszego artykułu “Czasowniki modalne w języku angielskim.

Dodaj komentarz