20 września, 2023

Zaimki osobowe w języku angielskim (pronouns) – Jak używać zaimków i jak je odmieniać?

by Anna Zielazny
Zaimki osobowe w języku angielskim (pronouns) – Jak używać zaimków i jak je odmieniać?

Kiedy zaczęłam pisać moje pierwsze artykuły po angielsku kilka lat temu, miałam problem z tym, jak odnosić się do osób, których płci nie znamy. Spytałam się wówczas mojej koleżanki, jakiego słowa ona używa, przecież “he” or “she” nie pasuje do każdej sytuacji, na przykład wtedy, gdy pracodawca opisuje idealnego kandydata do pracy. Wyjaśniła mi ona wówczas, że kiedy chodzi o osobę, której płci nie znamy, używamy zaimka “they”, nawet jeżeli chodzi o pojedynczą osobę. Nie spodziewałam się, że taki podstawowy temat jak zaimki osobowe, czyli personal pronouns w języku angielskim, mnie jeszcze zaskoczy, a jednak uczymy się całe życie. Jeżeli jesteś na początku swojej nauki języka, pamiętaj, że to fascynująca przygoda. 

Zaimki osobowe pełnią ważną rolę w języku angielskim. Między innymi służą do zastępowania rzeczowników, wskazując na osoby lub przedmioty. Z zespołem poliglotów z Taalhammera zgodnie stwierdziliśmy, że angielskie zaimki osobowe upraszczają i usprawniają komunikację w tym języku. Dzięki nim możesz porozumiewać się efektywniej i w płynny sposób. 

W tym artykule znajdziesz wszystko, co musisz wiedzieć o zaimkach osobowych (pronouns). Zawarliśmy tu także informacje o  zaimkach osobowych w funkcji dopełnienia, abyś mógł porozumiewać się jeszcze lepiej. Zaczynajmy!

Zaimki osobowe w języku angielskim – podstawowe informacje 

Zaimki osobowe (subject pronouns) są najłatwiejszymi zaimkami w języku angielskim. Zastępują one inne słowa pełniące funkcję podmiotu, czyli wykonawcę czynności w zdaniu. Właśnie dlatego one same występują w zdaniu w funkcji podmiotu, czyli odpowiadają na pytania “kto?” i “co?”. 

Oto lista zaimków osobowych:

AngielskiPolski
Ija
youty
he/she/iton/ona/ono
wemy
youwy
theyoni

W zdaniach twierdzących i przeczących zaimki osobowe w większości przypadków znajdują się na samym początku. 

Ucząc się języka angielskiego, szybko zauważyłam, że zaimki osobowe są nieodmienne, a więc nigdy nie zmieniają swojej formy, są zawsze takie same. Należy jednak pamiętać, że w języku angielskim czasownik rzadko się odmienia przez osoby, a więc, w przeciwieństwie do języka polskiego, nie możesz pominąć zaimka osobowego w zdaniu. Jeżeli w zdaniu zabraknie zaimka osobowego, a więc podmiotu, odbiorca wypowiedzi nie będzie wiedział, o kogo chodzi. Czasami w rozmowie z moim partnerem, kiedy się spieszę lub chcę szybko coś powiedzieć, z przyzwyczajenia pominę zaimek. Wówczas patrzy on na mnie ze zdziwieniem, bo nie ma pojęcia, co chcę zakomunikować. 

W języku polskim nie ma znaczenia, czy powiesz „ona poszła do pracy”, czy też „poszła do pracy”, ponieważ z formy czasownika można wywnioskować, że chodzi o kobietę. To jednak nie zadziała w zdaniach po angielsku, spójrz:

She went to work.  – Ona poszła do pracy. (To zdanie jest poprawne).
Went to work. – To zdanie jest nieprawidłowe. Nie wiadomo, kto poszedł do pracy. 

Kiedy w Taalhammerze dyskutowaliśmy o tym, jaki sposób nauki języka jest dla nas najbardziej przyjemny, zgodnie stwierdziliśmy, że lubimy uczyć się słówek i zdań z lubianych przez nas piosenek. Przeczytaj o tej metodzie, czytając ten artykuł. A piosenek z zaimkami osobowymi zdecydowanie nie brakuje. 

