Help

Czy wiesz, że ponad 80% uczących się języka obcego nigdy nie osiąga biegłości w mówieniu? Czy jesteś w tych 80%?
Witam wszystkich na tym krótkim demo o tym, jak nauczyć się języka za pomocą taalhammera. Uczysz się zawsze na zasadzie pytanie,
Did you know that more than 80% of language students fail in reaching conversational fluency? Are you one of that
Hi everyone and welcome to this short demo about how to learn a language with taalhammer. You always learn with