10 maja, 2024

Czasowniki regularne w języku niderlandzkim. Odmiana przez wszystkie czasy. Tabele i dużo przykładów.

by Mateusz Wiącek

Czasowniki regularne to znaczna część czasowników w języku niderlandzkim. Są to czasowniki, do których stosujemy powtarzające się reguły i zasady w celu ich odmiany. 

Aby tego dokonać, musimy na początku znaleźć rdzeń w czasowniku a następnie, na podstawie danej reguły, dodać pasującą końcówkę. Jest to ważne, aby utrwalić sobie te wszystkie zasady, ponieważ dopiero wtedy zauważymy, że koniugacja czasownika regularnego jest naprawdę prosta.

Jak znaleźć rdzeń czasownika regularnego

Aby móc odmienić czasownik,  konieczny jest jego rdzeń. Aby to zrobić, potrzebny jest bezokolicznik danego czasownika np. : “werken”. Większość bezokoliczników ma końcówkę “en”. Gdy chcemy uzyskać rdzeń, odejmujemy końcówkę od bezokolicznika.  

 • werken – en = werk 
 • luisteren – en = luister

Gdy bezokolicznik posiada długą samogłoskę (długa samogłoska to samogłoska pisana podwójnie lub w sylabie zamkniętej), musimy pamiętać, że rdzeń także musi mieć długą samogłoskę. Na przykład “lopen” oznacza “chodzić”. W tym przypadku “o” jest długą samogłoską. Gdy spróbujemy wyciągnąć z tego rdzeń na podstawie wcześniejszej teorii, wyjdzie nam “lop”. W takim przypadku musimy podwoić samogłoskę, aby stała się długa, czyli “loop”. Inne przykłady: 

 • koken – kook (gotować)
 • leren – leer (uczyć się) 
 • horen – hoor (słuchać)

Gdy czasownik posiada podwójną spółgłoskę, w rdzeniu znajduje się tylko jedna. Np.: 

 • pakken – pak (pakować) 
 • missen – mis (tęsknić, brakować) 

Jeżeli w bezokoliczniku przed końcówką “en” znajduje się “v” zmieniamy to “f” a w przypadku “z” zamieniamy na “s”. Np: 

 • leven – leef (żyć) 
 • verliezen – verlies (stracić, przegrać)

Odmiana przez czasy

Tak jak wcześniej wspomniałem, czasownik może się odmieniać przez różne kategorie. Zacznijmy od czasu. Teoretycznie mamy tylko trzy czasy: przeszły, teraźniejszy i przyszły. Istnieją jednak “pół-czasy, które powstały poprzez interakcję czasu, aspektu czy nastroju, na przykład wtedy, czy mówimy coś tylko hipotetycznie. 

W sumie mamy osiem czasów: 

NiederlandzkiPolskiAngielski
1Onvoltooid Tegenwoordige Tijdczas teraźniejszy niedokonanyPresent Simple
2Onvoltooid Verledenczas przeszły niedokonanyPast Simple
3Voltooid Tegenwoordige Tijdczas przeszły dokonany złożonyPresent Perfect
4Voltooid Verleden Tijdczas zaprzeszły dokonanyPast Perfect
5Onvoltooid Tegenwoordige Toekomende Tijdczas przyszły prostyFuture Simple
6Voltooid Tegenwoordige Toekomende Tijdczas przyszły złożonyFuture Perfect
7Onvoltooid Verleden Toekomende Tijdtryb warunkowyConditional
8Voltooid Verleden Toekomende Tijdtryb warunkowy złożonyConditional Perfect

Onvoltooid Tegenwoordige Tijd (czyli czas teraźniejszy w niderlandzkim)

W przypadku czasu teraźniejszego (onvoltooid tegenwoordige tijd) czasowniki regularne odmieniamy w następujący sposób: 

PodmiotFormaPrzykład
ik (ja)rdzeń Ik werk.
je/jij/u (ty, Pan/Pani)rdzeń + tJe werkt.
hij/zij/het (on/ona/ono)rdzeń + tHij werkt.
we/wij (my)bezokolicznikWe werken.
jullie (wy)bezokolicznikJullie werken
ze/zij (oni)bezokolicznikZe werken.

Pamiętaj, że sylaba nigdy nie kończy się dwiema takimi samymi literami. Jeżeli rdzeń kończy się na “t”, nie dodajemy kolejnego.  

