5 kwietnia, 2024

Konstruktywizm: Jean Piaget i dlaczego język jest modelem mentalnym (1973)

by Mateusz Wiącek

Jean Piaget jest znany ze swoich teorii dotyczących zmian w rozwoju poznawczym, które zachodzą, gdy przechodzimy od niemowlęctwa do dorosłości. Dzieci przetwarzają informacje w inny sposób niż dorośli.

W 1973 roku Piaget zaproponował nowy sposób myślenia o języku i jego przyswajaniu , przeciwstawiając go natywistycznej teorii Chomsky’ego. Zgodnie z tą teorią, dziecięca koncepcja słowa różni się od koncepcji osoby dorosłej, a dziecko przechodzi przez różne etapy, które kończą się zrozumieniem przez osobę dorosłą. 

  • Rozwój poznawczy wynika z interakcji między wrodzonymi zdolnościami (natura) a wpływami środowiskowymi (wychowanie).
  • Rozwój poznawczy dziecka to nie tylko zdobywanie wiedzy; dziecko musi rozwinąć lub skonstruować mentalny model świata (który nazywany jest schematem). Uczenie się znaczenia jest tworzone poprzez doświadczenie, a umysł tworzy własną, unikalną rzeczywistość.
  • Uczenie się poprzez zapamiętywanie sztywnych faktów nie jest skuteczne. Konstrukty stają się mocniej zakorzenione w pamięci, gdy kładzie się nacisk na wykorzystanie wcześniej posiadanej wiedzy.

Język jest w całości w umyśle.

Jest to znane jako konstruktywizm.

Dodaj komentarz