9 lipca, 2023

Poziomy znajomości języka angielskiego – klasyfikacja i sposoby na określenie stopnia zaawansowania

by Mateusz Wiącek
Poziomy znajomości języka angielskiego - klasyfikacja i sposoby na określenie stopnia zaawansowania

Jeżeli uczysz się języka już od jakiegoś czasu, pewnie chcesz sprawdzić swój poziom zaawansowania. Kiedy wiesz, jaki masz poziom znajomości angielskiego, możesz lepiej zrozumieć czy techniki nauki, z których korzystasz są skuteczne, a także zidentyfikować ewentualne braki w edukacji. Test językowy może też okazać się niezbędny podczas poszukiwania pracy i innych profesjonalnych sytuacji. Niezależnie od tego, czy potrzebujesz test językowy „na już”, aby aplikować o nowe stanowisko, czy po prostu chcesz znać swój poziom językowy po prostu z ciekawości, ten artykuł jest dla ciebie!

Typy testów określających poziom znajomości języka angielskiego

Egzaminy z języka angielskiego są potrzebne, chociażby do pracy, a także jako potwierdzenie znajomości języka w celu podjęcia edukacji w placówce za granicą. Istnieje wiele różnych certyfikatów określających płynność językową, które możesz zdobyć. Najpopularniejsze to: 

  • IELTS,
  • TOEFL,
  • TOEIC,
  • Cambridge ESOL, 
  • CEFR.

Oprócz tych podstawowych testów określających poziom zaawansowania językowego istnieją też testy specjalistyczne, które sprawdzają, w jakim stopniu znasz tematy techniczne z zakresu jakiejś specjalizacji. Na przykład przy pomocy ILEC (International Legal English Certificate) możesz określić swój poziom znajomości angielskiego jako prawnik, a przy pomocy ICFE (International Certificate in Financial English) sprawdzisz swoją znajomość języka angielskiego z dziedziny biznesu. Sprawdź swoją wiedzę na temat Business English czytając ten artykuł.

Skala rady Europy CEFR i poszczególne stopnie znajomości języka

Jednym ze standardów, który służy do określenia umiejętności językowych, czyli mówienia, słuchania, pisania i czytania jest Europejski System Opisu Kształcenia Językowego, w skrócie CEFR (ang. Common European Framework of Reference). Rada Europy ustrukturyzowała ten sposób oceniania zdolności językowej, dzięki czemu wyniki testów CEFR są rozpoznawane i akceptowane w niemal wszystkich środowiskach, w tym edukacyjnych i zawodowych.   

Skala Rady Europy zawiera sześć poziomów zaawansowania od A1 do C2.

Poziom A1 

Osoby, których znajomość języka angielskiego jest na poziomie A1, mogą zrozumieć proste komunikaty. Potrafią też sformułować proste wypowiedzi na temat codziennych sytuacji. Mogą również zrozumieć rozmowę na niektóre tematy, o ile rozmówca mówi wolno i wyraźnie.

Poziom A2 

Osoba posługująca się językiem na poziomie A2 umie poradzić sobie z prostą komunikacją. Znajomość podstawowego słownictwa i tematów sprawia, że taka osoba potrafi tworzyć proste wypowiedzi i prowadzić rozmowy na nieskomplikowane tematy. 

Poziom B1 

Osoby na tym poziomie biegłości znają dobrze językowe podstawy i poradzą sobie w większości sytuacji komunikacyjnych. Co więcej, posiadają dość bogate słownictwo, dzięki któremu mogą podzielić się swoją opinią na temat spraw i zdarzeń typowych dla dnia codziennego czy życia prywatnego. Choć osoby władające językiem na tym poziomie przekazują informacje w prosty sposób, umieją one formułować przejrzyste wypowiedzi, dzięki czemu poradzą sobie w kluczowych sytuacjach komunikacyjnych. 

Poziom B2  

Na tym poziomie użytkownicy języka potrafią formułować wypowiedzi ustne i pisemne na różne tematy. Osoba z taką biegłością potrafi opisywać i uzasadniać swoje stanowisko, a także rozumie wypowiedzi, które są bardziej złożone i skomplikowane, zarówno na tematy z życia codziennego, jak i związane z abstrakcyjnymi ideami. 

Poziom C1 

Ten stopień zaawansowania języka oznacza, że osoba umie tworzyć płynne i spójne wypowiedzi na różne tematy. Nie ma też problemu ze zrozumieniem niemal wszystkich słów w złożonych wypowiedziach. Umie też zrozumieć treść tekstu i wypowiedzi, zarówno te bezpośrednie, jak i pośrednie. Może swobodnie używać języka w większości sytuacji  towarzyskich, jak i zawodowych.

Poziom C2

Osoby, które opanowały język na tym poziomie, rozumieją niemal wszystko z tekstu czytanego oraz ze słuchu. Wyjątek stanowią specjalistyczne terminy. Osoba na poziomie C2 rozumie szeroki zakres trudnych słów i idiomów w języku angielskim. Nie ma też problemu ze zrozumieniem przekazu zawartego w  tekstach, w tym rozumie tematy konkretne i abstrakcyjne. Umie także streścić założenia i opisać zawarte w nich tezy. Wypowiada się spontanicznie i precyzyjnie, bez żadnego problemu.