Zaimek osobowy “I”

Zaimek I zawsze piszemy z wielkiej litery. Reszta zaimków zapisywana jest małą literą. 

Zaimek osobowy “you”

Zaimek osobowy you można tłumaczyć zarówno jako „ty”, jak i „wy”. Jego znaczenie zależy od kontekstu. Stosuje się go także do wyrażeń, które w polskim tłumaczeniu są bezosobowe. Oczywiście to także zależy od kontekstu użycia zdania. 

AngielskiPolski
In Thailand you can’t insult the king. You can get arrested for that. W Tajlandii nie można obrażać króla. Można być za to aresztowanym. 
Almada is an old district in Lisbon. You can shop there for good souvenirs and listen to Fado. Almada to stara dzielnica Lizbony. Można tam kupić pamiątki i posłuchać Fado. 

Zaimek osobowy “it”

Zaimek it odpowiada polskiemu “ono”, „to”. Jest on stosowany do przedmiotów, zjawisk, czy zwierząt. Wyjątek stanowią rzeczy i zwierzęta, z którymi jesteśmy związani. Przeczytaj nasz artykuł o zwierzętach, z którego dowiesz się, o których z nich możesz mówić używając zaimka „he” i „she” zamiast „it”.

AngielskiPolski
It is a dog. To jest pies.
I have a puppy. She is a cutie!Mam szczeniaka. Jest taka słodka!
Is it a new bike?Czy to nowy motocykl?
I ride a new Harley Davidson. She is a beauty!Jeżdżę Harleyem Davidsonem. To prawdziwa ślicznotka!

It stosuje się także wtedy, gdy chcesz określić temperaturę, pogodę, czas lub odległość. 

AngielskiPolski
It is very far away. To bardzo daleko. 
Is it very cold in winter in Poland?Czy jest bardzo zimno w zimę w Polsce?
Can I come at 5 p.m.? Or is that too late?Czy mogę przyjść o 5 po południu? Czy to za późno?

Zaimkami osobowymi w formie podmiotu wskazuje się także na płeć. 

Przykłady użycia zaimków osobowych w języku angielskim

Z wieloletnich badań Taalhammera wynika, że jedną z najlepszych metod na opanowanie języka w szybki i skuteczny sposób, jest metoda nauki pełnymi zdaniami. Właśnie dlatego prezentujemy ci użycie zaimków osobowych w zdaniach. Zapoznaj się z nimi, aby lepiej opanować ten temat.

AngielskiPolski
I got a new job and now I am very busy. Dostałem nową pracę i teraz jestem bardzo zajęty. 
Did you do it?Czy to zrobiłeś?
She never came to our party. Ona nigdy nie przyszła na nasze przyjęcie. 
Does he perform live?Czy występuje na żywo?
It is very late. Jest bardzo późno.
We are planning a trip to the beach next week. Planujemy wycieczkę na plażę w przyszłym tygodniu. 
When you asked “Would you like to go out?”, did you mean just me or my friends too?Gdy powiedziałeś „Czy chcemy wyjść na miasto”, czy miałeś na myśli tylko mnie, czy moich znajomych też?
They are organising a charity event. Organizują imprezę charytatywną. 

Aby szybko opanować zaimki i intuicyjnie używać ich w rozmowie, zastosuj metodę uczenia się całych zwrotów. Dzięki niej opanujesz także dodatkową gramatykę, a twój mózg lepiej zapamięta poprawną konstrukcję zdań w języku angielskim. Inną metodą, która idealnie sprawdzi się w przypadku nauki zaimków jest metoda komunikacyjna. Zakłada ona, że nawet jeśli początkowo będziesz popełniać błędy, musisz mówić od samego początku. Dzięki temu, nie utkniesz w takim dziwnym momencie, w którym znasz język w stopniu, który pozwala ci się porozumiewać, ale powstrzymuje cię przed tym bariera językowa.

Zaimki osobowe w formie dopełnienia (Object Pronouns)

Zaimki osobowe w formie dopełnienia, czyli object pronouns to osobna kategoria zaimków.  Są to formy zaimków, takie jak w polskim “mnie”, “cię”, “go”, “ją”, “nas”, “was” i “ich”.  Przy ich pomocy możemy wyrazić, komu coś się dzieje, kogo lub coś widzimy, słyszymy, lub o czymś myślimy. 

