19 czerwca, 2023

Liczebniki główne (cardinal numbers) i porządkowe (ordinal numbers) w języku angielskim

by Anna Zielazny
Liczebniki główne (cardinal numbers) i porządkowe (ordinal numbers) w języku angielskim

Zagadnienie związane z liczbami pojawia się niemal na samym początku nauki każdego języka. Poznaj cyfry i liczebniki angielskie dzięki temu przewodnikowi. Nauka angielskiego stanie się znacznie prostsza, jeżeli opanujesz konieczne podstawy. W naszym artykule znajdziesz też przykłady zdań z liczebnikami głównymi, czyli tzw. cardinal numbers, które pomogą ci lepiej zapamiętać liczby. 

Pierwsze trzy liczebniki w języku angielskim zna niemal każdy, a więc one, two, three – let’s start

Liczby po angielsku – dlaczego należy je znać? 

Znajomość liczebników jest podstawą podczas nauki języka obcego. Pomagają ci one odpowiedzieć na pytanie „ile” oraz „który z kolei”, a więc są niezbędne w sytuacjach z życia wziętych. Przydadzą ci się podczas robienia zakupów, opisywania rzeczywistości, a nawet podczas wyrażania opinii na jakiś temat. W przypadku liczebników porządkowych, możesz także opisać wyniki zawodów sportowych, itp. 

Liczebniki angielskie od 1 do 12 

Dokładnie opanuj te podstawowe liczebniki, ponieważ będą one stanowiły bazę do tworzenia kolejnych liczb. 

LiczbaNazwa (po angielsku)
1one
2two
3three
4four
5five
6six
7seven
8eight 
9nine
10ten
11eleven
12twelve

Liczebniki w języku angielskim od 13 do 19 

W przypadku tych liczebników, zasada ich tworzenia jest dość prosta. Wystarczy, że do nazwy liczebników od trzy (three) do dziewięć (nine) dodasz końcówkę -teen. To niejako odpowiednik polskiego -naście. Zwróć szczególną uwagę na liczbę 13 i 15 – zachodzi w nich dodatkowa modyfikacja. 

LiczbaNazwa (po angielsku)
13thirteen
14fourteen
15fifteen
16sixteen
17seventeen
18eighteen
19nineteen 

Naucz się wszystkich liczb, powtarzając je! W aplikacji Taalhammer w nauce wspiera cię algorytm Spaced Repetition. Dzięki niemu twoje powtórki mają większy sens, to co idzie ci słabiej, pojawia się częściej, to co już opanowałeś, będzie pokazywane tylko co jakiś czas.

Liczebniki po angielsku od 20 do 99 

Nazwy dziesiątek w język angielskim powstają przez dodanie końcówki –ty do członów podstawowych liczebników z końcówką –teen. Końcówka ta jest odpowiednikiem polskiego –dzieści i –dziesiąt. Zwróć szczególną uwagę na liczbę 40 – tutaj fourteen gubi literę o, a więc zamiast fourty, jest forty

LiczbaNazwa (po angielsku)
20twenty
30thirty
40forty
50fifty
60sixty
70seventy
80eighty
90ninety

Aby stworzyć liczebnik złożony, wystarczy, dodać do dziesiątki liczbę pojedynczą. Pamiętaj, że powinien się między nimi znaleźć myślnik. Spójrz na przykłady: 

LiczbaNazwa (po angielsku)
21twenty-one 
34thirty-four 
45forty-five
56fifty-six 
67sixty-seven 
74seventy-four 
88eighty-eight 
99ninety-nine

Liczebniki główne w języku angielskim – duże liczby 

Wiesz już, jak wyglądają liczby angielskie od 1 do 20 i liczby dziesiętne. Teraz nadszedł czas na jeszcze wyższe liczby. 

Spójrzmy najpierw na setki: 

LiczbaNazwa (po angielsku)
100one hundred / a hundred
200two hundred
300three hundred
400four hundred

I tak dalej. Być może zauważyłeś, że do słowa hundred nie dodajemy końcówki –s, nawet jeżeli mowa jest o kilku setkach. Wyjątek będzie stanowić sytuacja, kiedy chcemy powiedzieć, że coś było w setkach, na przykład setki ludzi przyszły na protest. Spójrz: 

PolskiAngielski
Setki ludzi wzięło udział w proteście. Hundreds of people attended the protest. 
Dwieście osób wzięło udział w proteście. Two hundred people attended the protest.
Sylwetki kilku osób idących w jednym kierunku. Jedna z osób trzyma plakat z napisem "enough".

Jeżeli chcesz nauczyć się wyrażać liczby w tysiącach, spójrz poniżej:

LiczbaNazwa (po angielsku)
1000one thousand / a thousand
2000two thousand
3000three thousand

I tak dalej. Także i w tym przypadku nie dodajemy końcówki –s.

W przypadku milionów i miliardów obowiązują takie same zasady ich tworzenia, jak w przypadku setek i tysięcy. 

LiczbaNazwa (po angielsku)
1 000 000one/a million
1 000 000 000one/a billion (miliard)

Jak widzisz w języku angielskim liczebniki, które opisują wysokie liczby, nie są trudne do utworzenia.  

