5 kwietnia, 2024

Motywacja i wyznaczanie celów: Dan Ariely (2008)

by Mateusz Wiącek

Dan Ariely to izraelsko-amerykański ekonomista behawioralny znany ze swoich badań nad irracjonalnymi zachowaniami i podejmowaniem decyzji. Ariely opublikował w 2008 roku książkę Predictably Irrational: The Hidden Forces That Shape Our Decisions. Książka ta bada różne sposoby, w jakie jednostki konsekwentnie dokonują irracjonalnych wyborów i decyzji. 

W kontekście motywacji i wyznaczania celów, jego główne wnioski są następujące:

  • Wyznaczanie ambitnych celów: wyznaczanie wysokich, ambitnych celów może prowadzić do zwiększonego wysiłku, silniejszej motywacji i ostatecznie lepszych wyników.
  • Dzielenie celów: podziel większe cele na mniejsze, łatwiejsze do wykonania zadania. Takie podejście sprawia, że ogólny cel wydaje się mniej przytłaczający i daje poczucie, że robisz postępy z każdym ukończonym celem cząstkowym.
  • Zrozumienie swojej motywacji: osobiste motywacje są bardzo ważne. Zidentyfikowanie tych powodów stojących za celem może pomóc uczniom w skupieniu i zaangażowaniu się, zwłaszcza w obliczu wyzwań lub niepowodzeń. 
  • Elastyczne planowanie: należy pamiętać, że nieoczekiwane przeszkody mogą i będą się pojawiać, więc trzeba zachować elastyczność w planowaniu. Bycie elastycznym pozwala na wprowadzanie zmian bez całkowitej rezygnacji z dążenia do celu.

W przypadku nauki języka oznacza to, że aby odnieść sukces, musisz być wewnętrznie zmotywowany i włożyć wysiłek w planowanie i wyznaczanie celów.

Odkrycia Ariely’ego podważyły konwencjonalną mądrość, że wyznaczanie realistycznych lub łatwych celów jest najbardziej skutecznym podejściem. Zostało to przyjęte jako podstawowa część praktyk Google w zakresie zarządzania i wyznaczania celów i zostało sformalizowane pod nazwą „Cele i kluczowe wyniki” (ang. Objectives and Key Results – OKR).

“Celuj w księżyc, bo nawet jeśli nie trafisz, będziesz między gwiazdami”.

Dodaj komentarz