30 października, 2023

Czasy przyszłe w języku angielskim – tabela i sposoby wyrażania przyszłości

by Anna Kaczmarczyk
Czasy przyszłe w języku angielski – tabela i formy wyrażania przyszłości

Pamiętam, jak na jednej z lekcji angielskiego w podstawówce, bardzo zaszokowała mnie informacja, że tak naprawdę nie ma czegoś takiego, jak czasy przyszłe w języku angielskim. Jak to możliwe? Czy da się w takim razie wyrazić przyszłość? Już na samym początku rozwieję wszelkie wątpliwości – oczywiście, że się da. Po prostu gramatycznie rzecz ujmując, w języku angielskim mamy przyszłe konstrukcje gramatyczne, nie czasy, chociaż nie wszystkie źródła się co do tego zgadzają. W związku z tym, dla ułatwienia zadania nie będziemy wystrzegać się określenia “czasy przyszłe w języku angielskim”, a powyższą historię potraktujmy jedynie jako ciekawostkę. 

Nauka czasów przyszłych nie powinna sprawić ci problemu, chociaż nie ukrywam, że dwa zagadnienia, o których tutaj przeczytasz, nie mają absolutnie żadnego odpowiednika w języku polskim. Pamiętaj jednak, że gramatyka ma służyć tobie, a nie ty gramatyce. Nie ma więc najlepszej i jedynej odpowiedzi na pytanie, jaki czas powinien być użyty w danym zdaniu. Wszystko zależy tylko i wyłącznie od ciebie i od twoich intencji. Posługiwanie się językiem z łatwością przychodzi z czasem. Przeczytaj ten artykuł, w którym zdradzamy rady i sekrety poliglotów, żeby dowiedzieć się od najlepszych jak uczyć się języka obcego.

Konstrukcje przyszłe w języku angielskim

Możemy wyróżnić cztery przyszłe czasy czy konstrukcje. Są to future simple, future continuous, future perfect simple i future perfect continuous. Do tego można dodać jeszcze konstrukcję to be going to oraz warto wspomnieć o dwóch czasach teraźniejszych, których można użyć do opisywania przyszłości. O tym właśnie przeczytasz w poniższym artykule. Wiedzę potrzebną mi do jego napisania zdobywałam latami – w szkole, na studiach, w pracy i w końcu w wyniku wielu rozmów z innymi osobami zaangażowanymi w działalność Taalhammera. Każdemu z zagadnień poświęciłam też osobny artykuł. Linki do nich znajdziesz w tym tekście. 

Future simple

Budowa

osoba + will + czasownik
I will speak.

Przeczenie tworzy się poprzez dodanie do czasownika will przeczenia not (skrócona wersja: won’t). W pytaniach postawisz will na początku zdania. Dobra wiadomość jest taka, że forma czasownika nie zmienia się w zależności od osoby.

Wybierz ten czas, kiedy chcesz powiedzieć o:

 • czynnościach, które wydarzą się w przyszłości
 • spontanicznych decyzjach
 • przewidywaniach dotyczących przyszłości.

W jaki sposób wyrazić go w języku polskim?

Future simple to odpowiednik polskiego czasu przyszłego prostego. Żeby wytłumaczyć, kiedy najlepiej po niego sięgnąć, odwołam się do aspektu dokonanego i niedokonanego. Czasy simple, wyrażają w języku polskim aspekt dokonany. Kiedy powiesz więc I will call you tomorrow, przetłumaczysz to zdanie jako “Zadzwonię do ciebie jutro”. Zadzwonię, a nie będę dzwonić. Wynika z tego więc, że future simple przyda ci się wtedy, kiedy będziesz chciał zaakcentować, że dana czynność w przyszłości się wydarzy (będzie zakończona). Ponadto pamiętaj o spontaniczności, która towarzyszy tej konstrukcji. Kiedy podjęłaś jakąś decyzję dotyczącą przyszłości właśnie w chwili mówienia, użyj czasownika modalnego will. Później dowiesz się, jak mówić o decyzjach, które zapadły wcześniej. Więcej informacji znajdziesz w artykule poświęconym czasowi future simple.

Przykładowe zdania w czasie future simple

AngielskiPolski
Maybe I will buy this apartment.Może kupię to mieszkanie.
She will not help me.Ona mi nie pomoże.
Will they play this song?Czy oni zagrają tę piosenkę?

Jeśli te zdania do ciebie nie przemawiają, wypróbuj aplikację Taalhammer. Znajdziesz w niej opcję tworzenia własnych treści do nauki. Taki spersonalizowany materiał dużo efektywniej pomoże ci zapamiętać nawet najtrudniejsze zagadnienia.

Future continuous

Budowa

osoba + will + be + czasownik -ing
I will be speaking.

Wybierz ten czas, kiedy chcesz powiedzieć o:

 • czynnościach, które będą trwały w przyszłości.