AngielskiPolski
memnie, mną
youciebie, tobie, tobą
himjego/go, jemu/mu, nim
herjej, ją, nią, niej
itjego/go/tego, jemu/mu/temu, nim/tym 
usnas, nam, nami
you was, wam, wami
themich, im, je, nimi, nich

Jak widzisz objective pronouns odpowiadają na pytania dopełniacza (kogo? czego?), celownika (komu? czemu?), biernika (kogo? co?), narzędnika (z kim? z czym?), oraz miejscownika (o kim? o czym?). Oznacza to, że musisz zapamiętać jedynie osiem słówek, pięć w liczbie pojedynczej i trzy w liczbie mnogiej. Aby zmotywować się do nauki języka, zawsze staram się zauważać, jakich rzeczy jest mniej, w porównaniu do polskiego – tłumaczę to sobie tak: opanowując mniej słówek i tak opanowuje szerokie zagadnienie. W angielskim istnieje znacznie mniej zaimków osobowych w porównaniu do języka polskiego, a możesz ich użyć w tak samo wielu zdaniach. 

Dwa breloczki wiszące na sznurku zaczepione o kółka.

Zaimki osobowe w funkcji dopełnienia – przykłady 

AngielskiPolski
Can you help me with this assignment?Czy możesz mi pomóc z tym zadaniem?
Did you see her?Czy ją widziałeś?
Did he give it to her?Czy on jej to dał?
No. I gave it to her as a birthday gift.Nie. Dałem jej to w prezencie urodzinowym.
Did they talk about him?Czy rozmawiali o nim?
No, they talked about us. Nie, rozmawiali o nas. 
Susan told them everything. Susan powiedziała im wszystko. 
Mike hasn’t seen me since we broke up. Mike mnie nie widział odkąd zerwaliśmy. 
Her parents gave him a book. Jej rodzice dali mu książkę.
What about us?Co z nami?

Inne zaimki w angielskim

Oprócz dwóch omówionych tu zaimków, w języku angielskim istnieje jeszcze wiele innych. Dziś wspomnimy je tylko z nazwy, ale niedługo będziesz mógł przeczytać o nich na naszej stronie!

  • zaimki dzierżawcze (possessive pronouns)
  • zaimki zwrotne (reflexive pronouns)
  • zaimki wskazujące (demonstrative pronouns)
  • zaimki pytające (interrogative pronouns)
  • zaimki względne (relative pronouns)
  • zaimki nieokreślone (indefinite pronouns)
  • zaimki wzajemne (reciprocal pronouns)

Pamiętaj też o tym, o czym wspominałam we wstępie. Kiedy w języku angielskim nie wiesz jakiej płci jest osoba, o której mówisz, używaj formy „they/them”. Przykładowo, kiedy ktoś opowiada ci o nowo poznanej osobie, ale nie doprecyzowuje czy jest to chłopak, czy dziewczyna, możesz zapytać „What are they like?”. Więcej na ten temat możesz przeczytać tutaj.

Jak opanować zaimki po angielsku?

Zakuwanie zaimków nie ma sensu. Co z tego, że będziesz umiał wymienić je po kolei, jeżeli nie będziesz w stanie użyć ich w zdaniu. Zamiast uczyć się pojedynczych słów, zaufaj metodzie uczenia się całymi zdaniami. Używana w Taalhammerze metoda pozwala ci nie tylko zapamiętać poszczególne wyrazy, ale też nauczyć się konkretnych zwrotów w języku angielskim, dzięki którym szybko zaczniesz mówić. Co więcej, taka nauka sprawia, że gramatyka nabiera sensu, bez kucia regułek. 

Jeśli odpowiada ci ten tryb nauki, koniecznie wypróbuj kurs języka angielskiego Taalhammera. Nauka języka może być przyjemna, jeśli będziesz wspierać się odpowiednimi pomocami, spróbuj uczyć się z Taalhammerem i obserwuj efekty.

Dodaj komentarz