19 czerwca, 2023

Business English, czyli angielski biznesowy – przydatne zwroty i słówka

by Anna Zielazny

Język angielski to lingua franca ówczesnego świata, w szczególności, jeżeli chodzi o świat biznesu. Jego znajomość może znacząco wpłynąć na to, jakie masz możliwości zawodowe oraz zwiększyć twoje szanse na rozwój kariery – niezależnie od tego, czy chcesz wyjechać do pracy za granicę, czy też znaleźć zatrudnienie w międzynarodowej firmie w Polsce. W tym artykule znajdziesz informacje na temat tego, czym dokładnie jest Business English, dlaczego warto się go uczyć, a także poznasz zwroty biznesowe i słówka, które pozwolą ci podbić anglojęzyczny rynek pracy. Zaczynajmy!

Czym charakteryzuje się Business English?

Angielski biznesowy to, jak sama nazwa wskazuje, język, którego używa się w świecie biznesu. Używany jest przez pracowników biurowych, w szczególności pracowników korporacji. Można powiedzieć, że to „korpomowa” w języku angielskim. Choć jest on dość uniwersalny, pamiętaj, że poszczególne firmy mogą mieć charakterystyczne dla siebie słownictwo, które jest znane wyłącznie pracownikom danego biura lub osobom, które są związane z konkretną branżą. Przydatne zwroty i słówka będą też różnić się w zależności od branży, w której są stosowane. Chcesz poszerzyć swoje słownictwo związane z zawodami po angielsku? Kliknij w ten link, poznaj angielskie nazwy zawodów i dowiedz się kim są blue collar i white collar workers. Każda branża może mieć swoje specyficzne słownictwo, na przykład techniczne, jednak istnieje też dużo uniwersalnych zwrotów w biznesowym angielskim.

Dlaczego warto znać biznesowy angielski?

Ucząc się specyficznego słownictwa i zachowania, charakterystycznego dla firmy, możesz zwiększyć swoje szanse na rozwój kariery. Myślisz o tym, żeby zacząć pracować za granicą? Przeczytaj ten artykuł, żeby dowiedzieć się jak szukać ofert pracy, żeby nie naciąć się na oszustwa. Niezależnie od tego, czy pracujesz za granicą, czy też w korporacji, która współpracuje z anglojęzycznymi klientami, spotkanie biznesowe będzie przebiegać w języku angielskim.

Wiedząc, jak użyć języka angielskiego w biznesie, masz pewność, że przekażesz i zrozumiesz wszystkie ważne informacje. Znajomość Business English przyda ci się także podczas pisania oficjalnych maili, przygotowywania prezentacji, a także podczas rozmów z klientami czy współpracownikami. Będziesz mógł też efektywniej prowadzić negocjacje i przedstawiać swój punkt widzenia podczas spotkań. 

Warto wiedzieć, że choć język angielski jest bardzo często podstawą zatrudnienia, pracodawcy coraz chętniej inwestują w kursy językowe dla pracowników, aby mogli opanować podstawowe słownictwo związane z branżą. Jednak na pewno warto się przygotować do pracy jeszcze wcześniej, aby ułatwić sobie start kariery. 

Business English – słownictwo i przydatne zwroty biznesowe po angielsku

Poniżej znajdziesz typowe angielskie zwroty i słówka, które mogą ci się przydać w profesjonalnym środowisku. Warto je przyswoić, aby zaimponować szefowi i kolegom z pracy i zawsze być na bieżąco z tym, co dzieje się w firmie. Więcej informacji o zapamiętywaniu słów znajdziesz w tym artykule.

Angielski biznesowy – przydatne zwroty i ich użycie w zdaniu:

angielskipolski
dealumowa 
We had a deal.Mieliśmy umowę.
board meetingposiedzenie zarządu 
The CEO is at the board meeting. Szef jest na posiedzeniu zarządu. 
to chair the meetingprzewodniczyć spotkaniu
Our CEO will chair the meeting.Nasz szef będzie przewodniczyć spotkaniu. 
staff meetingzebranie pracowników 
Let’s discuss this at the next staff meeting.Porozmawiajmy o tym na następnym zebraniu pracowników. 
to attend a meetingbrać udział w spotkaniu
She was not able to attend a meeting.Nie mogła uczestniczyć w spotkaniu.
to call a meetingzwoływać spotkanie
She called a board meeting.Zwołała spotkanie zarządu. 
sales representativeprzedstawiciel handlowy
She is our best sales representative.Ona jest naszą najlepszą przedstawicielką handlową.
market leaderlider na rynku
We hope to become a market leader by 2025.Mamy nadzieję stać się liderem na rynku do 2025 roku.
brainstormingburza mózgów
We should be brainstorming this project until we find a solution.Powinniśmy prowadzić burzę mózgów na temat tego projektu, aż znajdziemy jakieś rozwiązanie.
conditions of a contractwarunki umowy
You should read the conditions of a contract before you sign it.Powinieneś przeczytać warunki umowy, zanim ją podpiszesz. 
agreementporozumienie
We reached an agreement.Zawarliśmy porozumienie.
founderzałożyciel
Our founder had a great vision.Nasz założyciel miał wspaniałą wizję.
to beat the competitionpokonać konkurencję
We need to beat the competition to become the market leader.Musimy pokonać konkurencję, aby stać się liderami na rynku.
accountingksięgowość
We should run those numbers through the accounting division.Powinniśmy sprawdzić te liczby z działem księgowości. 
formformularz 
She gave me this form. What do I do with it?Dała mi ten formularz. Co mam z nim zrobić?
Grupa młodych ludzi na spotkaniu w biurze.

Business English – idiomy

Korpo slang rządzi się swoimi prawami. Właśnie dlatego, ucząc się Business English, musisz poznać typowo biznesowe idiomy i phrasal verbs. Pamiętaj, że angielskie idiomy biznesowe, tak jak i inne idiomy, nie powinny być tłumaczone dosłownie na język polski. Należy je zapamiętać w całości. Oto kilka zwrotów, które sprawią, że twoja rozmowa o biznesie nabierze charakteru. 

angielskipolski
back to the drawing boarddosłownie: wrócić do tablicy, czyli: wrócić do punktu wyjścia, zaczynać od nowa
by the bookdosłownie: zgodnie z książką, czyli: według zasad
cash cowkura znosząca złote jajka/dojna krowa
hard sellagresywny sposób sprzedaży
get the ball rolling dosłownie: turlać piłkę, czyli: popchnąć sprawę naprzód
loopholekruczek prawny. Może być też użyte, jako znalezienie sposobu na rozwiązanie ciężkiej sytuacji. 
for the long haulna dłuższą metę
red tapebiurokracja
to drum up businessrozkręcić biznes
to go the extra miledosłownie: przejść dodatkową milę, czyli: dołożyć dodatkowych starań
to think outside the boxmyśleć poza utartym schematem
white-collarsdosłownie: białe kołnierzyki; jest to określenie na pracowników biura.

Angielski biznesowy – przydatne zwroty i słówka do prowadzenia rozmów  

Angielski biznesowy ma też charakterystyczne zwroty, które mogą ci się przydać do prowadzenia spotkania czy negocjacji. Pamiętaj, że należy posługiwać się nimi w sposób profesjonalny. Język biznesu wymaga pewnego wyczucia sytuacji. Przeczytaj ten artykuł, żeby dowiedzieć się jak zrobić dobre wrażenie na rozmowie biznesowej. Zadbaj o to, by odpowiednio dostosować ton swojej wypowiedzi i zawsze zwracać się do innych w sposób profesjonalny. 

Jeśli odpowiada ci ten tryb nauki, wypróbuj kurs języka angielskiego Taalhammera. Kliknij w baner i obserwuj efekty!

Spójrz na poniższe zdania, które możesz użyć w różnych sytuacjach biznesowych:

angielskipolski
All in favour?Wszyscy za?
Feel free to ask.Proszę śmiało zadawać pytania.
Can I have your attention?Czy mogę prosić o uwagę?
Is there any other business we need to talk about?Czy są jakieś inne sprawy, które musimy omówić.
Let’s get down to business.Przejdźmy  do rzeczy. 
Let’s move on to the next topic.Przejdźmy teraz do następnej kwestii.
We’ll deal with that in a moment.Zajmiemy się tym za chwilę.
Sorry to butt in, but…Przepraszam, że wchodzę w słowo, ale…
Sure, please go ahead.Oczywiście, proszę mówić.
Sorry, I can’t hear you. Can you speak up, please? Przepraszam, nie słyszę cię. Czy możesz mówić głośniej.
We have to deal with this issue right away.Musimy skupić się na tym problemie już teraz. 
Let’s call it a day.To wszystko na dzisiaj/Zakończmy na tym. (Jest to wyrażenie idiomatyczne.)