W jaki sposób wyrazić go w języku polskim?

Skoro czas future simple ma aspekt dokonany, to future continuous możemy odzwierciedlić w języku polskim, posługując się czasownikami w aspekcie niedokonanym. Używając tego samego przykładu, kiedy powiesz I will be calling you tomorrow, zdanie to należy przetłumaczyć jako “Będę dzwonić do ciebie jutro”. To zdanie przekazuję informację, że jutro coś się będzie działo (a nie wydarzy się).  W ten sposób często mówi się o sposobie spędzania czasu w przyszłości i po polsku jest dokładnie tak samo. Kiedy chcesz powiedzieć, co będziesz robić na wakacjach powiesz: I will be sunbathing, fishing and relaxing, czyli “Będę się opalać, łowić ryby i relaksować się”, a nie I will sunbathe, fish and relax, czyli “Opalę się, złowię ryby i zrelaksuję się”. Więcej informacji znajdziesz w artykule poświęconym czasowi future continuous.

Przykładowe zdania w czasie future continuous

AngielskiPolski
This time on Sunday we will be flying to Spain.O tej porze jutro będziemy lecieć do Hiszpanii.
They won’t be ordering any food until you arrive.Oni nie będą zamawiać żadnego jedzenia dopóki nie przyjdziesz.
Will he be driving there all night?Czy on będzie jechał tam całą noc?

Future perfect simple

Budowa

osoba + will + have + czasownik w III formie
I will have spoken.

Zwróć uwagę na to, że czasownik regularny w trzeciej formie (tzw. past participle) ma końcówkę -ed (dodajemy ją do formy podstawowej). Czasowniki nieregularne rządzą się swoimi prawami, więcej o nich dowiesz się w tym artykule (TODO: LINK ARTICLE WHEN PUBLISHED)

Wybierz ten czas, kiedy chcesz powiedzieć o:

 • czynnościach, które w przyszłości będą dokonane w określonym momencie w przyszłości.

W jaki sposób wyrazić go w języku polskim?

Jak zawsze w przypadku czasu perfect, można mówić o związku między dwoma czasami. Jeśli chodzi o future perfect, możesz zaobserwować zależność między przyszłością i przeszłością, ponieważ mówimy w nich o czynnościach, które w przyszłości będą dokonane, czyli będą należały do przeszłości. Najczęściej czynności, o których powiesz w tym czasie, już się zaczęły, możesz więc powiedzieć I will have lived here for 10 years next month, czyli “Będę mieszkać tu już 10 lat w przyszłym miesiącu.” Więcej informacji znajdziesz w artykule poświęconym czasowi future perfect simple.

Przykładowe zdania w czasie future perfect simple

AngielskiPolski
By this time tomorrow, I will have worked for 15 hours straight.O tej porze jutro będę miała przepracowanych 15 godzin.
He won’t have traveled to all of the places from his list.Nie pojedzie do wszystkich miejsc ze swojej listy.
Will you have gotten married in the course of the next few months?Pobierzecie się w ciągu najbliższych kilku miesięcy?

Future perfect continuous

Budowa

osoba + will + have + been + czasownik -ing
I will have been speaking.

Wybierz ten czas, kiedy chcesz powiedzieć o:

 • czynnościach, które już trwają i będą trwały w przyszłości.

W jaki sposób wyrazić go w języku polskim?

W przypadku czasu future perfect continuous i sposobie oddania go w języku polskim musisz zwrócić uwagę na dwie rzeczy. Po pierwsze jest to czas perfect, czyli istnieje jakiś związek między teraźniejszością i przyszłością. Po drugie jest to czas ciągły (continuous), a więc niedokonany. W związku z tym używaj tego czasu, żeby mówić o czynnościach, które już się zaczęły i będą trwać w przyszłości. Więcej informacji znajdziesz w artykule poświęconym czasowi future perfect continuous.

Przykładowe zdania w czasie future perfect continuous

AngielskiPolski
I will have been learning here for 6 years next June.Ja będę się tu uczyć już od 6 lat w przyszłym czerwcu.
He will not have been living in the same city for years by this time next year.W przyszłym roku o tej porze nie będzie już mieszkał w tym samym mieście od lat.
Will we have been working nonstop for twelve hours by the end of the day?Czy do końca dnia będziemy pracować bez przerwy przez dwanaście godzin?
Dwaj mężczyźni siedzący przy biurku przed monitorami komputerów.

Going to

Budowa

osoba + to be + going to + czasownik
I am going to speak.

To be, czyli czasownik posiłkowy odmienia się przez osoby, ale też w zależności od czasu. Konstrukcji tej możesz używać też w przeszłości, wówczas użyjesz formy was lub were.

Wybierz tę konstrukcję, kiedy chcesz powiedzieć o:

 • zamiarach
 • decyzjach dotyczących przyszłości, podjętych wcześniej
 • przewidywaniach opartych na obserwacjach.