Duże liczby w języku angielskim odczytuje się w takiej samej kolejności, jak w języku polskim. Różnicą jest to, że między setkami a dziesiątkami dodaje się słówko and (i):

LiczbaNazwa (po angielsku)
167one hundred and sixty-seven
1256one thousand, two hundred and fifty-six 
45 670forty-five thousand, six hundred and seventy
1 500 056one million, five hundred thousand and fifty-six
7 000 000 162seven billion, one hundred and sixty-two

Przykłady zdań z liczebnikami głównymi

AngielskiPolski
She won two-and-a-half million in a lottery.Wygrała dwa i pół miliona na loterii. 
She only had two sons.Miała tylko dwóch synów. 
When you are thirty-five, you start seeing the world differently.Kiedy masz 35 lat, zaczynasz widzieć świat inaczej. 
The highest peak is one thousand and fifty-six metres high. Najwyższy szczyt ma tysiąc pięćdziesiąt sześć metrów. 
My father is sixty-six. Mój ojciec ma sześćdziesiąt sześć lat. 
This costs one hundred and fifty euros. It’s a bit too expensive. To kosztuje sto pięćdziesiąt euro. Jest nieco zbyt drogie. 

Liczebniki porządkowe (ordinal numbers) – czym są?

Liczebniki porządkowe służą do odpowiadania na pytanie „który z kolei”. Będą ci potrzebne, jeżeli chcesz podać kolejność czegoś, na przykład wyniki zawodów sportowych, powiedzieć datę, podać coś w ułamkach, a także wtedy, kiedy chcesz podać imiona papieży lub władców. 

Spójrz na przykładowe zdania z datami: 

AngielskiPolski
He was born on the seventh of July. Urodził się siódmego czerwca. 
World War II began on the first of September 1939. Druga Wojna Światowa zaczęła się pierwszego września 1939 roku. 

Pierwsze trzy liczebniki porządkowe odbiegają od reguły tworzenia liczebników porządkowych i trzeba je po prostu zapamiętać: 

AngielskiPolski
first (1st)pierwszy
second (2nd)drugi
third (3rd)trzeci

Wszystkie pozostałe liczebniki porządkowe tworzy się poprzez dodanie do liczebnika głównego końcówki -th. Jeżeli liczebnik dziesiętny kończy się na –y, końcówkę należy zmienić na -ieth. Liczby porządkowe można też zapisywać w skrócie, dodając do liczby lub cyfry -th

AngielskiPolski
fourth (4th)czwarty
fifth (5th)piąty
sixth (6th)szósty
seventh (7th)siódmy 
eighth (8th)ósmy
ninth (9thdziewiąty
tenth (10th)dziesiąty

Podobnie tworzy się wyższe liczebniki. Należy jednak pamiętać, że ze złożeniem first, second i third, końcówka musi im odpowiadać. 

AngielskiPolski
eleventh (11th)jedenasty
twenty-first (21st)dwudziesty pierwszy 
forty-second (42nd)czterdziesty drugi
hundred and fourth (104th)sto czwarty
thousandth (1000th)tysięczny
two thousand and twenty-first (2021st)dwutysięczny dwudziesty pierwszy

Przykłady zdań z liczebnikami porządkowymi 

AngielskiPolski
It was the first time I saw him.To był pierwszy raz, kiedy go zobaczyłem. 
John Paul the Second was the first non-Italian pope.Jan Paweł Drugi był pierwszym nie włoskim papieżem.
I need to do it by the sixth of October.Muszę to zrobić przez szóstym października. 
Add a quarter of a cup of flour.Dodaj jedną czwartą szklanki mąki. 

Dodatkowe słownictwo, które warto znać, aby biegle znać liczebniki angielskie 

Bez względu na to, jakiego języka się uczysz i jakie metody do tego wybierzesz, będziesz musiał zapamiętać tysiące słów. Więcej o tym w tym artykule.

AngielskiPolski
percentprocent 
She was 100% sure she had passed the exam.Była w 100% pewna, że zdała egzamin. 
pointpunkt 
She needed two extra points to pass the exam.Potrzebowała dwóch dodatkowych punktów, aby zdać egzamin. 

Jak nauczyć się liczebników w języku angielskim?

Ucząc się liczebników w obcym języku po raz pierwszy, możesz czuć się nieco zagubiony. Z pewnością musisz zapamiętać ich nazwy, ale zamiast zakuwać je jedna po drugiej, naucz się ich ze zdań. Na naszej stronie znajdziesz wiele ćwiczeń, które pomogą ci lepiej i efektywniej zapamiętać nazwy liczebników. Co więcej, poprzez metodę uczenia się całymi zdaniami, zapamiętasz dodatkowe słownictwo, a także nauczysz się poprawnie konstruować zdania. 

Każdy z nas uczy się w inny sposób. Poznaj różne metody nauki języka angielskiego i wybierz tą, która najbardziej ci odpowiada. Im szybciej i lepiej zapamiętasz liczebniki w języku angielskim, tym łatwiej będzie ci przejść do kolejnych tematów. Dlatego już dziś zacznij naukę z Taalhammerem!

Dodaj komentarz