5 czerwca, 2023

Stopniowanie przymiotników w języku angielskim

by Anna Kaczmarczyk

Stopniowanie angielskich przymiotników to wiedza dość przydatna zarówno w codziennej komunikacji jak i w bardziej formalnych okolicznościach. Na szczęście zasady tworzenia stopnia wyższego i najwyższego przymiotników w języku angielskim przypominają polskie wytyczne. Podobnie jak po polsku, w języku angielskim możemy tworzyć stopień wyższy i najwyższy przymiotnika na dwa sposoby.

Tworzenie stopnia wyższego i najwyższego

1. Pierwszy sposób stopniowania przymiotników polega na dodaniu końcówki. Stopień wyższy tworzymy poprzez dodanie końcówki -er, a w stopniu najwyższym -est. Spójrz na stopniowane przymiotniki.

Przymiotnik po polskuStopień równyStopień wyższyStopień najwyższy
staryoldolderthe oldest
wysokitalltallerthe tallest
miłynicenicerthe nicest
bigbiggerbiggerthe biggest
małysmallsmallerthe smallest
Tworzenie stopnia wyższego i najwyższego przymiotników jednosylabowych

Pamiętaj, że w stopniu najwyższym musimy obowiązkowo dodać przed przymiotnikiem słówko „the”. Wynika to z tego, że jeśli coś jest „naj” (najlepsze, najwyższe, najładniejsze), to jest jedyne w danym zakresie. W takich właśnie przypadkach, kiedy coś jest niepowtarzalne i jedyne w swoim rodzaju, używamy rodzajnika „the”. Możesz skojarzyć to sobie z wyrażeniem „the queen of England”.

Ten sposób dotyczy przymiotników angielskich krótkich, jednosylabowych oraz niektórych dwusylabowych. Stosując tę metodę musimy pamiętać o pewnych zasadach

– W przypadku przymiotników, w których ostatnie trzy litery w przymiotniku to ciąg spółgłoska – samogłoska – spółgłoska, wówczas podwajamy ostatnią literę, np. big-bigger-the biggest (duży-większy-największy)

– W przypadku przymiotników kończących się na literę „-y” poprzedzoną spółgłoską, zamieniamy ją na”-i” i dodajemy naszą końcówkę, np. pretty-prettier-the prettiest (ładny-ładniejszy-najładniejszy)

Przymiotniki dwusylabowe, które kończą się na literę „-y” poprzedzoną spółgłoską  stopniujemy poprzez dodanie końcówki. Pozostałe przymiotniki dwusylabowe będziemy stopniować opisowo.

2. Drugi sposób (stopniowanie opisowe) dotyczy dłuższych, minimum dwusylabowych przymiotników. Kiedy stopniujemy według tej metody stawiamy przed przymiotnikiem w stopniu wyższym słowo “more” (bardziej), a w stopniu najwyższym- “the most” (najbardziej). 

Spójrz na przykłady:

Przymiotnik po polskuStopień równyStopień wyższyStopień najwyższy
eleganckielegantmore elegantthe most elegant
nudnyboringmore boringthe most boring
interesującyinterestingmore interestingthe most interesting
przystojnyhandsomemore handsomethe most handsome

Stopień wyższy (comparative) – zastosowanie

Stopnia wyższego przymiotników używamy kiedy chcemy porównać ze sobą dwie rzeczy, osoby, sytuacje lub okoliczności. W tym przypadku potrzebne jest nam słowo „than”, czyli „niż”. Powiemy „This film is more interesting than that film”, czyli “Ten film jest bardziej interesujący niż tamten film”. Popatrz na przykłady.

AngielskiPolski
I look nicer in black than in white.Wyglądam ładniej w czarnym niż w białym.
You live closer to school than me.Mieszkasz bliżej szkoły niż ja.
She is more intelligent than her sisterOna jest bardziej inteligentna niż jej siostra.
The weather in Italy is better than in Poland.Pogoda we Włoszech jest lepsza niż w Polsce.
He wants a better life for himself.On chce dla siebie lepszego życia.
We are prettier than our cousins.Jesteśmy ładniejsze niż nasze kuzynki.
Today they slept longer than yesterday.Dzisiaj oni spali dłużej niż wczoraj.
Zastosowanie stopnia wyższego (comperative) przymiotnika

Stopień najwyższy (superlative) – zastosowanie

Stopień najwyższy przydaje nam się kiedy chcemy wyróżnić coś lub kogoś na jakimś tle. Istotne jest podanie w zdaniu jakiegoś zakresu, w którym dana osoba lub rzecz jest „naj”. W zdaniu „She is the nicest person that I know” (Ona jest najmilszą osobą jaką znam), podany zakres to wszystkie osoby jakie znam. Podobnie w zdaniu „My brother is the tallest in school” (Mój brat jest najwyższy w szkole), podajemy zakres – całą szkołę. Możemy jednak zrezygnować z podawania tej informacji tworząc bardziej ogólne zdania, np. „You are the best” (Jesteś najlepszy), albo „This shop is the closest” (Ten sklep jest najbliżej). Spójrz na zdania w tabeli.

