29 kwietnia, 2024

Czasowniki z Akkusativem w języku niemieckim

by Mateusz Wiącek

Akkusativ jest odpowiednikiem biernika w języku polskim. Odpowiada na pytania:

 • wen? (kogo),
 • was? (co), 
 • oraz wohin? (dokąd), ale o tym trochę później.

Po niektórych czasownikach zawsze występuje Akkusativ. Przykłady to: lieben (kochać), fragen (pytać), essen (jeść), kaufen (kupować), kennenlernen (poznawać), mögen (lubić), machen (robić), möchten (chcieć), kosten (kosztować). Spójrz na przykłady: 

Wen liebst du mehr: mich oder ihn?Kogo kochasz bardziej: mnie czy jego?
Ich liebe dich!Kocham cię!
Hast du ihn gefragt?Zapytałeś go?
Ich will dich etwas fragen.Chcę cię o coś zapytać.
Wen hast du kennengelernt?Kogo poznałeś?
Du hast mich letztes Jahr kennengelernt.Poznałaś mnie w zeszłym roku.
Ich mag dich sehr!Bardzo cię lubię.
Magst du ihn?Lubisz go?
Was hast Du heute gekauft?Co dzisiaj kupiłeś?
Ich werde sie fragen, ob sie mich mag.Zapytam , czy mnie lubi.
Das Kind möchte einen neuen Ball.Dziecko chce nową piłkę.

Zwróć uwagę na zaimki osobowe w Akkusativie: mich, dich, ihn (czyli: mnie, ciebie, jego). Spójrz na podsumowanie, aby zobaczyć, jak zaimki zmieniają się w bierniku:

 • Kocham siebie. – Ich liebe mich.
 • Kocham ciebie. – Ich liebe dich.
 • Kocham go. – Ich liebe ihn.
 • Kocham ją. –  Ich liebe sie.
 • Kocham nas. – Ich liebe uns.
 • Kocham was. – Ich liebe euch.
 • Kocham ich. – Ich liebe sie.

To samo dotyczy rodzajników. W Akkusativie rodzajnik męski der zmieniaj na den, ein na einen, a kein na keinen. Rodzajniki żeńskie (die/eine/keine) i neutralne (das/ein/kein) pozostaw niezmienione. Spójrz na przykłady:

Was isst du? Ich esse einen Apfel.Co jesz? Jem jabłko.
Diese Woche esse ich keinen Zucker.W tym tygodniu nie jem cukru.
Ich habe ein Buch gekauft.Kupiłem książkę.
Letzten Sommer lernte ich eine Sprache.Zeszłego lata nauczyłam się języka.
Er heiratete die Lehrerin.Ożenił się z nauczycielką.
Ich habe letzten Freitag ein Mädchen kennengelernt.W zeszły piątek poznałem dziewczynę.
Letzten Freitag habe ich den Typen wieder getroffen.W zeszły piątek znów spotkałem tego faceta.

Czy niemieckie przypadki można porównać do Polskich?

To, że możemy porównać przypadki niemieckie do polskich, bardzo ułatwia nam naukę. Gdy nie wiesz, który przypadek zastosować, po prostu użyj tego samego, co w języku polskim. Istnieje duże prawdopodobieństwo trafienia! Przyjrzyj się poniższemu przykładowi:

Tom kupił swojej córce ciasto.Tom hat seiner Tochter einen Kuchen gekauft.

“Tom kupił swojej córce ciasto.” – w tym zdaniu w języku polskim występuje celownik (“komu?, czemu?” –  swojej córce) i biernik (“kogo? co?”- ciasto). Tak samo jest w języku niemieckim: seiner Tochter (swojej córce) jest w Dativie, a einen Kuchen (ciasto) w Akkusativie.

Chociaż ta zasada często się sprawdza, istnieją pewne przypadki, gdzie zachodzą wyjątki. Na przykład, dotyczy to czasowników takich jak: ’es gibt’ (jest, znajduje się) lub ’lassen’ (pozwalać, kazać):

 • es gibt (jest, znajduje się): w języku polskim po “jest” używamy mianownika (kto?/co?), natomiast w języku niemieckim biernika (kogo?/co?).
Gibt es hier einen Arzt?Czy jest tu lekarz?
 • lassen (pozwalać, kazać): W języku polskim każemy “komu?/czemu?”, używamy celownika, a języku niemieckim biernika (kogo?/co?). 
Mein Arzt lässt mich viel Wasser trinken.Mój lekarz każe mi pić dużo wody.

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej na temat przypadków w języku niemieckim, takich jak Dativ czy Genitiv, przeczytaj nasz artykuł “Przypadki w języku niemieckim

Dodaj komentarz