20 września, 2023

Angielskie zaimki dzierżawcze i przymiotniki dzierżawcze  (possessive pronouns, possessive adjectives) – podstawy, przykłady i ćwiczenia

by Anna Zielazny
Angielskie zaimki dzierżawcze i przymiotniki dzierżawcze

Jeżeli chodzi o naukę języków, mój mózg nie ma dużego problemu z zapamiętywaniem słówek, a potem składaniem ich w pełne zdania. Zauważyłam jednak, że często mam problem z nauką pozornie prostych rzeczy. To właśnie angielskie zaimki dzierżawcze i przymiotniki dzierżawcze sprawiały mi spore problemy. Choć znałam już wiele słów i potrafiłam dość płynnie porozumiewać się w języku angielskim, czasami takie podstawy sprawiały mi trudności. Pamiętam, że kiedyś pomyliłam słówko my z mine i zostałam dosłownie wyśmiana przez znajomą z Anglii. Choć teraz się tym nie przejmuję i wiem, że popełnianie błędów to kluczowa i nieodzowna część nauki, to wówczas zrobiło mi się głupio i przez chwilę zaczęłam wątpić w to, czy w ogóle znam angielski skoro nie znam takich podstaw. 

Podczas nauki warto pamiętać o zaimkach i przymiotnikach dzierżawczych, aby potem sprawnie się wypowiadać. Na szczęście metoda powtarzania i używania słów w zdaniach stała się idealnym rozwiązaniem i już automatycznie wiem, kiedy powiedzieć mine, a kiedy my. A kiedy ktoś nieuprzejmie komentuje zdolności językowe innej osoby, wiem jak można na to dosadnie odpowiedzieć. 

Zaimki i przymiotniki dzierżawcze są ważnym elementem języka angielskiego. Te części mowy pomogą ci podczas budowania wypowiedzi, w których chcesz określić do kogo lub czego coś należy, lub, że ktoś lub coś jest z czymś związane. 

Niezależnie od tego, czy dopiero poznałeś zaimek osobowy i jego użycie i teraz chcesz rozwinąć swoje umiejętności, czy też próbujesz uporządkować i zgłębić swoją wiedzę na temat zaimków dzierżawczych po angielsku, ten artykuł jest dla ciebie.

Possessive pronouns a possessive adjectives – czym się różnią?

Zaimki dzierżawcze, czyli possessive pronouns  i przymiotniki dzierżawcze, czyli possessive adjectives są do siebie podobne i dlatego często sprawiają trudność początkującym osobom.

AngielskiPolski
Possessive pronounsZaimki dzierżawczePossessive adjectives Przymiotniki dzierżawcze
minemój, moja, moje moi, mojemymój, moja, moje moi, moje
yourstwój, twoja, twoje twoi, twojeyourtwój, twoja, twoje twoi, twoje
hisjegohisjego
hersjejher jej
its jego, jej (np. zwierzęcia lub obiektu)
yours wasz, wasza, wasze wasi, waszeyourwasz, wasza, wasze wasi, wasze
oursnasz, nasza, nasze nasi, naszeour nasz, nasza, nasze nasi, nasze
theirsichtheirich

Jak widzisz, tłumaczenie obu kolumn na język polski jest takie samo. To kolejny powód, dla którego zrozumienie tego zagadnienia gramatycznego może sprawić nieco problemów.

W Taalhammerze rozmawialiśmy często o tym, że czasami podstawowe zagadnienia sprawiały nam trudności, zwłaszcza, jeżeli nie miały odpowiedników w naszych ojczystych językach. Wówczas skupiliśmy się na roli pamięci krótkotrwałej i długotrwałej w uczeniu się języków, a następnie przetestowaliśmy na sobie metodę powtarzania i używania pojedynczych słów w kontekście. Zauważyliśmy, że o wiele łatwiej jest nam opanować zagadnienia, które wcześniej, nie ważne jak długo je praktykowaliśmy, po prostu uciekały nam z głowy. Aby łatwiej nauczyć się zaimków i przymiotników dzierżawczych, sprawdź metodę powtarzania, stworzoną przez Taalhammera. 

