4 kwietnia, 2024

Ferdinand de Saussure: Ojciec językoznawstwa (1857)

by Mateusz Wiącek

Ferdinand de Saussure, urodzony w Szwajcarii w 1857 roku, jest uważany za twórcę nowoczesnego językoznawstwa. Położył on podwaliny pod wiele zmian w językoznawstwie w XX wieku. W wieku 15 lat stał się poliglotą, ponieważ nauczył się greki, francuskiego, niemieckiego, angielskiego i łaciny.

De Saussure jest najbardziej znany z rozróżniania różnych aspektów języka:

  1. Langage to ludzki język, biologiczna zdolność człowieka do mówienia;
  2. Langue odnosi się do języka w sensie konkretnego pojedynczego języka, takiego jak francuski lub niemiecki;
  3. Parole to mówienie, konkretne użycie języka, generowanie rzeczywistych dźwięków.

Zasadniczo patrzył na język w podobny sposób, w jaki jest postrzegany dzisiaj. 
Kurs językoznawstwa ogólnego został po raz pierwszy opublikowany w 1916 roku, trzy lata po śmierci de Saussure’a w 1913 roku. Książka jest kompilacją wykładów de Saussure’a na temat językoznawstwa, wygłoszonych na Uniwersytecie Genewskim w latach 1907-1911.

Dodaj komentarz