5 kwietnia, 2024

Język jest wrodzony: Natywizm i Noam Chomsky (1950)

by Mateusz Wiącek

Chomsky nie tylko zdefiniował typy gramatyczne, ale także wniósł znaczący wkład w zrozumienie języka z perspektywy kognitywnej i teoretycznej. 

W 1950 roku Chomsky zaproponował nowy sposób myślenia o przyswajaniu języka i przeciwstawił go behawioryzmowi Skinnera. Ludzie nabywają język poprzez nieświadome przechowywanie informacji w mózgu, które mogą być później wykorzystywane do wielu rodzajów komunikacji pisemnej i ustnej. Zdolność do nauki języków jest wrodzoną umiejętnością, która składa się z dwóch części:

  • Urządzenie do akwizycji języka (ang. Language acquisition device – LAD) jest hipotetycznym mechanizmem poznawczym lub strukturą umysłową. Jest częścią ogólnego systemu poznawczego i wrodzonej zdolności do przyswajania języka. 
  • Gramatyka uniwersalna (ang. Universal Grammar – UG) odnosi się do wrodzonych zasad językowych lub struktur wspólnych dla wszystkich języków ludzkich, takich jak biologiczne kategorie gramatyczne (takie jak rzeczowniki lub czasowniki), które ułatwiają cały proces rozwoju języka u dzieci i ogólne przetwarzanie języka u dorosłych. Urządzenie do akwizycji języka umożliwia skuteczne działanie gramatyki uniwersalnej.

Pomyśl o tym jak o gramofonie. LAD jest igłą, podczas gdy UG jest płytą winylową. 

W tym ujęciu język zasadniczo różni się od rzeczy kulturowej, takiej jak jedzenie nożem i widelcem. Język jest tak samo nieodłączny dla ludzi, jak chodzenie na dwóch nogach. 

Jest to tak zwana teoria natywizmu.

Dodaj komentarz