Possessive adjectives, czyli przymiotniki dzierżawcze: 

 • opisują przynależność, zawsze pojawiają się przed rzeczownikiem;
 • są stosowane przed rzeczownikiem, odnosząc się do konkretnej osoby, rzeczy, czy sytuacji;

Possessive pronouns, czyli zaimki dzierżawcze:

 • zastępują rzeczowniki w zdaniu, nie są stosowane przed rzeczownikiem,
 • wyrażają posiadanie w sposób bardziej zwięzły, czyli możesz ich użyćwać, jeżeli chcesz coś podkreślić,
 • także wskazują na posiadanie.

Podsumowując, possessive adjectives (przymiotniki dzierżawcze) są stosowane przed rzeczownikiem, podczas gdy possessive pronouns (zaimki dzierżawcze) zastępują rzeczowniki w zdaniu. 

Zaimki dzierżawcze Przymiotniki dzierżawcze
Whose dog is it? Is it yours or mine?Czyj to pies? Mój czy twój?This is my dog. This is your dog. To mój pies. To twój pies.
Whose notebook is this? Is it hers?Czyj to notes? Czy jest jej?Is this her notebook?Czy to jej notes?
I saw some dinner on the table. Was it hers?Widziałam kolację na stole. Czy jest jej?It was her dinner on the table. To była jej kolacja na stole. 

Na jakie pytania odpowiadają zaimki dzierżawcze? 

Uczenienie się poprzez zadawanie pytań to bardzo dobre i skuteczne narzędzie. W języku angielskim zaimki dzierżawcze odpowiadają, w zależności od kontekstu, na następujące pytania:

 1. Kto jest właścicielem?
 2. Do kogo coś należy?
 3. Która osoba ma coś w posiadaniu?
 4. Do kogo należy dany przedmiot?
 5. Która rzecz należy do konkretnej grupy osób?
 6. Która grupa osób ma coś w posiadaniu?
Czarno białe zdjęcie plecaka, leżącego na schodach.

Zaimki dzierżawcze po angielsku, possessive pronouns – przykłady

AngielskiPolski
Whose book is this? Is it yours or mine?Czyja to książka? Twoja czy moja?
It’s mine. Jest moja. 
Is this cat yours?Czy ten kot jest twój?
No, it is hers.Nie, jest jej. 
Whose phone is it? His or hers?Czyj to telefon? Jego czy jej?
Actually, it’s mine. Właściwie to jest mój. 
Is this your house?Czy to twój dom?
Yes, it’s ours.Tak, jest nasz. 
Was that bike theirs?Czy ten rower jest ich?
No, it’s just hers. Nie, jest tylko jej. 

Kiedy uczyłam się angielskiego, miałam spory problem z zapamiętaniem różnicy między przymiotnikami a zaimkami dzierżawczymi. W końcu ich odpowiedniki w języku polskim brzmią tak samo dla obu z nich. Zaczęłam więc powtarzać sobie pytania i odpowiedzi po angielsku, w których zostały one użyte. Dzięki temu zauważyłam strukturę zdań, która pomogła mi lepiej zrozumieć, kiedy użyć przyimka, a kiedy zaimka. W Taalhammerze naszym celem jest przekazanie konstrukcji i zasad gramatycznych w jasny sposób. Po wielu rozmowach na ten temat uznaliśmy, że metoda powtarzania całych zdań jest jednym z najlepszych rozwiązań i używamy ją w naszej aplikacji. Jeśli odpowiada ci ten sposób nauki, wypróbuj kurs języka angielskiego Taalhammera i obserwuj jak z dnia na dzień radzisz sobie coraz lepiej.

Przymiotniki dzierżawcze possessive adjectives – przykłady

AngielskiPolski
This is my book.To moja książka. 
Is this your pen?Czy to twój długopis?
Yes, it’s her house.Tak, to jej dom. 
Did you read his diary?Czy przeczytałeś jego pamiętnik?
What is this dog doing? That’s not its ball!Co ten pies robi? To nie jego piłka!
These are not our bags.To nie są nasze torby. 
Did you see our new kitchen?Czy widziałeś naszą nową kuchnię?
Is this their response?Czy to ich odpowiedź?
Are you invited to their wedding?Czy jesteś zaproszony na ich ślub?

Dodatkowe rady 

Niektóre zaimki dzierżawcze mogą ci się wydawać nieco bardziej skomplikowane. Takich trudności często przysparza zaimek dzierżawczy its. Można go bowiem odnieść do przedmiotów, zjawisk, pojęć, substancji, miast, krajów, etc. W języku angielskim, w przeciwieństwie do polskiego, większość rzeczowników nie ma określonego rodzaju, dlatego odnosimy się do nich, jako “to”. 