Angielski biznesowy – wyrażenia i podstawowe słownictwo do prowadzenia negocjacji

Znajomość angielskiego biznesowego może pomóc ci prowadzić i efektywnie uczestniczyć w negocjacjach. Przedstawiamy wyrażenia i słownictwo, które może pomóc ci dojść do konsensusu podczas spotkania. 

Podczas prowadzenia negocjacji najpierw musi zaproponować swój punkt widzenia. Zrób to, używając jednego z poniższych zwrotów: 

angielskipolski
We think the best way is to…Uważamy, że najlepszym sposobem jest…
I’d like to suggest a solution.Chciałbym zaprezentować rozwiązanie. 

Podczas dyskusji, możesz zgodzić się lub nie z proponowanym rozwiązaniem, używając jednego z poniższych zdań:

angielskipolski
That sounds good to us.To brzmi dobrze. 
I think your proposal will work.Sądzę, że wasza propozycja się sprawdzi. 
Unfortunately, we don’t agree with that.Niestety, nie zgadzamy się z tym.
Sorry, but your offer doesn’t meet our expectations.Przykro nam, ale wasza oferta nie spełnia naszych oczekiwań. 

Jeżeli podczas negocjacji, obie strony nie doszły do porozumienia, warto poszukać kompromisu, posiłkując się jednym z poniższych wyrażeń:

angielskipolski
We could offer you… if you agree on…Możemy wam zaoferować… jeżeli zgodzicie się na… 
Would you agree to… in exchange for…?Czy zgodzilibyście się na… w zamian za…?

Jeśli chcesz dowiedzieć się w jaki jeszcze sposób możesz się z kimś zgadzać i nie zgadzać, wejdź w naszą kolekcję Jak się (nie) zgadzać i poszerzaj swoje słownictwo.

Podczas negocjacji biznesowych nie ma miejsca na niedomówienia. Jeżeli chcesz upewnić się, że zrozumiałeś wszystko to, co zostało ustalone, użyj jednego z poniższych zdań:

angielskipolski
I just want to make sure I have understood you correctly.Chcę się tylko upewnić, że dobrze cię zrozumiałem. 
I’m not sure I understand what you mean exactly. Could you clarify the matter of…Nie jestem pewien, czy zrozumiałem, co dokładnie masz na myśli. Czy możesz doprecyzować kwestię… 

Na końcu negocjacji pojawia się często podsumowanie, aby mieć pewność, że wszystkie strony się zrozumiały. 

angielskipolski
Let’s sum it up to make sure we are on the same page.Podsumujmy, aby mieć pewność, że wszyscy się zgadzamy.

Jak uczyć się języka angielskiego i wykorzystywać go w biznesie?

W przypadku biznesowego angielskiego nauka nie różni się bardzo od zwykłego angielskiego. Musisz opanować podstawowe słówka i rozwijać swoje umiejętności mówienia, pisania, czytania, a także, a może i przede wszystkim, słuchania. Różnicą jest to, że podczas nauki języka angielskiego biznesowego, główny nacisk kładzie się na tematy związane z danym środowiskiem pracy oraz biznesem. 

Szybka nauka angielskiego biznesowego jest możliwa. Choć nazwa może sprawiać wrażenie, że jest to skomplikowane zadanie, nie martw się – wcale tak nie jest. Możesz zapisać się na kurs językowy z native speakerem, którego specjalizacją jest Business English albo uczyć się samemu, na przykład za pomocą aplikacji. 

W Taalhammerze wierzymy w metodę uczenia się przez powtarzanie całych zdań. Zamiast zakuwać pojedyncze słówka związane z biznesem, skorzystaj z naszych lekcji, które bazują na metodzie powtarzania całych wyrażeń. Jest to pomocne nie tylko do nauki słówek, ale też lepszego i naturalnego zrozumienia gramatyki. Co więcej, możesz zdecydować, czego będziesz się uczył i dostosować lekcje do swoich indywidualnych potrzeb. Kiedy używasz język angielski w praktyce, zapamiętywanie słów i wyrażeń jest o wiele prostsze!

Dodaj komentarz