Przykładowe zdania:

NiderlandzkiPolski
Ik werk in een kantoor.Ja pracuję w biurze.
Werkt hij in een kantoor?Czy on pracuje w biurze?
Hoe werkt het internet?Jak działa Internet?
Luistert ze graag naar muziek?Czy ona lubi słuchać muzyki?
Ze leeft met haar moeder.Ona mieszka z matką.

Onvoltooid Verleden (czyli czas przeszły niedokonany w niderlandzkim)

Przy użyciu czasu przeszłego niedokonanego (onvoltooid verleden) do rdzenia czasownika dodajemy końcówkę “te” albo “de” (“ten” albo “den” w liczbie mnogiej).

Wybór “te” lub “de” zależy od ostatniej głoski w rdzeniu. 

Jeżeli jest ona dźwięczna (tzn. b, d, g,w, z, r, l, m, n), dodajemy “d”, np.

 • horen – hoorde (ostatnia głoska rdzenia “hor” to dźwięczne “r”)
 • bellen – belde (ostatnia głoska rdzenia “bel” to dźwięczne “l”)

Jeżeli jest bezdźwięczna (tzn. p, t, k, f, s, sz, c, a, e, i, u, y) wtedy dodajemy “t”, np:

 • werken – werkte (ostatnia głoska rdzenia “werk” to bezdźwięczne “k”)
 • zetten – zete (ostatnia głoska rdzenia “zet” to bezdźwięczne “t”)
 • stoppen – stopte (ostatnia głoska rdzenia “stop” to bezdźwięczne “p”)

To dość skomplikowana reguła, dlatego dla ułatwienia posługujemy się skrótem “soft ketchup”, które jest zbiorem głosek bezdźwięcznych. Czyli prościej:

 • jeżeli ostatnia głoska w rdzeniu należy do “soft ketchup” dodajemy “te” lub “ten”, nie dodajemy “de” lub “den”.
PodmiotFormaPrzykład
ik (ja)rdzeń + te/de* Ik werkte.
* Ik hoorde.
je/jij/u (ty, Pan/Pani)rdzeń + te/de* Je werkte.
* Je hoorde.
hij/zij/het (on/ona)rdzeń + te/de* Hij werkte.
* Hij hoorde.
we/wij (my)rdzeń + ten/den* We werkten.
* We hoorden.
jullie (wy)rdzeń + ten/den* Jullie werkten.
* Jullie hoorden.
ze/zij (oni)rdzeń + ten/den* Ze werkten.
* Ze hoorden.

Przykładowe zdania:

NiderlandzkiPolski
Ik merkte zijn nieuwe auto meteen op.Od razu zauważyłem jego nowy samochód.
Rustten ze de hele weekend?Czy przez cały weekend odpoczywali?
Hoorde je iets?Czy coś słyszałeś?
Hoorden jullie het geluid?Czy słyszeliście ten dźwięk?
Ze woonde bij haar moeder.Mieszkała z matką.

Voltooid Tegenwoordige Tijd (czyli czas przeszły dokonany złożony w niderlandzkim)

Kolejny czas to czas przeszły dokonany i złożony (voltooid tegenwoordige tijd). Przy jego użyciu posługujemy się czasownikami posiłkowymi “mieć” – “hebben” oraz “być” – “zijn” (które opisaliśmy powyżej) oraz imiesłowem biernym, które tworzymy dodając do rdzenia prefiks “ge” and sufiks “t” or “d” (zgodnie z regula “Soft Ketchup” opisana powyżej).

PodmiotCzasownik posiłkowyImieslow biernyPrzykład
ik (ja)heb / benge + [rdzeń] + t/d* Ik heb gewerkt.
* Ik ben verhuisd.
je/jij/u (ty, Pan/Pani)hebt / bentge + [rdzeń] + t/d* Je hebt gewerkt.
* Je bent verhuisd.
hij/zij/het (on/ona/ono)heeft / isge + [rdzeń] + t/d* Hij heeft gewerkt.
* Hij is verhuisd.
we/wij (my)hebben / zijnge + [rdzeń] + t/d* We hebben gewerkt.
* We zijn verhuisd.
jullie (wy)hebben / zijnge + [rdzeń] + t/d* Jullie hebben gewerkt.
* Jullie zijn verhuisd.
ze/zij (oni)hebben / zijnge + [rdzeń] + t/d* Ze hebben gewerkt.
* Ze zijn verhuisd.

