5 kwietnia, 2024

PLATO: Pierwszy program do nauki języków (1960)

by Mateusz Wiącek

PLATO (ang. Programmed Logic for Automated Teaching Operations) jest często uważany za pioniera w dziedzinie edukacji komputerowej. Był to komputerowy system nauczania opracowany na Uniwersytecie Illinois w latach 60. ubiegłego wieku. Choć nie był to program specjalnie dedykowany do nauki języków, PLATO zawierał moduły instrukcji językowych w języku hiszpańskim, francuskim, niemieckim, włoskim, rosyjskim i łacińskim.

  • Był on używany głównie w środowiskach edukacyjnych, w tym na uniwersytetach i w instytucjach edukacyjnych.
  • Obejmował one różne rodzaje ćwiczeń, treningów i interaktywnych aktywności. 
  • Posiadał interaktywne interfejsy z natychmiastową informacją zwrotną.

PLATO był nadal używany i rozwijany przez kilka dekad, a systemy i oprogramowanie oparte na PLATO nadal ewoluowały i znajdowały zastosowania w różnych kontekstach.

Dodaj komentarz