18 kwietnia, 2024

Nauka języków przy użyciu komputera (CALL)

by Mateusz Wiącek

Nauka języków ewoluowała na przestrzeni lat, a jednym z istotnych postępów jest komputerowe wspomaganie nauki języków, także zwana CALL (z ang. Computer Assisted Language Learning ). W tym podejściu technologia, tak jak komputery, jest wykorzystywana do wspomagania nauczania i uczenia się języków. Prześledźmy, o co dokładnie chodzi w CALL i jak ewoluował na przestrzeni czasu.

Początki i Ewolucja

CALL sięga lat 60., kiedy to głównie ograniczała się do uniwersytetów, gdzie programy komputerowe były rozwijane na dużych komputerach głównframe’owych. Początkowo znana jako Komputerowe Wspomaganie Nauki Języka (CALI), CALL zyskała dominację w początkach lat 80. Wczesne programy CALL skupiały się głównie na nauczaniu programowanym, ale z czasem poszerzyły swój zakres, obejmując technologie multimedialne i komunikacyjne.

Jak działa CALL

W typowych programach CALL uczniowie współdziałają z komputerowo generowanymi bodźcami, które mogą obejmować tekst, obrazy, dźwięk i wideo. Uczniowie reagują, wpisując, klikając, dotykając ekranu, a nawet mówiąc do mikrofonu. Komputer następnie udziela odpowiedzi na reakcje ucznia, często zawierając analizę i sugestie poprawy.

Kontrowersje i Podejścia

Stopień, w jakim komputery mogą analizować błędy uczniów, jest przedmiotem debaty. Niektórzy wierzą w potencjał sztucznej inteligencji (AI) do opracowania inteligentnych programów CALL, podczas gdy inni są sceptyczni. Dodatkowo, trwa dyskusja na temat najlepszego podejścia do CALL: metody skoncentrowanej na nauczycielu i opartej na ćwiczeniach, w porównaniu z metodami skoncentrowanymi na uczniu i eksploracji.

Postęp Technologiczny

Postępy w technologii miały duży wpływ na rozwój CALL. Od interaktywnych dysków wideo w latach 80. po komputery osobiste z multimediami (MPCs) w latach 90. i pojawienie się World Wide Web na początku lat 2000., CALL ciągle dostosowuje się do nowych technologii.

Nowoczesne Trendy

W ostatnich latach CALL zaakceptował aplikacje Web 2.0, takie jak podcasty, blogi, wiki i portale społecznościowe do nauczania i uczenia się języków. Inne trendy obejmują wykorzystanie tablic interaktywnych, Środowisk Wirtualnego Nauczania (VLEs, z ang. Virtual Learning Environment) takich jak Moodle, Komputerowego Wspomagania Uczenia się w Terenie (MALL, z ang. Mobile Assisted Language Learning), a także nauczanie w wirtualnych światach, takich jak Second Life.

Integracja i Wpływ

Debata nad normalizacją CALL koncentruje się na jego integracji w codzienne praktyki nauczania. Pomimo trwającej dyskusji, CALL stał się integralną częścią aktywności związanych z nauczaniem i uczeniem się języków na całym świecie. Jest wykorzystywany w centrach medialnych językowych, nauce autonomicznej, nauczaniu zdalnym i nauce tandemowej.

Społeczność i Zasoby

CALL jest wspierane przez różne stowarzyszenia zawodowe na całym świecie, takie jak CALICO, EUROCALL i IALLT. Te stowarzyszenia regularnie publikują czasopisma i dostarczają zasobów oraz wsparcia dla nauczycieli języków zainteresowanych integrowaniem technologii w ich praktyki nauczania.

Podsumowując, komputerowe wspomaganie nauki języka zrewolucjonizowało nauczanie i uczenie się języków poprzez wykorzystanie potęgi technologii. Od skromnych początków do integracji w nowoczesnym kształceniu językowym, CALL nadal ewoluuje, dostarczając innowacyjnych narzędzi i metod zarówno dla uczniów, jak i nauczycieli języków.

Dodaj komentarz