Przykładowe zdania:

NiderlandzkiPolski
Jullie hebben gekookt.Wy gotowaliście.
We zijn vorig jaar drie keer verhuisd.W ubiegłym roku przeprowadzaliśmy się trzy razy.
Ik heb in dit kantoor nooit gewerktNigdy nie pracowałem w tym biurze.
Wat is gisteren gebeurd?Co się stało wczoraj?
Mijn zoon is zeer gegroeid.Mój syn bardzo urósł.

Powyżej to tylko przykładowe zdania, ale Taalhammer daje Ci możliwość łatwego wprowadzania swoich własnych przykładów i powtarzania ich w trybie słuchania. Tym sposobem nie tylko uczysz sie odmiany czasownika, ale także zdań które sam wybrałeś a więc szansa zapamiętania jest o wiele większa.

Voltooid Verleden Tijd (czyli czas zaprzeszły dokonany w niderlandzkim)

Przy voltooid verleden tijd tworzenie zdań wygląda podobnie jak w present perfect, jednak czasowniki “hebben” oraz “zijn” są w czasie przeszłym. 

PodmiotCzasownik posiłkowyImieslow biernyPrzykład
ik (ja)had / wasge + [rdzeń] + t/d* Ik had gewerkt.
* Ik was verhuisd.
je/jij/u (ty, Pan/Pani)had / wasge + [rdzeń] + t/d* Je had gewerkt.
* Je was verhuisd.
hij/zij/het (on/ona/ono)had / wasge + [rdzeń] + t/d* Hij had gewerkt.
* Hij was verhuisd.
we/wij (my)hadden / warenge + [rdzeń] + t/d* We hadden gewerkt.
* We waren verhuisd.
jullie (wy)hadden / warenge + [rdzeń] + t/d* Jullie hadden gewerkt.
* Jullie waren verhuisd.
ze/zij (oni)hadden / warenge + [rdzeń] + t/d* Ze hadden gewerkt.
* Ze waren verhuisd.

Przykładowe zdania:

NiderlandzkiPolski
Ik had je echt gemist.Naprawdę za tobą tęskniłem.
We waren vorig jaar drie keer verhuisd.W ubiegłym roku przeprowadzaliśmy się trzy razy.
Jullie waren echt veranderd.Naprawdę się zmieniliście.

Onvoltooid Tegenwoordige Toekomende Tijd (czyli czas przyszły prosty w niderlandzkim)

W czasie przyszłym prostym używamy czasownika posiłkowego “zullen” jako czasownika posiłkowego. Czasownik główny natomiast pozostaje jako bezokolicznik, niezależnie od osoby. 

PodmiotCzasownik posiłkowyCzasownik głównyPrzykład
ik (ja)zalbezokolicznikIk zal werken.
je/jij/u (ty, Pan/Pani)zult/zalbezokolicznikJe zult werken.
hij/zij/het (on/ona/ono)zalbezokolicznikHij zal werken.
we/wij (my)zullenbezokolicznikWe zullen werken.
jullie (wy)zullenbezokolicznikJullie zullen werken.
ze/zij (oni)zullenbezokolicznikZe zullen werken.

Przykładowe zdania:

NiderlandzkiPolski
Ik zal je morgen voor tien uur opbellen.Zadzwonię do ciebie jutro przed godziną dziesiątą.
Mijn zoon zal volgend jaar groeien.Mój syn urośnie w przyszłym roku.
Zullen jullie ons missen?Czy będziecie za nami tęsknić?
Wij zullen morgen verhuizen.Jutro się przeprowadzamy.

Voltooid Tegenwoordige Toekomende Tijd (czyli czas przyszły złożony w niderlandzkim)

Czas przyszły złożony polega na użyciu czasownika “hebben” lub “zijn” oraz “zullen”. Czasownik jest wtedy w formie takiej samej jak w czasie past perfect, czyli z przedrostkiem “ge”. 