AngielskiPolski
I am the smartest person in my family.Jestem najmądrzejszą osobą w rodzinie.
You are the youngest child of your parents.Jesteś najmłodszym dzieckiem twoich rodziców.
This runner is the fastest in the competition.Ta biegaczka jest najszybsza w zawodach.
My neighbour is the most helpful person I know.Mój sąsiad jest najbardziej pomocną osobą jaką znam.
This is the fastest train to London.To jest najszybszy pociąg do Londynu.
We are their best friends.My jesteśmy ich najlepszymi przyjaciółmi.
They are the least problematic people in this company.Oni są najmniej problematycznymi osobami w tej firmie.
Zastosowanie stopnia najwyższego (superlative) przymiotnika

Stopniowanie przymiotników nieregularnych

Istnieje kilka przymiotników, które mają nieregularną formę w stopniu wyższym i najwyższym, są to nieliczne wyjątki. Różnią się one od formy podstawowej w tak dużym stopniu, że trzeba się ich po prostu nauczyć na pamięć. Są to: good (dobry), bad (zły), far (daleki). Stopniowanie nieregularne przymiotników jest proste ponieważ nieregularne formy są nam znane.

Przymiotnik po polskuStopień równyStopień wyższyStopień najwyższy
dobrygoodbetterthe best
złybadworsethe worst
dalekifarfurtherthe furthest
Stopniowanie przymiotników nieregularnych

Jak najlepiej nauczyć się stopniowania przymiotników w języku angielskim?

Stopniowanie przymiotników w języku angielskim powinno być dla nas proste, ze względu na to że podobne zasady obowiązują w języku polskim. Mamy dwa sposoby stopniowania, różnica polega na tym, że inne przymiotniki w obu językach będą stopniowane na dany sposób. Żeby nabrać pewności i płynności, ucz się stopniowania na podstawie zdań, tekstów i nagrań, które znajdziesz w naszym kursie języka angielskiego. Jest to najbardziej efektywna metoda, dzięki której zobaczysz jak stopniowanie przydaje nam się w codziennej komunikacji. Łatwiej też opanujesz w ten sposób przymiotniki nieregularne.

Ćwiczenia – stopniowanie przymiotników

 1. Wstaw przymiotniki w stopniu wyższym (comparative)
  1. This book is __________ than that one. (interesting)
  2. She is __________ than her brother. (tall)
  3. The blue shirt is __________ than the red one. (expensive)
  4. The weather today is __________ than yesterday. (hot)
  5. My sister is __________ at playing the piano than I am. (good)
 2. Wstaw przymiotniki w stopniu najwyższym (superlative)
  1. He is very strong. (strong)
  2. This is an easy question. (easy)
  3. The red dress is expensive. (expensive)
  4. That movie is interesting. (interesting)
  5. This is a big house. (big)
 3. Wybierz odpowiednią formę (stopień wyższy lub najwyższy) przymiotnika
  1. Elephants are ____________ (big) than dogs
  2. This is the ____________ (beautiful) painting I’ve ever seen.
  3. His car is ____________ (fast) than mine.
  4. English is ____________ (difficult) than Spanish.
  5. She is ____________ (intelligent) person in our class.

Klucz odpowiedzi

 1. This book is more interesting than that one.
 2. She is taller than her brother.
 3. The blue shirt is more expensive than the red one.
 4. The weather today is hotter than yesterday.
 5. My sister is better at playing the piano than I am.
 1. He is the strongest.
 2. This is the easiest question.
 3. The red dress is the most expensive.
 4. That movie is the most interesting.
 5. This is the biggest house.
 1. Elephants are bigger than dogs.
 2. This is the most beautiful painting I’ve ever seen.
 3. His car is faster than mine.
 4. English is more difficult than Spanish.
 5. She is the most intelligent person in our class.

Dodaj komentarz