29 kwietnia, 2024

Przyimki niemieckie z Akkusativem lub Dativem (Wechselpräpositionen). Lista i dużo przykładów.

by Maja Latawiec

Niektóre przyimki określające miejsce w języku niemieckim nie są wierne jednemu przypadkowi. Są to tak zwane przyimki zmienne, czyli Wechselpräpositionen. W zależności od kontekstu łączą się z biernikiem (Akkusativ) lub celownikiem (Dativ). Do tej grupy należą:

anprzy, na (w pionie)
aufna (w poziomie)
hinterza
inw
nebenobok
unterpod
übernad
vorprzed
zwischenpomiędzy

Przypadki te często występują razem z czasownikami: stehen (stać), stellen (stawiać), sitzen (siedzieć), setzen (siadać), liegen (leżeć), legen (kłaść), hängen (wisieć/wieszać). Zauważ, że niektóre z nich wiążą się z ruchem, a inne nie. 

Dla przykładu porównajmy czasownik setzen oraz sitzen. Setzen (siadać) wiąże się z ruchem, jakąś interakcją, sitzen (siedzieć) natomiast nie wyraża żadnego ruchu. 

Dzięki temu jesteśmy w stanie określić, którego przypadku powinniśmy użyć.

  • Czasowniki wyrażające ruch łączą się z Akkusativem, np.: stellen (stawiać), legen (kłaść).
  • Czasowniki określające położenie (nic się nie przemieszcza, przedmioty/osoby stoją w miejscu) łączą się z Dativem, np.: stehen (stać), liegen (leżeć).

Przyimek “an”: przykładowe zdania

Das Bild hängt an der Wand.Obraz wisi na ścianie.
Ich hänge das Bild an die Wand.Wieszam obraz na ścianę.
Die Blumen stehen am (an+dem) Fenster.Kwiaty stoją przy oknie.
Ich stelle die Blumen ans (an+das) Fenster.Stawiam kwiaty przy oknie.

Przyimek “auf”: przykładowe zdania

Das Buch liegt auf dem Tisch.Książka leży na stole.
Ich lege das Buch auf den Tisch. Kładę książkę na stół.
Der Vater sitzt auf dem Sofa.Tata siedzi na sofie. 
Ich setze mich neben ihn auf das Sofa.Usiądę na sofie obok niego. 

Przyimek “hinter”: przykładowe zdania

Der Stuhl steht hinter dem Schrank.Krzesło stoi za szafą.
Ich stelle den Stuhl hinter den Schrank. Stawiam krzesło za szafą.
Anna sitzt hinter ihm.Anna siedzi za nim.
Anna setzt sich hinter ihn.Anna siada za nim.

Przyimek “in”: przykładowe zdania

Die Blumen stehen in der Vase.Kwiaty są w wazonie.
Ich stelle die Blumen in die Vase. Wkładam kwiaty do wazonu. 
Ich liege im (in+dem) Bett. Leżę w łóżku. 
Ich gehe ins (in+das) Bett.Idę do łóżka.

Przyimek “neben”: przykładowe zdania

Tom sitzt neben dem Weihnachtsbaum. Tom siedzi obok choinki. 
Setz dich neben den Weihnachtsbaum!Usiądź obok choinki!
Das Poster hängt neben dem Bücherregal. Plakat wisi obok półki na książki. 
Ich hänge das Poster neben das Bücherregal.Wieszam plakat obok półki na książki.

Przyimek “unter”: przykładowe zdania

Die Tasche liegt unter dem Tisch.Torba leży pod stołem.
Ich lege die Tasche unter den Tisch.Kładę torbę pod stół.
Meine Jacke hängt unter deiner.Moja kurtka wisi pod twoją.
Ich hänge meine Jacke unter deine.Wieszam moją kurtkę pod twoją.

Przyimek “über”: przykładowe zdania

Das Poster hängt über der Tür.Plakat wisi nad drzwiami.
Ich hänge das Poster über die Tür.Wieszam plakat nad drzwiami.
Über dem Tisch hängt ein schönes Gemälde.Nad stołem wiszą piękne obrazy.
Ich hänge das schöne Gemälde über den Tisch.Wieszam piękne obrazy nad stołem. 

Przyimek “vor”: przykładowe zdania

Mein Fahrrad steht vor dem Haus.Rower stoi przed domem.
Ich stelle mein Fahrrad vor das Haus.Stawiam rower przed domem.
Die Katze sitzt vor dem Fenster und beobachtet die Vögel.Kot siedzi przed oknem i obserwuje ptaki.
Die Katze setzt sich vor das Fenster, um die Vögel zu beobachten. Kot siada przed oknem żeby pooglądać ptaki. 

Przyimek “zwischen”: przykładowe zdania

Die Katze liegt zwischen den Stühlen.Kot leży między krzesłami.
Die Katze läuft zwischen die Stühle. Kot biegnie między krzesłami.
Die Lampe steht zwischen den beiden Fenstern.Lampa stoi pomiędzy dwoma oknami.
Ich stelle die Lampe zwischen die beiden Fenster.Stawiam lampę pomiędzy dwoma oknami.

Czy teraz rozumiesz, dlaczego rodzajnik różni się w zdaniach: Das Bild hängt an der Wand (Obraz wisi na ścianie), a Ich hänge das Bild an die Wand (Wieszam obraz na ścianę)?

Jeżeli chcesz dowiedzieć się więcej na temat przyimków w języku niemieckim, albo przypadków (Dativ, Akkusativ, Genitiv), zapraszamy do naszych innych artykułów w sekcji “Nauka niemieckiego”.

Dodaj komentarz