Zastanawiasz się jak długo zajmuje osiągnięcie każdego z poziomów? Przeczytaj ten artykuł, żeby dowiedzieć się ile czasu musisz poświęcić na naukę języka angielskiego, żeby opanować go na poziomie C2.

Flaga Unii Europejskiej.

Skala IRL 

Być może słyszałeś o skali IRL (Interagency Language Roundtable). Jest ona sposobem, w jaki rząd federalny Stanów Zjednoczonych mierzy i odnosi się do umiejętności językowych. Powstała w 1955 roku, kiedy to wojsko USA zdecydowało, że istnieje większa potrzeba oceny biegłości językowej w rządzie i jego oddziałach. 

Skala ILR mierzy zdolność językową we wszystkich czterech umiejętnościach komunikacyjnych — słuchaniu, czytaniu, mówieniu i pisaniu. 

Ma sześć podstawowych poziomów, od 0, który oznacza brak biegłości praktycznej do 5, który oznacza znajomość języka, jak języka ojczystego, lub dwujęzyczność. Każda umiejętność opisywana jest za pomocą dodatkowych poziomów. Poziomy dodatkowe są przyznawane, gdy biegłość jest wyższa niż poziom podstawowy, ale nie spełnia kryteriów następnego wyższego poziomu podstawowego.

Poziomy w skali IRL to: 

0 – brak biegłości (no proficiency)

1 – podstawowa biegłość (elementary proficiency) 

2 – ograniczona biegłość w pracy (limited working proficiency) 

3 – profesjonalna biegłość w pracy (professional working proficiency)

4 – pełna biegłość w pracy (full professional proficiency) 

5 – poziom ojczysty lub dwujęzykowy (native or bilingual proficiency)

Skala ILR jest bardzo często używana w środowiskach zawodowych. Możesz się na nią natknąć na przykład na platformie LinkedIn. 

Jak ocenić swój poziom angielskiego i kiedy skorzystać z testu językowego?

Jeżeli nadasz masz wątpliwości, na temat tego, jak określić swój poziom angielskiego, powinieneś rozwiązać test językowy. Możesz także poprosić o pomoc korepetytora lub znajomego, który jest native speakerem. 

Być może chcesz kontynuować naukę języka angielskiego, ale nie wiesz, jakie podręczniki będą dla ciebie najlepsze? A może chcesz postawić na naukę online i nie wiesz z jakich stron najlepiej korzystać? Poszczególne poziomy znajomości języka wymagają innego podejścia do nauki, dlatego tak ważne jest, aby wiedzieć, na jakim się jest poziomie. W codziennych sytuacjach nie musisz od razu sięgać po płatny egzamin językowy, choć certyfikat może ci się przydać w przyszłości. Wiele szkół językowych, a także stron internetowych oferuje bezpłatne testy językowe, które mają na celu ewaluację twojej wiedzy z danego języka. 

Jeżeli jednak potrzebujesz certyfikatu, ponieważ chcesz aplikować do pracy za granicą, spodziewasz się awansu i relokacji, lub chcesz uczyć się na angielskojęzycznym uniwersytecie, jeden ze wspomnianych wyżej certyfikatów będzie najlepszym wyborem. 

Pamiętaj, że znajomość języków obcych to doskonała umiejętność na rynku pracy. Koniecznie więc pokaż swój poziom znajomości języka angielskiego w swoim CV. Dzięki temu możesz mieć większe szanse na zatrudnienie, a nawet otrzymać lepszą pensję. 

Jeśli myślisz o wyjeździe do pracy za granicę, przeczytaj ten artykuł i dowiedz się jakie są plusy i minusy takiego rozwiązania.

Jak przygotować się do testu znajomości angielskiego?

Jeżeli zdecydujesz się na test z języka angielskiego czy też innego języka, musisz się do niego odpowiednio przygotować. Dobrym pomysłem jest rozwiązywanie przykładowych tekstów, aby nauczyć się schematów i poznać, na jakiej zasadzie działa konkretny egzamin z danego języka. 

W przypadku nauki do każdego poziomu zaawansowania może przydać się korepetytor oraz aplikacja do nauki języka. W Taalhammerze wierzymy, że najskuteczniejszą metodą uczenia się języka obcego jest nauka pełnymi zdaniami. Daje ci to możliwość nie tylko nauki słów, ale też utrwalania sposobów budowy zdań i gramatyki, co może okazać się dużym atutem podczas zdawania testu z angielskiego na poziomie B2 lub wyższym. Aplikacja zawiera też ćwiczenia ze słuchania, dzięki czemu osłuchasz się z językiem angielskim i będziesz przygotowany na zadania ze słuchu na egzaminie. Niektóre egzaminy zawierają część ustną. Nasza aplikacja pomoże ci się do niej przygotować, pozwalając ci odpowiadać płynnie i spontanicznie na zadane pytania. 

Dodaj komentarz