29 kwietnia, 2024

Przyimki z Dativem w języku niemieckim. Tabela i dużo przykładów.

by Maja Latawiec

Dativ w niemieckim to odpowiednik naszego celownika. Odpowiada na pytania:

  • wem? (komu), 
  • was? (czemu) 
  • oraz wo? (gdzie). 

Przyimki łączące się z celownikiem (Dativ) to: aus, bei, mit, nach, seit, von, zu, gegenüber. W tym przypadku również najlepiej jest wkuć tę sekwencję na pamięć i powtórzyć sobie w pamięci za każdym razem gdy masz wątpliwości jakiego przypadku użyć.

Kiedy używasz tych przyimków w zdaniu, powinieneś użyć następującego po nich rzeczownika lub zaimka w celowniku. Zobacz do tabelki poniżej:

ausz
aus dem Gartenz ogrodu
Die Blumen sind aus dem Garten.Kwiaty są z ogrodu.
aus dem Haus
Sie geht um 9:00 Uhr aus dem Haus.
aus der Flasche
Er trinkt Cola aus der Flasche.
beiu, przy, koło
bei unseren Freundenu naszych przyjaciół
Wir sind bei unseren Freunden.Jesteśmy u naszych przyjaciół.
mitz
mit ihrer Schwesterze swoją siostrą
Sie geht mit ihrer Schwester einkaufen.Ona idzie na zakupy ze swoją siostrą.
mit dem Busautobusem
Er fährt mit dem Bus.Podróżuje autobusem.
mit dem Kulidługopisem
Ich schreibe mit dem Kuli.Piszę długopisem.
nachpo, do
nach der Schulepo szkole
Die Kinder spielen nach der Schule im Park.Dzieci bawią się po szkole w parku.
nach dem Essenpo jedzeniu
Nach dem Essen schlafe ich ein bisschen.Po jedzeniu trochę się przespałem.
seitod (w kontekście czasu)
seit einem Jahrod roku
Ich lerne seit einem Jahr Deutsch.Uczę się niemieckiego od roku.
seit einem Monatod miesiąca
Seit einem Monat wohne ich in Dresden.Mieszkam w Dreźnie od miesiąca.
vonod
von mirode mnie
Das Geschenk ist von mir.Prezent jest ode mnie.
von dem Arztod lekarza
Sie kommt gerade von dem Arzt.Właśnie wróciła od lekarza.
zudo
zu meinem Arztdo mojego lekarza
Ich gehe zu meinem Arzt.Idę do mojego lekarza.
zu meinen Elterndo domu moich rodziców
Wir fahren zu meinen Eltern.Jedziemy do domu moich rodziców.
gegenüber naprzeciwko 
gegenüber dem Bahnhofnaprzeciwko dworca
Das Restaurant ist gegenüber dem Bahnhof.Restauracja jest naprzeciwko dworca.

Jeżeli chcesz dowiedzieć się więcej na temat przyimków w języku niemieckim, albo przypadków (Dativ, Akkusativ, Genitiv), zapraszamy do naszych innych artykułów w sekcji “Nauka niemieckiego”.

Najlepszą metodą nauki użycia przyimków z biernikiem (Akkusativ) jest zapamiętywanie fraz i zdań. Po kilku powtórkach twój mózg zacznie „czuć”, który przypadek jest poprawny.

Dodaj komentarz