29 kwietnia, 2024

Przyimki z Genitivem w języku niemieckim. Tabela i dużo przykładów.

by Maja Latawiec

Genitiv to najrzadziej występujący przypadek z jezyku niemieckim, ale potrzebujesz go wyrażania własności lub przynależności. Odpowiada on polskiemu dopełniaczowi i odpowiada na pytanie ’wessen?’ (czyj/czyja/czyje).

Przyimki łączące się z dopełniaczem (Genitiv) to: anhand, anlässlich, infolge, staat, anstaat, aufgrund, trotz, während, wegen. Oznacza to, że po użyciu tych przyimków powinieneś użyć rzeczownika lub zaimka w dopełniaczu (choć w mowie potocznej zdarza się, że są używane też z celownikiem).

Przyimek „anhand” (na podstawie)

anhandna podstawie
anhand vieler Beispielena podstawie wielu przykładów
Anhand vieler Beispiele erkennt man die Wahrheit.Prawdę można rozpoznać na podstawie wielu przykładów.
anhand der Bilderna podstawie obrazków
Anhand der Bilder erklären wir die Funktionen.Na podstawie obrazków do wyjaśnimy funkcje.

Przyimek „anlässlich” (z okazji)

anlässlichz okazji
anlässlich der goldenen Hochzeitz okazji złotej rocznicy ślubu
Anlässlich der goldenen Hochzeit wurden wir eingeladen.Zostaliśmy zaproszeni z okazji złotej rocznicy ślubu.
anlässlich dieses Festesz okazji tego wydarzenia
Anlässlich dieses Festes veranstalten wir eine Party.Organizujemy przyjęcie z okazji tego wydarzenia.

Przyimek „aufgrund” (na skutek)

aufgrundna skutek
aufgrund des starken Schneefallsna skutek silnych opadów śniegu
Aufgrund des starken Schneefalls fällt der Unterricht aus.Na skutek silnych opadów śniegu, lekcje zostały odwołane.
aufgrund des Vertragsna podstawie umowy
Aufgrund des Vertrags habe ich Recht.Mam rację na podstawie umowy.
aufgrund des Beschlussesna podstawie decyzji
Aufgrund des Beschlusses erhalte ich mehr Geld.Otrzymam więcej pieniędzy na podstawie tej decyzji.

Przyimek „infolge” (w wyniku)

infolgew wyniku
infolge des Unfallsw wyniku wypadku
Infolge des Unfalls bin ich krank.Jestem chory w wyniku wypadku.
infolge der Krisew wyniku kryzysu
Infolge der Krise haben wir kein Geld.Nie mamy pieniędzy w wyniku kryzysu.

Przyimek „statt” (zamiast)

stattzamiast
statt meines Vaterszamiast mojego ojca
Statt meines Vaters kommt meine Mutter.Moja matka przyjeżdża zamiast mojego ojca.
statt des Kaffeeszamiast kawy
Statt des Kaffees trinke ich lieber Tee.Zamiast kawy wolę herbatę.

Przyimek „trotz” (mimo, pomimo)

trotzmimo, pomimo
trotz des Regenspomimo deszczu
Trotz des Regens gehen wir spazieren.Idziemy na spacer pomimo deszczu.
trotz der Krisepomimo kryzysu
Trotz der Krise geht es uns gut.Pomimo kryzysu radzimy sobie dobrze.
trotz des Regenspomimo deszczu
Trotz des Regens arbeitet er draußen.Pomimo deszczu pracuje na zewnątrz.

Przyimek „während” (podczas)

währendpodczas
während des Filmspodczas filmu
Wir haben viel gelacht während des Films.Śmialiśmy się dużo podczas filmu.
während meines Urlaubspodczas wakacji
Während meines Urlaubs habe ich viel gelesenDużo czytałem podczas wakacji

Przyimek „wegen” (z powodu)

wegenz powodu
wegen des Verkehrsz powodu korków
Ich konnte wegen des Verkehrs nicht kommen.Nie mogłem przyjść z powodu korków.
wegen der Krankheitz powodu choroby
Sie konnte wegen der Krankheit nicht kommen.Nie mogła przyjechać z powodu choroby.
wegen schlechten Wettersz powodu złej pogody
Wegen schlechten Wetters bleibe ich zu Hause.Zostaję w domu z powodu złej pogody.

Jeżeli chcesz dowiedzieć się więcej na temat przyimków w języku niemieckim, albo przypadków (Dativ, Akkusativ, Genitiv), zapraszamy do naszych innych artykułów w sekcji “Nauka niemieckiego”.

Najlepszą metodą nauki użycia przyimków z dopełniaczem (Genitivem) jest zapamiętywanie fraz i zdań. Po kilku powtórkach twój mózg zacznie „czuć”, który przypadek jest poprawny.

Dodaj komentarz