AngielskiPolski
The dog wagged its tail happily.Pies wesoło merdał swoim ogonem.
The tree lost its leaves in the autumn.Drzewo straciło swoje liście jesienią. 
The company celebrated its 5th anniversary. Firma świętowała swoje piąte urodziny. 

Choć w języku angielskim używamy its jako zaimka dzierżawczego także w przypadku zwierząt, osoba mówiąca może go zmienić na his albo hers, jeżeli ma ona bliższą relację z danym zwierzęciem, na przykład, gdy jest to ulubione zwierze domowe. Apropos zwierząt, koniecznie zajrzyj do naszego artykułu, w którym skupiamy się na angielskich nazwach zwierząt.

AngielskiPolski
I can’t stand this dog! It barks all day long!Nie znosze tego psa! Szczeka przez cały dzień!
I love my cat. She is great company. Kocham mojego kota. Ona jest świetnym towarzystwem.
Have you seen this turtle? It eats a lot!Czy widziałeś tego żółwia? Dużo je!
I have had this turtle since I was a kid. He was a part of the family. Miałam tego żółwia odkąd byłam dzieckiem. Był częścią rodziny. 

Zwróć uwagę na to, że dla drugiej osoby zarówno w liczbie pojedynczej, jak i mnogiej, possessive pronouns to yours, a w przypadku possessive adjectives to your

Uważaj na zaimek its. Pamiętaj, że nie wolno go mylić z it’s, czyli skrótem od it is (to jest). To błąd dość często popełniany nawet przez native speakerów. 

Naucz się zaimków dzierżawczych i przymiotników dzierżawczych w języku angielskim

Ćwicz używanie zaimków dzierżawczych i przymiotników dzierżawczych w realistycznym kontekście, za pomocą całych zdań. Twórz zdania, które są bliskie twojemu życiu codziennemu. To pomoże ci przygotować się na rozmowę w realnym życiu. W Taalhammerze wiemy, jak ważna jest nauka wyrażeń w kontekście, a także praktykowanie całych zdań. Właśnie dlatego w naszej aplikacji możesz wykorzystać metodę uczenia się całymi zdaniami. Dzięki niej opanujesz nie tylko zaimki dzierżawcze w języku angielskim, ale także lepiej zrozumiesz konstrukcje zdań, zapamiętasz słownictwo i będziesz w stanie poprawnie konstruować zdania. Przygotowaliśmy też specjalną kolekcję dla Ciebie, z której możesz nauczyć się, jak używać zaimków dzierżawczych poprzez przykłady, a nie reguły.

Zaimki i przymiotniki dzierżawcze – ćwiczenia

Ćwiczenie 1: Przeczytaj zdania i przekształć je, używając zaimków dzierżawczych.

Przykład: The bike belongs to John. It is his bike.

 1. The house is owned by Sarah and Tom. It is __________ house.
 2. The toy is owned by the children. It is __________ toy.
 3. The hat belongs to Emily. It is __________ hat.
 4. The car belongs to them. It is __________ car
 5. The keys are owned by Mark. They are __________ keys.
 6. The house is owned by my parents. It is __________ house.
 7. The dog belongs to us. It is __________ dog.
 8. The necklace is owned by Jane. It is __________ necklace.

Odpowiedzi: 

 1. It is their house.
 2. It is their toy.
 3. It is her hat.
 4. It is their car.
 5. They are his keys.
 6. It is their house.
 7. It is our dog.
 8. It is her necklace.

Ćwiczenie 2: Przeczytaj zdania i wypełnij luki przymiotnikami dzierżawczymi. 

Przykład: Susan and Bob can’t come to the party because there’s something wrong with their car. 

 1. I’m sad because I lost _____ new backpack. 
 2. We really enjoy ____ meetings. 
 3. Don’t you think she should see ____ doctor?
 4. Our kids love to see ____ grandparents. 
 5. We spent a lot of money to build ____ new home. 
 6. Did you break ____ new glasses again?
 7. You and Mike are such a great couple. We were so happy to be able to come to ____ wedding.
 8. Can I talk to you? Do you think ____ mother will like me? 

Odpowiedzi: 

 1. my
 2. our
 3. her
 4. their
 5. our
 6. your
 7. your
 8. your

Dodaj komentarz