26 kwietnia, 2024

Koniugacja czasowników niemieckich

by Maja Latawiec

Wszystkie czasowniki w języku niemieckim składają się z dwóch części: tematu i końcówki. Temat jest niezmienną częścią czasownika, a końcówka zmienia się w zależności od osoby i liczby. Czasowniki w formie bezosobowej, czyli w postaci, w której występują w słowniku, mają końcówkę –en.

Jedną z podstawowych rzeczy, których musisz nauczyć się, aby poprawnie odmienić czasownik, jest to jakie końcówki przyjmują poszczególne osoby. Większość czasowników niemieckich odmienia się regularnie. Oznacza to, że odejmujemy końcówkę bezokolicznika –en i w jej miejsce dodajemy odpowiednią końcówkę osobową. Spójrz na tabelę poniżej:

Niemiecki
ich (ja)-e
du (ty)-st
er/sie/es (on/ona/ono)-t
wir (my)-en
ihr (wy)-t
sie/Sie (oni/Państwo)-en

Przyjrzyjmy się temu dokładniej na przykładzie czasownika lernen (uczyć się). Jego tematem jest lern-, a końcówką –en. Teraz odmienimy ten czasownik przez osoby. Zwróć uwagę na to, że temat się nie zmienia, a końcówkę dodajemy według powyższej tabeli.

Niemiecki
ichlerne
dulernst
er/sie/eslernt
wirlernen
ihrlernt
sie/Sielernen

Czasami w odmianie czasownika może występować drobna nieregularność. Bez niej niektóre czasowniki byłyby bardzo trudne do wymówienia. Na przykład czasownik atmen (oddychać) dla 2 osoby liczby pojedynczej brzmiałby atmst a dla 3 osoby atmt.

Aby ułatwić wymowę w takich przypadkach czasowniki, których temat kończy się na -d, -t, -tm, -chn, -ffn otrzymują w 2 i 3 osobie liczby pojedynczej i 2 osobie liczby mnogiej końcówkę rozszerzoną o samogłoskę -e. Zobacz na przykładzie czasownika atmen:

Niemiecki
ichatme
duatmest
er/sie/esatmet
wiratmen
ihratmet
sie/Sieatmen

Inne czasowniki odmieniające się według tej zasady to np.: arbeiten (pracować), antworten (odpowiadać), warten (czekać), öffnen (otwierać), zeichnen (liczyć), finden (znaleźć).

Więcej informacji na temat czasowników niemieckich znajdziesz w naszych artykułach “Czasowniki niemieckie z odmianą” oraz o czasownikach modalnych i czasownikach nieregularnych.

Dodaj komentarz