PodmiotCzasownik posiłkowyCzasownik posiłkowyImiesłów biernyPrzykład
ik (ja)zalhebben/zijnge + [rdzeń] + t/d* Ik zal hebben gewerkt.
* Ik zal zijn verhuisd.
je/jij/u (ty, Pan/Pani)zult/zalhebben/zijnge + [rdzeń] + t/d* Je zult hebben gewerkt.
* Je zult zijn verhuisd. 
hij/zij/het (on/ona/ono)zalhebben/zijn inge + [rdzeń] + t/d* Hij zal hebben gewerkt.
* Hij zal zijn verhuisd.
we/wij (my)zullenhebben/zijnge + [rdzeń] + t/d* We zullen hebben gewerkt.
* We zullen zijn verhuisd.
jullie (wy)zullenhebben/zijnge + [rdzeń] + t/d* Jullie zullen hebben gewerkt.
* Jullie zullen zijn verhuisd.
ze/zij (oni)zullenhebben/zijnge + [rdzeń] + t/d* Ze zullen hebben gewerkt.
* Ze zullen zijn verhuisd.

Przykładowe zdania:

NiderlandzkiPolski
Volgend jaar zal ik in dit kantoor 10 jaar gewerkt hebbenW przyszłym roku będę pracować w tym biurze już 10 lat.
Zullen jullie volgend jaar in dit kantoor 10 jaar gewerkt hebben?W przyszłym roku przepracujecie w tym biurze 10 lat?

Onvoltooid Verleden Toekomende Tijd (czyli tryb warunkowy prosty w niderlandzkim)

Na końcu mamy jeszcze tryb warunkowy prosty, który gramatycznie wygląda tak samo jak future simple, z tym, że używamy formy przeszłej “zullen” czyli “zouden”. 

PodmiotCzasownik posiłkowyCzasownik głównyPrzykład
ik (ja)zoubezokolicznikIk zou werken.
je/jij/het (ty, Pan/Pani)zoubezokolicznikJe zou werken.
hij/zij/het (on/ona/ono)zoubezokolicznikHij zou werken.
we/wij (my)zoudenbezokolicznikWe zouden werken.
jullie (wy)zoudenbezokolicznikJullie zouden werken.
ze/zij (oni)zoudenbezokolicznikZe zouden werken.

Przykładowe zdania:

NiderlandzkiPolski
Ik zou in dit kantoor nooit werkenNigdy nie pracowałbym w tym biurze.
Ik zou je missen, als je weggaat.Tęskniłabym za tobą, gdybyś odszedł.
Zouden jullie graag verhuizen, als jullie geld hadden?Czy przeprowadziłbyś się, gdybyś miał pieniądze?
We zouden naar het lied luisteren, als we een radio hadden.Gdybyśmy mieli radio, posłuchaliśmy piosenki.

Voltooid Verleden Toekomende Tijd (czyli tryb warunkowy złożony w niderlandzkim)

W trybie warunkowym złożonym używamy czasownika posiłkowego ‘’zou/zouden’’ oraz ‘’hebben’’ lub ‘zijn’. Czasownik pozostaje w formie przeszłej, czyli z przedrostkiem “ge” oraz końcówką “t/d” 

PodmiotCzasownik posiłkowyCzasownik posiłkowyImieslow biernyPrzykład
ik (ja)zouhebben/zijnge + [rdzeń] + t/d* Ik zou hebben gewerkt.
* Ik zou zijn verhuisd.
je (ty)zouhebben/zijnge + [rdzeń] + t/d* Je zou hebben gewerkt.
* Je zou zijn verhuisd. 
hij/zij (on/ona)zouhebben/zijnge + [rdzeń] + t/d* Hij zou hebben gewerkt.
* Hij zou zijn verhuisd.
we/wij (my)zoudenhebben/zijnge + [rdzeń] + t/d* We zouden hebben gewerkt.
* We zouden zijn verhuisd.
jullie (wy)zoudenhebben/zijnge + [rdzeń] + t/d* Jullie zouden hebben gewerkt.
* Jullie zouden zijn verhuisd.
ze (oni)zoudenhebben/zijnge + [rdzeń] + t/d* Ze zouden hebben gewerkt.
* Ze zouden zijn verhuisd.

Jeżeli interesuje Cię gramatyka niderlandzki, przeczytaj inne nasze artykuły na temat czasowników nieregularnych i trudniejszych zagadnień gramatyki niderlandzkiej.

Dodaj komentarz