W jaki sposób wyrazić ją w języku polskim?

Going to ma swój odpowiednik w polskiej gramatyce i jest to słowo “zamierzam”. Kliknij tutaj, żeby dowiedzieć szczegółowo jak tworzyć zdania używając tej konstrukcji. Zestawiając tę konstrukcję z czasem future simple, warto zauważyć, że nie ma tutaj takiej dozy spontaniczności. Going to użyjesz do mówienia o rzeczach, które były zaplanowane już wcześniej, również stopień pewności, że dana czynność się wydarzy, jest większy. Powiesz więc I’m going to study medicine, czyli “Zamierzam studiować medycynę”, kiedy faktycznie poczyniłeś już w tym kierunku jakieś kroki, ale I will study medicine, kiedy tak po prostu przyszło ci teraz do głowy, że to będziesz robić. Future simple jest więc nieco mniej zobowiązujący. Oczywiście te zasady nie mają zawsze zastosowania w mowie, często więc usłyszysz pozornie błędne wypowiedzi, ale nie powinieneś się tym przejmować, tak samo, jak nie powinieneś myśleć zbyt dużo o tym, że sam możesz popełnić błąd. Lęk przed mówieniem w języku obcym to problem wielu osób, napisaliśmy nawet cały artykuł o tym, jak sobie z nim radzić. Nie pozwól, żeby taki strach zawładnął twoim życiem.

Przykładowe zdania w konstrukcji to be going to

AngielskiPolski
I’m going to study medicine.Zamierzam studiować medycynę.
She’s not going to buy the newest iPhone.Ona nie zamierza kupić najnowszego iPhona.
Are they going to drink this wine?Czy oni zamierzają wypić to wino?

Czas present simple i present continuous do wyrażania przyszłości

Present simple

Wybierz tę konstrukcję, kiedy chcesz powiedzieć o:

 • harmonogramach, rozkładach jazdy
 • przyszłych wydarzeniach odgórnie zaplanowanych.

Present continuous

Wybierz tę konstrukcję, kiedy chcesz powiedzieć o:

 • twoich pewnych planach na niedaleką przyszłość.

W jaki sposób wyrazić ją w języku polskim?

To bardzo proste, ponieważ w języku polskim obowiązują dokładnie te same zasady. Zauważ, że kiedy na lotnisku ogłaszany jest odlot samolotu, komunikat brzmi “Samolot odlatuje w południe”, a więc The plane takes off at noon a nie “Samolot odleci w południe”. Tak samo jest w przypadku twoich planów na najbliższą przyszłość. Kiedy masz się spotkać z kimś następnego dnia, powiesz “Jutro widzę się z moim chłopakiem”, czyli Tomorrow I’m seeing my boyfriend, a nie Tomorrow I will see my boyfriend (ta opcja nie jest błędna, po prostu mniej naturalna i rzadziej spotykana). Warto jednak podkreślić, że jeśli chodzi o present continuous i konstrukcję going to, różnica jest minimalna, a jak twierdzą znawcy języka, z którymi się konsultowałam, często nawet niezauważalna.

Przyszłość w języku angielskim – jak ją opanować?

Wyrażanie przyszłości w języku angielskim nie jest tak trudnym zadaniem. Zasady gramatyczne w sporej części pokrywają się z zasadami gramatyki języka polskiego. Oczywiście wszystko wymaga praktyki i oswojenia się z tematem. Najlepsze, co możesz w tej chwili zrobić, to kuć żelazo, póki gorące i poćwiczyć wszystkie sposoby mówienia o przyszłości. Każdy z nas musi przekonać się sam, która metoda nauki najbardziej mu służy. Jedni wolą uczyć się w grupie, inni sami w domu, jedni preferują klasyczne podręczniki, inni lepiej odnajdują się używając nowszych technologii. Przeczytaj ten artykuł, żeby dowiedzieć się jakie metody masz do wyboru.

Z pomocą idzie ci aplikacja Taalhammer, w której znajdziesz nieograniczone wręcz zasoby na wszystkich poziomach zaawansowania. W Taalhammerze opracowaliśmy metodę uczenia się za pomocą inteligentnych powtórek, która sprawdza się, nawet jeśli nie poświęcasz nauce dużo czasu jednym ciągiem. Ponadto wierzymy w naukę kontekstową. Polega to na tym, że słownictwo, którego się uczysz, zawsze pojawia się w kontekście, dzięki czemu łatwiej jest ci je sobie przyswoić. Ta metoda sprawdza się bardzo dobrze do nauki gramatyki, ponieważ w każdym zdaniu znajdziesz słowa kluczowe lub inne sygnały, które naprowadzą cię na najlepszą odpowiedź. 

Wypróbuj kurs języka angielskiego Taalhammera i ucz się czasów przyszłych w języku angielskim.

Dodaj komentarz