29 kwietnia, 2024

Użycie i przykłady Genitivu w języku niemieckim. Przyimki wymagające użycia Genitivu.

by Mateusz Wiącek

Genitiv pełni funkcję równoważną polskiemu dopełniaczowi. Jest to najrzadziej używany przypadek. Odpowiada na pytanie 'wessen?’ (czyj/czyja/czyje) i służy do wyrażania własności lub przynależności.

Wyrażanie przynależności

Genitivu używamy do wskazania właściciela lub autora danego przedmiotu, decyzji lub pomysłu itd. (np. Das Auto des Lehrers – samochód nauczyciela). 

W Genitivie rodzajniki der i das zmieniaj na des, ein na eines i kein na keines. Rodzajnik die zmieniaj na der, eine na einer, a keine na keiner. Specyficzną cechą Genitivu jest dodawanie końcówki „-s” do rzeczowników rodzaju męskiego i nijakiego. Zobacz na poniższe przykłady:

das Haus des Vatersdom ojca
der Schatz des Meeresskarb morza
der Ball des Kindespiłka dziecka
das Zimmer des Nachbarnpokój sąsiada
die Regeln der Lehrerinzasady nauczycielki
die Arbeit des Mannespraca męża
der Computer meines Bruderskomputer mojego brata
der Hund ihrer Schwesterpies jej siostry
der Ball seines Kindespiłka jego dziecka
das Haus meiner Mutterdom mojej mamy
das Auto meines Bruderssamochód mojego brata

Przyimki wymagające użycia Genitivu

Genitiv występuje zawsze po określonych przyimkach: während (podczas), wegen (z powodu), trotz (pomimo), aufgrund (na skutek), anstelle (zamiast), anstatt (zamiast). Spójrz na te przykłady:

während des Filmspodczas filmu
Wir haben viel gelacht während des Films.Śmialiśmy się dużo podczas filmu.
wegen des Verkehrsz powodu korków
Ich konnte wegen des Verkehrs nicht kommen. Nie mogłem przyjść z powodu korków.
trotz des Regenspoimo deszczu
Trotz des Regens gehen wir spazieren.Idziemy na spacer mimo deszczu.
aufgrund des schlechten Wettersz powodu złej pogody.
Sie fuhren nach Hause aufgrund des schlechten Wetters.Wrócili do domu z powodu złej pogody.
anstelle einer Pizzazamiast pizzy
Ich esse einen Salat anstelle einer Pizza.Zamiast pizzy jem sałatkę.
Anstatt einer Blumezamiast kwiatka
Anstatt einer Blume gab er ihr einen Kuss.Zamiast kwiatka, dał jej buziaka.

Współcześnie Genitiv nie jest tak powszechnie używany, jak kiedyś. W wielu przypadkach w mowie potocznej zostaje zastąpiony przez Dativ. Niemniej jednak nadal ma swoje zastosowania i warto być zaznajomionym z jego funkcją i i umieć się nim posługiwać.

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej na temat przypadków w języku niemieckim, takich jak Dativ czy Akkusativ, przeczytaj nasz artykuł “Przypadki w języku niemieckim”.

Dodaj komentarz