Różne rodzaje ćwiczeń ze słuchu

Podczas nauki języka bardzo ważna jest różnorodność ćwiczeń i stymulowanie pamięci w różny sposób. Ćwiczy to umiejętność tak zwanej segmentacji fonetycznej, czyli umiejętności rozpoznawania poszczególnych dźwięków i słów, kluczowej do zrozumienia wypowiedzi.

W trybie słuchania domyślnie słuchasz słów i zdań na początku w języku źródłowym i później docelowym. Możesz zmienić tę kolejność, to znaczy na początku słuchać języka docelowego (tego, którego się uczysz) a później źródłowego. Możesz też słuchać tylko języka docelowego.

Aplikacja Taalhammer - widok trybu słuchania z podkreślonymi klawiszami  ustawienia prędkości

Możesz też zmienić prędkość odtwarzania. Jeżeli aktualna prędkość jest za szybka naciśnij przycisk z żółwiem, a jeżeli za wolna, naciśnij przycisk z zającem.