6 kwietnia, 2024

Konsolidacja pamięci: Matthew Walker i dlaczego uczymy się podczas snu (2017)

by Mateusz Wiącek

Matthew Walker jest neuronaukowcem i profesorem neuronauki i psychologii na Uniwersytecie Kalifornijskim w Berkeley. Znany jest ze swoich badań nad snem i jego wpływem na ludzkie zdrowie i samopoczucie. Walker przeprowadził szeroko zakrojone badania nad wpływem snu na pamięć, uczenie się i regulację emocjonalną. Jest autorem bestsellerowej książki Why We Sleep i byłym głównym badaczem snu w Google.

Oto jego założenia:

  • Konsolidacja pamięci: Walker podkreśla kluczową rolę snu w konsolidacji pamięci. Podczas różnych etapów snu, szczególnie podczas snu głębokiego (sen wolnofalowy) i snu REM (ang. rapid eye movement – szybki ruch gałek ocznych,), mózg przetwarza i konsoliduje wspomnienia z całego dnia. Proces ten usprawnia uczenie się i pomaga zachować informacje.
  • Uczenie się podczas snu: Chociaż powszechnie wiadomo, że aktywne uczenie się nie występuje podczas snu, Walker omawia koncepcję „pasywnego uczenia się” podczas snu. Obejmuje to ekspozycję na informacje przed snem i fakt, że mózg nadal przetwarza i konsoliduje te informacje podczas snu.

W przypadku nauki języka oznacza to, że przenoszenie słów, kolokacji i innych bloków językowych odbywa się głównie podczas snu innego niż REM. To tutaj informacje są przenoszone z pamięci krótkotrwałej do pamięci długotrwałej.

Ale uczenie się struktur i gramatyki (tj. wzorców) odbywa się w części REM, która jest odpowiedzialna za kreatywne myślenie. Sny doświadczane podczas snu REM mogą przyczyniać się do rozwiązywania problemów i kreatywnego wglądu. Unikalna aktywność mózgu podczas tej fazy może pomóc w tworzeniu nowych połączeń między niepowiązanymi fragmentami informacji.

W przypadku nauki języka oznacza to, że potrzebujesz dobrej higieny snu i regularności, a także możesz rozważyć naukę tuż przed zaśnięciem. Możesz także odtwarzać nagrania w języku obcym podczas snu, aby jeszcze bardziej utrwalić naukę.

Dodaj komentarz