29 kwietnia, 2024

Czasowniki z Dativem w języku niemieckim

by Maja Latawiec

Dativiv to odpowiednik polskiego celownika o odpowiada na pytania:

  • wem? (komu), 
  • was? (czemu) 
  • oraz wo? (gdzie). 

Odnosi się do dopełnienia dalszego, które zazwyczaj jest osobą, która ponosi skutki działania. Dopełnienie dalsze pomaga nam zrozumieć, komu coś się dzieje, kto korzysta z danej sytuacji lub kto jest zaangażowany w dany proces, np. Ich gebe meinem Freund einen Ball:

Ich gebemeinem Freundeinen Ball.
Dajęmojemu przyjacielowipiłkę.
komu?/czemu? – Dativ (dopełnienie dalsze)kogo?/co? – Akkusativ (dopełnienie bliższe)

Niektóre popularne czasowniki niemieckie, które wymagają użycia Dativu to: passieren (stać się/wydarzyć się), schmecken (smakować), geben (dawać), gefallen (podobać się), gehören (należeć), glauben (wierzyć), danken (dziękować), fehlen (brakować), i helfen (pomagać). 

Spójrz na poniższe przykłady:

Wem hilfst du: ihm oder ihr?Komu pomagasz: jemu czy jej?
Ist Ihnen etwas passiert?Czy coś się Panu stało?
Schmeckt´s dir? Das schmeckt mir gut.Smakuje ci? Mi smakuje.
Wir geben euch, was ihr wollt!Damy wam to, czego chcecie!
Wem gefällt die Frau?Komu się podoba ta kobieta?
Das gehört mir!To należy do mnie!
Gut, wir glauben euch dieses Mal. Dobrze, tym razem wam wierzymy. 
Sie dankten der Lehrerin für das letzte Jahr.Podziękowali nauczycielce za ostatni rok.
Wem fehlt Geld? Mir fehlt Geld.Komu brakuje pieniędzy? Mi brakuje pieniędzy.
Können Sie mir helfen?Czy mógłby mi Pan pomóc?

Zwróć uwagę na zaimki osobowe: mir, dir i ihm, (czyli „mi”, „tobie” i „jemu”). Spójrz na podsumowanie, aby zobaczyć, jak zaimki zmieniają się w Dativie:

  • Dziękuję mi. – Ich danke mir.
  • Dziękuję tobie. – Ich danke dir.
  • Dziękuę jemu/temu. – Ich danke ihm.
  • Dziękuję jej. – Ich danke ihr.
  • Dziękuję nam. –  Ich danke uns.
  • Dziękuję wam. – Ich danke euch.
  • Dziękuję im. – Ich danke ihnen.

To samo dotyczy rodzajników. W celowniku rodzajniki der i das zmieniaj na dem, ein na einem i kein na keinem. Rodzajnik die zmieniaj na der, eine na einer, a keine na keiner. Rodzajnik liczby mnogiej die zmieniaj na den.

Er half einem Freund bei der Arbeit.Pomógł koledze w pracy.
Ich folge den Regeln.Przestrzegam zasad.
Er gab dem Kind das Buch für die Schule.Dał dziecku książkę do szkoły.
Die Pflanze gefiel der Frau nicht.Roślina nie podobała się kobiecie.
Sie glaubt keinem Mann.Ona nie wierzy żadnemu mężczyźnie.
Der Hund gehört einer Freundin.Pies należy do przyjaciółki.
Wir danken den Männern für ihre harte Arbeit.Dziękujemy mężczyznom za ich ciężką pracę.
Glaubst du einem Kind?Wierzysz dziecku?
Ich glaube keinem Kind!Nie wierzę żadnemu dziecku!
Wir wünschen den Müttern einen schönen Muttertag. Składamy mamom życzenia z okazji Dnia Matki. 
Ich gebe den Lehrern Blumen.Daję nauczycielom kwiaty.

Zwróć uwagę na charakterystyczną cechę odmiany liczby mnogiej: oprócz zmiany rodzajnika, dodajemy również literę „-n” do końcówki rzeczownika np. Ich gebe den Lehrern Blumen. (Daję nauczycielom kwiaty). Ale uwaga, jeśli rzeczownik w liczbie mnogiej kończy się na „-n” lub „-s”, to wtedy nie otrzymuje już dodatkowej końcówki np. Der Professor gratuliert den Studenten zu ihrem akademischen Erfolg (Profesor gratuluje studentom ich sukcesów w nauce).

Jesli chcesz dowiedziec sie wiecej na temat przypadków w języku niemieckim, takich jak Dative czy Genitiv, przeczytaj nasz artykuł “Przypadki w języku niemieckim

Dodaj komentarz